TOP SECRET/SPOKE- DENIABILITY eller ACCOUNTABILITY?

augusti 29, 2008

uppdaterad och rättad blir inte klok på detta verktyg ibland då det grötar ihop sig och blir fel.
Angriper vi FRA-lags dilemmat från fel perspektiv? Wilhelm Agrell menar att sekretessen bygger upp en misstrons murar. Men att vi inte ska vara oroliga att våra mail scannas utan anledning. Ingen kan väl ha undgått att jag länge hävdat att kontrollstationerna FUN, försvarets underrättelsenämnd måste ges ett tydligare fullmakt. Eller så avvecklas denna och allt läggs under integritetsskyddsnämden.
Fullmakten ger nämligen svaret på vilken grad av accountability (ansvarskyldighet redogöraransvar) vi medborgare kan kräva. Våra lagstiftare och många av oss kritiker fokuserar på metod. För att få balans måste vi kritiker nu fokusera på mandat.

Just nu har jag hamnat i en frågeställning med mig själv. Och jag har en känsla av att vi kritiker tittar på FRA-lagen ur ett perspektiv. Vi fokuserar för mycket på inhämtningen och hur den ska regleras och strypas från samverkanspunkterna.

Vi har i dagarna fått kännedom om att det faktiskt skett en ändamålsglidning ang. vad FRA sysslat med. Men utredningen är inte klar och jag kan tänka mig att datainspektionen inte kommer att kunna rikta någon anmärkning ang. FRA försvarets radioanstalt och förfarandet.

Det var råa underrättelser (rådata) det handlade om. Och mycket av det insamlade kan ju faktiskt härröra från öppna källor. Och ett skäl för att inte avidentifiera det biografiska datat kanske kan förklaras med.  Att nu har kontrollaktörer möjlighet att kunna undersöka om att kartläggningen som gjordes av FRA på beställning av en annan myndighet, faller inom ramen för FRA’s interna instruktioner. Givetvis då relaterade till det fält som angetts.

En viktig aspekt vi kritiker inte får glömma är faktiskt att om inte nationer får byta underrättelser med varandra så kan spänningarna öka istället för att minska dem. Och vi är alla rörande överens om att vi som landet Sverige ska fortsätta vara en hängiven förespråkare fred och stabilitet. Och att inhämtning utan reglering skett sedan urminnes tider. Och att det är ytterst tveksamt om det överhuvudtaget går att reglera med hjälp av internationellt enhetlighet. Vi ska se underrättelserna från alla tre benen D v s:

Underrättelseinhämtning via HUMINT. Inhämtning via människor intervjuer eller dokument från öppna eller slutna källor.

OSINT som kan gälla insamlandet av info gällande vapenslag, naturtillgångar via öppna dokument och forskarrapporter.

SIGINT den tekniska som då signalspaning och kommunikationsspaning hamnar under.

Dennis Töllborg försökte få fram att underrättelserapportering ska ses som en kedja av bevis för att nationen ska kunna fatta självständiga policy beslut om framtiden. Det var vad jag hörde i det spretiga och ibland arroganta pratet igår. Självklart är det bra att Sverige gör en egen analys som ska jämföras med de andra aktörerna på underrättelsemarknanden. Men hur mycket av en handelsvara som denna underrättelseprodukt kan och ska få vara, måste undersökas närmare.

Som vanligt då ”experter” ska figurera ska får jag en känsla av att vi vanligt intresserade inte har förstått något eller kan något. Det är endast ”auktoriteten” som känner till något av vikt. Deras förståelsehorisont går utan på allt annat. De om några bör faktiskt ändra sina mindsets. Det är något som underrättelseexperter och spionkonnesörer och spionrävar känner till från sitt yrkesområde. Där är det en tillgång att tänka utanför lådan.

En viktig fråga att ställa i det här sammanhanget är ”hur mycket är tillräckligt data” för att underrättelserapporten/analysen ska ge ett underlag av kvalitet. Då spelar det ingen roll hur mycket det trålas. Vi ska eftersträva att vi har de skarpaste underrättelseanalytikerna vi kan få tag på. Sökbegreppen ska rikta in sig på rätt sak, istället för att vi vanliga medborgare ska förledas att tro att spioner och andra bruskillar hela tiden gör saker rätt.

Gårdagens beteende från Dennis Töllborg oroar mig. Hans inställning ihop med debattarrangörerna ströp bredden i samtalet. Ska människor med specialistkompetens vara med måste de slänga bort sin överlägsenhetsmantel. De måste anpassa samtalet så att även tvtittarna förstår djupet i det sagda. Jag blev enbart irriterad.

Attityden och programledares förkärlek till att låta de med djupare kunskaper få dubbelt så lång prattid bidrar till att de andra i panelen tystnar eller så blir de avbrutna (tystade) av programledaren vilket hände ett flertal gånger.

FRA förespråkarna kunde själva även bidra med att förtydliga vikten av att underrättelseinhämtning och taktisk informationsfusion giltighet. Att insamlandet utgör en stomme i beslutsfattandet. Att bra rapportering och analys är till för att att minimera en överraskningsattack. Att kartläggning och underrättelsetjänsten syftar till att ge bra eller god eller mycket god kännedom om de aktörer som skulle kunna innebära en stor påfrestning för nationen.

Lästips. The Real Intelligence Failure? Spineless Spies.

Who guards the guardians

se debattprogramet FRA svt

Från ett ägghövve till ett annat. Glöm inte vändstekta ägg på bröna!

Från ett ägghövve till ett annat. Glöm inte vändstekta ägg på bröna!


TOP SECRET/ VIPER: UNDERRÄTTELSETJÄNST SKA VARA EN NATIONS ÖGON OCH ÖRON

augusti 28, 2008
The Swedish spyder
The Swedish spyder
Det här superhemliga inlägget med top secret/viper säkerhetsklass skrevs i somras men eftersom jag tänkte twingla till artikeln i idag ang att FRA avlyssnar så kör jag den i repris.
Jag skrev ett inlägg som jag kallade för skallgång, där jag menade att vi kritiker måste besinna oss lite och vi kan  läsa i expressen att FRA måste tas ifrån makten över sökningarna.
Precis. Och jag instämmer i ett rungande ja. Camilla och Agnetas förslag och artikel tycker jag bådar gott för att vi ska kunna åstadkomma det som kallas ”best practise” i lagstiftningen och att vi närmar oss en acceptabel balans mellan personlig integritet och säkerhet kontra framtida hot och risker.  Det som står i texten är i väl överensstämmelse med vad ”Making Intelligence Accountable : Legal Standards and Best Practice for Oversight of Intelligence Agencies föreskriver”

‘Det domstolsliknande organet är inte bra till sin utformning och det ska vara en domstol som ger tillstånd iget annat duger enligt mig.

De kontrollöverrockar som lagts på förslaget kan förhindra underrättelseverksamhetens effektivitet. Att detaljstyra en underrättelseverksamheten  är sällan bra det heller och det är även sådana risker med i det gamla förslaget.  Alliansen ska riva upp inget annat duger. Börja om från början

Och jag instämmer även i att skyttegravspolitiken måste ta ett slut och att vi kritiker måste även försöka fokusera på det som är bra i lagen för den är inte dålig rakt igenom. Det skulle vara intressant att pröva om talmannen kan stoppa en dåligt beredd proposition. Jag tror att en sådan regel finns men jag är inte säker kanske någon annan vet?
Fra A la mask. Bilden är komponerad av Margareth Osju så här skriver hon om sin nya bild illustration.

Fra a la mask är en var en speciell beställning. Den är universell, vilket innebär att både manliga och kvinnliga politiker kan bära hatten utan minsta problem. Passar slingrande och fega politiker och även trotjänare inom FRA som hand i handsken. En mask att agna och lura fula fiskar med. Likt ett blankt torskdrag till att veva in bitska gammelgäddor eller aborrar som lurar i vassen

Förebilden till denna hattkollektion är foliehattsförespråkare inom Svensk Politik och FRA Försvarets radioanstalt självt

Ni vet, ett, foliehattproffs som ansåg att vi FRA-lags kritiker har behov att bära foliehattar. En slingrande typ. Vem urförebilden är? Jo självaste Anders Wik som uttalde sig i en tidning i början av 2007.

Så här yttrade sig Anders Wik i computer sweden då. ”Ändå fortsätter alla foliehattar att tänka på oss som inhemska brottsutredare, inte som signalspanare med internationell inriktning. Om lagförslaget går igenom gör vi bara vad våra uppdragsgivare ber oss om efter godkännande i kontrollorganet. Något annat får vi inte syssla med. Om ingen ber oss om någonting så gör vi ingenting, säger han!

Är det därför de anställt så många analytiker ? Och isåfall så är väl även de från SÄPO som anser att lagen överskrider mandatet foliehattar. Jag befodrar några ur kollektionen snart för deras personals integritets skull.

Samt att då är det inte heller ekonomiskt lönsamt. För så stark är inte hotbilden mot svenska mål inne i vårt land och vad gäller det militära benet så samarbetar vi ganska bra med våra parter ute i mission. De bästa argumenten finns just nu hos Oscar Swartz där han smular sönder Ingvar Åkessons debattartikel i svd jag citerar:

Teknisk signalspaning är alltså INTE avlyssnande efter innehåll i kabel utan en verksamhet som går ut på att i luften kartlägga radar- och radiosignaler och upprätta register över dem så att man av signalens karaktär kan avgöra exempelvis från vilken flygplanstyp den kommer. Detta är en viktig militär verksamhet och den torde utföras ute över Östersjön samt i utlandet. FRA kanske borde stängas och militären få en avdelning för teknisk signalspaning i stället”

Och i en kommentar hittade jag följande: ”I Kabul finns en NIC (National Intelligence Cell) som stödjer både Isaf (där svenska personalen ingår) i stort och den svenska insatsen med underrättelser. På Isafs högkvarter tjänstgör även några svenskar i olika stabsbefattningar”

Kan ingen berätta detta för Åkesson och Tomhylsan?

Dessutom betonar Anders Wik i artikeln att FRA inte har något eget syfte med att lyssna” Tjenare! Då säger jag följande till er alla!

”Underrättelsetjänst ska endast vara en nations ögon och öron. Det ska inte upphöjas till dess själ och hjärta. Däremot ska personlig integritet vara det, och integritet som begrepp beslutsfattandets livsnerv”

Lästips Förre Säpochefen kritiserar förslaget

Ångrar sin nedlagda FRA-röst

Större ambassad bättre än signalspaning

Läs oscar swartz hela postning

Andra bloggar om ingvar åkessons artikel


FRA LAGEN: SKALLGÅNG!

augusti 27, 2008

The Swedish spyder

The Swedish spyder

Skallgång så definierar jag det som pågår angående FRA lagen och dess kombattanter. Som jag väljer att förstå, så verkar det som om de små olydiga barnen ska uppfostras och läras veta hut.  Och en del av oss kritiker är inte ett dugg bättre, vi läxar upp våra politiker.

Det bli liksom att: FRA motståndare har inte förstått det FRA anhängarna har förstått och omvänt. Hela diskussionen låser sig. Det uppstår tolkningsskillnader och dusterna i argumentationen blir råare, kallare och mer avståndstagande. Det som är menat att vara en dialog  och ett genuint engagemang och intresse för politik och  för sakfrågan om personlig integritet, har istället övergått i en ren klappjakt.  Det  tävlas nästan i att hitta de mest sinnrika formuleringarna. Jag (vi) blir förblindade och anser inte att våra antagonister kan ha förstått något jag (vi) inte förstått.

Ett slags världsmästerskap i argumentationsteknik har börjat. Har vi valt rätt arena för vår strid? Den ene vill överglänsa den andre. Kanske är det dags att stanna upp som felfinnare och istället börja fundera på om ett sådant förhållningssätt leder till det som vi (jag) först ville åstadkomma. Eller om det istället blir kontraproduktivt.

Visst det är härligt att kunna raljera och bevisa sakfel och märka ord. Bevisa sin intelligens och sina kunskaper på djupet, bredden, och höjden. Om Vi fortsätter så här kommer vi som FRA granskare kanske inte att bli tagna på allvar. Bilden av oss som gapiga gåpåiga extremister riskerar att förstärkas.

Luras samt lurar vi oss själva att gå i en fälla så att vi framstår som angripare, och gör bort oss rent debattmässigt. Jag är orolig för det. Vi får se då TV har en direktsändning med Janne Josefsson i TV om FRA lagen imorgon. Det får inte bli samma dåliga eftersmak jag satt med då jag såg debattprogrammet om fildelning.

Efter att ha studerat bloggen opassande och de brevsvar hon fått från de utvalda och betrodda går inte att ta miste på att många av dem känner sig hotade. Var det vårt syfte? Var det mitt syfte?

När jag läser i svaren ger de mig en känsla av återhållen ilska och frustration. När jag läser en del andra bloggares inlägg och kommentarer ja även mina inlägg emellanåt upplever jag en överlägsenhet och samma arrogans som vi anklagar en del politiker för att bemöta oss med. Det är inte svårt att dissekera argument och förinta människor och deras brist på kunskaper om än det ena än det andra. 

Är det rent av så att även vi anpassar våra argument efter opinionen bara för att vi har medvind nu, och själva producerar bevis och sakframställningar som kanske inte är helt sanningsenliga. Har vi också fastnat i den paternalistiska diskursen?

I en text som heter omriktning för det professionella samhället rapport 99 av Bengt Åke Wennberg & Monica Hane definierar de begreppet skallgång så här i kapitlet skallgången på ledare.

”Diskrepansen skapar osäkerhet, otrygghet och generar därför aggressivitet mot makthavare och auktoriteter i allmänhet. Denna aggressivitet blir ofta epidemisk. Det verkar fungera som i en hundgård. När en hund börjar skälla startar alla andra. Det blir en skallgång.

Det kan vara svårt att undvika att engagera sig i denna skallgång eftersom den till sin natur inte är sakligt grundad utan är ett socialt fenomen. Man förväntas vara med och skälla. Genom skällandet hjälper man till att misskreditera dem som skallgången riktat in sig på.

Det är dags att vara självkritisk och fråga sig vilket kultur och debattklimat vi kritiker själva medverkar till.

Lästips SVD Metod finns men inget mandat

Frapedia

SVD Hjältekransen är inte målet i FRA-debatten

FRA’s metoder granskas : Enligt Ny Tekniks källor handlar det om såväl enskilda underrättelser som stora trafikmängder, eller så kallad rådata, som FRA, Försvarets radioanstalt, får del av!

 Andra bloggar om FRA integritet

Lyssna på Sven Ingvars

Börja om från början Svensk politik genomskådad av Mark Klamberg

Te dans mä karlstatösera!


TOP SECRET/DINAR! HANTERAS ENDAST AV FRA’s COMINT-PERSONAL

augusti 26, 2008
hemligt jättehemligt vill du veta måste du ta ansvar för vetskapen
Ett jättehemligt inlägg ang FRA som endast får läsas av människor som genomgått säkerhetskontroll enligt skyddsklass 1 standard. Jag ville ha en komparativ analys och vi får hoppas att det även går att ordna. Samt att Europadomstolen nyper Sveriges beslutsfattare i örat.

Ni andra kan läsa aftonbladets ledarstick idag som jag tyckte var mycket bra. Titeln har granska spanarna och där fanns inga nya nyheter för oss FRA spanare.

Att det skett en ändamålsglidning och att innehållet i svenskars kommunikation varit föremål för scanning och analys borde väl inte komma som någon överraskning. Det har vi kritiker tjatat om flera års tid. Jag skrev om det då jag talade om kartläggning by proxy då jag välkommnade Ingvar Åkesson in i debatten.

Bloggen mina moderata karameller skriver ett alldeles ypperligt inlägg idag och det var det jag var inne på i det förra inlägget. Att det kan bli fel då analysen och om slumpen får avgöra som Mikael Odenberg skrev i DN. Men han kan fortsätta leta vita älgar och vita rådjur ett tag till, istället för att blanda ihop begreppen försvarsunderrättelsetjänst, underättelsetjänst signalspaning m.m.

Jag citerar Mary ”Det går inte att undvika att fundera kring det som hände killen som inte kunde använda Skandiabanken – han blev stoppad för på grund av sitt namn!

”Ett automatiskt system reagerar så fort mottagarens förnamn eller efternamn finns med på sanktionslistan eller om någon skrivit in ett namn som finns på listan i meddelandefältet. ” (SvD).

Det är precis såna här saker som kan hända när man börjar söka efter terrorister i databaser. Det blir fel. Datorer gör fel, människor gör fel. Det blir fel och i slutänden är det den enskilde som får betala notan. Väl rutet Mary!

Lästips : SVD Nio punkter återstår att ordna

Läs Mark Klambergs Blogg


MiKAEL ODENBERG! HÅLL UTKIK EFTER VITA RÅDJUR!

augusti 26, 2008
Vitt Rådjur Foto NWT

Vitt Rådjur Foto NWT

Foto NWT.

Va har ni inte sett ett vitt rådjur någon gång?

Mikael Odenberg (MOD) slog till ordenentligt i sin debattartikel i DN härom dagen. Och kan inte hjälpa att jag drar på smilbanden.

Jag finner det ganska komiskt att han kallar de som är emot FRA lagen konspirationsteoretiker eftersom de som analyserar råa kommunikationsunderrättelser och signalprotokoll bör vara lite konspiratoriskt lagda. Hur ska de annars kunna vaska fram något av vikt vid den okulära besiktningen av datat. Eller då de knåpar ihop sina tekniska variabler algoritmer, och spinner vidare på sina sociogram. Och när de klurar på lite morfologiska analysingångar.

Fast det är klart det finns vissa FRA kramare som kanske tror att en bra underrättelserapport skrivs av en neutral robot, utan förmåga att tänka känna och även kanske ha fel. Förresten så kommer det mesta som samlas in från öppna källor.

Och så var det tjatet om det hemliga. Och hur viktigt det är med sekretess och hemligheter, och att det är därför det är svårt att diskutera sakfrågan. Samt att slumpen ska avgöra om mina mail scannas eller inte. Vadå slumpen herregud, då är det värre än jag befarade. Slumpen ska INTE avgöra om den råa underrättelsen ska ingå i en kvalificerat hemlig biografisk rapport. Ingå i en analys eller rapport som dessutom kan ha men för tredje person.

Jag vet inte men jag får den uppfattningen att många FRA-kramare vill ingå i den hemliga gemenskapen och stämpla sina PM och rapporter med kvalificerat hemlig /top secret Umbra Gamma /handle through comint channels only.

Ni får gärna rätta mig om jag har fel. Men insamlingsmetoderna är kanske inte så hemliga längre. Det är troligtvis resultatet av det insamlade datat som är hemligt. Och en underrättelserapport är aldrig bättre än de analytiker som har sammanställt den. Sedan kvittar det nog hur bra ”filter” och datorkapacitet FRA och de som ingår i echelon-ringen har sitt gigantiska WAN. (Wide area network)

SUND i riksdagen verkar inte förse sina regerinsmedlemmar med bra underlag vad gäller försvarspolitik. Eller så är det så illa att vissa ”analytiker” bara tar fram analyser och underlag som är anpassade efter vad ”husse och matte” har efterfrågat!

Nu kommer jag att värdera FRA- kritikerna en smula. Det eftersom jag skickade en enkel fråga till FRAs avdelning frågor och svar. Anledningen var att jag blev bestört över att det verkade som om bara FRA kramare fick bjudas på kaffe och ta del av Lovöns vackra natur.

Frågan har diarenr 400:4074/08. Här är svaret.:

FRA tar ofta emot besök från politiker, tjänstemän och massmedia. FRA har både bjudit in och haft besök av politiker som uttryckt sig vara mot signalspaningslagen.

Varför dessa inbjudningar eller besök inte uppmärksammats i media är svårt för FRA att svara på.

Vänlig hälsning XXXXXXXX

Jag lämnar inte ut namnet på den som besvarat mitt mail eftersom jag inte accepterar att det idkas skallgång på personalen som arbetar inom FRA.

Hur kommer det sig att ingen av bloggkritikerna samt media skriver om att även de som är negativa till lagen faktiskt varit på besök och blivit inbjudna eller talat med representanter på FRA. Trist och tråkigt för debatten.

Att en del kritiska politiker varit där är en sak, men de kanske inte kan ställa de rätta frågorna och i så fall tycker jag det vore förnämligt om ex Mark Klamberg och kritiska teleingenjörer och andra bloggare utanför de politiska parterna kunde delta i en paneldebatt.

Ikväll ska jag i alla fall på café liberal (fp) i Sunne för att samtala om FRA lagen.

Lästips om morfologisk analys . FOI att ha beredskap för okända händelser