LITE AMR DIAB-BARA FÖR ATT SOLEN SKINER!

maj 30, 2008

Tamally Maak


Brusar inte sönder er med ngn mer text nu.. !


SÄKERHETS-ANALYTIKERN BO HULDT HAN KAN HAN

maj 30, 2008
Jah Bjuder Bo Huldt på Solglass. Hela året.

Jag bjuder Bo Huldt på Solglass. Hela året.

Låg utsträckt på soffan och slötittade då jag plötsligt hoppade till. Killarna i Brusgruvan MUST hade släppt ett dokument till Mats Knutson, och den klartexten handlade om att vi skall vara observanta på den röda osäkerheten från öster.  Å där satt den tänkte jag, och sken upp som ”Sola i Karlstad”

Började skratta eftersom jag förstod att nu kommer det en brasklapp riktad till några inom Regeringskansliet. Behövde inte vänta länge förrän Säkerhetsanalytikern, Professor Bo Huldt uppenbarade sig i rutan. 

Bo Huldts minspel gick inte att ta miste på när reportern ställde den ledande frågan angående att det finns skilda åsikter ang Ds 2007:46 Säkerhet i samverkan. Bo Huldt gjorde gött mos, som vi säger här i Sunne. Och det är väl bara att kolla de gamla inslagen från SVT som behandlar gasledningen 2007

Inslaget i Svt med Mats Knutson gick i korthet ut på att Försvarshögskolan tillsammans med MUST inte delar försvarsberedningens analys ang Ryssland, och att försvarsberedningen borde även ta hänsyn till det som pågår i de norra polartrakterna. Samt vi får inte glömma gasen.

Att ÖB Håkan Syrén inte instämde med politikernas uppfattning det brusade ju ÖB fram elegant för några veckor sedan på presskonferensen. Och han, han borde veta eftersom han var en MUSTIG bryggarkille tidigare!

Skål för SVT, Nyhetsprogrammen och Bo Huldt !

Lästips: Säkerhet i samverkan
Försvarsberedningens omvärldsanalys

FOI : Beslutsfattare på kurs ställs inför ny hotbild


MISSTANKE OM STEKAR AFTON IKVÄLL- NU SKA NI FAN FÅ DANSA TILL FUNKY DISCO 77

maj 29, 2008

Bobby Patterson – I Got A Suspicion (1977) Funk/Disco Rör på er nu!

Det är sådant groove jag är uppväxt med.  När jag sprang nere hos Sidney och funkade loss! Så dansa på och lär er perspektivväxla…. 😀


ATT DUELLERA MED FÖRSONING – IRAK KONFERENSEN!

maj 29, 2008
President Barack Obama awareded Nobel Peace Price 091009
President Barack Obama awarded Nobel Peace Prize 091009 http://nobelprize.org/nobelfoundation/index.html

Bilden  heter Ros i November-Fredsduva och används med tillstånd av fotopoeten Margareth Osju!

 Titeln är en parafrasering från en annan amerikansk utrikesminister nämligen Madame Secretary, Madeleine Albright. I sin memoarbok så har hon döpt kapitel 20 sid 366 till ”Att duellera med diktatorer” . Fredsarbete för mig handlar i mångt och mycket om att duellera med fred och försoning som begrepp.

Jag har försökt att lyssna till rapporteringen från media och jag kan inte hjälpa att jag blir lite frågande, då jag upplever att de fokuserar för mycket på den enorma polisiära säkerheten. Dyrbar sändningstid går till spillo. Det då de kunde ha gjort inslag om de civila organisationer bla. kvinnoorganisationer som inte är inbjudna till konferensen.

Jag förstår inte riktigt syftet och hypen kring polisen och när den övriga säkerhetshelheten förbereder sin insats. Det finns betydligt viktigare saker att trycka på och som gjordes i morse och sent igår. Nämligen de civila organisationer som inte är inbjudna att delta, samt vad ett omfattande utrikespolitiskt försoningsarbete bör utgå i från.

Så här tolkar Förenta staternas förra utrikesminister utrikespolitikens roll. ”Syftet med utrikespolitik är att påverka andra nationers politik och handlingar på ett sätt som tjänar ens egna intressen och värderingar. De medel som står till buds omfattar allt från vänliga ord till kryssningsmissiler att kombinera dem på lämpligt sätt och med tillräckligt tålamod är diplomatins konst”

Det är ord som jag tycker är väl värda att begrunda nu dessa dagar då Condoleezza Rice tillsammans med FN: s Generalsekreterare Ban Ki-Moon besöker oss.

Jag hörde en analys på en Tv-kanal att sista steget nu i Irak processen är diplomati.

Och för ca ett år sedan tog jag upp just att det kunde vara så eftersom jag besökte en Tankesmedjan Third Way som lade ut just den riktningen.

I juli förra året så publicerade jag något som liknade den analysen under ett inlägg som heter tredje vägen i kampen mot terrorism och där skrev jag följande.

Bland annat så önskar de att USA’s nästa president och administration börjar förhandla även med de regimer som har principer och policys de säger sig förakta

We must use negotiations—even with regimes whose principles and policies we rightly detest—to advance our national interest and to increase thelegitimacy of steps we may be compelled to if diplomacy fails. (källa sid 14 _Security_First) De anser även att om vi kanske inte kan påskynda demokratiseringstakten i odemokratiska länder genom propaganda så är dialog och diplomati en bättre väg att gå. Kärnverksamheten blir istället diplomati!

Läs rapporten och bedöm själva och jag tror att vi börjat skymta några av strategierna i horizonten. Kanske deltar Sverige i tyst samförstånd men personligen hoppas jag att vi har någon representant med ryggrad ex. Utrikesminister Carl Bildt och Statsminister Fredrik Reinfeldt som bestämt håller med om att det är framåtriktad klartext som gäller även för USA och dess eventuella brott mot folkrätten. Men även att det nu är förhandling förhandling förhandling som är på agendan.

Trots det är jag stolt över att Sverige och att Ban Ki Moon ville att ”Dear old Stockholm” skulle få stå som värd för denna viktiga Irak konferens och landets väg mot återuppbyggnad demokratisering och försoning!

Condoleezza Rice tackade Sverige

Toppmötet Inlett

A Third Way Report by William Galston and Elaine Kamarck
With Sharon Burke May 2007 SECURITY FIRST A Strategy for Defending America


TREDJE VÄGEN I KAMPEN MOT TERRORISM..


Dear old Stockholm en jazzigare och kanske barskare variant av ack Värmland du sköna 😉


BURMA: FÖRSIKTIG OPTIMISM OCH BAN KI MOON

maj 27, 2008

https://i0.wp.com/www.tindra66.sprayblog.se/upload/buddha22.jpg

Bilden heter Tears of Budda och används med tillstånd av fotopoeten
Margareth Osju!

*Tears of Budda!
A single voice, its echo meets two slumbering voices. Three strong voices cries loudly, and awakes other sleeping tones of voices. Cooperating human whispers, will eventually become a roar!

Min tystnad ang Burma har varit medveten. Men jag har följt den intensiva rapporteringen. Och jag är imponerad av det massiva engagemang som visats. Och jag kan inte bli annat än berörd av den heltäckande rapportering jag/vi fått via tidningar och andra media.

Allt som har hänt gör att jag personligen känner en mycket försiktig optimism att Burma som land öppnas upp. Det är mycket som återstår och den Burmesiska regimen gör allt i sin makt för att inte tappa ansiktet inför sina anhängare. Men jag väljer att tro att besöket av FNs Generalsekreterare Ban Ki Moon förhoppningsvis har en dämpande effekt på den Burmesiska eliten och juntan. Och att hjälparbetarna som nu tillåts komma in gör att att de med sin närvaro kan överbygga misstron mot FN och ASEAN som finns inom delar av den burmesiska befolkningen och gräsrotsrörelser.

I rapporteringen har vi bevittnat svårigheterna att få fram förnödenheter och uppstart av det operativa hjälparbetet eftersom det finns för få hjälporganisationer på plats. En fd representant för läkare utan gränser fokuserade på att det är folkets behov som kommer i första hand och att det föreligger en fara i att dra igång hjälpprogram enligt traditionell stuprörsmodell, utan att först rådfråga den inhemska befolkningen vad de verkligen behöver.

Jag kan inte annat än instämma och jag hoppas att hjälporganisationerna övervägt att använda sig av det kontaktnät som vissa modiga buddistmunkar och studenterna kan erbjuda. För de om några tror jag kan se till att den ekonomiska hjälpen verkligen når fram till de avsedda mottagarna. Men återigen, det råder en problematik med ett sådant förfarande. Eftersom att utnyttja dem och deras nätverk vore att utsätta dem för stora stora risker och hot om ytterligare förföljelse.

Jag anar att inom olika grupperingar hos de Burmesiska gräsrötterna råder nog en tvekan och oro att FN med sin komplexa struktur ytterligare kommer att försena hjälpinsatserna. Det just för att även alla FN möten och förberedelser med bistånd tar tid.

Det kan då istället få en avskräckande effekt. Befolkningen påminns om juntans och elitens beteende. Deras strategi går ofta ut på att de förhalar sina åtaganden. De inhemska rörelser som finns på plats och som kan hjälpa till kanske känner sig tystade av olika strukturer och hirarkier inom de internationella hjälporganen.

Men personligen känner jag mig hoppfull och vill tro att medmänkligheten med världsamfundet FN i spetsen tillåts göra mer än att stå vid sidan och titta på.

Som medmänniskor har vi nu en unik chans att visa även i handling att brott mot mänskligheten aldrig aldrig någonsin kan accepteras. Det är vi som utgör den rytande och otystade rösten.

Vi visar som enskilda individer att vi i stort som smått tar vårt ansvar i FN missionen skyldighet att skydda-the responsibility to protect!

OM MANI PADME HUM!

Lästips: UN Secretary-General Ban Ki-moon Yangon (Myanmar)
Remarks to the press at Hotel Sedona, Yangon, Myanma
r

UN.Org

Länktips finns på Burma ”Det finns inga ord kvar klicka på länken.

My personal letter to UN ang Burma

Besök fotopoeten Margareth Osju

The Global Center for The Responsibility to Protect

*Text: Margareth Osju translation Tindra-Annette Broström


STEN TOLGFORS FÖRSÖK TILL DAMAGE CONTROL.

maj 26, 2008

Jag befinner mig på rekreation så jag tog en paus från bloggen, men jag har följt med noggrant i försvarsdebatten

Kände att jag är tvungen att göra ett litet inlägg ang. Försvarsminister Tolgfors försök till Damage Control och rädda ansiktet inför irriterade försvarsmaktsanställda. Förvisso är det bra att han lämnar puppan vid försvarsdepartementet. Men jag är inte nöjd ännu.

Nice try! Tyvärr är det uppenbart att Sten Tolgfors inte är insatt i det ämnesområde som han är satt att förvalta. I DNs artikel hittar vi endast gammal skåpmat. Och kovändningen om att han nu är överens med ÖB blir generande.

Många yrkesverksamma uppfattar måhända initiativet som billigt bete. Och på ren ”jägarslang” skulle jag vilja beteckna det senaste utspelet som att försvarsministern haft svårartat chipsfinger då han velat förevisa sina kunskaper inom fältet försvarspolitik.

Vill det sig riktigt illa kanske försvarsministern blir betecknad som komatroll av sina underlydande inom kronan. Han riskerar nämligen att fippla bort förtroendet för svensk försvarspolitik hos andra av våra tänkta samarbetspartners.

Det är min förhoppning att statsminister Fredrik Reinfeldt som själv besitter grundläggande insikter i Jägeriets konstart från sin tid i I22 Kiruna beordrar höger om ang Kronan inom försvars och finansdepartementet.

Försvarsmakten måste få mer kulor i loppet enligt *Helge Helge principen.

* högsta hastighet


JAS39 GRIPEN DELTOG SOM TANGO RED I REDFLAG 2006

maj 19, 2008
Anrop Adam röd till urban blå eller nåt

Anrop Adam Röd till Urban Blå eller nåt och anrop Gustav Blå te Gustav Gul om det hörs för allt brus. Nu ska vi ha bulls eye. Over and out. 😉

Uppdaterad 20100621 med Amors pil 18 Jas i formation, överflygning Skeppsholmen för Kronprinsessan Victoria och Prins Daniel 2010 06 19
Alltså, jag blir lite konfunderad och träder in i mitt irritabla tillstånd.

För när statssekreterare Håkan Jevrell påstår att vi nu fått inbjudan att delta i Redflag så skulle jag vilja veta vad JAS 39 gripen och dess besättning sysslade med 2006 i USA. Övningen och de s.k dogfighterna gick bra även om förbandschefen Ken Lindberg inte ville vara så tydlig med resultaten.

Så här menar aftonbladet att statssekreteraren yttrade sig ”Vi i Sverige har jobbat hårt i många år för att få vara med, och nu har vi äntligen blivit inbjudna” Jag vet inte men att framställa det som om att JAS 39 Gripen aldrig deltagit i Redflag övningen gör att jag får yrsel. Och utländska dataminare som tycker det är roligt att hålla koll på vad som skrivs om JAS 39 Gripen och svensk aviation i försvarssammanhang måste få hicka.

Sveriges och vårt flygvapens trovärdighet minskar om media eller statssekreterare framställer övningar och inbjudningar på det här viset. Det då försvarsministern ihop med Alliansen vill försvara redflags kostnad på 27 miljoner. Här får nog Försvarsministern Sten Tolgfors med entourage ladda argumentskanonerna lite.

Varför inte helt enkelt säga som det är. Vi vill delta nu och visa upp vår nya version av JAS 39 E/F Gripen, som vi dessutom offererat till Norge men även Indien. Samt att vi vill givetvis vara med och testa vår del av det nätverksbaserade försvarets arkitektur för JAS systemet. Det som på engelska heter netcentric operating architecture. Men även det missar media och Håkan Jevrell.

Många amerikanska aviators som kan flyga plan och kan försvars-frågor tycker nog att vi bröstar upp oss redan flygsammanhang. Det eftersom vi är en tyst partner till NATO och kanske inte bidrar med så mycket. Vi får nog finna oss i att Sverige och JAS planet är betraktade som en lillebror. Och vi lär få axla rollen som sådan ett tag till.

Lästips Gripen News
Uppdaterad 2008 08 05 med länk om de olika teamen i redflag 2008 vårt JAS deltog i Air to Ground men jag har inte sett några resultat ännu! Ska kika mer när jag får tid.

Uppdaterad 2008 08 19

Var inne och kollade lite på mil sidan och tydligen har övningen gått bra denna gång också.

Alla flyguppdragen har genomförts på en mycket hög hotnivå där luftvärn och fientliga flygförband har samverkat. Dessutom har vi haft möjligheten att öva tillsammans med flera olika länder och flygplanstyper som vi aldrig kommit i kontakt med tidigare. Bland annat deltog det amerikanska bombplanet B 52 Stratofortress, stridslednings- och luftbevakningsplanet Awacs, samt stridsplanet EA-6B Prowler, berättar kontingentchef överstelöjtnant Lars Helmrich.

Så nu återstår väl om USA  ger klartecken att få sälja in Jas Gripen E/F till Indien , eftersom när det begav sig med offerten till Viggenplanet så var det litte gnäll från jänkarna och de satte sig självklart på tvären.

Vi får hoppas att Brazilien var nöjda med den svenska uppvisningen de såg hos Nellis airbase. Men har det gått för bra sätter nog USA in sitt veto återigen eftersom de inte vill att sydamerika ska ha för sofistikerad teknologisk utrustning.

Märkligt att det varit så tyst i TVmedia om offerten vi la till Norge, och jag tror inte vi kommer att få ordern för när jag tittade på norska tv nyheterna (tur man är värmlänning så jag kan följa deras utsändningar också) så hade jänkarnas offererat ungerfär samma motköpsavtal och en massa krav .

Ny teknik har som vanligt korgluggarna öppna och de skriver om lapsusen i ett brev:

Den primära uppgiften är att ödelägga mål på marken, rörliga likaväl som statiska. Antalet mål per flyguppdrag bör vara minst ett per stridsplan”, står det i brevet.

John Berger, oberoende norsk förvarsanalytiker, är enligt Aftenposten smått chockad av rader som dessa och vad som i övrigt står i brevet.

Brevet visar att vår högsta prioritet inte bara är internationella operationer, som våra F16-plan deltagit i Afghanistan, utan även operation som mera liknar angreppet på Irak 2003 och ett eventuellt framtida angrep på Iran, säger John Berger i Aftenposten.

På Saab tar man uppgifterna i Aftenposten med ro.

