FRA LAGEN: SKALLGÅNG!

The Swedish spyder

The Swedish spyder

Skallgång så definierar jag det som pågår angående FRA lagen och dess kombattanter. Som jag väljer att förstå, så verkar det som om de små olydiga barnen ska uppfostras och läras veta hut.  Och en del av oss kritiker är inte ett dugg bättre, vi läxar upp våra politiker.

Det bli liksom att: FRA motståndare har inte förstått det FRA anhängarna har förstått och omvänt. Hela diskussionen låser sig. Det uppstår tolkningsskillnader och dusterna i argumentationen blir råare, kallare och mer avståndstagande. Det som är menat att vara en dialog  och ett genuint engagemang och intresse för politik och  för sakfrågan om personlig integritet, har istället övergått i en ren klappjakt.  Det  tävlas nästan i att hitta de mest sinnrika formuleringarna. Jag (vi) blir förblindade och anser inte att våra antagonister kan ha förstått något jag (vi) inte förstått.

Ett slags världsmästerskap i argumentationsteknik har börjat. Har vi valt rätt arena för vår strid? Den ene vill överglänsa den andre. Kanske är det dags att stanna upp som felfinnare och istället börja fundera på om ett sådant förhållningssätt leder till det som vi (jag) först ville åstadkomma. Eller om det istället blir kontraproduktivt.

Visst det är härligt att kunna raljera och bevisa sakfel och märka ord. Bevisa sin intelligens och sina kunskaper på djupet, bredden, och höjden. Om Vi fortsätter så här kommer vi som FRA granskare kanske inte att bli tagna på allvar. Bilden av oss som gapiga gåpåiga extremister riskerar att förstärkas.

Luras samt lurar vi oss själva att gå i en fälla så att vi framstår som angripare, och gör bort oss rent debattmässigt. Jag är orolig för det. Vi får se då TV har en direktsändning med Janne Josefsson i TV om FRA lagen imorgon. Det får inte bli samma dåliga eftersmak jag satt med då jag såg debattprogrammet om fildelning.

Efter att ha studerat bloggen opassande och de brevsvar hon fått från de utvalda och betrodda går inte att ta miste på att många av dem känner sig hotade. Var det vårt syfte? Var det mitt syfte?

När jag läser i svaren ger de mig en känsla av återhållen ilska och frustration. När jag läser en del andra bloggares inlägg och kommentarer ja även mina inlägg emellanåt upplever jag en överlägsenhet och samma arrogans som vi anklagar en del politiker för att bemöta oss med. Det är inte svårt att dissekera argument och förinta människor och deras brist på kunskaper om än det ena än det andra. 

Är det rent av så att även vi anpassar våra argument efter opinionen bara för att vi har medvind nu, och själva producerar bevis och sakframställningar som kanske inte är helt sanningsenliga. Har vi också fastnat i den paternalistiska diskursen?

I en text som heter omriktning för det professionella samhället rapport 99 av Bengt Åke Wennberg & Monica Hane definierar de begreppet skallgång så här i kapitlet skallgången på ledare.

”Diskrepansen skapar osäkerhet, otrygghet och generar därför aggressivitet mot makthavare och auktoriteter i allmänhet. Denna aggressivitet blir ofta epidemisk. Det verkar fungera som i en hundgård. När en hund börjar skälla startar alla andra. Det blir en skallgång.

Det kan vara svårt att undvika att engagera sig i denna skallgång eftersom den till sin natur inte är sakligt grundad utan är ett socialt fenomen. Man förväntas vara med och skälla. Genom skällandet hjälper man till att misskreditera dem som skallgången riktat in sig på.

Det är dags att vara självkritisk och fråga sig vilket kultur och debattklimat vi kritiker själva medverkar till.

Lästips SVD Metod finns men inget mandat

Frapedia

SVD Hjältekransen är inte målet i FRA-debatten

FRA’s metoder granskas : Enligt Ny Tekniks källor handlar det om såväl enskilda underrättelser som stora trafikmängder, eller så kallad rådata, som FRA, Försvarets radioanstalt, får del av!

 Andra bloggar om FRA integritet

Lyssna på Sven Ingvars

Börja om från början Svensk politik genomskådad av Mark Klamberg

Te dans mä karlstatösera!

2 Responses to FRA LAGEN: SKALLGÅNG!

 1. LUXD skriver:

  Vi kritiker av FRA sätter säkert ett högt tonläge i debatten. Samtidigt är det nödvändigt för att få våra dövstumma makthavare att lyssna till Folket (bloggarna) eftersom de är så vana vid att ”hantera” gammelmedia så att de gått slentrian i verksamheten. Ignorans är dessutom en känd strategi att hantera kätterska åsikter.

  Det måste till ett ordentligt, kort och kraftfullt ryt för att spärra upp ögonen och rensa öronen på dem för att få dem att förstå vem de arbetar för. Sedan när vi har deras uppmärksamhet skall, bör och måste givetvis dialogen hyfsas till (jag tycker iofs inte det är så farligt nu heller egentligen).

  De får aldrig tillåtas tro att de stiger upp varje morgon för att gå till ett vanligt nio till fem-jobb för att de skall försörja sig som Svenssons. Det är inget jobb de har, det är ett Folkligt Uppdrag, vars inre värden de kanske borde läsa in sig på lite oftare.

  Jag anser att det endast är politikerna som är skyldiga till om nåt spårar ur i en samhällsdebatt, då har de gjort sitt job dåligt. De är satta på sina poster för att lyssna och göra som de blir tillsagda (i grova ordalag) och skall därför smaka av debatten titt som tätt, trots sitt maktmandat, om de gör sitt jobb korrekt och agera därefter.

  Politiker som ägnar sig åt ideologisk terrängkörning som i FRA-frågan förtjänar all folklig backlash de får, nyanserad som onyanserad sådan.

 2. Hej och tack för ditt svar. Det var precis en sådan motivering jag behövde. Jag ville med inläggt visa att vi (jag ) har förmågan till att förstå att vi var tvugna att skruva upp volymen lite. Och jag håller med dig i mycket.

  Våra folkvalda har ett mandat och ska däreginom ställas till svars. Och som du kanske såg så har jag ett inlägg där även jag talar om noble lies och ignorans. De som utreder frågan har ett mandat och ska sätta ner foten då de misstänker att lagen inte är så bra. Accountability.

  Men vi kritiker själva hemfalla åt samma mekanismer utan ta det här ett steg längre så det uppstår en ömsesidig lärande en double och triple loop. Och vi som spanat på övervakningslagtiftningen i stort vet att våra folkvalda har försökt att ta genvägar. (De har tagit genvägar)

  I en mogen demokrati så är ska ju den öppna tillsyns och övervakningsprocessen vara att den bästa grindvakten för rättsstaten är ju att folket tillsammans med media ingriper och tar befäletdå det blivit diskrepanser i ord och handling från de folkvalda. Vår uppgift som medborgare är ju även den att hjälpa skydda och rädda oss från att makt missbrukas .

  Vi vet ju nu att det skett en ändamålsglidning och att det avlyssnats i baltstaterna och det som jag då kallat signalspaning by proxy. Jag skrev om det i våras då ingvar åkesson var kallad till försvarsutskottet.

  Eftersom jag anar att även FRA kan spana på uppdrag av utländska samarbetspartners samt omvänt. Det finns alltså möjlighet för andra samarbetspartners att övervaka på s.k misstänkta inre hot på uppdrag av ”någon” inhemsk kund. Vi kan kalla det signalspaning via proxy.

  Den civila myndigheten FRA kan troligen göra beställningsarbeten åt andra utländska myndigheter, militära eller polisiära via s.k jointness och jag har tidigare hävdat att det är där nyckelargumenten kommer att hittas.

  Denne kund skulle möjligen då kunna vara FRA själva som fått uppdraget av någon svensk myndighet.” Det kan givetvis vara beställningar från utländska beställare.

  Nu har vi svaret datainspektionen ska ju granska det här och så sent som igår så skrev ju ny teknik om att FRA’s metoder ska granskas. Bloggaren Myndighetskontroll har ju även gjort en motanmälan mot Ingvar Åkesson så visst jag tycker också att de måste visa sitt ethos då det gäller att ta ansvar nu. Det är av yttersta vikt att vi får en genomlysning i frågan och att auktoriteterna i det här fallet släpper den gamla villfarelsen att sanningen är som att kasta pärlor till svin.

  Här är ett färskt citat Ny Teknik: Olagliga band analyseras ändå Stora trafikmängder eller rådata från signalspaning i kabel – alltså obearbetad digital trafik – sänds enligt uppgift till FRA i Sverige.

  Den söks sedan igenom här hemma i jakt på försvarsunderrättelser som FRA kan ha intresse av. På så sätt kan FRA ha samlat uppgifter om svenskarna, som man sedan lämnat vidare, sannolikt till Säpo. Även stora underrättelsenationer, som USA, lär få ta del av trafikmängderna via sina organ, uppger Ny Tekniks källor.

  Det sista får vi (mig att anta) är att vi på någotvis ingår i Echelon (NSA) stora WAN. (wide area Network =the global information grid)

  Uppdaterar med en kommentar från signaturen AR och ombudet som fann hos folkpartiet nacka samt hos myndighetskontroll

  ”FRA ska skydda information som skickas mellan svenska myndigheter. Verksamheten har tidigare legat hos Krisberedskapsmyndigheten men kommer att föras över till FRA, erfar Aktuellt.

  Förändringen innebär att FRA, vars tidigare uppgift varit signalspaning och underrättelseinhämtning, kommer att hantera stora mängder känslig och hemlig information.

  Man får problem med insyn och kontroll när en myndighet verkar bakom höga sekretessmurar, säger Wilhelm Agrell, professor i underrättelseanalys till SVT:s Aktuellt.

  Beslutet, som fattats i all tysthet av riksdagen, innebär att hanteringen av så kallade krypton och kryptonycklar för en lång rad centrala svenska myndigheter förs över till FRA.

  I våras lade regeringen fram ett förslag till riksdagen om att lägga ner bl.a. krisberedskapsmyndigheten för att bilda en helt ny myndighet som ska hantera kriser och katatsrofer.

  I slutet av regeringens propositionen fanns ett förslag som hittills inte uppmärksammats alls. En viktig del av Krisberedskapsmyndighetens verksamhet skulle föras över till FRA.

  Det rör sig om delen som handlar om signalskydd, dvs hur myndigheter skyddar sin kommunikation mot bl a avlyssning och olagliga intrång.

  I praktiken rör det sig om att hantera krypton för att skydda information och kryptonycklar så att mottagaren har möjlighet att läsa innehållet.

  Alla landsting FRA, vars viktigaste uppgift varit signalspaning och underrättelseinhämtning, kommer nu också kommer att hantera krypton och kryptonycklar till stora mängder känslig och hemlig information i Sverige.

  Förändringen genomförs vid årsskiftet
  och berör alla landets länsstyrelser, alla polismyndigheter, alla landsting, luftfartsverket, Telia, tullen, Skatteverket, alla lokala Säpo-enheter, kustbevakningen, vägverket, ekobrottsmyndigheten och Svenska kraftnät.

  Ville gå ännu längre´
  Redan i våras ville försvarsdepartementets gå ett steg längre.

  Planen var att ge
  FRA huvudansvaret för allt signalskydd i Sverige.

  I dag sköts ¨
  ‘det av en enhet inom försvarsmakten, som både tar fram de apparater som används för att kryptera känsliga meddelanden via telefon, fax eller internet och de kryptonycklar som används för att kunna läsa denna känsliga information.

  Särskilda telefoner för ministrar

  Den här utrustningen används t ex på utrikesdepartementet när man skickar meddelanden till ambassader runt om i världen, eller när statsministern och andra ministrar pratar i särskilda telefoner med varandra för att kunna föra skyddade avlyssningssäkra samtal.

  Förslag stoppades
  Förslaget som skulle stärka FRA:s makt avsevärt har diskuterats under en längre tid i försvarsdepartementet. Det har också ett starkt stöd av FRA. Men efter hård kritik från flera myndigheter som fick ta del av ett utkast till propositionen strök regeringen den här delen innan förslaget lades fram för riksdagen.”

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: