CARL BILDTS *MODERATA* MORALKOD

juni 29, 2007

https://i0.wp.com/www.tindra66.sprayblog.se/upload/annette%202.jpg

Då har Carl Bildt blivit KU anmäld igen. Det här KU förhöret kommer att bli väldigt viktigt för KU: s fortsatta roll att kontrollera våra statsråd och regeringen. Tramsar de gång till så är det lika bra att lägga ner förhören. Och jag förstår att Carl Bildt ler i mjugg eftersom han håller sig inom de gränser för vad som är tillåtet enligt regeringsformen.

Samtidigt tycker jag att vi även måste ifrågasätta mainstream-medias servila (underdåniga) sätt att böja sig för makten. Det räcker alltså inte med att göra som ekot, tala om att han fortfarande innehar 5 uppdrag eller googla på hans förehavanden.

Vår Utrikesminister säger sig vara en vän av öppenhet och en demokratisk dialog. Men det verkar som han blandar ihop begreppen. Han informerar och rapporterar på sin blogg till medborgarna om sina förehavanden, och det är inte att föra en dialog. Det är en envägskommunikation. Det är andra som för den demokratiska dialogen i kommentarsfältet på hans blogg.

Jag tycker även att det är viktigt att vi får en utredning om Carl Bildt verkligen uppriktigt är intresserad av svensk internationell politisk makt kontra internationell personlig makt

Att han är kompetent det vet många av oss. Men det får inte bli en ikonisering av vår utrikesminister bara för att han har dessa välrenomerade internationella kontakter. Det måste ge Sverige poäng i dessa internationella sammanhang då han sätter ut sitt namn och titel på olika dokument som tillkommit på uppdrag av ”någon”

Jag tycker det mest verkar som han vill skriva in sig i den diplomatiska historien för egen skull. Det är i alla fall inte för säkerhets skull.

Internationella fredsprocesser i all ära men det verkar mest vara fredsprocess på amerikanska villkor Carl Bildt ägnar sig åt. Och hur de inleder sin fredsprocess det har vi världsmedborgare upplevt allt för många gånger.

Tindra-Annette

*moderat= återhållsam
*moderat =högersinnad


BLAIR och BILDT, PALESTINAKONFLIKTEN HANDLAR NU OM VATTENKRIG

juni 28, 2007

https://i2.wp.com/www.tindra66.sprayblog.se/upload/me%20in%20da%20corner.jpg

Hej

Såg någonstans att Blair skall mäkla fred i mellanöstern så det fick mig att tänka lite igår appropå Carl Bildts insikter i Palestinafrågan. Vem som kommer att vinna fredsmäkleriet handlar tror jag om vem som skall få vara vattenväktare.

Hoppas att Tony Blair kan hjälpa till och dra igång ett internationellt forskningsprogram angående problematiken angående vattenförsörjningen till palestinierna.

Annars får väl Sverige och Carl Bildt med andra ledande länder inom vattenindustrin försöka ta fram en hållbar vattenpolitik, som kanske kan bana en möjlig väg till fred i palestinakonflikten.

I det här fallet är nog vattnet viktigare än allt annat och jag tycker vi skall komma i håg att en tredjedel av det vatten som försörjer Israel finns i aquesfärena de underjordiska källor som ligger på västbanken i Gaza remsan, de ockuperade territorierna.

Kan det vara så att en av de bakomliggande orsakerna till förra årets krig mot Libanon handlade om vatten.

Läs om Israels kroniska vattenproblem här..

Idag använder israelerna ca 5 ggr så mycket mer vatten än palestinerna. Och i Gaza ser nog fördelningen helt annorlunda ut. Palestinerna är förbjudna att borra djupa brunnar utan får endast borra grunda brunnar. Vattenledningarna läcker för att underhållet varit för dåligt. Palestinier kanske får betala 15ggr så mycket för vattnet än vad en vad en israel får. .

