STOPP FÖR BRAINDRAIN OCH DÅLIGT ORGANISERANDE AV ARBETSMILJÖN

 

 

 

General Lauris Norstad Saceur NAto http://www.nato.int/pictures/database/large/b00461.jpg

General Lauris Norstad Saceur NATO , http://www.nato.int/pictures/database/large/b00461.jpg

 

I must say that it might be workable. My Main criticism would be that making a greater monstrosity out of an already monstrous organization is something of an offense against common sense”
(källa NOTES 269 Brevväxling mellan General Lauris Norstad och president, Eisenhower)

 

-”Chefer inom både offentlig och privat verksamhet dras med dåligt självförtroende. Det visar en undersökning genomförd av NUTEK bland 2000 ledare. Majoriteten är väl medveten om ledningsprinciper och företagskultur men endast 20% uppger att de lyckas skapa en grogrund för engagerat medarbetarskap.

Endast 15% säger sig ha de anställdas förtroende….”. (Ur artikel om existentiell tillit./Personal och ledarskap # 4 2006)

Jag undrar ständigt varför politiska ledare och andra chefer aldrig aldrig verkar förstå och ta till sig av den kunskap som kunniga experter och fackmän tillhandahåller.

Istället för att vara en nyfiken resenär så förhåller man sig som en struts.  Jag säger STOPP!

Om behovet av att organisera STOPP!

I Inga-Britt Lindströms studie, pekar man på fem stycken STOPP, för att komma igång med ett mera trovärdigt handlande.

Sluta psykologisera

Motsättningar och konflikter uppstår normalt på grund av att arbetet är ordnat på ett opraktiskt sätt som inte tar hänsyn till medarbetarnas förutsättningar, professionalitet, engagemang och aktuella kunnande. Man bör därför undvika att alltför snabbt hamna i resonemang om vilka brister i personlighet och kompetens som finns och istället gemensamt försöka förstå hur det blir som det blir när man gör som man gör. Verksamhetsfrågor skall analyseras och lösas som verksamhetsfrågor.

Stoppa paternalismen

Det är olämpligt att se chefers och ledningars främsta uppgift som att tillrättavisa, uppfostra, stimulera, korrigera, trösta, sköta om, bestraffa och belöna dem de arbetar tillsammans med. Det är heller inte deras uppgift att hitta på styr- och kontrollsystem för att få jobbet gjort.

Deras uppgift är i stället att bidra till att verksamheten inte på grund av alla små löpande beslut och åtgärder ”driver iväg” åt ett håll som inte är önskvärt. De skall således hjälpa till att åstadkomma lösningar som säkerställer den goda utvecklingen.

Stoppa sjuknärvaron

Sjuknärvaro verkar huvudsakligen vara kopplad till att professionella aktörer vill göra ett bra arbete gentemot kunder/patienter/omvärld. En god organisering skall göra detta möjligt – inte försvåra detta.

Organisering skall formas utifrån de kontakter och den dialog som människor i verksamheten anser vara nödvändig för att hantera samspelet med verksamhetens omvärld.

Stoppa olämpliga informations-,styr- och kontrollsystem

En av de största frustrationsfaktorerna som redovisas i studien är att man tvingas lägga tid på sådant som man uppfattar som meningslöst, att det man gör inte kan uppmärksammas, att de analyser som görs inte rättvisande beskriver verksamheten osv.

Styr och kontrollsystem blir en arbetsmiljörisk när de inte är samstämda med den professionella kunskapen hos de aktörer den omfattar. Informationssystem och andra styrande system som bidrar till stress, frustration och missvisande analyser och resonemang skall inte åberopas i analyser, samtal och beslut förrän de visat sin relevans.

(källa Inga Britt Lindström,förbundsordförande
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter : RAPPORT OCH STUDIE om dålig arbetsmiljö material tillhandahållet av Dag Granberg.  Kontakt till kan ske genom mig. tindraannette@gmail.com )

”CHEFER HAR DÅLIGT SJÄLVFÖRTROENDE”

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: