NAMNLAGEN EN TANDLÖS LAG!

Näbbig staffagefigur från Sunnes subkultur

 

  Näbbig staffagefigur från Sunnes subkultur

 

 

Genom olika närliggande personliga händelser har jag kommit att intressera mig för personnamn och personnamnsintrång.

Och kan inte låta bli att förundras över hur sällan det är att någon reagerar över det som skulle kunna kallas personnamnsintrång.

På TV 4 gick för en tid sedan ett program om hur långt en deckarförfattare får gå i sin iver att skriva.

Programmet handlade om hur en familj kände sig kränkt då en roman handlade om ett s.k. spaningsmord och att offrets familj kunde känna igen händelser som var direkt tagna ur verkligheten.

Jag kan verkligen beskriva min känsla som  att jag led med den utsatta familjen, men jag har samtidigt förståelse för den konstnärliga frihet en författare har, att ta delar av verkligheten och omarbeta till intressant läsning.

Vad jag däremot har svårt att förstå, är om en författare /författarinna tar sig friheten att använda personnamn eller efternamn som kan innebära obehag för ”tredje man” om det används på ett sådant sätt, att även om ”tredje man” inte direkt känner igen sig, så kan användandet av namnet väcka anstöt hos mycket nära anhöriga!

Jag reagerar även på att S.k. hjälpredor ihop med författare inte gör nödvändig research. Det tycker jag borde belysas och granskas
mer utförligt.

När sådant händer är man helt utan skyddsnät och namnlagen föreskriver att den med egenartat personnamn skall reagera inom rimlig tid.  Det innebär att den person det alltså gäller skall ha ”stentur”, så att man upptäcker, att den här oetiska verksamheten pågår!

Tindra-Annette Broström/tindra66

så här står det i namnlagen

Särskilt skydd för egenartade efternamn

20 § Har någon förvärvat ett egenartat efternamn, får ett namn som lätt kan för- växlas med detta användas av någon annan endast om han eller hon enligt denna lag kan åberopa rätt till namnet eller om han eller hon eller släkten av ålder eller annars enligt ortens sed har burit det som tillnamn.

Ingen får obehörigen, till nackdel för den som har förvärvat ett
egenartat efternamn, i näringsverksamhet använda en firma, ett varumärke eller ett annat kännetecken som lätt kan förväxlas med namnet. Med firma likställs beteckning för stiftelse, ideell förening eller därmed jämförlig sammanslutning.

Ett efternamn skall anses som egenartat, om det är ägnat att utmärka tillhörigheten till en viss släkt.

21 § Har ett konstnärsnamn eller ett liknande namn blivit allmänt
känt och har någon annan en äldre rätt till ett egenartat efternamn med vilket konstnärsnamnet lätt kan förväxlas, måste den andre inom rimlig tid inskrida mot användandet. Annars får konstnärsnamnet användas utan hinder av vad som föreskrivs i 20 §.

Första stycket tillämpas även i fall då ett kännetecken av det slag som anges i 20 § andra stycket har inarbetats och någon annan har en äldre rätt till ett egenartat efternamn med vilket kännetecknet lätt kan förväxlas.

I de fall som avses i första eller andra stycket kan domstol efter vad som är skäligt föreskriva att konstnärsnamnet eller kännetecknet får användas endast på ett särskilt sätt.

22 § Talan om fastställelse huruvida en rätt till ett egenartat efternamn består eller ej eller huruvida ett förfarande utgör intrång i en sådan rätt eller ej får prövas av domstol, när det råder ovisshet om förhållandet och ovissheten är till nackdel för den som har väckt talan.

23 § Den som gör intrång i någon annans rätt till ett egenartat
efternamn är skyldig att ersätta den andres skada, om han eller hon har insett eller borde ha insett att förfarandet var till nackdel för denne.

Vid bedömande om och i vad mån skada har uppstått skall hänsyn tas även till lidande och övriga omständigheter av annan än rent ekonomisk betydelse.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: