ACCOUNTABILITY OCH UNDERÄTTELSETJÄNST


Min personliga uppgivenhet inför politikers nonchalans och sidosteppande tilltar. Jag är förstummad över att vi har har en försvarsminister eller en försvarsspökskrivare som inte vet att en variabel kan bestå av siffror eller ord, utan drar till med något godtyckligt för att det ska se bra ut i text.

Jag dristade mig till att skicka en fråga till Försvarsminister Sten Tolgfors för att att få upplysning om  vad han eller de i regeringskansliet menar med teknisk variabel i sin artikel.

Jag har fortfarande inte fått någon underättelse. Och lär inte få det heller eftersom spörsmålet säkerligen betraktas som dum och trivial. Men jag hoppas ni läsare ursäktar mig i fall det blir fel ibland då jag bara har tvåa i matte.

Ni kan se kopia e-brevet nedan. Lex Orwell i nuvarande skick ger inte möjlighet till accountability. Lagstiftningens syfte ska vara att hjälpa till att reda ut i fall det finns tveksamheter när det inte föreligger uppenbara hot mot den svenska staten. Som FRA lagen ser ut nu så är det mest trams oavsett vad FRA-kramarna på blaséholmen säger.

Värt att hålla i minnet är också att enligt den europeiska definitionen så är det inte alltid så att den organiserade brottsligheten hotar de demokratiska fundamenten i stabila demokratier. Det är mer klädsamt om våra politiker istället  talade om de länder som befinner sig i en övergång från andra statsskick till demokratier och inte drar in Sverige i det där lallandet.

Vi ska heller inte allt för tidigt binda samman terrorism och den organiserade brottsligheten, det är också grov förenkling. Men det är något som görs. Och allt för ofta i försvarstalen för FRA lagen.

Så här beskrivs det i en text som heter Making Intelligence Accountable: Legal Standards and Best Practice for Oversight of Intelligence Agencies den beskriver metodiken bakom lagstiftning för underrättelsetjänst och accoutability

A key aspect of accountability for security and intelligence agencies is that their roleand sphere of operation should be clearly defined. This should be done in legislation

– emphasising that responsibility for delineating the tasks of a security or intelligence agency lies with Parliament and that this role should not be changed without reference to legislators.

In transitional states particularly this may help to provide protection from abuse of the agencies by the government. A legal basis is also necessary because of the exceptional powers with which these agencies are often entrusted.

It is also important that security and intelligence agencies are differentiated from other institutions, such as law enforcement bodies, and the legislative mandate can help to do so.

Failure to make these clear distinctions, however, will lead to blurred lines of accountability and to the risk that the special powers that security and intelligence agencies possess are used in routine situations where there is no pre-eminent threat to the state.

Lästips:Making Intelligence Accountable: Legal Standards and Best Practice

Frågan till Försvarsministern

Tindraannette@gmail.com
till registrator@defence.ministry.se
kopia Tindraannette@gmail.com
datum 2008-jul-29 11:44
ämne Fråga Ang tekniska variabler! (till Sten Tolgfors, svar går till Tindraannette@gmail.com)
skickad av regeringen.se

Från: Tindra-Annette Broström

E-postadress: Tindraannette@gmail.com

Meddelande: Jag har läst din artikel i SVD den som du döpt till FRA spanar inte på enskilda svenskar

I den använder du begreppet teknisk variabel.

Vill Försvarsministern eller någon annan inom regeringskansliet/försvarsdepartementet förklara vad som menas med en teknisk variabel?

Annonser

8 Responses to ACCOUNTABILITY OCH UNDERÄTTELSETJÄNST

 1. Lövet skriver:

  Jag gissar att någon visat honom en av sökscripten, som väl består av en bunt lämpliga tillämpningar av ”regulära uttryck” eller regular expressions. När han såg dessa så inte såg han några ord. Bekymret är att sådana script sållar alldeles utmärkt.

  I händerna på FRA:s unga ”hackers” finns det ingen hejd för hur svåra sökuttryck de kan göra. Själv nöjde jag mig med att på en datorlab göra en snutt som översatte en godtycklig mening till rövarspråket, så kunskapen är begränsad till: Sostotenon Totololgogfofirorsos äror enon rorygoggogroradodsoslolösos popololitotrorucockok….

 2. 😀 Tack för kommentaren löövet..

  I det här fallet så funderar jag om det inte är förenligt med best practise att införskaffa en kompilator samt interpretator som kan översätta sigints högnivåspråk till klartext för vår försvarsminister och hans spökskrivare. Kanske kan vi hävda att han är vårdslös i sin hantering av försvarsfrågor.

  att envist klamra sig fast vid att de behöver ha denna kommunikationsspaning i fiber är konstigt då större delen av militär kommunikation sker genom radiotrafik.

  Om det ska avlyssnas i fiber, kabel så bör vi nog ha invaderat landet ifråga.

  Idag rekommenderar jag därför Med FRA minskar inte terrorrisken – tvärtom ökar den och kan ju glädjande konstatera att det fler än jag som anser att vissa politiker själva kan komma ifråga som säkerhetsrisker..

  Bekämpandet av terrorism har tre steg; spaning, skydd mot attentat och lindring av skadeverkan.

  För att minska verkan av attentat och snabbt få fram arbetspersonal och skyddsvakter är Hemvärnet den naturliga komponenten i kombination med en permanent ökad förmåga på storstadssjukhusen att motta en större mängd offer.

  Hemvärnet lägger Sten Tolgfors ner och överlevnad vid massiva skadeutfall är bortprioriterat, samtidigt som det saknas faktamässigt och intellektuellt stöd för att FRA skulle vara vitalt för terroristbekämpningen.

  Regeringen Reinfeldt är i dag ett reellt fysiskt hot mot dess medborgare, med en strategi som lyckas med konststycket att öka kostnaderna, ta bort skydd och förhöja riskerna.
  JAN KALLBERG

  Jan Kallberg är jurist och doktorand i publikt ledarskap vid University of Texas, samt tidigare svensk reservofficer i Kavalleriet.

 3. Uno Nilsson skriver:

  Bra jobbat, Tindra. Tolgforsen är bar en megafon, tillsatt just för att vara det. Not accountable. Men någon är det, undrar just vem? Uno

 4. Jag vet inte vad han är nu och sist jag såg honom såg han märkbart pressad ut då han då han envist likt den peacekeeper han är rabblade samma argument sedan tidigare.

  Alliansen måste göra något åt det här de målar in sig i hörn. Inte verkar han vara Honest John inte. Som handelsminsister så kan han varit med och sålt andra liknade tingestar med konstiga innehållsmässiga naturer och som avger märkliga signaturer.

  FRA’s Control Ingvar Åkesson chattade ju med expressen igår. Och nu vet vi i alla fall att tekniska variabler kan bestå av ord eller siffror eller ett ipnr.

  Samt att han förtydligade att de söker på innehållsmässig natur vilket då i princip innebär att de skannar på mailadresser nick smeknamn och annat listigt hugande lingvister kan komma på är omskrivningar koder för Bomber granater missiler mord etc..

  Jag skrattar som en orion skylark a …hrm …Honest John’s finns det. Och är alla verkligen demonterade tänker jag sedan.

 5. Politikerna har grovt underskattat hur reaktionerna skulle bli mot FRA-lagen. De må ha haft bra argument och skäl (jag tycker inte det) men det går inte hem. Motståndet tror jag inte går att tiga ihjäl, det är en grov felkalkylering som våra kära politiker har gjort.

  /PC

 6. Välkommen Peter .

  Ja det verkar som om deras politiska opinions eller omvärldsbevakning har brustit. Och det är synd då de framhåller vikten av en väl fungerande underrättelsetjänst. FRA debatten är oerhört viktig ur ett delaktigehetsperspektiv och vi har politiker i den högsta politiska ledningen som inte förstår att vi vill bli behandlade som professionella aktörer då vi reagerar. Inte bli uppläxade som om vi skulle vara mindre vetande. I en kommentar på ett annat ställe skrev jag följande..

  Jag tycker vi ska ta en titt på denna blogg Katarina Brännström Riksdagsledamot för moderaterna. I synnerhet kommentatorsfältet och med sådana politiker i folkviljans palats blir jag mycket generad. Hon vägrar ta till sig det som kunniga IT männsikor har att säga henne.

  Hon kanske inte har försvarsfrågor på sitt bord men vi måste kunna kräva att de åtminstone läser sammanfattningen i SOU eller lagtexten då de ska lagstifta. Eller inte delta i omröstningen om de inte besitter tillräckliga kunskaper. Är de som politiker osäkra ska de upplysa sin riksdagsgrupp att de inte är tillräckligt insatta i det det ska röstas om. Det är en sorts politisk och demokratisk accountability. Vi som väljare är det vårt gemensamma ansvar i en öppen demokrati att kunna utkräva det.

  Det är för få politiker som erkänner att de får otillräcklig information i viktiga frågor samt att de tar sig inte den tid som behövs att sätta sig in i ämnet. de som har juridik fält vet ju hur svårt det är med tolkningen och är måste vi göra skillnad på vad lagen ska tillåta och inte tillåta, samt ifrågasätta kritiskt hur den skulle kunna tolkas. Det är sällan någon gör som förre Försvarsminister Mikael Odenberg gör avgår pga av sin politiska grundprincip. Det som då kallas politisk accountability.

  Den bästa kontrollstationen i en demokrati är ju när folket själva inser att de vill ha mer information i ämnet som har hänt nu.

  FRA debatten/dialogen tar många vändningar. En del hävdar att Ingvar Åkesson eller Sten Tolgfors ljuger men det är semantiska omskrivningar och det är där problematiken ligger. Jag tycker det är bra att Ingvar Åkesson tar debatten då det inte finns något Statsråd i regeringen försvarsdepartementet som har kunskaperna att ta den tekniska biten. Han försöker i alla fall inte gömma sig och hans inlägg och kritikernas motstånd driver frågan framåt.

  Kanske är det tid att ta in klarspråksfolket det mot bakgrund att jag tidigare skrivit ett inlägg tidigare som jag kallade vältalighetens gissel. Det som pågår nu i denna infekterade fråga är just att orden håller våra politiker fågna även oss kritiker. Det blir semantiska ordklyverier.

  Det finns inget forum egentligen som kan hjälpa dem och oss kritiker att ta sig ur vi och dom tänkandet. Några inom bloggosfären/sociala media anser att det pågår en dialog. Jag är inte så säker på att det gör det. Eftersom en blogg ofta har karaktären av en megafon eller monolog. Och tittar vi i kommentatorsfälten så upptäcker vi kanske att en del bloggskribenter undviker att svara de som kommenterar. Kommentarer som inte jackar i det de själva har skrivit. Och det hela tar formen som en stammande disskussion eller debatt. Vi använder blogginlägget som en monolog och låter läsarna kommentera men undviker att svara. Inte alla men många.

  Låt mig citera ur en text som jag kommer att delta och barbeta nästa vecka på ett öppet fora hos samarbetsdynamik där vi försöker att använda dialog och reflektion som ansats..

  Dagens diskurs har således enligt min mening fått fel fokus genom att fastna i frågan om avlyssning och i referenser till ett föråldrat demokratibegrepp. Kommunikationen kring FRA-frågan blivit diskriminerande, tystande och kränkande. Visa riksdagsmän har tvingats rösta mot sin personliga uppfattning. Andra anser att de underförstådda reglerna för demokratisk utredning och beslutsfattande inte har följts.

  De revolterande riksdagsmännen har därför inte främst protesterat mot lagen. De har förstått att vår demokrati är i fara. Det hedrar de protesterande riksdagsmännen och bloggarna att de fört upp detta i ljuset.

  Jag tvivlar emellertid på att någon politiker genom denna händelse drabbas av eftertankens kranka blekhet och tar itu med hoten mot vår demokrati. Man ser det som hänt nog som ett undantag.

  Man skyler över och tröstar sig med de två strategierna – den auktoritära och den kollektivistiska – nog fungerar i alla fall. Men tänk om så inte är fallet på lång sikt!

  Fredrik Reinfeldt och alliansen öppnar nu för en ödmjukare inställning till opinionen. De har inget val. Sprickan har blivit tydlig De senaste dagarna har jag grävt i dokumentet som finns i inlägget ovan och det finns många bra boxar att göra FRAlagen till en av världens bästa.

 7. Som jag ser det är det två frågor som står i strid med varandra.
  Dels är det integritetsfrågan, den är svår att förena med någon form av avlyssning och kontroll i den personliga sfären, eller ens risken för en sådan. Huruvuda man har lyckats rätta till detta med FRA-lagen vet jag inte, men konflikten kvarstår. Detta kan enbart lösas med en öppen dialog och med att skapa förståelse för att FRA behövs (om den nu gör det, det återstår ju att övertyga).

  Den andra frågan är just behovet och verkningen av denna avlyssning mot yttre hot. Här är bevisbördan på etablisemanget som inte lyckats förklara varför avlyssningen verkligen behövs. Hur ser hoten egentligen ut mot vår säkerhet, vilken säkerhet? Kommer de från stater, individer, grupper?

  Att underlåta att vara tydlig, att föra ut varför behovet av avlyssning behövs är inget gångbart alternativ. På min sida har jag fått någon som sakligt och bra bemöt min kritik. Jag har samtidigt låtit inlägget stå obesvarat, inte för att jag inte vill ha debatt, utan för att jag tror på att läsarna själva måste göra sina bedömningar och sitt ställninstagande.

  Det är nämligen många gånger svårt att gå in och argumentera i enskildheter när man anser att själva sakfrågan är fel. Jag är emot övergrepp, det är inte detaljerna i övergreppen jag vänder mig emot, utan övergreppen som sådana.

  /Peter PC Carlsson

 8. Tack för svar Peter och jag håller med dig och jag förstår hur du tänker i det sista stycket. Just det där med att låta få läsarna göra sina egna ställningstaganden var mycket bra formulerat och ja jag upplever samma sak att det är svårt att gå in och argumentera.

  Då väljer jag också tystnaden fast ibland känner jag att jag skulle vilja kommentera men låter bli och undrar sedan vad var det i texten eller kommentarerna som gjorde att jag lät bli.. det är så svårt..

  Jag kommer att återkomma ytterligare på då jag kommit tillbaka från samarbetsdynamik open.

  Jag ska försöka bena i den integritetsfrågan och de hotbilder som föreligger för jag känner som du att där får vi medborgare inga tydliga svar.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: