LEX ORWELL OCH MITT BREV TILL ÅSA TORSTENSSON.

http://www.tindra66.sprayblog.se/upload/Tindra66%20outside%20da%20house

———- Forwarded message ———-
From: automatsvar@regeringen.se <automatsvar@regeringen.se>
Date: 2008-jun-11 14:00
Subject: FRA lagen proposition 2006/07:63- Rädslan och Tystnadens spiral (till Åsa Torstensson, svar går till tindraannette@gmail.com)
To: registrator@enterprise.ministry.se
Cc: tindraannette@gmail.com

Från: Tindra-Annette Broström

E-postadress: tindraannette@gmail.com

Många av er i riksdagen har fastnat i Rädslans och Tystnadens spiral, ang. FRA lagen proposition 2006/07:63.

*Rädslan har många ögon och kan se underjordiska ting.Och jag är besviken över att Alliansen och Du Åsa Torstensson avvisar integritetsombudsmannens Pär Ströms argumentation.

Jag känner en stor skepticism till det lagförslag Du som statsråd och andra regering/riksdagskollegor kommer att rösta om den 17 juni. Och det verkar som om ni överskattar tron på den prediktiva analysens förträfflighet. Det att kunna ringa in och fånga terrorister och andra evil-doers. Varje ord, varje text eller meddelande är alltid vidöppet för tolkning.

Kardinal Richelieu uttryckte sig ungefär så här. Ge mig ett papper med sex meningar skrivna av en omvittnat hederlig person och jag skall se till att få honom hängd. De som skall bearbeta och analysera den insamlade informationen kan förledas att tro att det som är synligt eller avlyssnat är oförvanskat data. Och det handlar även om underättelseskråets professionella integritet.

Om Lex Orwell FRA Prop. 2006/07:63 handlar om Demokratins självförsvar och möjlighet att ibland använda odemokratiska metoder för att skydda sig mot yttre och inre hot/fiender. Då ankommer det på er betrodda och våra folkvalda. Ni måste se till att finnas möjlighet till transparens för dem som arbetar inom underrättelseväsendet. De behöver förstärkta verktyg att påtala oegentligheter eller att det skett en ändamålsglidning.

Sekretess får inte vara en anledning till att dölja underättelseväsendets misstag. De ska inte som professionella aktörer riskera att bli bestraffade. Jag talar om möjligheten till accountability, redovisningsansvar.

Det brister betänkligt i den förmågan inom många sfärer inom det offentliga och politiska. Och i synnerhet inom underättelseverksamheten.

FUN Försvarets underättelsenämd är till sin skepnad inte det vässade instrument som då behövs för denna typ av genomskinlighet och kraftigt förbättrade möjligheter till insyn och kontroll. De som skall sovra i bruset kommer möjligen och troligen att hitta det den vill hitta genom övertolkningar av den samlade informationen. Och jag tror den nya lagstiftningen endast ger en illusion av säkerhet.

Sociogramkartläggningen gör att om någon hyser agg till dig och vill misstänkliggöra så kan man ju organisera så att redan kända brottslingar eller misstänkta skickar mail till den de vill kompromettera, och denne person besvarar mail-kontakt i god tro hamnar denne i misstankeregistret. Personen befinner sig då i en sfär som kallas ”guilty by association”.

Jag tror inte att Ni/Du vill gå så långt som att statens kontrollanter ska har rätt att godtyckligt öppna dina brev för att de misstänker att du kanske i framtiden kan komma att begå en brottslig handling. Det blir verklighet 1 januari, 2009 om Riksdagen antar FRA lagen som vi motvallare kallar Lex Orwell

Och att som Statsminister Fredrik Reinfeldt hävdade idag i morgonens partiledardebatt att FRA-lagstiftningen är ett led Svensk Säkerhetspolitik blir en chimär. Det handlar i klartext om den politiska inramningen, som är kriget mot terrorism. Samt om de samarbetsavtal som ingåtts med Department of Defence och andra intressenter då det gäller det nätverksbaserade försvaret via utrikesnämnden och utrikesdepartementet. Och går det verkligen att särskilja det som Ni väljer kalla yttre och inre hot i denna värld av osäkerhet?

Internetbaserad kommunikation samt teletrafik, google-sökningar och chatt går via olika inhemska och utländska noder. Det går alltså inte att avgöra om det är inhemsk trådbunden trafik. Och viss nationell tele/Internetutrustning är placerad utomlands av tekniska skäl.

Jag uppmanar dig därför att rösta nej till Lagförslaget/Proposition 2006/07:63 eller att ni bordlägger frågan ytterligare en tid så att den får beredas vidare.

Och det politiskt korrekta i nutiden är inte alltid det riktiga förhållningssättet i framtiden.

Med Vänlig Hälsning
Tindra-Annette Broström, Sunne Värmland

(*Miguel de Cervantes Don Quijote)

5 Responses to LEX ORWELL OCH MITT BREV TILL ÅSA TORSTENSSON.

 1. Margareth Osju skriver:

  Det är skrämmande åt vilket kontrollerad samhälle vi går till mötes. Vi är redan så kontrollerad. För mycket kontrol resulterar i ett ännu mer sårbar samhälle är min åsikt. Var går gränsen i vårt demokratiska ? rätt i att bejaka vårt integritet.?

 2. Tack Margareth för din kommentar här och på aftonbladet

  Jag bevakar och försöker göra mitt bästa av det här det här och boulevardmedia måste ha tystas i det tysta. Den politiska överheten gör som de vill tills vi säger nej via röstsedeln och röstar bort de som inte förstår vikten av personlig och professionell integritet.

  Jag citerar Thomas Mathiesen silently silenced: Essays on the creation of Acquiescence in Modern society från Zygmunt baumans bok Flytande rädsla sid 12.

  Tystande i tysthet är strukturellt; det är en del av vårt vardagsliv; det är gränslöst och därför inpräglat i oss; det är ljudlöst och går därför obemärkt förbi; och det är dynamiskt i bemärkelsen att det breder ut sig och blir allt mer omfattande i vårt samhälle. Den strukturella karaktären på tystande ”befriar” Statens representanter från ansvaret för det, dess alldagliga karaktär gör det oundvikligt ur de tystades synvinkel, dess karaktär av gränslöshet gör det särskilt effektivt i relation till individen, dess ljudlösa karaktär gör det lättare att legitimera och dess dynamiska karaktär dynamiska karaktär förvandlar det till en mekanism för nedtystande som kan bli alltmer pålitlig.

  länk till boken Thomas Mathiesen silently silenced: Essays on the creation of Acquiescence in Modern society

  Snälla läsare tystna aldrig även om det känns obekvämt!

  Ha en inspirerande dag..

  Ni kan även läsa det här som talar om hör lönsamt det kan vara för en myndighet eller operatör att spela med i säkerhetsteatern Eavesdropping as a Telecom Profit Center

  Economics of Eavesdropping For Pay

 3. Uno Nilsson skriver:

  Hej Tindra. Bra gjort. Vår grabb skriver till våra riksdagsmän om samma sak. Toppen, jag förmedlar just nu, men kommer att skriva under protesten under dagen. Boyes Kallochain och 1984 räcker . gott för att förklara. Hur kan demokratin införa sin egen motsats? Jag vet varför, men det är inte tid för det slagets politik just nu. Bra skrivet, gumman. Jag sågar vidare så att en liten fru får ett färdigt vardagsrum till kvällen. Jag är ingen hantverkare, måste tänka för mycket hela tiden. Uno

 4. Uno Nilsson skriver:

  Tindra – det är en paradox att många tänker utan att handla, och några få med makt handlar utan att tänka. Kram

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: