FREE BURMA: BARNSOLDATER OCH SANKTIONSMYTEN

oktober 31, 2007

https://i1.wp.com/www.tindra66.sprayblog.se/upload/BURMA_OM.jpg

Så kom det, rapporten om rekryteringen av barnsoldater i Burma. Sold to be soldiers. En del är så unga som 10år då de rekryteras av den Burmesiska militären.

I sitt letande efter lämpliga kandidater så cruisar Juntans rekryterare tåg och busstationer. De använder gärna hot och våld som rekryteringstaktik.

Jag hoppas nu att vi kan ta till oss det hemska budskapet som det skrivs om i rapporten. Och jag vidhåller tesen om att det viktigaste FN och EU nu kan göra är att försöka få in FN eller Human Rights Watch observatörer. Och vi i väst kan sätta mer press på Kina genom att bojkotta vissa varor. Ex skor eller kläder.

Samtidigt är det oerhört glädjande att munkarna återigen vågar bege sig ut på gator för att protestera.

Nu måste djärvhet infinna sig hos FN sändebudet Ibrahim Gambari då han skall försöka få till stånd någon form av reparerande samtalsprocess. Han får inte blunda för att det har försvnnit många människor under saffranupproret.

Och är vi orädda nog inom EU att ta tvisten med Kina? Hur var det nu med de stringenta och smarta sanktionerna? Kommer de att ge effekt eller är det åter ett spel för galleriet? Eller är sanktioner bara en myt för att vi skall tro att något görs.

Läs.The pols want to isolate Burma in order to change it. Maybe there’s a better way.

eller kika in hos Accountability central

Läs U .S. Senate considers to strengthen sanctions

Annonser

KONTROLL OCH ÖVERVAKNINGSINFLATION

oktober 31, 2007

Övervakningsinflation

Bodströms bön
– Det viktigaste är att man kan se vilka personer som har varit i kontakt med varandra och var de har befunnit sig och när de har haft kontakt med varandra via mobiltelefoner eller e-post. Det är det allra viktigaste.

Vilka personer som varit i kontakt med andra personer är som vanligt godtyckligt. Och och övervakningslobbyisternas egen centerforward dribblar utsagor och inspel som framstår som stolpskott. Med sin argumentation använder han sig av den välkända ”hammarmodellen”

Bodström bemödar sig att övertala oss medborgarbarn om tvångsmedlens överlägsenhet. Våra lagstiftare borde nu även börja funder på hur ofta lagen skall uppgraderas då nya kommunikations-protokoll tillkommer hela tiden.

Han och andra lagstiftare inom den galopperande övervakningsindustrin framstår i bland som om de vore tillfälliga turister i cyberverkligheten. Jag vill likna det vid att i vårt öppna demokratiska samhället råder något som skulle kunna rubriceras som kontroll och övervakningsinflation.

Övervakningsinflation kännetecknar en Machiavellisk demokrati. Statens beskydd kommer att utföras med den Machiavelliska intelligensens främsta attribut nämligen misstro och kontroll. Mycket transpararens in,  lagom eller ingen transpararens ut.

För egen del tror jag inte att den här typen av avvägningar är värdeskapande (added value) för en nation. Beläggen är få som visar att dessa tvångsmedel är lönsamma, och Jag tror knappast att de ens är evidensbaserade. De faktiska kostnaderna är belagda med sekretess, samt priset för oskyldigt eller felaktigt utpekande kan aldrig mätas i pengar.

Jan Guillou har döpt sin senaste bok till fienden inom oss. Och det är nog så att Thomas guldlock Bodström ihop med andra trafikdatalobbyister borde ta sig en titt framför spegeln när de ställer frågan om vad, vem och vilka som hotar demokratin och det öppna samhället.

Förklaringen i sig skulle faktiskt kunna betraktas som en möjlig säkerhetsrisk!

Läs FRENDO Special:
Trafikdatalobbyisterna

https://i1.wp.com/www.tindra66.sprayblog.se/upload/vit%20hatt.jpg


KOMMER YPPANDEFÖRBUDET ATT STRAMAS ÅT

oktober 30, 2007

https://i0.wp.com/tindra66.sprayblog.se/upload/annette%202.jpg

Det skall bli oerhört intressant att få veta om våra lagstiftare kommer att strama åt det som heter yppandeförbud i sin jakt på den organiserade brottsligheten. Det föreligger redan kritik från advokathåll mot att det används allt oftare och i andra sammanhang än de i grundlagen och lagboken föreskrivna.

I USA så vill Vita huset belägga privata telefonoperatörer med munkavle och därigenom få dem att bryta mot lagen. För vägrar ett företag att inställa sig till förhör då de kallas av kongressen så kallas det contempt of congress och är ett brott.

I dagarna har vi sett en liknande utveckling då skattemyndigheten är farligt nära att bryta mot en lag i sin iver att jaga skattfelare.

Nu hoppas jag hugade är vaksamma på våra politiker salsatugg då de kommer att baxa igenom ytterligare tvångsmedel. Jag kommer i varje fall hålla utkik.

Läs:White House forbids telecom companies from telling Congress about surveillance activity


JAKTEN PÅ DE FÖRSVINNA E-MAILEN

oktober 30, 2007

https://i0.wp.com/tindra66.sprayblog.se/upload/annette%202.jpg
På min bloggpromenad för att hämta lite frisk luft så hälsade jag på en gammal bekant. Där blev jag upplyst om att jakten på Vita Husets försvunna email går vidare.

Konstigt att inte konstruktörer av e-mailklienter kan addera ett spårpaket så att de lättvindigt kunde hittas. Eller att listiga applikationer i dokumentstödssystem förhindrar att medborgarkorrspondens ”oavsiktligt” raderas eller borttappas, då de hamnat i statsapparatens diarier.

Läs
Archive seeks to discover true extent of missing e-mails at White House; Demands the initiation of discovery to ensure Executive Office of the President cannot render judicial preservation decisions meaningless


SKATTETRÅLANDE

oktober 29, 2007

https://i1.wp.com/www.tindra66.sprayblog.se/upload/%F6vervakning.jpg
Bilden används med tillstånd av MOA.

Vet inte vad jag skall säga om Skatteförvaltningens trålande i fiffelhavet utan att det blir opassande.

Jag tycker å ena sidan att det är bra att skatteförvaltningen skall sätta åt dem som begår *felaktigheter* i sin skatteredovisning.

Jag välkommnar att fokus tas från de fifflande och fuskande socialförsäkrings-tagarna en stund. Jag har misstänkt länge att då vanliga människor skulle kunna komma att hamna i skattefiskarens garn och till och med granskas, så skulle det bli högröstade ramaskrin från dem som aldrig begått skattefel. Fler än var tredje svensk ägnar sig åt fusk med trygghetsersättningar, arbetstider eller svartjobb

Skattebossmyndigheten, tax-capi di tutti capi, repriserar en lyckosam formel från andra världskriget. Kan man inte fånga fifflare småskojare, samt bovar och banditer med hjälp av vanlig lag, så duger skattelagstiftningen. Al Scarface Capone dömdes till 11 års fängelse för skattebrott. Det hade varit mer klädsamt om skatteförvaltningen inledde en dialog i stället för skattetrålandet . Då hade Internet Service Providern ISPn villigt hjälpt till med att lämna ut uppgifter om dem som de skäligen eller sannolikt misstänker för skattefel, pedofili, eller terrorism. Dags att förstärka PUL omgående.

Skattefusk eller fel skall bekämpas. Men medlen helgar inte ändamålet om man fortsätter att nalla på den personliga integriteten.

Jag återkommer då jag lugnat ner mig för nu gnisslar jag tänder och bloggpromenerar för att hitta syre…..Morr…

läs Oscar Swartz blogg samt även kommentarerna…

https://i0.wp.com/www.tindra66.sprayblog.se/upload/Svarta%E4nkan.jpg


FREE BURMA: MANIFESTATIONER RUNT OM I VÄRLDEN ÄVEN IDAG

oktober 27, 2007

https://i1.wp.com/www.tindra66.sprayblog.se/upload/BURMA%20TYSTNAD.jpg

Idag sker det manifestationer runt om i världen på månadsdagen av protesterna. Och jag läste på nyheterna texttv i går kväll att man posterat poliser utanför tempel i Burma.  DN skrev  i går att Burmatempel är omringade av polis

Jag kan läsa i The Irrawaddy att sonen Tay Za till en av juntaledarna hånar USA för sanktionerna och visar upp bilder på sig då han hänger med sina andra rika junta kompisar i Singpoore. Men man kan inte garantera det publicerade mailets äkthet.

Jag rekommenderar er att idag åtminstonde tända ett ljus för dem som kämpar mot regimen inifrån Burma. Och våra bloggröster har defenitivt inte tystnat. Jag tänder även ett ljus för den fängslade reportern Dawit Isaak.

Klicka för en mer omfattande Artikelsamling om Burma

OM MANI PADME HUM-FREE BURMA!
What will China stand for…

BBC Burma allows human rights visitMr Pinheiro has not visited Burma since November 2003
The military government in Burma has agreed to allow the UN’s expert on human rights to visit after refusing permission for four years.

Source: Democratic Voice of Burma Residents say that military trucks have reappeared in key spots in Rangoon after being withdrawn from the streets of Rangoon about a week ago. They are seen stationed near ShweDagon and Sule Pagodas, City Hall, and major junctions downtownThe sudden show of force after several weeks of relative quiet in Burma’s largest city appeared aimed at forestalling any protests to mark the one-month anniversary of a key day in the anti-regime uprising by Buddhist monks, activists and ordinary citizens

Show of force in Burma on anniversary Oct 26, 2007 (AP)

Hundreds of riot police armed with assault rifles and tear gas moved into position at sites in Rangoon where protesters staged a bloody, pro-democracy demonstration a month ago Friday.

Many in the West will go back to their rhetoric, denouncing the Burmese military junta, making statements and asking the generals for a peaceful transition to democracy. The media and political elite will doubtlessly rush forward again, blaming the generals and asking for more sanctions. But who dares dig deep down, face the truth and ask: why did the uprising fail?

Läs studenternas flaming Peacocks här.

 Ytterligare en länksamling Ang Burma


PREDIKTIV ANALYS, OCH DESS FÄLLOR.

oktober 25, 2007

Fra a la Mask. Hatt för prediktiva analytiker

Säkerhetsresonemanget bygger på en sorts pseudosäkerhet. Och det mest naturliga beteendet för en människa eller ett företag eller samhälle är att helt försöka eliminera ovisshet och risk, då de skall fatta beslut. Och det är ett högt pris vi betalar för denna illusion av säkerhet
Många förmodar att osäkerhet, eller ovisshet går att utesluta helt och hållet. Något som jag anser vara en helt felaktig tankefigur. Osäkerhetsreduktion och att helt avlägsna komplexitet är två helt skilda saker.

Jag frågar mig dagligen om dessa IT baserade hjälpmedel verkligen ger den bredd och djup som behövs för att kunna kartlägga mänskligt beteende. Går det här att överhuvudtaget att prognostisera. Kan vi vara säkra på att rätt data insamlas. Hur vet vi att kartläggningsnaarkomanerna formulerat rätt predikatorer och indikatorer. Knåpat ihop rätt algoritm?

Är det inte så att om en öppen demokrati väljer olika typer av öppna eller dolda tvångsmedel, så ger det i stället upphov till en förstärkning av det som man vill dämpa.

Och skyddar politikerna verkligen de värden som man säger sig vilja skydda med hjälp av integritetsinskränkningar. Står inskränkningarna i proportionalitet till risken. Vems eller vilkas makt är det man skyddar egentligen. Det är ett spörsmål som mycket sällan tas upp till diskussion.

Det är dags att stanna upp och reflektera om osäkerheten och överspändheten har övergått från välmotiverade intrång i människors integritet, till orättfärdigare och kränkande ingrepp i människors privata sfär. Det är tvivelaktiga åtgärder som folkvalda och myndigheter realiserar genom att maskera osäkerhet till en samhällelig pseudosäkerhet. Och de möjliggjörs genom att myndigheter exmpelvis som att Skatteverket vill kartlägga nätanvändare. Ett förfarande som kan strida mot Pul.

Eller att politiker bemöter människor genom ohälsosam lagstiftning. Där man förordar, begrepp som förmodade misstänkta eller att en människa möjligen kommer att bli misstänkt.

Anhängarna till prediktiv analys anser självklart att dessa verktyg är ett sorts universalmedel. Och översköljer oss med allehanda argument om prognostiseringen, och dataminingens förträfflighet.

Prediktiv analys, riskanalys och sannolikhetslära. Vilka utmärkta benämningar. En uppsjö olika verktyg för att systematiskt beskriva och prognostisera hur presumtiva köpare, kunder samt potentiella säkerhetsrisker möjligen och troligen kan komma att bete sig.

En gigantisk kartläggning pågår på Myspace och liknande Communitys. Inte bara av mig som användare utan även mina bekanta och deras bekanta. Detta görs under illusoriska former och betecknas som Customer Relation Marketing CRM. Men som Pär Ström nog så klokt påpekar. Det kan missbrukas av andra, s.k dolda agentspindlar i kampen mot terrorism

Be wary of the man who urges an action in which he himself incurs no risk.” Joaquin Setanti

The policy of being too cautious is the greatest risk of all.”

Jawaharlal Nehru