SNABB FÖRÄNDRINGSTAKT BIDRAR TILL OMSORGSSTRESS.

maj 31, 2007

heart and mind Heart and mind

Uppdaterad med bild från al jazeera  20110131

 

 

Hej jag skrev lite om Powerstress igår så jag tänkte fortsätta lite på det temat.

 

Inom ledarskap så talas det sällan om företeelsen Powerstress men det existerar. Jag tycker mig skönja att en del politiska ledare tar en risk att drabbas. Jag tycker för det mesta att våra politiker gör ett bra arbete. Men att vi medborgare tillsammans med media är för dåliga att uppmärksamma deras slit.

Alla våra politiska partier har gått till val på svåra frågor men jag tror inte alla ministrar utövar ett hållbart ledarskap som syftar till ett hållbart samhälle utöver klimat och energifrågor. Kanske förändringstakten är för hög.

 

Snabbhet är inte det är den återställare offentliga och privata sektorn behöver. Vi är många som är överens om att vi måste ta tag i de marginaliserade gruppers problematik. Men vilka är de andra problemägarna i sammanhanget? Det tas sällan upp till diskussion.

När jag hör vår arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin säga att våra arbetsförmedlare tillsammans med den arbetssökanden skall upprätta handlingsplaner så blir jag överraskad. Det gör arbetsförmedlingens handläggare i dag. Och har gjort sedan början av 90-talet så det är ingen ny verksamhetsgren.

Att börja omorganisera länsarbetsnämnder och avveckla och reorganisera arbetsförmedling till en ny egen myndighet så hastigt kommer att generera ännu mer negativa svårigheter. Och de som arbetar med den här gruppen av människor kan komma att utveckla något som kallas omsorgsstress, eller compassion fatigue.

Omsorgströtthet drabbar dem som blir överexponerade för människors utsatthet och symptomen uppmärksammas hos bland annat hjälparbetare etc.  Men överansträngning drabbar även dem som kommer att utsättas för omorganiserandet. Risken är att vi snart har en stor del av våra arbetsförmedlare som drabbas av dessa påfrestningssymptom.

Att ”chartra” in människor på arbetsmarknaden kräver omtanke och förståelse för deras situation. Man måste noga identifiera deras tidigare historia, och risken är att den s.k. arbets coachningen bara blir ett administrativt mål för arbetsförmedlingen. Det krävs stor tillit till att våga gå in i en god hand eller vägledning. Och snabbsköpscoachningen som vissa arbetsförmedlingar kommer att erbjuda är inte av sådan kvalitet att den kan kallas hållbar och långsiktig för den arbetssökande.

Om inte dessa förslag förbättringar verkställs på ett mer inkännande sätt så kommer det att paradoxsalt nog öka påfrestningen för de människor som kanske redan är borta från arbetsmarknaden  på grund av arbetsrelaterad stress.

Det politiska ledarskapet är viktigt och det har som sin uppgift att ta upp frågor som känns angelägna och viktiga för samhället som helhet. Och hållbarhet har blivit ett modeord men jag menar att man inte kan nå varaktighet i sina intentioner, om man inte också skapar möjlighet för människor att bli slitstarka i ett hållbart samhälle.

Dagens politiska ledarskap tycker jag borde vila på tre ben nämligen att våra politiska ledare samtidigt med reformarbete utövar det goda omsorgsledarskapet informationsledarskapet och motivationsledarskapet.


JOBBSÖKARLISTOR HOS SOCIALFÖRVALTNINGEN STRIDER MOT SEKRETESSEN

maj 31, 2007
Oink oink..mamma nöff nöff

Oink oink..mamma nöff nöff

Hej.

Jag vet inte om ni vet men inom vissa kommuner har man så kallade jobbsökarlistor hos socialförvaltningen. Eftersom man även där skall stå till arbetsmarknadens förfogande.

Det innebär att man skall skriva ner vilka arbeten man sökt och sedan kan handläggaren vid socialförvaltningen ringa för att kontrollera om man verkligen sökt uppgivet arbete. När man skriver på blanketten då man uppger vilket arbete man sökt så skall den blanketten signeras och det innebär i praktiken att man som klient ger upp sin sekretess.

Jag upplever det som en osund utveckling så jag vill påminna er om förfarandet och att ni inte böroch inte ska acceptera det här.

Det är handläggaren vid arbetsförmedlingens roll att säkerställa att man söker arbete inte handläggaren vid socialtjänsten.

Det är tillräckligt med vanmakt, skam och skuld förknippat med att uppbära socialbidrag, då man får hela sin ekonomiska situation granskad och kartlagd. Så den här arbetsmetodiken bör undvikas för den ligger farligt nära att kränka individers integritet.

Dessa två myndigheter skall istället hitta en smidigare form i de fall arbetssökanden uppbär socialbidrag. Och det borde inte vara svårt med dagens teknik.

Jag föreslår kopia fältet dvs. att när man söker arbete så skickar arbessökanden en hemlig CC till sin handläggare dels på soc och dels till Arbetsförmedlingen AFpå de arbeten som sökts busenkelt.

Så gör jag

-titta på en film ytterligare en film om World Trade Center building no 7 och kontrollerad rivning klicka ni värderar själva .här..

och titta på den här oxå..911 – klicka. Everybody’s Gotta Learn Sometime This video is about things that happened before 911. This will really open your eyes and has lots of info to think about.

Innerligt Tindra-Annette


OSÄKERHET OCH TYSTNANDET

maj 31, 2007

Välkommen till Osäkerhet och Tystnandet

Och jag skriver alltså om

Mångfald , Samhället Personlig utveckling, etik och annat jag retar upp mig på.  Eller sådant som berör mig i det politiska salsatugget

Ofta handlar det om misstro kontra kontroll i det nya övervakningssamhället.  Samt transparens eller bristen på den. OBS stavfel kan förekomma eller att jag tappar ett ord eller två..men jag brukar rätta mig själv. 

Det jag skriver är mina egna tankar och reflektioner .

Tindra-Annette Broström alias Tindra66


DAGENS POLITISKA LEDARSKAP ÄR INEFFEKTIVT

maj 28, 2007

Jag tittade på den allmänpolitiska debatten under förmiddagen och surade till rejält. Det blir tröttsamt i längden att lyssna på begreppet utanförskap.

Jag tycker man har fryst fast i debatten och våra folkvalda ägnar för stor tid till att skylla på varandra för de trögheter och problem som uppstått. Verkligheten är mer komplex än vad de vill göra gällande. Och de politiska besluten kommer inte att lösa upp problemen med de marginaliserade grupperna.

Våra politikers ledarskap innehåller ett stort inslag av något som skulle kunna kallas för ego- power, ego-governance and ego-leadership.

Om jag förenklat förklarar det som att vissa politiker livnär sitt eget ego och sin persona med att utöva osund makt, styrning och kontroll. Resultatet kan då bli negativa följdverkningar hos de myndigheter som skall verkställa de politiska besluten.

De talar om utanförskapet som en teknikalitet, ett fenomen som inte innehåller individer. För mig deklarerar politikers ihärdiga utanförskapsmantra att de har börjat avskärma sig. Man kanske skulle kunna likna det med att drabbats av power stress. Det blir en negativ spiral och istället för att inspirera och utveckla politiken och de förtroendevalda så stagnerar reformprocessen. Politikens och politikernas retorik och blir alltså mindre effektiv och verkställarna i det offentliga blir uppgivna och förstår att politikerna inte förstår deras verklighet.

En av dagens debattpolitiker efterlyste en ärligare retorik. Jag tyckte det var bra och tog till mig det men sedan när jag började lyssna till vad människan sade mellan raderna blev det riktigt intressant. Jag blev konfunderad eftersom jag sedan i hans prat kunde uppmärksamma en ganska negativ syn på de individer som är arbetslösa eller tar emot någon socialförsäkring för sin försörjning. Emellan raderna kunde jag förstå att det fanns inslag i hans människosyn att denna grupp av människor är passiva och rent utav lata.
Må Gott
Tindra-Annette