HÅLLER EN OLOVLIG UNDERÄTTELSEVERKSAMHET PÅ ATT VÄXA FRAM?

 spies

 

För ett par år sedan så skrev jag en insändare hos Per Ström Big Brother Bullentin på hemsidan atomer och bitar

Och självklart tittade jag på TV4 nyhetsmorgon och samtalet om att extremiströrelser kartlägger svensk polis samt kustbevakning. Där betonade vår rikspolischef Stefan Strömberg vikten av att ha ett öppet samhälle.

Men man måste även ta tag i hotbilden för en del av de poliser och även människor på myndigheter som arbetar med känsligare utredningar. Hoten om våld samt det hårdare klimatet i samhället gör att fler kommer att utsättas.

Då jag arbetade i Kundtjänst så hade jag ibland kontakt med människor som arbetade inom Kriminalvården eller annan blåljusverksamhet. Och jag funderade  på varför inte övervakning och kontroll kunde utvecklas.  Jag tror det skulle kunna vara en väg att gå, om den som blir omfrågad får veta att den är omfrågad.  Sedan kan denne enskilde ihop med arbetsgivaren/myndigheten vidta lämpliga åtgärder. I synnerhet om frekvensen av omfrågningar ökade markant. Med dagens affärsstödsystem borde det inte vara svårt att kunna inrätta denna typ av tjänst.

Jag hoppas nu att man utreder extremiströrelsernas kartläggning av poliser och andra människor. Och jag undrar om inte den typen av inhämtning är gränsfall för vad man i andra fall benämner olovlig underrättelseinhämtning.

5. INSÄNDARE

Medborgare bör få info om registersökningar på dem själva. En idé jag har fått är att myndigheterna i samband med självdeklarationen borde skicka ut information till medborgarna om vilka slagningar som gjorts i register om vederbörande.

Medborgaren skulle då få information om vilken handläggande tjänsteman som gjort slagningarna och varför. Detta kan jag själv som medborgare sedan välja att godkänna, eller också anföra besvär eller lägga in ansökan om rättelse till behörig instans.

På så sätt skulle man få en bättre maktbalans mellan individer och myndigheter, och onödiga slagningar skulle motverkas. På Telia finns denna typ av tjänst även om den inte kommersiellt har basunerats ut.

Det handlar om en högre sekretessgrad än ”hemligt nummer”, och när någon gör en förfrågan hos Nummerupplysningen så måste de ringa den som förfrågan gäller och tala om att någon gjort en förfrågan.  

Olovlig underrättelseverksamhet

Lagtexten

Här är lagtexten för brottsrubriceringen ”olovlig underrättelseverksamhet”. Ur brottsbalkens 19 kapitel, paragraf 10:

Den som, för att gå främmande makt tillhanda, här i riket bedriver verksamhet för anskaffande av uppgifter rörande militära eller andra förhållanden, vilkas uppenbarande för den främmande makten kan medföra men för annan främmande makts säkerhet, eller här i riket till dylik verksamhet lämnar medverkan som ej är allenast tillfällig, döms för olovlig underrättelseverksamhet till böter eller fängelse i högst ett år.

För olovlig underrättelseverksamhet skall och dömas, om någon, med uppsåt att gå främmande makt tillhanda, här i riket hemligen eller med användande av svikliga medel antingen bedriver verksamhet för anskaffande av uppgifter om annans personliga förhållande, eller till dylik verksamhet lämnar medverkan som ej är allenast tillfällig.

Är brott som i denna paragraf sägs grovt, döms till fängelse, lägst sex månader och högst fyra år.


Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: