PREDIKTIV ANALYS, OCH DESS FÄLLOR.

Fra a la Mask. Hatt för prediktiva analytiker

Säkerhetsresonemanget bygger på en sorts pseudosäkerhet. Och det mest naturliga beteendet för en människa eller ett företag eller samhälle är att helt försöka eliminera ovisshet och risk, då de skall fatta beslut. Och det är ett högt pris vi betalar för denna illusion av säkerhet
Många förmodar att osäkerhet, eller ovisshet går att utesluta helt och hållet. Något som jag anser vara en helt felaktig tankefigur. Osäkerhetsreduktion och att helt avlägsna komplexitet är två helt skilda saker.

Jag frågar mig dagligen om dessa IT baserade hjälpmedel verkligen ger den bredd och djup som behövs för att kunna kartlägga mänskligt beteende. Går det här att överhuvudtaget att prognostisera. Kan vi vara säkra på att rätt data insamlas. Hur vet vi att kartläggningsnaarkomanerna formulerat rätt predikatorer och indikatorer. Knåpat ihop rätt algoritm?

Är det inte så att om en öppen demokrati väljer olika typer av öppna eller dolda tvångsmedel, så ger det i stället upphov till en förstärkning av det som man vill dämpa.

Och skyddar politikerna verkligen de värden som man säger sig vilja skydda med hjälp av integritetsinskränkningar. Står inskränkningarna i proportionalitet till risken. Vems eller vilkas makt är det man skyddar egentligen. Det är ett spörsmål som mycket sällan tas upp till diskussion.

Det är dags att stanna upp och reflektera om osäkerheten och överspändheten har övergått från välmotiverade intrång i människors integritet, till orättfärdigare och kränkande ingrepp i människors privata sfär. Det är tvivelaktiga åtgärder som folkvalda och myndigheter realiserar genom att maskera osäkerhet till en samhällelig pseudosäkerhet. Och de möjliggjörs genom att myndigheter exmpelvis som att Skatteverket vill kartlägga nätanvändare. Ett förfarande som kan strida mot Pul.

Eller att politiker bemöter människor genom ohälsosam lagstiftning. Där man förordar, begrepp som förmodade misstänkta eller att en människa möjligen kommer att bli misstänkt.

Anhängarna till prediktiv analys anser självklart att dessa verktyg är ett sorts universalmedel. Och översköljer oss med allehanda argument om prognostiseringen, och dataminingens förträfflighet.

Prediktiv analys, riskanalys och sannolikhetslära. Vilka utmärkta benämningar. En uppsjö olika verktyg för att systematiskt beskriva och prognostisera hur presumtiva köpare, kunder samt potentiella säkerhetsrisker möjligen och troligen kan komma att bete sig.

En gigantisk kartläggning pågår på Myspace och liknande Communitys. Inte bara av mig som användare utan även mina bekanta och deras bekanta. Detta görs under illusoriska former och betecknas som Customer Relation Marketing CRM. Men som Pär Ström nog så klokt påpekar. Det kan missbrukas av andra, s.k dolda agentspindlar i kampen mot terrorism

Be wary of the man who urges an action in which he himself incurs no risk.” Joaquin Setanti

The policy of being too cautious is the greatest risk of all.”

Jawaharlal Nehru

 

Annonser

One Response to PREDIKTIV ANALYS, OCH DESS FÄLLOR.

  1. […] MUSIK MED HUNTERS AND COLLECTORS! Is there anybody in there är väl lämpligt att fråga vissa anhängare till den prediktiva analysen  […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: