BURMA- NEJ VI HAR INTE GLÖMT ER

december 27, 2007

 

https://i1.wp.com/www.tindra66.sprayblog.se/upload/BURMA%20TYSTNAD.jpg

Det var länge sedan jag skrev något om Burma nu, men jag och många med mig har inte glömt det som skedde i September. Jag var just inne på hemsidan Burmese Bloggers w/o Borders som jag tycker vi bloggare skall stödja.

Jag har precis läst en artikel om en resa som gjordes av en liten delegation som kallar sig Buddhist Peace Fellowship som besökte Burma och Thailänska-Burma gränsen. Och så här skriver de delvis i sin artikel. Läs hela artikeln den är mycket intressant.

The generals want the international community to believe that everything has returned to ‘normal’, that Burma is safe again for tourists, and that the disorder from the protests is over. But the ‘normality’ for Burma under the military regime is a state of fear and repression. This verbal whitewash from the regime was very different from what we learned from the people we met.

OM MANI PADME HUM. Och låt oss hoppas att de får ett bra 2008 och att det burmesiska folket är ett litet steg närmare hållbar demokrati.

A Journey from Rangoon to Mae Sot on the Thai-Burma Border: Burma is Not Back to Normal


CONTROL IP ORDER BY PROXY?

december 27, 2007

https://i2.wp.com/www.tindra66.sprayblog.se/upload/avlyssning.jpg
Uppdaterad 2008 01 03
Tack för julklappen Riksdag och departement eller är det en käftsmäll.

Idag presenterades den eminenta idén att det skall bli lättare för myndigheter att få spåra IPnr.

Men förstår inte politikerna att de riktigt stora fiskarna kommer inte att använda sig av öppna IPnr, det går nämligen att dölja dessa eller så kapar man någon annan dators eller bekantings IPnr.. eller så gör man som förbannade vuxna hackare gjorde häromnatten ett dataintrång.  Allvarligt intrång hos Aftonbladet – lösenordsuppgifter spreds på nätet

Nu skruvar politikerna åt tumskruvarna ytterligare ett snäpp och hotar med ytterligare integritetsinskränkningar och vi befinner oss i ytterkanterna av en Polis och kontrollstat.

Vi är många som blir konfunderade och vilka bötesbrott är det som de vill ha möjlighet att beivra med denna typ av kartläggning. Och begreppet skäligen misstänkt lutar åt ett minorityreport tänkande, fast det är klart det ligger helt i linje med det en machiavellisk demokratis främsta attribut nämligen kontroll och övervakning

Opassande skriver Hur bär man sig åt i praktiken, för att ringa in misstänkta, då ingen misstänkt finns? Meningen indikerar att inga regler ska finnas alls.

Nåväl deflesta argumenten har redan andra insatta bloggare tagit upp angående förslaget och jag tycker de är väl värda att läsa. Och när jag nu rannsakare mitt kritiska tänkande så väljer jag att ställa 5 frågor som jag lärt mig via Bruce Schneier.

1. Vilka eller vems tillgångar/ägodelar försöker detta förslag att skydda.

2. Vilka är riskerna/hoten mot dessa tillgångar/ ägodelar

3. Hur väl skyddar detta förslag dessa tillgångar/ägodelar.

4. Vilka andra risker är förenade med förslaget

5. Vad är det vi får ge upp för en lösning som den nu föreslagna.

Jag tror att om ni läser bloggarna som länkar till varandra och de som finns på DNs sida så kommer ni att få svaren på frågorna.Nu är det är dags för politikerna att mumla ur tomteskägget. För det här var verkligen ingen julmumma.

Gammelmedia går knappt att läsa längre då de sällan ger sig ut i den kritiska granskningen och tar våra makthavare på pulsen och frågar dem varför alla dessa verktyg skall iscensättas.


Läs så ljuger regeringen om hemliga dokument Metro

Polisen ska få lättare att spåra all datortrafik

Läs även opassandes senaste inlägg Det rättslösa samhället — sett genom bloggosfärens ögon

Aftonbladets forum där det pågår en diskussion.

Andra bloggar intressant om integritet

https://i0.wp.com/www.tindra66.sprayblog.se/upload/Svarta%E4nkan.jpg 


BLINKANDE STJÄRNOR OCH SAMARBETSDYNAMIK

december 22, 2007

Lövens sjö lägger sig 10 01 03

God fortsättning och jag hoppas ni får ett inspirerande 2008.

Och får ni långtråkigt kan ni alltid besöka Samarbetsdynamiks hemsida Där hittar ni många intressanta rapporter som kanske kan ge upphov till nya inspel och olika varianter på dopp i organiserings och ledningsgrytan.

Och så vill jag delge er en möjlighet att skåda stjärnan i det blå…

En otäck form av tystnad är nog vad CIA håller på med när det gäller smusslandet av videoband och deras förhörsteknik och jag tycker vi har en parallell och det är hanteringen av Tsunamibanden…

9/11 Panel Study Finds That C.I.A. Withheld Tapes och det är väl så att makt och överhet bara vill att det skall vara listiga rävar som vaktar hönshuset, och David Remes försvarsadvokaten i CIA fallet med de bortraderade videobanden sa så här

Plainly, the government wants only foxes guarding the henhouse,” samt the government could not be trusted, based on its trackrecord” så jag avslutar med..

Sanningen är att alla med makt måste granskas. Samt det vore befriande att få höra någon makthavare eller politiker säga tre små ord som jag tycker används alldeles för sällan. Nämligen jag vet inte, eller jag är osäker.

Judge says no immediate ruling on Guantanamo tapes inquiry

9/11 Panel Study Finds That C.I.A. Withheld Tapes

SAMARBETSDYNAMIK


KUNSKAPSABONNEMANGET


Och glöm inte de svarta svanarna , håll utkik efter dem de är sällsynta och vackra.

Americas secret war Ang irakkriget och andra intelligenta underrättelser.. stratfor.com


ATT VARA Eller INTE VARA AUTONOM GENOM TYSTNAD

december 19, 2007
glöm inte vänstekt ägg på bröna och bit ihop och svälj

glöm inte vänstekt ägg på bröna och bit ihop och svälj

Rubriken antyder mitt känsloläge för tillfället. Att ständigt tiga still och hålla tand för tunga. Tassa på tå. Bli en robot. Den reflexmässiga lydnaden och den blinda tilliten.

Eller som opassande skriver ett land där det finns inskrivet i konstitutionen att man har rätt att yttra sig anonymt, finns det trots allt de som via politiska påtryckningar försöker tysta oppositionella röster och kontrollera informationsflödet —(läs gärna kommentarerna på inlägget.)

Jag lodar vidare. Om vi ständigt väljer tystnaden, tystandet, eller tystnandet, hur skall vi kunna bli respekterade för de ställningstaganden vi gjort. Men det är viktigt att få vara anonym eller privat.
Det finns något annat i bruset från brushärskarna som jag upplever som en kommunikativ paradox och det är talet om att vara autonom. Å ena sidan så tycker samhället att det är positivt att vi utvecklar vår autonomi.

I ett annat sammanhang nämligen hot mot vårt lands inre eller yttre säkerhet så använder säkerhetspolisen samma begrepp som en möjlig risk och hot i sitt prat om autonoma grupper i samhället.

2008 tror jag att politisk diskurs kommer handla om just autonomi, och robusta strukturer Men kanske vi måste komma överens om vad dessa begrepp ska och kan innebära. Precis som en nobelpristagare angav svårigheterna med att uttyda och tolka ordet rättvisa.

Våra makthavare och förtroendevalda bör komma överens om begreppen Rättvisa och Tilltro samt hållbarhet, hållbart ledarskap och good governance. Och vad det ska innebära för oss medmänniskor och medborgare i framtiden..och Utövar vårt Lands Högsta Ledning ett autentiskt och etiskt Ledarskap

Jag tycker mig redan skönja att begreppet robusthet och autonomi används i alla möjliga och omöjliga sammanhang redan. Bara det inte blir lika uttjatat av våra politiker som begreppet utanförskap blir jag glad och ska vara tyst.

Trots hotbildsrevision eller uppgradering av presumtiva hotbildscenarion. Och analyser utförda av rådgivande organ och tankesmedjoor ger dessa rapporter inte svaren.

De är endast redskap, framtagna i syfte att bringa för-förståelse. Vi som medborgare måste vara ytterst vaksamma på att feltolkningar görs.

Den missade informationen kan komma att leda till ofattbara skeenden och konsekvenser bortom det uppenbara. Det är sedan upp till oss och politiker att i gemensamhet och med samsyn att värdera graden av Hot /möjlighet.

”Imperier har ingen plats för moral-hade de det skulle de inte vara imperier. Utan floskler skulle inte äran vara ära. Den gloria, den glory den gloire som imperierna utsrålar utgår från piskan som viner över mörkpigmenterade ryggar och från brutaliteten och rädslan hos dem som svingar piskan” Rolf Edberg Brev till Columbus

Andra bloggar om anonymitet Tystandet

Förändrad värld kräver ny säkerhet Artikel från FOI

Systemtilltro kräver tid och utbildning där står lite om robusthet, och systemtilltro etc.

Läs om Unknown unknown

Known Unknowns

Dags göra en Nixon

http://www.stratfor.com/

https://i2.wp.com/www.tindra66.sprayblog.se/upload/Betty-whip_f%E4rg..jpg 


LOA TAXI OCH POLISFALLET I VÄRMLAND

december 18, 2007

https://i0.wp.com/www.tindra66.sprayblog.se/upload/dilletant_pattmaja2.jpg

När jag ändå håller på med julbyken så tänkte jag kort avhandla ytteligare ett fält som jag tycker Rikspolisstyrelsen ihop med murvlarna borde ägna sig åt. Och det är Lagen om offentlig anställning. LOA

1997 i mars /april så uppdagades det att poliser bedrev ett TAXI aktiebolag.  Och det blev ett ärende för Regeringen så småningom. Och Poliserna var helt oförstående inför problemet!. Gissa vem en av poliserna var….

Poliser får extraknäcka men inte i alla branscher och det vore ju då önskvärt att de hade en så bra lön så att de kunde ägna sig åt sin huvudsysselsättning. Att beivra brott, preventiv brottsbekämpning.

Skapa trygghet och rättvisa åt medborgarna. Gärna med dialogen som verktyg. Undvik direktavskrivningar och sluta behandla vissa brottoffers anmälningar som små missnöjesyttringar

I artikeln som ni ser nedan så står att läsa.

Att poliser inte får göra vad de vill på sin fritid anses vara ett allvarligt ingrepp i den personliga integriteten. Därför överklagas frågor om bisysslor till regeringen och inte till länsstyrelsen.

Det tåls att tänka på nu när vi med raska steg är på väg in i Bodströmssamhället via sociogramkartläggningen och den prediktiva analysens fallgropar.

Den Personliga integriteten.
Finns den eller är den endast ett minne blott.

Läs Integritetsombudsmannen Per Ströms Senaste och se hans Julevangelium på youtuben här..

Tack Per För ditt engagemang. Basker av som man säger inom vissa kretsar.

Lyssna på Leif GW Professorn Persson Hos den nya välfärden Per Ström intervjuar .
https://i1.wp.com/www.tindra66.sprayblog.se/upload/nwt%202.jpg
https://i2.wp.com/www.tindra66.sprayblog.se/upload/NWT%20BISYSSLA.jpg
https://i1.wp.com/www.tindra66.sprayblog.se/upload/nwt.jpg


Lösenordsskyddad: SHERIFFEN I VÄRMLANDS DOLDA SNEDSTEG

december 18, 2007

Det här innehållet är lösenordsskyddat. Vänligen ange ditt lösenord nedan för att visa innehåll:


ODLANDET AV MAKTDISTANS MÅSTE TA SLUT.

december 17, 2007
Ho Ho Ho Ho!

Ho Ho Ho Ho!

I jultider är det normalt att man vill göra ett bokslut och det är det jag håller på med

Jag har lagt upp en länk till Transparency International som varje år presenterar Corruption perception index. Där kan den som är intresserad av transparens kika ang mutor, välstånd och maktdistans. [http://www.transparency.org/]

Sedan vill jag faktiskt berömma alla människor som dagligen går till sitt arbete eller ngn annan sysselsättning. De utför det som åläggs dem, ofta väldigt ansvarsfullt och noggrant. Jag vet att det finns så många bra och goda människor där ute som verkligen gör gott och som gör rätt sak

Och om jag får önska något inför framtiden så är det det att vi med gemensamma ansträngningar tar vara på denna dolda tysta kunskap och förvaltar den väl.

Jag rekommenderar den som är intresserad av Maktdistans att utforska boken organisationer och kulturer. Författad av Geert Hofstede och hans son Gert Jan Hofstede

I kapitel 5 så talar de om osäkerhet. De menar att känslan av osäkerhet är något man tillägnar sig och lär sig. De känslor och sättet man hanterar dem tillhör ett samhälles kulturella arv. Så vilket samhälle kommer våra barn i framtiden att förvalta glokalt?

Maktdistanskulturerna i våra svenska organisationer verkar öka. Schenström och svartaffärer i Rosenbad, Danielsson-affären, pamparnas Supande i Motala, Forsmarkshändelserna, är samtliga ett utslag av fenomenet maktdistansiering. Polisers kompakta tystnad då de begår övergrepp och nu senast inkomstgarantin hos våra folkvalda är även det makdistansfenomen.

Nog är det väl så att vi som medborgare kan förnimma en stigande grad av intolerans mot det som är avvikande. Eller att vi känner oss hotade av det som på ytan verkar annorlunda. Och jag kan inte hjälpa tycka att våra maktutförare, oavsett politisk grammatik genom sina utsagor politiskt samt olika former av bias och handlingar visar tecken på att ytterligare vilja distansiera sig.

Implementeringen av hårdre ingrepp i den personliga intigriteten. Politiska förslag som den ökande kontrollen av e post samt och annan elektronisk trafik, samt buggningsförslaget. Och nu senast brottsprovokationsförslaget av Beatrice Ask Samtliga åtgärder är utslag för starka och osunda osäkerhetsundvikanden för ett demokratiskt samhälle

Personligen anser jag inte att det vi upplever är mått på en ökande demokratisering i samhället. Och jag tror inte den bidrar till ökande politisk delaktighet. Vi urholkar snarare demokratin. Även om Sverige fortfarande ligger bra till enligt mätningar. Men kanske skenet bedrar.

Börjar Sverige bli en demokrati som är är på tillbakagång eller i stagnation?

Ja min personliga uppfattning är att jag tror att det är så. Ohälsotalen ökar och framför allt i de grupper som de inte borde öka. Dvs. hos våra yngre medborgare.

Innan jag slutar det här inlägget tänker jag ange några kriterier som Hofstede listar som kännetecken på starkt osäkerhetsundvikande samt samhällen som påvisar hög grad av maktdistans.

* Rättsväsendet behandlar ärendena långsamt
* Statstjänstemän har en examen i juridik.
* Medborgarnas protester bör tryckas ner.
* Medborgarna inkompetenta i förhållande till myndigheter.
* Starka superegon utvecklas
* Vi lever ett stressfullt familjeliv.
* Det som är annorlunda är farligt
* Tid är pengar
* Sämre på att uppfinna bättre på att implementera.
* Högre skattningar på neuroticism på personlighetstest.
(källa:organisationer och kulturer kap 5)

Jag undrar vartåt vi är på väg egentligen, och jag är orolig. Jag vill inte att demokratiutvecklingen går mot mer misstro och kontroll. Att vi skall snoka på varandra via google och facebook.

Vi måste även våga tala om begrepp som plutoktrati och elitokrati och girighet bland våra förtroendemän och betrodda. Och även inom alla nivåer inom vår statsförvaltning och vårt privata näringsliv. Vi måste tala om att det förekommer mutor bestickning och ändamålsglidningar. Vi får inte vara tysta då vi upptäcker oegentligheter mot andra eller oss själva då vi upplever att vi blir trampade på.

Tystnaden, tystnandet, tystandet via strukturella hinder och normeringar är oerhört farliga mekanismer som anger en missriktad lojalitet. Den Strukturella diskrimineringen måste brytas och våga samtalas om. Vi vet alla att den förekommer.

Det vi inte erkänner kan vi heller inte gemensamt förändra och komma tillrätta med. Inför framtiden önskar jag att vi visar varandra mer tilltro och tillit. Och vi måste vara uppmärksamma på de s.k svarta svanarna.

LEARNING TO EXPECT THE UNEXPECTED

 Outside Context Problem

Det finns tekniska, ekonomiska och politiska lösningar på alla problem. Det enda som är i vägen är enfald. Det enda man kan göra mot enfald är att slåss, att kämpa och inte ge upp. Rolf Edbergs Ledord.

The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable