ÖVERVAKNING OCH KONTROLL; VERY CONTEMPORARY

Hej…

Övervakning och kontroll är fenomenen som vi som innevånare nu måste finnas oss i. Tack och lov har vi fått en integritetsombudsman.

Jag uppdaterar med lite Foliehattsnytt från Pär Ström.  Nu hoppas jag att ni hjälper honom med kreativa förslag och lösningar om hur han kan kan underlätta för oss medborgare. Och så hoppas jag att vi kan få rättelse om vi anser att vi blivit kränkta.

Jag önskar i alla fall Pär Ström Lycka till och vi är många som hoppas på dig i ditt arbete.

Nedan klippt från Pärs nyhetsbrev BBB, Big Brother Bullentin!

2. USA ska få veta européers sexliv och politiska åsikter

Ett nytt avtal mellan EU och USA om utlämning av personuppgifter om flygpassagerare har väckt en storm i Europaparlamentet och EU:s dataskyddsmyndighet. Överenskommelsen, som ersätter ett tidigare avtal, marknadsförs som integritetsvänligt men har visat sig innehålla ett antal ”giftpiller”. Bland annat kan information om EU-medborgares politiska åsikter, hälsa och sexualliv lämnas ut till amerikanska myndigheter för långtidslagring.

Den nya överenskommelsen börjar gälla i månadsskiftet juli/augusti, alltså nu. Formuleringarna hölls i det längsta hemliga för såväl Europaparlamentet som EU:s dataskyddsmyndighet (The European Data Protection Supervisor). När ordalydelsen väl kom till allmän kännedom resulterade den i mycket starka reaktioner. Peter Hustinx, EU:s högste dataskyddsansvarige, har skrivit ett brev till EU-kommissionen där han uttrycker ”allvarlig oro” för avtalet och säger att det ”saknar föregångare”.

Europaparlamentet har samma inställning. Med nästan 90 procent av ledamöternas stöd antogs en resolution där avtalet utsätts för mycket hård kritik. I resolutionen står bland annat att parlamentet ”med oro noterar att känsliga data (till exempel avslöjande rasmässigt eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk tro, medlemskap i fackföreningar och data som avslöjar individers hälsa eller sexualliv) kommer att överlämnas till DHS [USA:s Department of Homeland Security, red. anm.] och att dessa data kan användas av DHS under särskilda omständigheter”.

Några andra exempel på kritiken i parlamentets resolution:
– Amerikansk användning och lagring av personuppgifterna kan förändras av USA utan förhandling med EU.
– Personuppgifterna ska inte bara användas av amerikanska myndigheter i det så kallade kriget mot terrorismen utan även för andra, ospecificerade ändamål.
– Personuppgifterna ska sparas betydligt längre tid än tidigare. Bland annat ska de sparas i sju år i vad som kallas ”aktiva analysdatabaser”, vilket enligt Europaparlamentet leder till en stor risk för massiv så kallad personprofilering (att låta en programvara analysera människors livsstil, personlighet etc). På andra håll kan uppgifterna komma att sparas i upp till 15 år.
– Det till media spridda påståendet att det nya avtalet innebär att färre typer av information lämnas över till USA ger inte en korrekt bild av verkligheten. Ändringen är kosmetisk, eftersom datafält i många fall har slagits samman (istället för att strykas) för att summan av antalet datafält ska bli lägre.

Peter Hustinx säger till tidningen Observer: ”Uppgifter om EU-medborgare kommer att vara enkelt tillgängliga för en hel rad amerikanska myndigheter och det finns ingen begränsning av vad de får göra med informationen”. Ordföranden för den brittiska medborgarrättsorganisationen Privacy International säger till samma tidning att det nya avtalet ”ger amerikanska myndigheter en enorm makt”.

Av informationen i media framgår inte från vilka källor de särskilt känsliga personuppgifterna ska hämtas.

EU bygger egen databas med flygpassagerare

Som ett led i det så kallade kriget mot terrorismen har EU-kommissionen offentliggjort att man bygger en egen kopia av den amerikanska databasen med information om flygpassagerare. För varje resenär ska 34 sorters information lagras i upp till tre och ett halvt år. Det är fritt för varje medlemsstat att välja mellan att vara med eller inte vara med i databassamarbetet. Redan i oktober ska denna så kallade PNR-databas (Passenger Name Record) vara färdig.

http://www.edri.org/edrigram/number5.14/EP-PNR-resolution
http://observer.guardian.co.uk/uk_news/story/0,,2132099,00.html
http://euobserver.com/9/24416

Källa från Pär ströms nyhetsbrev..

_______

Deklaration:

Pär Ströms Uppgift i regeringens IT-råd

I juni blev jag utsedd som en av de 18 ledamöterna i regeringens nyskapade IT-råd. Gruppen ska träffas fyra gånger per år och ledas av infrastrukturminister Åsa Torstensson. Enligt regeringsbeslutet ska rådet ”vara rådgivande till regeringen och ett forum för omvärldsbevakning samt strategisk diskussion mellan regeringen och företrädare för olika samhällsområden […]”.

Även om jag inte kommer att begränsa mig till integritetsfrågor är det naturligt att dessa får stor tyngd när det gäller min insats i IT-rådet. Jag ser medlemskapet där som ett sätt att påverka regeringens IT-politik i integritetsvänlig riktning. Hur mycket Åsa Torstenssom kommer att lyssna återstår förstås att se, men mitt mål blir att åstadkomma en kraftig omsvängning av IT-politiken i integritetsvänlig riktning.

Rent konkret innebär det att jag kommer att verka för att regeringen intar ett förhållningssätt till IT och integritet som kan sammanfattas i dessa punkter:

1. Mängden elektroniska fotspår ska minimeras

Vi ska införa principen att så långt det är praktiskt möjligt ständigt sträva efter att minimera mängden av identifierande elektroniska fotspår som människor lämnar efter sig i samhället. En lag bör stiftas om att detta ska beaktas vid alla förändringar i samhällets tekniska system, infrastruktur och regelverk. Ett ”fotspårsperspektiv” ska genomsyra allt offentligt arbete.

2. Inför krav på integritetskonsekvensutredning

Förändringar i offentliga och halvoffentliga system, liksom i samhällets infrastruktur, ska föregås av en ”integritetskonsekvensutredning” i analogi med de ”miljökonsekvensutredningar” som idag genomförs. Om en sådan hade gjorts innan biltullarna i Stockholm genomförts, exempelvis, hade det blivit uppenbart att det krävs en teknisk lösning som tillåter anonyma passager.

3. Automatisk övervakning ska enbart ske av misstänkta

Olika former av automatisk övervakning av identifierande karaktär ska bara användas mot personer som är misstänkta för ett allvarligt brott. En följd blir att ingen automatisk identifiering av människor eller fordon ska ske på allmän plats.

4. Grundlagsskydda rätten att använda integritetsskyddande teknologier

Rätten att använda sig av kryptering, anonymisering av epost och surfande samt andra anonymitetsbevarande och integritetsskyddande teknologier (så kallade Privacy Enhancing Technologies, PET) bör skyddas i grundlagen.

5. Reglera trådlös avläsning av RFID på människor

Det ska exempelvis inte vara tillåtet med dold avläsning av RFID-taggar på människors tillhörigheter.

Privata läkares sekretess hotas

En person som värnar extra noga om sina känsliga hälsouppgifter kan idag vända sig till en privatläkare för att slippa få sina journaluppgifter införda i landstingens system. Denna möjlighet kan dock komma att försvinna med anledning av det som kallas Gemensam Vård Dokumentation (GVD). Idén med GVD är just att all dokumentation inom offentligt finansierad vård ska vara gemensam. ”Anslutning till GVD kommer i framtiden att vara en förutsättning för att kunna verka som vårdproducent inom Stockholms läns landsting”, skriver tidskriften ”Nyhetsbrev från beställare vård” i sitt juninummer. ”

Den absoluta sekretess som våra patienter hittills har kunnat erbjudas hos oss privatläkare kan kanske bli omöjlig att uppnå inom offentligt finansierad sjukvård i framtiden”, skriver Åsa Pravitz från organisationen Privatläkarna i tidningen Privatläkaren med anledning av GVD.

Åsa Pravitz är Privatläkarnas representant i Läkarförbundets råd för etik och ansvar.

Källa från Pär Ströms nyhetsbrev..

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: