LITE AMR DIAB-BARA FÖR ATT SOLEN SKINER!

maj 30, 2008

Tamally Maak


Brusar inte sönder er med ngn mer text nu.. !


SÄKERHETS-ANALYTIKERN BO HULDT HAN KAN HAN

maj 30, 2008
Jah Bjuder Bo Huldt på Solglass. Hela året.

Jag bjuder Bo Huldt på Solglass. Hela året.

Låg utsträckt på soffan och slötittade då jag plötsligt hoppade till. Killarna i Brusgruvan MUST hade släppt ett dokument till Mats Knutson, och den klartexten handlade om att vi skall vara observanta på den röda osäkerheten från öster.  Å där satt den tänkte jag, och sken upp som ”Sola i Karlstad”

Började skratta eftersom jag förstod att nu kommer det en brasklapp riktad till några inom Regeringskansliet. Behövde inte vänta länge förrän Säkerhetsanalytikern, Professor Bo Huldt uppenbarade sig i rutan. 

Bo Huldts minspel gick inte att ta miste på när reportern ställde den ledande frågan angående att det finns skilda åsikter ang Ds 2007:46 Säkerhet i samverkan. Bo Huldt gjorde gött mos, som vi säger här i Sunne. Och det är väl bara att kolla de gamla inslagen från SVT som behandlar gasledningen 2007

Inslaget i Svt med Mats Knutson gick i korthet ut på att Försvarshögskolan tillsammans med MUST inte delar försvarsberedningens analys ang Ryssland, och att försvarsberedningen borde även ta hänsyn till det som pågår i de norra polartrakterna. Samt vi får inte glömma gasen.

Att ÖB Håkan Syrén inte instämde med politikernas uppfattning det brusade ju ÖB fram elegant för några veckor sedan på presskonferensen. Och han, han borde veta eftersom han var en MUSTIG bryggarkille tidigare!

Skål för SVT, Nyhetsprogrammen och Bo Huldt !

Lästips: Säkerhet i samverkan
Försvarsberedningens omvärldsanalys

FOI : Beslutsfattare på kurs ställs inför ny hotbild


MISSTANKE OM STEKAR AFTON IKVÄLL- NU SKA NI FAN FÅ DANSA TILL FUNKY DISCO 77

maj 29, 2008

Bobby Patterson – I Got A Suspicion (1977) Funk/Disco Rör på er nu!

Det är sådant groove jag är uppväxt med.  När jag sprang nere hos Sidney och funkade loss! Så dansa på och lär er perspektivväxla…. 😀


ATT DUELLERA MED FÖRSONING – IRAK KONFERENSEN!

maj 29, 2008
President Barack Obama awareded Nobel Peace Price 091009
President Barack Obama awarded Nobel Peace Prize 091009 http://nobelprize.org/nobelfoundation/index.html

Bilden  heter Ros i November-Fredsduva och används med tillstånd av fotopoeten Margareth Osju!

 Titeln är en parafrasering från en annan amerikansk utrikesminister nämligen Madame Secretary, Madeleine Albright. I sin memoarbok så har hon döpt kapitel 20 sid 366 till ”Att duellera med diktatorer” . Fredsarbete för mig handlar i mångt och mycket om att duellera med fred och försoning som begrepp.

Jag har försökt att lyssna till rapporteringen från media och jag kan inte hjälpa att jag blir lite frågande, då jag upplever att de fokuserar för mycket på den enorma polisiära säkerheten. Dyrbar sändningstid går till spillo. Det då de kunde ha gjort inslag om de civila organisationer bla. kvinnoorganisationer som inte är inbjudna till konferensen.

Jag förstår inte riktigt syftet och hypen kring polisen och när den övriga säkerhetshelheten förbereder sin insats. Det finns betydligt viktigare saker att trycka på och som gjordes i morse och sent igår. Nämligen de civila organisationer som inte är inbjudna att delta, samt vad ett omfattande utrikespolitiskt försoningsarbete bör utgå i från.

Så här tolkar Förenta staternas förra utrikesminister utrikespolitikens roll. ”Syftet med utrikespolitik är att påverka andra nationers politik och handlingar på ett sätt som tjänar ens egna intressen och värderingar. De medel som står till buds omfattar allt från vänliga ord till kryssningsmissiler att kombinera dem på lämpligt sätt och med tillräckligt tålamod är diplomatins konst”

Det är ord som jag tycker är väl värda att begrunda nu dessa dagar då Condoleezza Rice tillsammans med FN: s Generalsekreterare Ban Ki-Moon besöker oss.

Jag hörde en analys på en Tv-kanal att sista steget nu i Irak processen är diplomati.

Och för ca ett år sedan tog jag upp just att det kunde vara så eftersom jag besökte en Tankesmedjan Third Way som lade ut just den riktningen.

I juli förra året så publicerade jag något som liknade den analysen under ett inlägg som heter tredje vägen i kampen mot terrorism och där skrev jag följande.

Bland annat så önskar de att USA’s nästa president och administration börjar förhandla även med de regimer som har principer och policys de säger sig förakta

We must use negotiations—even with regimes whose principles and policies we rightly detest—to advance our national interest and to increase thelegitimacy of steps we may be compelled to if diplomacy fails. (källa sid 14 _Security_First) De anser även att om vi kanske inte kan påskynda demokratiseringstakten i odemokratiska länder genom propaganda så är dialog och diplomati en bättre väg att gå. Kärnverksamheten blir istället diplomati!

Läs rapporten och bedöm själva och jag tror att vi börjat skymta några av strategierna i horizonten. Kanske deltar Sverige i tyst samförstånd men personligen hoppas jag att vi har någon representant med ryggrad ex. Utrikesminister Carl Bildt och Statsminister Fredrik Reinfeldt som bestämt håller med om att det är framåtriktad klartext som gäller även för USA och dess eventuella brott mot folkrätten. Men även att det nu är förhandling förhandling förhandling som är på agendan.

Trots det är jag stolt över att Sverige och att Ban Ki Moon ville att ”Dear old Stockholm” skulle få stå som värd för denna viktiga Irak konferens och landets väg mot återuppbyggnad demokratisering och försoning!

Condoleezza Rice tackade Sverige

Toppmötet Inlett

A Third Way Report by William Galston and Elaine Kamarck
With Sharon Burke May 2007 SECURITY FIRST A Strategy for Defending America


TREDJE VÄGEN I KAMPEN MOT TERRORISM..


Dear old Stockholm en jazzigare och kanske barskare variant av ack Värmland du sköna 😉


BURMA: FÖRSIKTIG OPTIMISM OCH BAN KI MOON

maj 27, 2008

https://i0.wp.com/www.tindra66.sprayblog.se/upload/buddha22.jpg

Bilden heter Tears of Budda och används med tillstånd av fotopoeten
Margareth Osju!

*Tears of Budda!
A single voice, its echo meets two slumbering voices. Three strong voices cries loudly, and awakes other sleeping tones of voices. Cooperating human whispers, will eventually become a roar!

Min tystnad ang Burma har varit medveten. Men jag har följt den intensiva rapporteringen. Och jag är imponerad av det massiva engagemang som visats. Och jag kan inte bli annat än berörd av den heltäckande rapportering jag/vi fått via tidningar och andra media.

Allt som har hänt gör att jag personligen känner en mycket försiktig optimism att Burma som land öppnas upp. Det är mycket som återstår och den Burmesiska regimen gör allt i sin makt för att inte tappa ansiktet inför sina anhängare. Men jag väljer att tro att besöket av FNs Generalsekreterare Ban Ki Moon förhoppningsvis har en dämpande effekt på den Burmesiska eliten och juntan. Och att hjälparbetarna som nu tillåts komma in gör att att de med sin närvaro kan överbygga misstron mot FN och ASEAN som finns inom delar av den burmesiska befolkningen och gräsrotsrörelser.

I rapporteringen har vi bevittnat svårigheterna att få fram förnödenheter och uppstart av det operativa hjälparbetet eftersom det finns för få hjälporganisationer på plats. En fd representant för läkare utan gränser fokuserade på att det är folkets behov som kommer i första hand och att det föreligger en fara i att dra igång hjälpprogram enligt traditionell stuprörsmodell, utan att först rådfråga den inhemska befolkningen vad de verkligen behöver.

Jag kan inte annat än instämma och jag hoppas att hjälporganisationerna övervägt att använda sig av det kontaktnät som vissa modiga buddistmunkar och studenterna kan erbjuda. För de om några tror jag kan se till att den ekonomiska hjälpen verkligen når fram till de avsedda mottagarna. Men återigen, det råder en problematik med ett sådant förfarande. Eftersom att utnyttja dem och deras nätverk vore att utsätta dem för stora stora risker och hot om ytterligare förföljelse.

Jag anar att inom olika grupperingar hos de Burmesiska gräsrötterna råder nog en tvekan och oro att FN med sin komplexa struktur ytterligare kommer att försena hjälpinsatserna. Det just för att även alla FN möten och förberedelser med bistånd tar tid.

Det kan då istället få en avskräckande effekt. Befolkningen påminns om juntans och elitens beteende. Deras strategi går ofta ut på att de förhalar sina åtaganden. De inhemska rörelser som finns på plats och som kan hjälpa till kanske känner sig tystade av olika strukturer och hirarkier inom de internationella hjälporganen.

Men personligen känner jag mig hoppfull och vill tro att medmänkligheten med världsamfundet FN i spetsen tillåts göra mer än att stå vid sidan och titta på.

Som medmänniskor har vi nu en unik chans att visa även i handling att brott mot mänskligheten aldrig aldrig någonsin kan accepteras. Det är vi som utgör den rytande och otystade rösten.

Vi visar som enskilda individer att vi i stort som smått tar vårt ansvar i FN missionen skyldighet att skydda-the responsibility to protect!

OM MANI PADME HUM!

Lästips: UN Secretary-General Ban Ki-moon Yangon (Myanmar)
Remarks to the press at Hotel Sedona, Yangon, Myanma
r

UN.Org

Länktips finns på Burma ”Det finns inga ord kvar klicka på länken.

My personal letter to UN ang Burma

Besök fotopoeten Margareth Osju

The Global Center for The Responsibility to Protect

*Text: Margareth Osju translation Tindra-Annette Broström