– Det här brevet förändrar inte våra förutsättningar alls. Jas Gripen i sin nästa generation passar precis in i det norska luftförsvaret, meddelar man från Saabs pressavdelning i tidningen Dagens Industri.

Senast vid årsskiftet väntas det norska försvaret lägga fram sitt förslag till Stortinget om vilket stridsplan Norge bör välja.

Nellis Airbase

Uppdaterad 2008 10 07 med en ny länk där ni kan hitta lite intressant snack ang  39an versus F-16 fighting Falcon.

Chattret är några år gammalt men det finns nytt också.  Det finns lite om den eminenta radaruppkopplingen 39an trots allt har. Jag lägger även in en jotubare från redflag 2008 😉

-gissa om jag gillar mullret. Bang fillibabba.

Uppdaterad 2008 12 15

FMV fick inte insyn i norska simuleringar
Anropar Adam röd och Johan blå för nu surar jag rejält. Och det här kallar jag ”careless manouvering”

Men jag hejar på saab för kärran är bra. Radarn likaså så det var bra att de får komma hit och förklara sig .  Bara det inte har med mutorna eller de ev mutorna att göra så.. vem vet?

Tyvärr tror jag inte anledningarna är nedtecknade i varjefall inte i klartext..

Uppdaterad 2009 01 23

Läs lite fakta om NBF Nätverksbaserat fösvar och enövning som  hölls i Mellan NATO och det civila samhället i sept 08. Det har varit märkligt tyst om detta i media?

Network-centric data transfer capabilities are swiftly moving from the battlefield into areas such as national emergency response and homeland security. A recent joint exercise between NATO and Sweden demonstrated how coalition nations and local civilian authorities can link their networks together to share information in real time.

Uppdaterad 2008 02 05

Finns i fyra länder – marknadsför i sju till
Jas Gripen finns i dag i Sverige, Tjeckien, Ungern och Sydafrika

Fy på Ny teknik Den finns i Thailan så det är alltså 5 länder + 7 Indien, Danmark, Schweiz, Nederländerna, Bulgarien, Kroatien och Rumänien.

Kommentarerna är som vanligt bra och jag tar mig friheten att kopiera  Rolle som var överlägsen

Brasilien väljer rätt

Att norrmännen skyllde på att JSF-35 skulle vara billigare och bättre än Gripen är rena rama bluffen. 48 JSF-35 kostar 120 Miljarder NKR medan Gripen kostar 60 (halva priset) och JSF-35 stealthförmåga är knappast mycket bättre framifrån än Gripens med vapen påhängda. Det finns ingen jämförande studie så norrmännens motivering för JSF-35 är mer havhängig amerikanska hotelser och en underkastelse inordna sig väldsordningen – USA först med tanke på redan investerade pengar i JSF.

Annars finns risken att den amerikanska flygindustrin Lockheed Martin skulle kollapsa! Brasilien har helt andra förutsättningar bryta JSF-trenden och skaffa sig ett plan som verkligen kan operera med rätt sort av Network Centric Warfare teknologi och inte minst ett plan som dessutom kan operera med specialutbildade telekrigsoperatörer – JSF-35 finns inte ens med två stolar.

När inte ens det mycket avancerade stealthjaktplanet F-22 Raptor ännu 2009 har satts in i Irakkriget för att understödja soldater i krig så kan knappast lillebrorsan JSF-35 heller göra det även om det skulle handla om flygspaningsuppdrag. Ett stealthflygpaln får heller inte datalänka för då röjer de sina lägen.

Stealth är alltså med JSF-35 bara en falsk marknadsföring som bara fungerar i teorin. I alla vinklar utom framifrån fungerar stealth måttligt. (Säger Rolle)
Heja Rolle

Stöd våra soldater Bär det gula bandet.

Stöd våra soldater Bär det gula bandet.

frågat här

Amors Pil. 18 JAS i Formation För Kronprinsessan Victoria. 20100610

Det är så vackert så att tårarna rann när jag såg det på Tvn. Måste lägga upp en video av detta för att titta på igen och igen. Tack Gustav Blå och  Urban Röd eller nåt.

18 Jasplan i formation som en amorspil över skeppsholmen. Enjoy.

uppdaterad 2010 06 21