KL. 10.31 PÅ MORGONEN LARS DANIELSSON- ADRESS JULHELG 2004 OKÄND

https://i2.wp.com/www.tindra66.sprayblog.se/upload/annette%202.jpg

För att vi skall få lite perspektivväxling och tänka på dem så har det betydligt värre så plockade jag fram min pocketbok skriven av Pigge Werkelin och Lena Katarina Swanberg 10.31 på Morgonen Khao Lak. Det är en oerhört gripande bok och jag lider med alla anhöriga som måste vänta i 70 år innan sanningen kan grävas fram..

Det är min förhoppning att man offentliggör detta vid samma tidpunkt som tsunamin inträffade så att de barn som idag lider av det som kanske kan benämnas sekundär traumatisk stress kan få frid i sin själ.

Vad är det för allvarliga hemligheter som gör att man man sopar Tsunamibanden under mattan i 70 år. Jag tycker det även är märkligt att ingen i Riksdagen opponerat sig eller att någon spindoktor(nyhetsfrisör) tar tag och gräver i det här.

Vad är det för mörka hemligheter Lars Danielssonmed entourage bär på egentligen..

Har han lånat ut datorn till någon som fått lov att se statshemligheter.. Har han chattat? eller vad har han gjort? Jag förstår att inte allt skall tas fram men de som är drabbade bör få veta. Detta påminner om när man sade sig ha bränt arkiven som gällde en operation som hette Stella Polaris. Läs även det som FRA, försvarets radioanstalt skrivit om stella polaris.

Arkiven till Stella Polaris brändes två ggr och Major Svante Påhlson, grundare till Rottneros Park var involverad i operationen. Mycket intressant!

Ni vet att jag skrivit till kunglig Majt angående det här och jag påminner er om följande inlägg

Honesta Custodia Hedersam Bevakning

HONESTA CUSTODIA- HEDERSAM BEVAKNING BREV FRÅN ROSEN-FURSTEN

HONESTA CUSTODIA- HEDERSAM BEVAKNING ANSVARSKOMPETENS

PS
en bra länk barnpornografibrottsarbete -och hur de mår ..
de drabbas oxå av sekundär traumatisk stress…

Läs den .
Författaren får ett fång röda rosor av mig..

https://i1.wp.com/www.tindra66.sprayblog.se/upload/Rottneros1.jpg
Rottneros Park..

Annonser

15 Responses to KL. 10.31 PÅ MORGONEN LARS DANIELSSON- ADRESS JULHELG 2004 OKÄND

 1. Odelberg skriver:

  Vad det gäller tsunamin kan jag för egen del inte förstå hur man kan rasa mot UD på de vis man gör. Hur ofta händer det att en tsunami drar fram på andra sidan jordklotet och hur enkelt är det egentligen att trolla fram luftbroar rätt över jordklotet? Att man sedan väljer att lägga all kritik som UD har fått på en individ är rent sjukt.

  Tsunamin är en katastrof utan dess like och man kan inte förvänta sig att UD ska hantera detta med någon som helst erfarenhet.

 2. Hej

  Jag förstår att du och många med dig tänker så. Och det är nog riktigt. Men jag vill ändå understryka att jag tycker det är viktigt att de som är drabbade får reda på vad som egentligen hände. Bortsett från det vi fått fram från katastrofkommissionerna.

  Allmänheten kanske inte behöver få ta del av det material som rör tsunamin.

  Jag hoppas verkligen att de kan gå vidare. Och en Krisorganisation skall och bör tänka utifrån att det osannolika kan hända.

  Tindra-Annette

 3. Odelberg skriver:

  Vi lever i en demokrati, därmed är det omöjligt för UD att undanhålla matrial som andra individer har rätt till. Ehuru dem har rätt till matrialet i fråga kan diskuteras men på den punkten är UD de mest kunniga.

  En oraganistaion för något som kanske händer var 10år verkar som ett onödigt utlägg med pengar.

 4. Ok.. Men jag tror även att UD besitter stor kompetens i frågan och om man jämför med händelserna i Libanon där det visade sig verkligen fungera så tror jag man har lärt sig mycket från flodvågskatastrofen.

  JA du har rätt i att vi lever i en demokrati men nu är listorna (arkiven med tsunamibanden) hemligstämplade i 70 år och det ger upphov till konstiga spekulationer typ den förenklade bild jag själv gav upphov.

  Det tycker jag är lite respektlöst mot oss i vårt ämbete ansvarstagande medborgare.

  Hur menar du med organisation..en krisberedskap hos statsrådsberedningen är ju ingen fast statisk organisation som skall underhållas. det är bygger ju främst på att processer skall övas in så att de funkar och att man kan kommunicera bra så att man vet vem gör vad.

  Förtydliga vad du menar är du snäll.
  T-A

 5. Odelberg skriver:

  Det jag menade var att anledningen till att detta matrial blev hemlighetsstämplat antagligen är berättigat. Annars hade det inte varit möjligt för det att bli just hemlighetsstämplat.
  Jag trodde nästan att du inte var beredd att förespråka en ny organisation enbart för katastrofer, men det var faktiskt det du skrev. Planer hade man redan innan tunamin, men inga förberedelser kan möta verkligheten när det händer.

 6. Hej

  OK.. då förstår vi varandra. Bra att du berättar hur du tolkade.

  Hemligstämpeln den är antagligen och möjligen berättigad. Delar av materialet i alla fall. Men det är även så här att runt om i världen b.la i USA pågår en övertro på hemligstämpel och sekretessklassificering vad gäller dokumentation hos statsförvaltande organ.

  Föberedelser för olika scenarios är svårt att föreställa sig men man hade även undvikit att delta i vissa övningar från statsrådesberedningen så vitt jag kunde uttyda från katastrofkommissionens rapport.. Men jag kan ha fel.

 7. Odelberg skriver:

  I och med hotet ”terrorism” vill man gärna hemlighetsstämpla, samma sak under kalla kriget. Men Sverige ligger nästan helt utanför denna konflikt och det finns ingen anledning till att man sak ”överanvända” stämpeln. Jag hoppas och tror att det finns grupper inom svensk politik som inser detta och därmed skulle man inte acceptera en ”överanvändning”. Därför litar jag alltså på att demokratin och att den tar hand om hemlighetsstämpeln.

  Katastrofskommisionens uppgift är att lysa upp tveksamma beslut och i vilket land som helst förekommer dessa. Självfallet får detta UD att stå som förlorare. Jag vet inte ifall jag tycker en övning för katastrofer som nästan aldrig händer är att prioritera? Jag vill minnas att jag har hört att Italien inte hade några som helst planer för vad man skulle göra i en situation som uppstod i och med tsunamin, jag vill minnas att Italien var ett av de land som fick hem sina landsmän snabbast.

 8. Jag tror verkligen att du har en poäng det du säger. Att försöka öva inför sådana katastrofer är oerhört svårt. Men man behöver ha en överblick för vad man kan tänkas möta. Och i Sverige tror jag ändock att vi har en ganska bra fungerande krisorganisation. Nu gäller det att trimma in de som då ev skulle beröras.. dvs handläggande tjänstemän och behörighet och befogenhet att kunna fatta beslut. Det var tiden det tog att fatta beslut var en av problemen vad gäller tsunamin tror jag..Det blev ju lite revirstrider! Vet inte om du kommer i håg det.

  Jag tror det finns grupper som vill verka för en öppenhet. Och jag tycker mig skymta att det vill även krafter inom säkerhetspolisen. Självklart skall vi vara vaksamma. Men det får heller inte bli en paranoid inställning så att vi ser hot i varje skeende eller i varje enskild händelse. Jag tror också som du att demokratin kommer att ordna hemligstämpeln eller ännu att vi utvecklar dialogen kring om dess vara eller icke vara.

  Må så gott.
  T-A

 9. Odelberg skriver:

  Det är mycket svårt att göra planer för hur man ska reagera eftersom det kräver att man bygger upp et scenario som ändå krossas av verkligheten. Det är kanske bättre att studera vad som har hänt och kanske, bara kanske finns det något däri som allmänheten inte bör få veta av anledningar som jag definitivt inte vet något om.

  Jag tycker högsta priorietet är att studera, läsa rapporter osv om de katastrofer som skett snarare än lämna ut detta matrial till allmänheten.

 10. I din sak om att studera det förgågna har du rätt eftersom det förgågna sätter avtrycket. Och du har säkert hört om trial and error och det är i fellägena möjligheten till ett lärande ligger. Men vad gäller krishantering så finns det flera aspekter i det. Dels de anhörigas anhöriga som bör beredas möjlighet att få gå vidare och det kana ske på många sätt. Nu tror jag att man kommit långt i det arbetet och i sverige kan vi dra lärdom av estonia katastrofen. Men det föreligger ett allmänintresse om att få veta hur våra styrande i landet tänkte. Jag tror att vi kommer att få en klarare bild då vi Läser Lars Danielssons bok som kommer snart. Jag skall i varje fall läsa den. Det är nog rätt att sätta hemligstämpel på delar av materialet svar ja..och anledningarna är delvis ointressanta eftersom det kan röra andra saker än just tsunamidelen.

  Men detta bör göras utan smussel..Och jag håller med dig om att studera och lära sig av det som hänt är oerhört viktigt och skall ske på olika plan i hela samhället. Men jag tror även att vi får inte underskatta allmänhetens förmåga att kunna ta del av visst material och lyfta frågor som kanske i förlängningen har påverkan för demokratiutveckling. Demokrati som du var inne på är också det en dynamisk process och en idékonstruktion som vi gemensamt måste utveckla.

  Och slutenhet dvs överklassificering av hemligstämpel kan tyvärr ha den effekten att den föder misstro istället för tillit till våra beslutsfattare och folkvalda. Vi måste ta upp frågan till samtal och det är svårt att samtala om. Jag vet inte om du vet vad inlärd hjälplöshet är för något. Det är en psykologisk term som ofta används vid depression och vi måste även komma ihåg att liknande symptom kan utvecklas i statsika organisattioner.. typ organisationsdepression om du så vill. Länkar wiki http://sv.wikipedia.org/wiki/Inl%C3%A4rd_hj%C3%A4lpl%C3%B6shet samt en uppsats

  http://www.it.uu.se/edu/course/homepage/hci/ht05/Stresskompendium.pdf

  men strukturer och processer förstärker den typen av fenomen om vi inte stannar upp och reflekterer vad vi är med om..oavsett om det är i vår omedelbara verklighetshorizont eller bortanför vår fattningsförmåga.

  Förstår du/ ni hur jag menar.. säg till annars.

  Må så gott.
  Tindra-Annette

 11. Odelberg skriver:

  På vilket sätt har det skett med ”smussel”. Man har skapat en kommision som plockar ut det som allmänheten måste veta och därefter hemlighetesstämplar man det som behövs.

  Att tro att vi har för lite öppenhet etersom vi har kalla kriget i minnet tror jag inte riktigt på persnoligen. Det är inte samma politiker och därmed är det ett färskt tänkande.

  Ska tillägga att UD också är en arbetsplats med rutiner. Man har mycket att ta itu med och man måste prioritera, bör verkligen övningar och planer för katastrofer komma i första rummet?

 12. Hej
  Som svar på din sista fråga..

  -nej det är inte det jag avser och jag har aldrig påstått att Övningsverksamheten skall komma i första rummet. UD har Rutiner svar ja.. men StatsrådsBeredningen hade det inte, och dessa är två olika avdelningar. Och att öva extraordinära händelser är något som skall göras kontinuerligt och görs.

  Rutiner är bra i vissa avseenden men det jag vill förtydliga är att rutiner även berör förmåga att fatta viktiga beslut och vem som skall kunna göra det. Det som jag då vill koppla till *behörighet och befogenhet* att ingå olika avtal. Tillkalla hjälp eller vad som nu kan vara aktuellt. Viktig tid kan gå till spillo om inte sådant är klarlagt..och medarbetarna vet och förstår att de har visst bemyndigande. det kan vara svårt att lära sig fatta beslut och man vill gärna att någon annan skall göra det om det är svåra beslut som skall tas..du vet väl att chef betyder huvud, och det är denna som då har huvudansvaret då ett beslut tas även om någon anna har fullmakt att fatta detta i hans ställe..

  -övningar kan (men gör det inte alltid) hjälpa till att underlätta för ev dem som sitter långt ifrån beslutsfattande personal. det handlar även där om att kunna förse rätt person med rätt information. och det gäller då även övriga myndigheter som kan komma att bli drabbad av någon sorts omfattande kris. Att ha ett utvecklat krismedvetande är aldrig fel..

  Ang politiker så har ligger det en poäng i det du säger men öppenhet är a och o vårt samhälle. och när det kommer till smussel så har vi kunnat konstaterat att tsunamibanden från Rosenbad inte gicks igenom vid första kommissionen utan hittades senare. Och det var tjänstemän som visste om att de fanns.

  Kommissionen har även varit mycket skarp i sin kritik mot enskilda statsråd, det vet du oxå. Och hur det står till med öppenheten egentligen vet vi kanske inte eftersom mycket av det som presenteras ger utrymme för dunkel tolkning.

 13. Odelberg skriver:

  Problemet under tsunamin var (och vi är nog överens, de flesta är detta)att beslut inte fattades för att verksamhten var trög. Man ville inte fatta beslut.

  Vi är så vitt jag kan förstå oense om hur man ska lösa denna ovilja att fatta beslut i extraordinära situationer. Du vill ha konkreta planer på vem som ska fatta vilket beslut. Jag har en annan uppfattning som framgick under mitt ”Italien-exempel”. När det inte finns några planer på hur man ska agera fattar människor beslut eftersom det inte finns någon risk att detta är tjänstefel.

  Min uppfattning av problematiken runt tsunamin är att man letade efter planer på´hur man skulle göra, men eftersom det inte fanns planer kring någon sådan katastrog blev verksamheten trög. Katastrogen krossade planernas exempel på en katastrof helt enkelt. Men jag är inte så upplyst på detaljerna kring Ud:s agerande, så jag kan ha fel.

 14. Odelberg skriver:

  Jag kan tydligen inte stava till katastrof.

 15. Jag tycker du har en bra poäng i din analys..verkligen! Och jag bryr mig inte om stavfel då jag är lite slarvig själv emellanåt..pga dyslexin.. Och oense tycker jag inte att vi är.

  Jag menar att beslut skall kunna fattas på de lägre nivåerna oxå så att det inte blir tjänstefel..ansvaretfrågor och stenlogiskt rätt och feltänk får utredas senare..där är vi rörande överens..

  UDs agerande verkade vara väldigt trögt på plats dvs i Thailand . Och där hade katastrofkommissionen nr 2 inte gett skarp kritik. såvitt jag förstått på en del anhöriga (via TV) så var de besvikna på att den delen inte utreddes bättre..sedan om jag skall tycka något om dåvarande utrikesministerns agerande så tycker jag faktiskt att Laila Freivalds var modig som vågade erkänna att hon var dålig i geografi..Och hon verkade vara den som verkligen var uppgiven inför katastrofens faktum..

  Har du några andra idéer om hur man skulle kunna förbättra och utveckla processer etc.. du verkar ju vara uppriktigt intresserad..beskriv om du vill och orkar..missade tydligen rätt länk oxå..hoppas någon finner den intressant.

  Och tack för dina kommentarer. det är stimulerande.

  http://www.it.uu.se/edu/course/homepage/hci/ht05/Stresskompendium.pdf
  //A.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: