ÄGNAR SIG VÅRA POLITIKER ÅT NOBLE LIES OCH WILFUL IGNORANCE

augusti 20, 2008

Noble lies och *wilful ignorance är två begrepp jag försöker bekanta mig med.  Noble lies antyder att det är mer effektivt för politiker att ljuga nobelt samt manipulera genom retorik för att effektivare få igenom sin politik och sina förslag. Demokrati är ju som sagt annars en ganska långsam process.

Jag anser faktiskt svenska moderna riksdagspolitiker borde akta sig för att fastna den nobla ljugarfällan. På något sätt verkar det som om medlemmar i den folkvalda eliten uppfattar att tala sanning är att kasta pärlor för svin.

Som opolitisk men engagerad medborgare så vill jag veta de bakom liggande motiven till FRA lagstiftningen och jag nöjer mig inte med de formuleringar jag serverats på senaste tid. Argumentationen haltar! Det är därför vår skyldighet som medborgare undersöka att lagstiftandet inte baseras på nobla lögner.

Jag blir inte heller ett dugg charmad av att generaldirektör Ingvar Åkesson med personal bjuder in Ja sägarna inom riksdagen till Lovön för konferens. Det logiska vore ju att bjuda in de duktiga kritikerna för konstruktiva samtal, eftersom det är de som kan ställa de svåra frågorna till sigint och comints agenter och mänskliga filter i underrättelseinhämtningsprocessen. Att predika för redan frälsta är ju ingen konst för att uttrycka mig milt.

Anser inte våra betrodda folkvalda att vi som medborgare är vuxna nog att hantera sanningen och kanske är det så att det finns en grundmurad attityd inom folkviljans palats, att svenskar är mentalt handikappade och att vi inte ska tro att politiker kan garantera välfärd. Nej och jag tror inte blint att politiker endast gör det rätta och det goda.

Kanske det finns en del folkvalda som väljer att främja sin karriär framför svenska folkets väl. Fredrik Reinfeldt skrev om att svenskar var ”mentalt handikappade” det i sin bok ”det sovande folket” Tur att jag har arvsanlagen för att vara mentalt handikappad då, så jag har något att skylla på!

Politiker ska inte oemotsagda få förleda oss medborgare att tro att lagstiftnigsprocessen leder till det goda samhället med hjälp av sina vita små lögner! Argument och uttalande liknande de nedan ska prövas och tolkas!

Samt vilka gränser är det mer som ska tänjas i kampen mot terrorismen i Sverige? Den personliga integritet är en!

”-jag är också beredd på att skriva under på att Sveriges del i kampen mot terrorismen kommer att tänja en del gränser … eh … för vad vi än så länge uppfattat vara korrekta sätt att agera. Det finns legal grund för detta.

Jag tror att svenska folket [ska] ställa in sig på att det kan hända igen. Både att utländsk säkerhetstjänst opererar på plats i Sverige. Och att det kan ske avvisningar till länder som använder annat än allmän domstol för att pröva skuldfrågan. … eh …

-och ibland kan det vara bra att vara rak över det, snarare än det vi har upplevt, tycker jag, för att försöka … eh … komma undan diskussion i den här frågan”

Fredrik Reinfeldt uttalar sig om de två egyptiska medborgare som 2001 med CIA:s hjälp avvisades till hemlandet, där de utsattes för tortyr. Källa: Sveriges Radio P1, Studio Ett, 12 december 2004, kl. 17.00-17.45.

* You commit this fallacy if you ignore any evidence brought before you, without attempting to give reasons

Lästips : Noble lies and perpetual war: Leo Strauss, the neocons, and Iraq

Annonser

DJÄVULEN BOR ALLTID I DETALJERNA DEL 2, SVENSK FÖRSVARSPOLITIK

augusti 20, 2008
https://i1.wp.com/www.tindra66.sprayblog.se/upload/91an_krigar.jpg
Tyvärr så tycker jag svensk försvarspolitik just nu påminner mig om serietidningen 91an karlsson. Så jag hastade till Krigsvetenskapsakademin för att kolla om jag hittade något uppmuntrande i deras skrifter. Jag fastnade för en artikel ur skriften KKrVAHT nr 2 2008 ”Underlag för försvarsbeslut i Sverige och Norge – några jämförelser av Helge Löfstedt .

Där tar författaren upp något jag tydligt tycker symboliserar orerandet från våra betrodda folkvalda. Författaren talar om begreppen väpnade angrepp, militärt angrepp risk kontra sannolikhet och att det är viktigt att vara varsam med hur dessa begrepp används.

Ju mer jag lyssnar till det som sägs av våra politiker i media och debatter eller i andra sammanhang desto mer förbryllad blir jag. De talar mycket men vad är det som sägs egentligen? Hoppas våra försvarspolitiker går på de föreläsningar som anordnas av Krigsvetenskapsakademin och att Försvarsministerns rådgivare läser dess skrifter.

Så här står att läsa i ett stycke under rubriken:Säkerhetspolitik – riskgardering mot militär maktpolitik!

I både Säkerhet i samverkan och *Perp 07 fokuserar man på väpnade angrepp iförsvarsberedningens rapport finns en mening som alltför ofta citeras:

”Väpnade angrepp direkt riktade mot Sverige är fortsatt osannolikt under överskådlig framtid”. Denna mening får antagligen ses som en produkt av strävan att få politisk enighet om skrivningarna. Frågan är *dock vad meningen säger. När skulle en politisk enighet råda om motsatt formulering d v s:

”Väpnade angrepp direkt riktade mot Sverige är sannolika i framtiden”. Jag tvivlar på att man ens 1941-42 skulle kunna uttala något sådant! D v s den citerade meningen säger egentligen inget.

Det är naturligtvis lätt att uppnå politisk enighet om en sådan mening. Däremot hade man 1941-42 kunna säga att det fanns risk för väpnade angrepp. Därmed vill jag ha sagt att riskbegreppet är mera sakligt relevant att använda i sammanhanget än sannolikhet. Därefter åter till begreppet militärt angrepp som inte längre är relevant. Det som är relevant i nuläget och ”för överskådlig framtid” är maktpolitik med militära demonstrationer och påtryckningar.

Detta begrepp kan sedan kombineras med behovet av riskgardering till ett uttryck där man naturligtvis kan ha olika värderingar och därmed förenade formuleringar. En adekvat formulering är:

”Risken för att Sverige eller grannländer utsätts för militära demonstrationer i framtiden och kanske militära påtryckningar är fortsatt låg men bör inte negligeras”

*Rapport från perspektivstudien hösten 2007 – Ett hållbart försvar för framtida säkerhet (PerP 07),


ÄNTLIGEN! ÖB VILL HEDRA VETERANER.

augusti 19, 2008
https://i2.wp.com/www.tindra66.sprayblog.se/upload/Medaljer.png
Måste ju presentera en nyhet som gjorde mig väldigt glad och det är att nu kommer försvarmakten att utreda hur vi hedrar våra män och kvinnor som deltagit i insatser. Det tack vare ÖB Håkan Syrén

En del av er vet ju att en vettig veteranpolitik har varit något av en hjärtefråga för mig.

Men när jag läser i artikeln så blir jag lite konfunderad eftersom jag tycker att dessa män och kvinnor även ska hedras då de är i livet och inte bara om de avlidit i en mission.

Syftet är att analysera hur Försvarsmakten ska hedra minnet av dem som avlidit under tjänstgöring, en fråga som kommit upp i samband med den pågående veteranutredningen”

Det värmde det, och gör mig glad. Och kanske kan min önskan bli uppfylld, om att ett minnesträd eller något annat minnesmonument införskaffas runt om i landet. Det ska givetvis tillägnas Sveriges läns modiga män och kvinnor som bär eller burit basker blå  eller deltagit i andra insatser och operationer!


DJÄVULEN BOR ALLTID I DETALJERNA, STEN TOLGFORS

augusti 18, 2008
https://i0.wp.com/www.tindra66.sprayblog.se/upload/f%F6ljmed%20pappa%20nu.jpg

Varför skulle kriget i Georgien vara ett skäl till att vi behöver FRA lagen i nuvarande skick? Och det är inte svårt att bli förundrad då det tas till konstlade argument för att försvara FRA-lagen. 

”Därför är också den nya signalspaningslagen en förutsättning för den som vill värna vår säkerhet och militära alliansfrihet”

Hur skulle FRA’s underrättelser kunna ha bidrgait till att stoppa invasionen. Det är ju inte så att FRA’s verksamhet står stilla medan FRA lagen debatteras. Dagens underrättelsetjänst och signalspaning bidrar nu som tidigare till att ge gott underlag inför denna typ av scenarios och händelser vi nu upplever i Georgien. Argumentationen betraktar jag som vårdslös och spär på redan befinlig misstro mot politiker och de politiska procedurerna, och tajmingen är illa vald som vanligt.

Självklart är det viktigt säkra upp det svenska försvaret så att det står pall inför nya hotbilder. I artikeln påvisas ingalunda några nya argument utan det har varit en kritik som riktats till Försvarsministern sedan länge, inte minst från ÖB Håkan Syrén och flera säkerhetspolitiska analytiker.

Kortsiktigheten i de ekonomiska besluten var som bekant en bidragande orsak till att förre försvarsministern Mikael Odenberg avgick. Det då han ansåg att försvaranslagen inte var tillräckligt dimentionerade. Djävulen bor alltid i detaljerna, Sten Tolgfors.

Det som är riktigt illavarslande är att inte Försvarsministern eller politiska sekreterare tar upp frågan hur Sveriges försvarsförmåga ska se ut i framtiden. Visst är det viktigt att tala om klimat och miljö i försvarssammanhang men det vore kanske bättre att fokusera på det politiska klimatet ute hos medborgarna och organisationsmiljön innanför försvarsdepartementet. Nåväl vi medborgare får se fram emot att en analys kommer nu till hösten.

Jag är säker på att det är en hel del försvarsanställda inom Försvarsstaben och även långt ner i hirearkin som går i taket av det som yttras i media av försvarsministern. Och icke att förglömma försvaret och försvarspolitik är till för svenska folket och inte för envisa politiker som vill göra karriär.

Flertalet artiklar som producerats från försvarsdeparetementet är kortsiktiga och vad vi medborgare är betjänta av är långsiktighet i framtida försvarsdebatter och beslut. Det här är effekten av 14års ekonmiska neddragningar av vår inhemska försvarsförmåga!


MISSTRO MOT MISSTRON BIDRAR TILL HYCKLERI!

augusti 12, 2008

https://i0.wp.com/www.tindra66.sprayblog.se/upload/tindra_uggla.jpg

Misstro mot misstron så kanske vi ska sammanfatta den senaste tidens event kring Fra lagen. Utspelen är många och det senaste är Partisekreteraren Per Schlingmans senaste inspel. Han vill inrama (framing) FRA lagen och omvandla massavlyssningskonceptet till en antiterrorlag.

Klassiskt lingvistiskt och semantiskt grepp. Och självklart ger denna metafor upphov till att Sverige skulle stå eller kunna komma att stå inför ett alllvarligt terrorhot. Politikers och mitt arbete som medborgares skyldighet borde därför istället vara att hitta goda metaforer som upplöser osäkerheter och rädslor, istället för att förstärka och föra tankarna till krig och terrorism, och att Sverige står inför ett direkt terrorhot.

I dagarna befinner jag mig på ett seminarium hos samarbetsdynamik där vi tar upp diskursens makt. Och det som pågår nu är ett lysande exempel hur den flytande osäkerheten tar överhanden. Politiker och makthavare gör allt i sin makt för att bibehålla rådande ordning i det offentliga samtalet. Detta istället för att sätta sig ner att och fundera på hur vi skulle kunna göra på ett annat sätt. Diskursens makt är otroligt stark och kanske är det så att vi lever i ett föråldrat tänkesätt som härstammar från upplysningstiden.

Bloggaren Emma på Opassande funderar påmycket riktigt på hur det är ställt med den representativa demokratin. Och ett av mina inspel i veckans seminarium som jackar i heter är demokratin i fara.

Det är kanske så att vi måste hitta nya former för att utöva och utveckla konceptet demokrati.Vissa inom politikerskrået behöver förstå att accountability är ingenting som kan överlåtas åt andra än självet.

Det handlar om strukturer och att kunna stå för de värderingar som man i grunden har. Att kunna redovisa de överväganden man gör under tiden man gör ett ställningstagande. Men vissa scenarios ska tas med under övervägandet. Bra som dåliga. Att bara redovisa ”to make accountable” håller alltså inte i längden.

Ansvarskompetensen måste alltså utvidgas. Jag menar inte att framtida konsekvenser tillfullo kan upptäckas. Och det är nödvändigt att föra fram obekväma sanningar i ljuset även om Per Schlingman vill göra detta i slutna rum. Det om man vill bidra till en framtida samhällelig transformation förankra goda exempel.

Överensstämmer inte dessa värderingar med det som kallas ledningen eller överheten inom partiet eller någon annanstans så blir det hyckleri eller kommunikativa paradoxer!

Jag citerar nedan en text som Bengt Åke Wennberg på Samarbetsdynamik har samanställt inför fortsatt arbete 2008/ 2009 med denna allvarliga och mycket viktiga fråga.

Dagens diskurs har således enligt min mening fått fel fokus genom att fastna i frågan om avlyssning och i referenser till ett föråldrat demokratibegrepp. Kommunikationen kring FRA-frågan blivit diskriminerande, tystande och kränkande.

Visa riksdagsmän har tvingats rösta mot sin personliga uppfattning. Andra anser att de underförstådda reglerna för demokratisk utredning och beslutsfattande inte har följts.

De revolterande riksdagsmännen har därför inte främst protesterat mot lagen. De har förstått att vår demokrati är i fara. Det hedrar de protesterande riksdagsmännen och bloggarna att de fört upp detta i ljuset. Jag tvivlar emellertid på att någon politiker genom denna händelse drabbas av eftertankens kranka blekhet och tar itu med hoten mot vår demokrati.

Man ser nog det som hänt som ett undantag. Man skyler över och tröstar sig med de två strategierna – den auktoritära och den kollektivistiska – nog fungerar i alla fall. Men tänk om så inte är fallet på lång sikt! ”

Lästips Diskursens makt introduktion till SD Open 2008

SVD när medborgarna larmar


MEN TIBETS INTEGRITET DÅ? – OS OCH KINA!

augusti 8, 2008
https://i1.wp.com/www.tindra66.sprayblog.se/upload/FLAMES%20OF%20TIBET.jpg

Om några timmar så startar de olympiska spelen. Jag kommer inte att titta på en enda timme OS. Det är min personliga protest mot det tystande som pågår ang de förhållande som Tibetaner lever under. De har inskränkt religionsfrihet. Befolkning tvångsförflyttas. Kina fortsätter begå brott mot de grundläggande mänskliga rättigheterna.

Självklart ska det Kinesiska folket få glädjas åt spelen där är jag helt enig med hans helighet Dalai Lama. Det är den högsta politiska ledningen som ska påverkas via de kanaler som finns tillgängliga.

Vi har bevittnat hur Tibetanernas protester slås ner och munkar tar till våld som en sista utväg för att bli lyssnade på. Frågan är komplex och ger man sig in i debatten så är det bäst att vara påläst. Läser i the guardian om två aktivister från England som blev utvisade från Kina då de protesterat. Det är trist och jag ragerar med att ta ett djupt andetag för att hämta krafter.

Jag har inga bra argument just nu mer än att jag värnar om tibetanernas integritet och kulturella arv. Och jag gärna skulle se våra stora svenska företag vara lite mer offensiva då det kommer att göra påtryckningar om de mänkliga rättigheterna i Kina. Förmodligen görs det mycket i det tysta som inte kommer till vår kännedom. Dvs den tysta diplomatin.

En eloge ska ges till de idrottsmän som gått ut i ett gemensamt brev till den Högsta politiska ledningen i Kina. Emma Green, Alhaji Jeng och Johan Wissman.

När jag hörde och läste om detta igår så applåderade jag och fick tårar i ögonen.

Vilket mod och de gör det trots vetskapen att det kanske blir någon form av reaktion från Kina. Samt att de visar att de är privatpersoner som tar ställning i en  viktig fråga.

Men var är rösterna från de företag som verkligen skulle kunna göra skillnad. Ericsson är ju en stora aktörerna på den Kinesiska marknaden och jag hoppas verkligen att de sätter press på Kineserna angående de mänskliga rättigheterna och censuren. Eller är det i själva verket så att Ericsson bidrar till cencuren.

Det här med corporate responsibility ska jag forska i under de veckor spelen pågår. Upp till bevis nu SAAB, Ericsson, ABB, VOLVO, SCANIA och andra svenska företag som gör affärer i Kina.

Lästips: Olympics is China’s training ground for world leadership