INTE NU IGEN STEN TOLGFORS. DEN STAMMANDE FRA-DEBATTEN

 

Har vi fått en stammande debatt ang FRA. Äntligen tog Sten Tolgfors ett avbrott från sin välbehövliga semester. Han bemöter oss kritiker i Svd med samma gamla argument som tidigare.

Varför hjälper inte PR byråer eller ännu heller underrättelseorganet SUND inom regeringskansliet till, så att han och andra FRA kramare följer de argument som finns inom bloggosfären.

Återigen så tycker i alla fall jag att tilltalet i artikeln FRA spanar inte på enskilda svenskar vittnar om att vi kritiker fördummas. Som om vi inte skulle förstå att Sverige behöver en (försvars) underrättelsetjänst som värnar om landets egna intressen.

I artikeln så säger han till och med att det inte kommer att spanas på enskilda. Men det är en sanning med modifikation för i en SOU utredning som jag tror heter Försvarsunderrättelse integritet effektivitet så läste jag nyss att en sökriterierna kan vara namn och kopplad e-postadress.

Och sedan har vi det där med lagringen. Självklart kommer en massa överskottsdata lagras och inte förssvinna och ett av skälen som det hävdas från utredares sida är -att det är för att privatpersoner ska kunna få rättelse, utifall de varit oskyldigt misstänkta. Nu går det ju inte att få reda på det, eftersom FUN inte fungerar som den ska.

Det känns som om det är läge för att upprepa delar av en Bullentin från Pär Ström om det ändå ska stammas lite i Fra debatten.

Det här kommer från Big Brother Bullentin och Per Ström. Hemlig källa med insyn avslöjar FRA:s dimridåer.
 
 
Nedanstående insändare kom in till Integritetsombudsmannen under begäran om största sekretess avseende skribentens identitet. Vederbörande kallar sig ”En initierad källa som arbetat hos en av FRA:s uppdragsgivare”.
 
Varje ord är vägt på guldvåg för att inte avslöja för mycket om skribentens insyn, eftersom detta skulle kunna bidra till att ge ledtrådar om hans/hennes identitet. Det är också mycket initierade synpunkter på den planerade FRA-övervakningen som förs fram. Här kommer insändaren:

Den 12 april  tog jag del av utfrågningen i riksdagen om FRA-förslaget. HG Wessberg och Ingvar Åkesson gav dessvärre bristfällig information och förteg viktiga fakta under hearingen.

1) ”FRA kommer inte att lagra all kommunikation

Detta är en halvsanning, eftersom FRA ges möjlighet att lagra enorma mängder trafikuppgifter: Vem har haft kontakt med vem och när.

Även fru Karlssons utlandskontakter riskerar att lagras. FRA kommer här sannolikt att använda mycket breda sökbegrepp (för sin egen metodutveckling).

Läs i propositionen på s. 71-72 och i FRA:s eget remissvar. Innehållet sparas kanske inte vid denna inhämtning, men kontaktuppgifterna kommer att kunna lagras mycket länge. Lagen medger också att dessa uppgifter får utbytas med andra länder.

Dessutom: Oavsett vad som lagras kommer åtskilliga svenskars meddelanden att genomsökas efter nyckelord. Även lagrådet har tydligt markerat att integritetsintrånget består i att FRA överhuvudtaget ges tillgång till kabelflödet.

3) ”FRA kan inte spana mot enskilda telefon- eller internetabonnemang”

Fel. FRA har redan förklarat att sökbegrepp kan utgöras av t.ex. telefonnummer, IP-nummer eller e-postadresser.

4) ”Underrättelserna får inte användas i den direkta brottsbekämpningen

Fel. Underrättelseinformation används redan idag vid vissa utvisningsärenden. Som Anders Eriksson så riktigt påpekade handlar det ju här om hemlig preventiv avlyssning. FRA samlar information som i sin tur kan ligga till grund för uppdragsgivares åtgärder mot enskilda. Dessa åtgärder kan vara av olika natur. Givetvis lämnar FRA också över uppgifter om enskilda till utländska tjänster.

5) ”Säkerheten för våra soldater utomlands äventyras om propositionen bordläggs”

Mycket tveksamt. Trådinhämtningen kommer att ha högst marginell betydelse för detta. Vi kan ta Afghanistan som exempel. Studera gärna hur kommunikationsnäten ser ut där borta. Det är i hög grad satellitburen trafik som gäller.

Den kommer man troligen åt från Sverige. Dessutom: Det bästa skyddet får man i regel genom eterspaning på plats. Det är mycket vanligt att det är just luftburen trafik som dominerar i krisområden. Ett mervärde av kabelspaningen kan förstås inte helt uteslutas, men svensk trupps säkerhet står inte och faller med kabelaccessen, som HG Wessberg hävdade. Detta vet naturligtvis FRA.

6) ”Försvarsunderrättelseverksamhet syftar inte till att kartlägga enskilda”.

Fel. Här räcker det kanske med att citera integritetsskyddskommittén. Man konstaterar nämligen att verksamheten ”berör enskilda i stor omfattning”. Lagen medger också spaning mot enskild om det föreligger synnerliga skäl. Anne Rambergs, Thomas Bodströms och Anders Erikssons inlägg var också mycket klargörande på den här punkten. Förhoppningsvis har vi nu hört detta felaktiga påstående för sista gången.

7) ”Inrikestrafik kommer inte att inhämtas, eftersom inga positiva sökbegrepp kommer att ge träff i detta flöde”

Fel. Självklart kommer även positiva sökbegrepp ibland ge träff i inrikestrafik. Filtrering med nyckelord kommer aldrig att ha perfekt träffsäkerhet. Detta framgår också på s. 102 i propositionen. De uppenbara problem som FRA har med träffsäkerheten idag kommer dessutom att öka, eftersom materialmängderna mångdubblas med kabelaccessen. /..

– Utred FRA:s verksamhet under de senaste 10 åren från integritetssynpunkt. Om FRA ske ges utvidgat mandat, måste vi vara säkra på att vi kan lita på myndigheten.

– Skapa särregler för användning av sökbegrepp som är hänförliga till enskilda som uppehåller sig i Sverige. Ett direkt förbud bör övervägas.

– Förbjud FRA att lagra trafikuppgifter som inte är kopplade till redan godkända spaningsobjekt.

– Detaljreglera FRA:s samarbete med andra länder.

– Invänta Integritetsskyddskommitténs slutbetänkande.

En initierad källa som arbetat hos en av FRA:s uppdragsgivare

(Källa Pär Ström Big Brother Bullentin)

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: