TRANSPARENS OCH ACCOUNTABILITY

https://i0.wp.com/www.tindra66.sprayblog.se/upload/%F6vervakning.jpg
Häromdagen så redogjorde Alliansen för sitt förslag till nationell strategi angående terrorism.

Att bekämpa terrorism kräver flexibilitet står det i Skr. 2007/08:64. Om vi tolkar begreppet så att vi utgår från ordet flexibel / böjlighet, och då är vi inne på det som jag beskrivit. Att Sverige även anpassar sig till The Global Information Grid.

Nya initiativ till myndighetssamverkan uppmuntras och vid behov kommer åtgärder att vidtas för att undanröja hinder för samarbete. Och vår säkerhetspolis ska bistå andra länder i deras utredningsarbete, samt informationsutbyte källa Skr 2007/08:64.

Polisen kan infiltrera terrornätverk och ett utvidgat samarbete över nationsgränser kommer att ske. I skrivelsen kan jag även misstänka att Alliansen hoppas mycket på de biometriska passen och identitetshandlingarna

Men inom EU, så verkar finnas en överoptimistisk attityd till de biometriska legitimationshandlingarna. Personligen brottas jag med frågan om jag vill att ca 49 olika intima, och personliga fakta skall knytas till ett centralt EU register. Det för att det finns belägg för att de biometriska handlingarna kan klonas. Andra kan alltså få åtkomst till mina privata uppgifter med hjälp av en kryptonyckel, som är baserad på publika algoritmer.

Jag upplever följaktligen artikeln/skrivelsen som ett beställningsarbete för att lugna några av våra utländska vänner. Regeringens utspel angående de förstärkta reglerna för asylsökande skulle även det kunna vara ett led att proaktivt motarbeta att möjliga terrorister hittar hit.

Det förefaller även som om det undgått gammelmedia helt och hållet att Registernämnden är nedlagd från och med 31. 12. 2007. Varför skrivs det inte eller rapporteras mer om det nya tillsynsorganet. Här bör våra politiker dels i opposition ,men även i regeringsställning tas på pulsen.

Det organ som skall utöva tillsynen heter numer Säkerhets- och Integritetsskyddsnämden, och dess uppgift är bl.a. annat att granska hur tvångsmedlen hanteras. Jag anser att råder en otäck förtegenhet kring dess arbetsformer och sammansättningen. Detta fast Justitieminister Beatrice Ask inte för så länge sedan lovade att presentera organet. Tvångsmedlen är på plats och då vore det förnämligt om även tillsynen vore åtgärdad. Här haltar det betänkligt.

SOU 2006:98 står att läsa Ett oberoende organ med stark parlamentarisk anknytning skall inrättas för uppgiften att utöva tillsyn över användningen av hemliga tvångsmedel och andra särskilda arbetsmetoder inom den brottsbekämpande verksamheten.

Det är alltså hög tid att vi får hög kvalitet och transpararens i kontroll och tillsynsorganet. Det så att vi medborgare kan utkräva accountability i de fall det kommer att begås fel. Och jag vidhåller att vi bör ha en tillsyn som påminner om det Kanadensiska systemets.

Samlad svensk strategi ska bekämpa terrorism

Hemliga tvångsmedel m.m. under en stärkt parlamentarisk kontroll

Registernämdens verksamhetsberättelse 2005

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: