ÄR DET STABILISERANDE FÖR BURMA MED SANKTIONER?

september 28, 2007

 

https://i2.wp.com/www.tindra66.sprayblog.se/upload/sunset.jpg
Ibland är det viktigt att konfrontera sitt egna förgivettagade och syna sitt inre landskap, till och med inventera sin värdegrund då och då.

Detta för att kunna utveckla nya visioner och kunna lämna bidrag till en positiv samhällsförändring, och därigenom medverkar vi till ökad delaktighet.

Vi kan göra det lite enklare för oss genom att försöka att gå i motpartens skor en liten stund och med det menar jag att vi kanske bör sätta oss in i andra tankesystem än det egna invanda. Och idag och i kväll kommer jag att reflektera över dessa frågor..

1. Är den uppenbara konsekvensen av sanktionerna mot Burma från EU och FN: s proaktiva och stabiliserande, eller bidrar detta förhållningssätt till just det vi inte vill skall hända, samt

2. Törs de tänka i andra alternativ?

 Och det gör mig upprörd att läsa att Rangoon har under dagen varit en belägrad stad. Med taggtråd och barrikader har flera viktiga gator varit avspärrade” – trots det har demonstrationerna fortsatt:: källa SvD samt att man dödat ca 30st civila läs här

Ja det är hemskt när ett lands styre och ledning förlorar förtroendet för en tjänsteman eller enskild men det är värre när den enskilde förlorar förtroendet för sin egen ledning och styre.

Det moderna kriget bekämpas inte över nationsgränser eller ekonomi utan det är en kamp över filosofiska spörsmålDet enda vapnet mot en idé är en bättre idé, och en annan teori skulle kunna vara att man inte kan tänka klart förrän man förnyat sitt intellektuella kapital då och då.

It is Bad when the /Governance/Government loses confidence in an individual official or, an individual. It is Munch worse when an individual loses confidence in its own Governance/Government.Modern War, is not fought over boundarylines or Economics, but over philosophical issues.’

The only weapon against an ideal is an boetter ideal. The theory was, that you Can’t think straight unless you renew your intellctual capital from time to time.

Källa:Lauris Nordstad Supreme Commander NATO, SACEUR, SHAPE, Cold war, Roberst S Jordan

 

https://i0.wp.com/www.tindra66.sprayblog.se/upload/BURMA_OM.jpg
Bilden används med tillstånd från upphovsmakaren
©Margareth Osju Arverud

Jag hoppas nu att aftonbladets moderator gör ett undantag då det här inlägget är författat på engelska.. så att vi inte blir bortmodererade..

Jag tycker det är så viktigt att vi når ut med budskapet som vi försöker förmedla så att de som kanske inte talar svenska kan få veta vad som pågår.  På så sätt ökas tillgängligheten.

Kommer att uppdatera sidan under dagen så välkommna tebax 

To whom it may concern

To all of you, who were pleading for democracy in Myanmar/ Burma.We are many in the Swedish blogosphere that would like to manifest our support for you and your peoples work towards democracy.We are all aware of the mediareports regarding the situation in Myanmar /Burma. And the situation is escalating.In an effort to be able to prevent and reduce the dangers of more deadly violence, we are urging you to consider what other precausions can be made. Not only from a Swedish prespective, but also from EU and United Nations, UN.Our urgent request is that the UN and EU delegats and the Security Council strongly condem the violent acts that are taking place in Myanmar / Burma. Out of compassion we bloggers and their readers from Sweden recomend the Myanmar /Burmes Military leaders to re-evaluate the violence.And we Swedish bloggers and their readers of them hope that the burmese Military Governance without hesitation immidiatley will open for peaceful and a reparable dialouge. And in co-operation with its own Citizens

Our expectation is also that EU and UN are able to send several diplomatic and/ or human rights representatives as the sorrounding worlds objective witnesses in Myanmar/ Burma. Such actions we hope will indicate the democratic worlds opposition against agressive and fatal violence, that might lead to consequenses beyond imagination.

The rapid hostile development within Myanmar/ Burma demands careful and firm attention but de-escalating and human actions.
Ursprungstext ©Marcus, Översättning Tindra-Annette Broström/tindra66Tears of Buddha

A single voice, its echo meets two slumbering voices.Three strong voices crieloudly, and awakes other sleeping tones of voices.

Cooperating human whispers, will eventually become a roar

A howl that silences the hunger of power and the proclaiming of war

 © Margareth Osju Arverud.// Översättning Tindra- Anette

Häng på och skriv under, Brevet är inte skickat till FN ännu men vi kommer att göra det Klicka:..

Hjälp till och sprid detta budskap, Please help us send this message further!

Tack från Marina Margareth, Marcus Tindra66 och  Tack till ALLA andra som hjälpter till med det här. Ni är fantastiska.

 

 

https://i0.wp.com/www.tindra66.sprayblog.se/upload/mandala.jpg

Vi kan alla bidra till att bryta ner misstrons murar, och hejda ödesdigra tendenser i riktning mot tom konformism och propaganda. (Dag Hammarskjöld 12 juni 1958)

Dag Hammarskjöld instiftade ett begrepp inom FN som heter klicka: Aktiv Preventiv Diplomati. En diplomatisk process som i korthet ut på att underhandlingskonst utövas utan för närgången publicitet.

Dag Hammarskjöld menade att förtroligheten kunde öka och spänningen mellan motparterna kunde reduceras resultatrikare om försoningen utfördes bakom stängda dörrar.

Tillvägagångssättet syftar till ett enande och inflytande genom delaktighet av alla dem som är intresserade av fred men fria från direkt engagemang, av prestige eller egna intressen i de frågor tvisten gäller.

Metoden användes i en Bona officia, medlings mission vid gränskonflikten mellan Kambodja och Thailand 1958.

Låt oss hoppas så att den inhemska befolkningen i Myanmar/Burma förskonas av de nu pågående och okontrollerbara händelser där våld föder våld och militärregimens fientliga ingripande enbart syftar till att behärska folket.

Dessa ingrepp har nu även spridit sig till att även gälla ingripanden mot nyhetsbevakningen skriver svd…”Nio döda och 100-tals personer gripna – de senaste rapporterna talar om nya våldsamheter i Rangoon i Burma. Enligt obekräftade uppgifter söker nu militären igenom en byggnad efter utländska journalister som rapporterar från Rangoon. ”Vi tar hoten på största allvar”, säger Liselott Agerlid”

 Vi hoppas att alla parter ska visa behärskning och hantera situationen på lämpligt sätt för att se till att den inte trappas upp, sade UD-taleskvinnan Jiang Yu till journalister på torsdagen.– Burmas stabilitet bör inte rubbas, inte heller områdets fred och stabilitet. Läs hela genom att klicka här.

Om Mani Padme Hum, och jag hoppas juntan lyssnar till omvärldens kritik och att den tysta diplomatin inleds snarast

-medkännande och ödmjuka omtankar till Myanmar/Burmas folk.

 

https://i0.wp.com/www.tindra66.sprayblog.se/upload/budda_burma.jpg
OM MANI PADME HUM!
Skriv på ett upprop för Burma här

Det gör mig oroad att läsa om förestående sanktioner mot Burma samt det som kan komma att hända i Iran. Och då jag lodar inom mig själv så kommer jag fram till följande:

Läs svd här

Sanktioner eller hot om repressalier eller vapenskrammel kan vara den rikoschett som istället bromsar upp demokratiska processen Burma men också i Iran

Självklart skall vi som globala medborgare visa vårt stöd för den transformation det burmesiska samhället nu befinner sig i,  men jag tror även på att vår inblandning skall ske med varsamhet. Och personligen tycker jag även att det är viktigt för vårt reflekterande att ställa sig frågan.

1. Utforskas andra möjligheter till till stöd, än föreslagna sanktioner mot Burma?

2. I vems intresse skall dessa sanktioner i så fall ske och jag undrar stillsamtom det inte är så att det kan finnas en risk att EU samt USA, ser till ett egenintresse då de uppmanar till åtgärder av det här slaget.

På ytan är sanktionsretoriken förförande och förstålig.

Men då vi börjar inspektera vad som döljer sig bakom USA.s tal om straffåtgärder riktade mot enskilda inom regimen har jag svårt att ta till mig budskapet. President George W Bush uppmaning, inför FN general församling framstår då för mig mer som en fodran.

Borde inte vi i den övriga världen som antas veta bättre nu inspirera till dialog och reparerande samtal med regimen istället för att uppmana till avståndstagande.

Kan det vara så att de påbjudna ekonomiska bestraffningarna i förlängningen kan leda till att den inhemska befolkningen får det ännu sämre. Jag tror att det primitiva försvaret och agressorer lättare aktiveras om EU och FN iscensätter bestraffningen.

Talet eller antydan eller någon form av påtvingade inblandningar, typ sanktioner Burma kan blockera den egna ledningens, regimens och interna medborgarorganisationers autonoma förmåga till att göra goda och sunda överväganden. Betänkanden som gagnar den inhemska demokratiutvecklingen och dess processer.

-Och vem eller vilka är det som kommer att bestraffas då frun till generalen upptäcker att det inte finns pengar på bankkontot?

På Fredag kommer jag att klä mig i rött för att visa mitt stöd för det burmesiska folket och dess kamp för Demokrati.

Omtankar från Tindra-Annette

Så här skriver New York Times idag:

He outlined a tightening of economic sanctions in place since 1997 to aim at specific individuals for the first time. He also announced a ban on visas of those “responsible for the most egregious violations of human rights” and their families.“Basic freedoms of speech, assembly and worship are severely restricted,” Mr. Bush said. “Ethnic minorities are persecuted. Forced child labor, human trafficking and rape are common.”

https://i2.wp.com/www.tindra66.sprayblog.se/upload/Munkar%20i%20burma.jpg 

 

 


VI ÄR MED ER BURMA/ OUR THOUGHTS ARE WITH YOU BURMA

september 28, 2007

https://i0.wp.com/www.tindra66.sprayblog.se/upload/BURMA_OM.jpg
Bilden används med tillstånd från upphovsmakaren
©Margareth Osju Arverud

Klicka:Självklart bär jag rött en dag för att visa mitt engagemang och stöd, Mina ord för dagen är Transparens, Besinning och Medkänsla.

Jag hoppas våra bildbloggsblommor kan förmå Burmas militära ledare att även öppna sina hjärtan för oss i väst trots att de bara vill lyssna på Kritik från sina Asiatiska Grannar 

To whom it may concern

To all of you, who were pleading for democracy in Myanmar/ Burma.

We are many in the Swedish blogosphere that would like to manifest our support for you and your peoples work towards democracy.We are all aware of the mediareports regarding the situation in Myanmar /Burma.

And the situation is escalating.In an effort to be able to prevent and reduce the dangers of more deadly violence, we are urging you to consider what other precausions can be made.

Not only from a Swedish prespective, but also from EU and United Nations, UN.Our urgent request is that the UN and EU delegats and the Security Council strongly condem the violent acts that are taking place in Myanmar / Burma.

Out of compassion we bloggers and their readers from Sweden recomend the Myanmar /Burmes Military leaders to re-evaluate the violence. And we Swedish bloggers and their readers of them hope that the burmese Military Governance without hesitation immidiatley will open for peaceful and a reparable dialouge. And in co-operation with its own Citizens.

Our expectation is also that EU and UN are able to send several diplomatic and/ or human rights representatives as the sorrounding worlds objective witnesses in Myanmar/ Burma.

Such actions we hope will indicate the democratic worlds opposition against agressive and fatal violence, that might lead to consequenses beyond imagination. The rapid hostile development within Myanmar/ Burma demands careful and firm attention but de-escalating and human actions.
 

Ursprungstext ©Marcus, Översättning Tindra-Annette /tindra66

 

Tears of Buddha

A single voice, its echo meets two slumbering voices.

Three strong voices cries loudly, and awakes other sleeping tones of voices.

Cooperating human whispers, will eventually become a roar.

A howl that silences the hunger of power and the proclaiming of war  
© Margareth Osju Arverud.// Översättning Tindra- Annette

Häng på och skriv under, Brevet är inte skickat till FN ännu men vi kommer att göra det Klicka:..

Hjälp till och sprid detta budskap, Please help us send this message further!

 

Tack från Marina Margareth, Marcus, Tindra-Annette och till ALLA andra som hjälpt till med det här. Ni är fantastiska.

 


AKTIV-PREVENTIV DIPLOMATI ÄR MÖJLIG GÄLLANDE BURMA.

september 27, 2007

Nike Från Samothrake Rottneros park Sep 09

Vi kan alla bidra till att bryta ner misstrons murar, och hejda ödesdigra tendenser i riktning mot tom konformism och propaganda.
(Dag Hammarskjöld 12 juni 1958)

Dag Hammarskjöld instiftade ett begrepp inom FN som heter, klicka: Aktiv Preventiv Diplomati. En diplomatisk process som i korthet ut på att underhandlingskonst utövas utan för närgången publicitet.

Dag Hammarskjöld menade att förtroligheten kunde öka och spänningen mellan motparterna kunde reduceras resultatrikare om försoningen utfördes bakom stängda dörrar.

Tillvägagångssättet syftar till ett enande och inflytande genom delaktighet av alla dem som är intresserade av fred men fria från direkt engagemang, av prestige eller egna intressen i de frågor tvisten gäller.

Metoden användes i en Bona officia, medlingsmission vid gränskonflikten mellan Kambodja och Thailand 1958.

Låt oss hoppas så att den inhemska befolkningen i Myanmar/Burma förskonas av de nu pågående och okontrollerbara händelser där våld föder våld och militärregimens fientliga ingripande enbart syftar till att behärska folket.

Dessa militära inblandningar har nu även spridit sig till att även gälla ingripanden mot nyhetsbevakningen skriver svd klicka….”Nio döda och 100-tals personer gripna – de senaste rapporterna talar om nya våldsamheter i Rangoon i Burma. Enligt obekräftade uppgifter söker nu militären igenom en byggnad efter utländska journalister som rapporterar från Rangoon.

”Vi tar hoten på största allvar”, säger Liselott Agerlid”

Vi hoppas att alla parter ska visa behärskning och hantera situationen på lämpligt sätt för att se till att den inte trappas upp, sade UD-taleskvinnan Jiang Yu till journalister på torsdagen.

– Burmas stabilitet bör inte rubbas, inte heller områdets fred och stabilitet. Läs hela genom att klicka här.

Om Mani Padme Hum och jag hoppas juntan lyssnar till kritiken och att tyst diplomati inleds snarast?


UTFORSKAS ANDRA MÖJLIGHETER ÄN SANKTIONER MOT BURMA

september 26, 2007

https://i0.wp.com/www.tindra66.sprayblog.se/upload/budda_burma.jpg
OM MANI PADME HUM!
Skriv på ett upprop för Burma här

Uppdaterar idag med att jag kan läsa I DN att UDs taleskvinna i Peking vädjar om lug. Och att Burmas stabilitet bör inte rubbas och inte heller områdets fred och stabilitet. Läs hela här

__

Det gör mig oroad att läsa om förestående sanktioner mot Burma samt det som kan komma att hända i Iran. Och då jag lodar inom mig själv så kommer jag fram till följande:  läs Svd här   5  munkar dödade  DN

Sanktioner eller hot om repressalier eller vapenskrammel kan vara den rikoschett som istället bromsar upp den demokratiska processen i Burma men också i Iran (klicka svd ledare)

Självklart skall vi som globala medborgare visa vårt stöd för den transformation det burmesiska samhället nu befinner sig i, men jag tror även på, att vår inblandning skall ske med varsamhet. Och personligen tycker jag även att det är viktigt för vårt reflekterande att ställa sig frågan.

1. Utforskas andra möjligheter till till stöd, än föreslagna sanktioner mot Burma?

2. I vems intresse skall dessa sanktioner i så fall ske och jag undrar stillsamt om det inte är så att det kan finnas en risk att EU samt USA, ser till ett egenintresse då de uppmanar till åtgärder av det här slaget.

På ytan är sanktionsretoriken förförande och förstålig. Men då vi börjar inspektera vad som döljer sig bakom USA.s tal om straffåtgärder riktade mot enskilda inom regimen har jag svårt att ta till mig budskapet. President George W Bush uppmaning, inför FN general församling framstår då för mig mer som en fodran.

Borde inte vi i den övriga världen som antas veta bättre nu inspirera till dialog och reparerande samtal med regimen istället för att uppmana till avståndstagande.

Kan det vara så att de påbjudna ekonomiska bestraffningarna i förlängningen kan leda till att den inhemska befolkningen får det ännu sämre. Jag tror att det primitiva försvaret och agressorer lättare aktiveras om EU och FN iscensätter bestraffningen.

Talet eller antydan eller någon form av påtvingade inblandningar, typ sanktioner mot Burma kan blockera den egna ledningens, regimens och interna medborgarorganisationers autonoma förmåga till att göra goda och sunda överväganden. Betänkanden som gagnar den inhemska demokratiutvecklingen och dess processer.

-Och vem eller vilka är det som kommer att bestraffas då frun till generalen upptäcker att det inte finns pengar på bankkontot?

På Fredag kommer jag att klä mig i rött för att visa mitt stöd för det burmesiska folket och dess kamp för Demokrati

Omtankar från Tindra-Annette

Så här skriver New York Times idag: klicka

He outlined a tightening of economic sanctions in place since 1997 to aim at specific individuals for the first time. He also announced a ban on visas of those “responsible for the most egregious violations of human rights” and their families.“Basic freedoms of speech, assembly and worship are severely restricted,” Mr. Bush said. “Ethnic minorities are persecuted. Forced child labor, human trafficking and rape are common.”

Läs Washington Post. klickaTom Malinowski of Human Rights Watch has consulted with administration officials on the matter. ”Even though the generals in Burma are profoundly isolated from their own people and the world, they still have to bank somewhere and that makes them vulnerable,” he said. ”There’s a vulnerability that’s never been exploited by the international community. If they can’t bank anywhere, they can’t buy things, including guns.”Malinowski added that leaders of the junta may be surprised to find their access to cash cut off.

”It will have an impact,” he said, ”when the wife of the leading general walks into his bedroom in the morning and starts screaming at him, ‘What happened to our money?’ ”
https://i2.wp.com/www.tindra66.sprayblog.se/upload/Munkar%20i%20burma.jpg


CIA OCH HAYDEN BEHÖVER MER SPACE I PRESSEN OCH BLAND NGO’s

september 25, 2007

 

Mr Hayden I recomed My Space for plying cyberwarfare "checkmate"

Mr Hayden I recomend http://www.MySpace.com for playing cyberwarfaregames like "checkmate"

I mitt fortsatta snokande efter ngt intressant att berätta, så vill jag delge er att CIAs chef General Hayden anser att man borde ge CIA lite mer utrymme. Detta så att de kan sköta sitt arbete lite mer effektivt.

Yttre rymden, outerspace har jag hört  har oändligt mycket utrymme. Så det kanske kan vara en lösning för det som kanske kallas stjärnornas krig,  fast det är kallt där. Så något varmt krig kanske det inte blir tal om i den regionen.

Mr Hayden och CIA jag rekommenderar en site på nätet som kallas my space för dylik Checkmate PR.

Där kan firman ta upp hur mycket plats de nu tycker de behöver för sin dokumentation och sitt cyberwar samt krigs eskalerande och informationsopererande.

så här står det i artikeln klicka och läs hela intervjun med Human Rights first reportern Mike Posner:

CIA Director, General Hayden, to elaborate on his criticism of the press and other external critics who Hayden said are not giving the CIA the ”space” it needs to do its job effectively. 

 

Innerliga och ödmjuka hälsningar Evita won Dufwa

 

 

Indisk Påfågelduva

Indisk Påfågelduva