Jag hoppas nu att vi i Sverige kan börja fokusera på vattenforskning och så att Carl Bildt verkligen har något bra att bidra med i denna viktiga fråga. Och så kan Maud Olofsson ge stora forskningsanslag i sin egenskap av näringsminister. För vatten kan vi i Sverige och vi har gott om det..

Inte skyffla ner vattnet i ett orwellskt minneshål nu. Och man skall nog inte förneka  s.k. vattenkrig förekommer.

Tindra-Annette


CARL BILDT och PALESTINA Samt RAND.org

juni 27, 2007

http://www.tindra66.sprayblog.se/upload/Me%20in%20da%20shop

Hej Jag fortsätter att kolla vad Carl Bildt har för sig inom RAND org.

I mitt forskande hittade den här skriften som han lämnat synpunkter på. Den heter Building a Successful Palestinian State

Han har i alla fall kommenterat det här forskningsarbetet  om en ny Palestinsk stat som gjordes 2005.

Studien har tillkommit dels genom privat donation från ett par som heter David and Carol Richards samt ytterligare avgifter från andra forskningsstudier som RAND.org gör åt viktiga kunder!

Så här inleds undersökningen och det är väl bara att gratulera Carl Bildt för hans insiktsfullhet i palestinafrågan. För er som orkar, läs den studien för den är intressant på många olika sätt.

Many people both within and outside RAND contributed to this book.

The author are deeply indebted to the numerous Palestinian and Israeli experts who graciously donated their time and expertise to provide source material for this analysis. We are equally indebted to Laurie Brand, Bruce Hoffman, Lawrence Freeman, Itamar Rabinovich, Yezid Sayigh, David Aaron, and Carl Bildt, who carefully reviewed several drafts of this entire study. Their thoughtful comments and in-depth knowledge of the Middle East helped us analyze and refine the policy implications of our research När jag läser i studien så åtrkommer en sak och det är vikten av good governance (politisk ledning styrning) och på sidan 74 kan man läsa följande:

Good governance requires that those who make and implement policies be competent in their duties and transparent in their actions.

Det kanske vore något för Carl Bildt att ta fasta på då han värnar om öppenheten och vikten av dialog.

Jag vill inte bevittna ett ytterligare KU förhör som mest påminner om ett narrspel!

Tindra-Annette


MAUD OLOFSSON ”NYBORGELIGHETENS” LILLA PIGA!

juni 26, 2007

https://i2.wp.com/www.tindra66.sprayblog.se/upload/me%20in%20da%20corner.jpg

Hej

Idag skulle vår Vice statsministerinna Maud Olofsson vara på tv4s morgonprogram. Orkade inte titta på henne eftersom jag blir illa berörd av hennes mästrande attityd.

Hon skulle visst samtala om husållsnära tjänster. Jag skrev i går om den ”nya kreativa klassen” som det verkar som om någon liberal tänktank som Timbro eller Kreab kopierat rakt av Jag föredrar att kalla fenomenet den nya svenska borgeligheten, american style. Med de amerikanska systemfelen inbakade.

Att ha tjänsteflickor eller husa och betjänter är intet nytt så det passar säkert in i pseudo-skogsjäntans livsmönster. Maud Olofsson har själv blivit den mäktiga borgarelitens lilla hembiträde. Undrar om hennes förstånd räcker till, för att uppfatta det.

Jag trodde i min enfald att vi var på väg bort från ett klasssamhälle men politiken som nu implementeras påminner mig om hur Sverige såg ut endast för ca 50år sedan. Då var pigan och chauffören ett pittoreskt inslag hos den strävsamme borgaren.

Vilken självbild har våra svenska politiker egentligen som på allvar åter vill införa ett pigsamhälle. Jag låter mig inte luras av lull lull flosklerna och argumenten. Det här är att skapa en ny sorts underklass.

Hur stor andel av befolkningen utgör denna kärna som skulle kunna anställa tjänstefolk vitt. De som nu kommer att ha råd med den här typen av tjänster är ytterst marginell. Det är väl bara att plocka fram taxeringskalendern och utgå från, så har vi nog andelen arbetstillfällen på ett ungefär.

Husållsnära tjänster kommer inte att lyfta fram det intellektuella kapitalet som behövs för att skapa innovationer. Återigen så har man osynligt och i tysthet skapat ett nytt sorts utanförskap. Den här politiken är endast ett kortsiktigt kapitalismtänkande för en liten liten andel överkonsumerare, som inte klarar av att tänka i några längre tidshorisonter.

Tindra-Annette


MÅHÄNDA CARL BILDT INTE VET HUR OMILD BEHANDLING GÅR TILL?

juni 26, 2007

https://i2.wp.com/www.tindra66.sprayblog.se/upload/me%20in%20da%20corner.jpg

Uppdaterad 2008 04 12

Hej

Tänkte fortsätta att tala lite om omild behandling som i dagligt tal kallas tortyr.  Det eftersom jag har Carl Bildt uppe på dagordningen.  Vi måste nog börja tänka på hur man använder språket inom diplomatin. I begreppen jointness och partnership kan dölja sig de mest intressanta saker. Måhända vi måste se upp med våra Honest Johns och deras hökliknande beteende.

Jag hittade en artikel angående denna omilda behandling som några svenskar i tillfångatagna i ett annat land utsattes för. Och det som Uppdrag Granskning informerade oss om då det gällde den tillfångatagne kongolesen.

Jag hoppas att riksdagen är informerad om SERE och vad det går ut på egentligen. Det är en ganska omild intervjuteknik..

Läs hela artikeln The CIA’s Torture Teachers: Psychologists Helped the CIA Exploit a Secret Military Program to Brutal Interrogation Tactics här..

“jointnessis a term — if you talk to people in the military, it’s a term that refers to a high-level decision made by — for example, made at the White House — for the CIA and the military to work hand-in-hand on a high-level project. In this case, it would be interrogations. What happened in this particular case is we have jointness with respect to interrogations. Very early in the war on terror, the CIA and the Pentagon worked very closely together to develop these interrogation techniques based on this sort of brutal training of our own troops. Again, it’s referred to as “jointness.”

So what you’ll have — that will explain a lot of things. It would explain why in interrogation rooms you may have a bunch of CIA people and then you may have, you know, an elite Special Forces soldier or a Delta Force soldier participating in these interrogations.

 So what you’ve got is our most elite troops working very, very closely with the CIA on some very tough interrogations.

 

Tindra-Annette


VI FÅR HOPPAS ATT CARL BILDT LÄR SOM HAN LEVER.

juni 26, 2007

https://i2.wp.com/www.tindra66.sprayblog.se/upload/me%20in%20da%20corner.jpg

Hej
Mediadrevet bevakar Carl Bildt som hökar, och eftersom jag är intresserad av utrikespolitik så tycker jag att han är en god representant för Sverige trots att han har lite egna idéer om vilka uppdrag man skall ha och inte ha.

Jag hittade en liten text i en bok från RAND som Carl Bildt författat vilket tyder på att han läst innehållet. Hoppas jag i alla fall. Kanske är han en Honest John. Måhända måhända!

Så här uttrycker sig vår utrikesminister på försättsbladet till RANDs bok som heter THE BEGINNER’S GUIDE TO
NATION-BUILDING

I know of no challenge in international affairs as demanding as that of state-building—what in the U.S. is called nationbuilding and none where it is as imperative to learn from our experiences—good as well as bad—during the last few years.James Dobbins has not only guided U.S. policy on some of these operations, but has also led the groundbreaking work by RAND to draw the necessary lessons from them. This book will be required reading for policymakers and practitioners alike.
Carl Bildt, *Swedish Foreign Minister*, former Prime Minister,and first High Representative in Bosnia-Herzegovina

Tänk om Alliansen nu kunde ta och lära sig lite från sina egna misstag inom den svenska *nya borgarpolitiken*

Som det är idag tycker jag mest att svensk nyborgelighet är tidstjuvar och en del har mycket uppblåst självbild. Förstudie är en bra princip då man skall genomföra stora förändringsprojekt. onödigt att uppfinna hjulet två ggr..

Ibland påminner allianspolitiken mig om Sturehofs nedre bar som jag kallar Blåsfiskarnas Aqvarium.

Kom i håg Blåsfiskar kan vara mycket giftiga om de inte hanteras på rätt sätt.

Tindra-Annette.
Lead me, follow me or leave me alone.(General Patton)


Har herr Littorin drabbats av borglighetens osäkerhetssymptom

juni 25, 2007

Hej

Förra veckan var vansinnigt intressant. Vår arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin fick i gång en debatt om akademiska betygs värde. Vår arbetsmarknadsminister är en produkt av 80talets bratsmentalitet och gjorde som så många andra åkte till USA och surfade på vågen *the selfmade man*

Den ädele borgaren från förr som signalerade måttfullhet, strävsamhet och intellektualism är endast ett minne blott.

Jag tyckte det blev ganska dråpligt när en s.k. lagspelare körde sitt eget spel. På klassiskt och osäkert borgarmaner frossar vår arbetsmarknadsminister i kvantitet istället för kvalitet och drabbades av s.k. titelsjukan. Han stred för att upprätthålla sin fasad och sin spelposition. Med en tjurs envishet ville herr Littorin fortfarande hävda sin Masterexamen och tog inte ett uns hänsyn till Alliansens politik som helhet.

Han tänkte tydligen inte ett dugg på vad skolministern Jan Björklund försökt att fastställa med Alliansens skolpolitik. Ordning och reda och vikten av betyg som anger en individs kunskapsnivå och färdighet..

Det drama vi bevittnade var ett klassiskt felgrepp som osäkra och nervösa borgare gärna hemfaller åt. Nämligen att hela tiden vilja sträva snett uppåt oavsett om man har täckning för det eller ej. Man vill med symbolers formspråk fastställa att man är *någon* att räkna med.

Hade däremot arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin varit trygg i sin roll och med sina övriga färdigheter och kunskaper hade han släppt taget om sin köpta examen relativt snabbt. Eller utmanat någon från den akademiska världen att opponera på sin uppsats. Vad som nu ställs lite på sin spets genom förra veckans händelse, är är att de nya moderaterna glider betänkligt vad gäller pålitligheten. En del av statsråd framstår som allt för anonyma eller som potientiella bluffmakare. Pinsamt!

Jag inte hjälpa att förundras över Alliansens politik för den verkar vara kopierad ur en bok som heter den kreativa klassens framväxt skriven av Richard Florida. Där beskriver han en ny klass den kreativa klassen som genom talang driver fram en ny sorts ekonomi, den Kreativa ekonomin i den coola staden. Man formar kreativitesstrategier och den kreativa klassen skapar med sin coola livsstil nya tjänster i hemmet etc. Det är ingen överklass i egentlig mening men pga sin urbana och rörliga och snabba livstil 24-7. Behöver *den nya borgaren* hjälp med att påta i trädgården. Den nya kreativa människan coachas, får hemmen stylade och quickfix guidning gäller livsstilsval och har mentorer till hjälp för att locka fram sina talanger. Arbetsplatser och ”coola cities” bygger på att attrahera och behålla och vårda den talangfulla individen.

Personligen tror jag det är därför som de husållsnära tjänsterna fått så stort utrymme i alliansens politik. För enligt utanförskapskatekesen är de som hamnat vid sidan om inte lika kreativa och talangfulla, utan skall nöja sig med att passa upp på dessa coola människor i de coola städerna. Det Utanförskapsevangelium som Sven Otto Littorin gärna hänger sig åt att predika.

Skall Alliansens nya coola politik få fäste och kunna utmana rättvisepatoset hos Mona Sahlins oppsoition, måste man genast börja vårda de som ingår i utanförskapets landskap.

Det är viktigt att börja betrakta utanförskapet som ett fora där talangfulla individer blommar med en given plats i den coola stadens arkitektur. De outblommade individerna skall inte enbart ägna sig att rensa den kreativa klassens ogräs i rabatten

Återkommer under dagen.
Tindra-Annette