Fler register löser inte metodproblemet.

augusti 5, 2009

 

En analytisk tiger i tänk tanken är bättre än sociogramklibb i crays-kakburkar

En analytisk tiger i tänktanken är bättre än myndigheters sociogramklibb i crays-kakburkar

Inte nog med att datafiler kommer på drift  när jag vaknade i morse så kunde jag läsa i DN att  Polisen vill utöka arbetet i olika register precis som Erik Hultin reagerar jag på följande stick. 

Justitiedepartementet arbetar med en ny lag om behandling av personuppgifter i polisens brottsbekämpande verksamhet. Polisen vill bland annat få möjlighet att utöka sina register och vidga samarbetet mellan de olika myndigheterna.

Jag vet inte om jag ska skratta eller gråta. Hur kommer det sig när man inte ens klarar av att ansvara för sekretesslagda datafiler att man fortsätter att vilja få tillstånd ett utökat registersamarbete. För när jag läser följande i Polisens problembild 2011 sekretessprövad version så blir det verkligen pinsamt.

För att effektivt kunna bekämpa den organiserade brottsligheten är det viktigt att Poli- senkommer åt nyckelpersonerna i den kriminella verksamheten. Ett verktyg för att underlätta detta är listor över vilka personer det finns ett särskilt behov av att punkt-markera. Det finns dock en risk att arbets metoden bidrar till ett ökat kändisskap för de kriminella och ”att vara listad” kan ses som statushöjande inom den kriminella världen.

Det pratas om tillit myndigheter och medborgare emellan.  Vi medborgare ska lita på våra politiker att de alltid har rätt. Det börjar bli en aning farsartat med denna krampaktiga fastlåsning vid  tilltron att fler register kommer att ge bättre koll på proffsbuset. Chefen för länskriminalen ville inte yttra sig i TV4 i morse. Tror jag det då hon har arbetat på Säpo tidigare. Polisen är ju den myndighet som ska ansvara för den systemhotande brottsligheten och illbattingar genom casus belli organized crime.  En skarp operativ samverkan myndigheter emellan.  Jag skrev om det redan i november 2007 och avslutade

Sedan så frågar jag mig blygt, om polisen klarar av att använda sina lagstadgade verktyg. Trots avlyssning verkar det som de i en del fall inte riktigt förstår hur de skall hantera materialet. Vissa busar går fria trots bra spaningsmaterial men att det klantas till i rätten.  Eller att man försöker döma för ett brott som någon annan redan blivit dömd för via samma avlyssningsmaterial.

Nu kan jag lägga till att man inte håller reda på datafiler /minnesstickor eller att samarbetspartners (kom ihåg polisen har inte gjort fel?) kopierar över en datafil till en dator som blir stulen. Än värre kan vara att filen låg på ett mailkonto typ gmail/hotmail som lätt som en plätt kan kapas om illvilligheten är ute efter dig. 

Snart skickar Rikspolisstyrelsen fram Sveriges enda? länspolismästare Carin Götblad. Hon ska få berätta om hur väl projekten Nova, Laura samt Nickel fallit ut, och att att värdetransportrånen minskat. och glöm inte att man förhindrade ett rån alldeles nyligen.

Läs detta lilla stycke som är taget från mål och riktlinjer den systemhotande brottsligheten Västra Götaland 2009

Dessutom reflekterar människor inte i samma utsträckning över sina handlingar på internet. Den polisära närvaron och synligheten på internet behöver därför öka. Metoder för underrättelse-, spanings- och utredningsarbete på internet behöver utvecklas och systematiseras. 

Det förefaller som om polisen själv behöver stämma till eftertanke innan de börjar gräva i databaser. Samt att polisen ihop med populistiska politiker kanske bör fokusera och genomföra samt utvärdera nedan citerade intentioner. Sen kan vi med tillitsfulla medborgare/ väljares hjälp börja bygga upp regionala underättelsecentra RUC och det nationella underättelsecentret NUC.

Verksamhetsplanen utgör grunden i polismyndighetens planering av verksamheten. Polisens underrättelse-modell (PUM) med operativa ledningsgrupper på olika nivåer och VPOP-systemet är verktyg för förfinad ledning och styrning av den verksamhet som är beslutad i verksamhetsplanen d.v.s. VPOP bidrar till att säker- ställa att statsmaktens intentioner får genomslag i bedriven verksamhet. Därutöver bidrar VPOP till ett mer strukturerat och kvalitetssäkrat planlagt arbete med möjlighet att identifiera goda och verkningsfulla arbetsmetoder. 


Personer i ledande funktioner ska vara medvetna om deras kommunikations-ansvar och om kommunikationens betydelse i ledarskapet. Det är betydelsefullt att såväl intern som extern kommunikation är planerad och kvalitetssäkrad. 

 

Kopierat från Erik Hultin Andra intressanta bloggar om: ,

 

Mary skriver polisens hemliga listor på marknaden 

 

Kulturbloggen.

 

Polisens problembild 2011 sekretessprövad version


Rikskrim årsredovisning 2007


Rikskrim årsredovisning 2008

 

Polisen Projekt Alcatraz förlängs

Polisens Budgetunderlag 2007 2009

Betänkandet Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpning

The Organized Criminal Activity Becomes Transnational


Polisens och samarbetsmyndigheternas eventuella metodfail. Nova och Alcatraz.

augusti 4, 2009
Gjorde en sökning på Nova på Darkweb.

Gjorde en sökning på Nova på Darkweb.

Punktmarkeringarna mot några av de största satsningarna mot den org brottsligheten har läckt ut. Margaretha Lindroth chef på länskriminalen i Stockholm biter ihop och säger att man tror att det inte kommer vålla någon skada eller innebära risk fara eller hot för de inblandade.

Hon tror inte heller polisen är inblandad. Vem/vilka skulle det annars vara som haft åtkomst till materialet. En spekulation är att någon inom samarbets-konstellationen i jakten mot den org brottsligheten kan ha något med det hela att göra.  Eller vi kanske kan tänka oss en slarvig polis som normalt inte arbetar med dessa uppgifter kan ha glömt viktiga dokument i sin bil, eller i en jacka som blir kvarglömd någonstans. Har farbror blå/osynlig otur blir den bärbara datorn stulen. Möjligen har de brottsbekämpande myndigheterna samarbetat med s.k privata säkerhetsföretag. Som vanligt när sådant händer går detta under begrepp som VIA, våra interna angelägenheter.

Det kan även ligga dokument framme då någon varit inne på någon polis kontor. Ni kanske kommer ihåg i julas då polisen i Västberga hade luciaparty och där dokument låg huller om buller. Det har varit märkligt tyst om den händelsen även om Leena Kangas RPS ansåg att det var omdömeslöst.

Skadegörelse och personer som inget har att göra inom polishuset en ”blöt” kväll ska betraktas som tjänstefel. Vem vet vilka dokument som låg i det trashade kontoret i Västberga. Polismyndigheten kanske har otydlig dokumetpolicy. Regler som innebär att man kan ta hem dokument, för att man behöver dem för sitt allmänna spaningsuppdrag då man tjänstgör som vanlig radiobilspolis?

På ytan förefaller ju inte listorna (sociogrammen) vara så viktiga. Adress, bilnr, telner, flickvänner bekanta. Men i rätt människors händer en viktig indikator på vad som pågår. Innehåller listorna även polisens hyrbilar, civila polisfordons regnr, anropsfrekvenser m.m  så är skadan mycket större än vad länskriminalchefen /sambandscontrollern vill erkänna.

För mig verkar det vara ett metodfail då flera myndigheter ska samarbeta med varandra. Ska bli intressant att se om det blir en follow up på förundersökningen. Vi som arbetar med att väcka debatt om registerinflation vet att databaser oftast läcker och hemlig information ofta kommer i orätta händer.

Uppdaterat 2009 08 02 19.30
Chefen för länskriminalen Margaretha Lindroth menar att det är ett dataintrångsbrott enligt nyheterna på TV4. Hursomhelst så påvisar det känsligheten med att ha sådant material i databaser eller olika register.

Alcatrazlistan är ett nationellt samarbete mellan bland andra Rikskriminalpolisen, Säpo, Skatteverket samt Åklagarmyndigheten och innebär punktmarkering av Sveriges mest aktiva brottslingar. På listan finns en mängd uppgifter om personerna och deras kopplingar till varandra

Kartläggning av de kriminella

Faran med databaser bloggpost Mark Klamberg

Erik Hultin Vår ofelbara stat läcker som ett såll.

Pär Ström Att databaser läcker bekräftas igen

Brås analys av polisens särskilda satsning Rapport 2008:22

Expressen Hemliga polislistor hos kriminella.

Aftonbladet Hemliga listor sprids bland de kriminella

E24 Polisens hemliga listor har läckt ut


FRA-lagen som innovationsprojekt enligt operational intelligenceterminologin?

augusti 1, 2009
Orion kommer lastad med osäkerhet

Orion kommer lastad med osäkerhet

Vaknade till försvarsminister Sten Tolgfors i morse. Det var ett samtal om vårt samarbete med NATO och om vår närvaro i Afghanistan. Det var ett bra samtal runt bordet och jag förstår att man måste ta på sig olika hattar då man resonerar om dessa frågor.  Ang FRA lagen så kommer debatten åter att blossa upp. Vi kommer säkerligen att få höra att Fra-Lagen är motiverad pga de oroligheter och beskjutningar som de svensk-finska isafstyrkorna varit utatta för. Ytterligare hot är att vänta sades i Rapport 11 Juni. På ytan kan det tyckas vara ett hållbart argument. Men jag värjer mig för att den ”medborgeliga pålitigheten” kommer att bli föremål för ytterligare godtyckligt granskande. Det via privata s.k preferred partners inom säkerhetsindustrin.

Vi har även bevittnat ett s.k scoop om att främande makt försöker rekrytera spioner vid försvarshögskolan. Samt att Must idkat signalskyddspaning mot ett säkerhetsklassat skyddsområde. Must ska idka signalskyddspaning mot sina anställda och skyddsklassade områden.  Jag tycker det som kom fram påvisar slapphet mot avtalad internpolicy och aningslös dumhet mot FM-yrkets säkerhetsklass. Har man fått en sectra telefon eller andra krypterade gadgets, ska de användas. Men jag skriver som Dennis Töllborg skrivit. Osäkerhet är säkerhetsskyddets största fiende, och ang signalskyddsavlyssningen som företogs har jag inget att invända.

Däremot protesterar jag å det skarpaste mot den invanda och trygga ”deniability-kultur” eller ignorans som frodas inom riksdag och regeringsnivån. Det kan  även vara så att våra tjänstemän och politiker gör ett falskt antagande och därför idkar förnekelse av ohejdad vana då de vill sjösätta dessa lagar som i bland strider mot mänskliga rättigheter. I synnerhet inom prestigelagstiftningar, de som ska mildra eller upplösa inre och yttre  hot mot vårt lands nationella intressen.

Någon gång måste den vertikala och horisontella kurragömma-leken ta ett slut.  Det är horribelt och hårresande att den politiska maktens innersta krets väljer att med hjälp av lagstiftning betrakta människor som oanställningsbara eller säkerhetsrisker pga. politisk åskådning tills motsatsen är bevisad. Även polismetodutredningen måste granskas fristående .

Det kan tillochmed vara så att våra utredande politiska tjänstemän och politiker gör ett falskt antagande, och därför idkar förnekelse av ohejdad vana. Beslut tas utan eftertanke gentemot tredje man. Frågar man inte får man inga svar. Men många av oss aktivister har ställt frågor genom vårt medborgarmandat enligt offentlighetsprincipen. Vi kan kalla det för att ”voting citizen needs to know”. Vi kan utläsa mycket av resultaten, det som våra folkvalda undviker att svara på. Och utebliven information är kanske den mest värdefulla informationskällan.

Det jag saknar mest  i genomlysningen från politiker och oss integritetsaktivister är de ekonomiska argumenten och cost-benefitanalys. I synnerhet då räddningstjänster  måste dra ner på sin kommunala servicenivå. Hela sommaren har vi kunnat läsa om vardagsrisker som översvämningar nedblåsta tak, tromber, åska och andra incidenter. Inte extraordinära händelser men nog så kostsamma samhällsekonomiskt när skadornas omfattning blir kända. Vi kan ännu inte förutsäga de sättningar  och troliga framtida vägras m.m. som sommarens vattenmassor kan föra med sig. Jag vill inte tänka på vad tjälen och nästkommande vårfloder kan tänkas innebära för påfrestningar.

Vad kostar egentligen traditionell civil beredskap samhällsekonomiskt jmfrt den kostnaden för den gigantiska datacapacitet och de nya lokaler som det investeras i på olika ställen runt om i Sverige. Vad är kostnaden för att delta i de s.k avancerade partnerskapen. De överstiger säkert de offentligt angivna siffrorna i olika fiscala dokument. Vilka ytterligare påfrestningar mot den personliga integriteten innebär s.k strategiska forskningssamarbeten? Vars främsta mål troligen är att  delta i Total Information Awareness TIA /Global Information Grid GIG fullt ut.

Alla integritetskränkande lagar innehåller stora mått av ”machoteknik-tänk”.  Och det är tydligt att de som utformat underlagen inte fått tydlig ledning ur beställarhänseende. Vet de vad operational intelligence innebär vs strategisk intelligence.  Bearbetning och analys är viktigare än mängden insamlade rådata. Vilka är de som analyserar? Är de svenska operatörer eller säljs rådata och bearbetas av ”kunder”?

Alla integritetskränkande lagar måste ses som innovationsobjekt. Och det är lätt att urskilja att den högsta politiska ledningen från höger till vänster har fastnat i innovationsfällan, och inte ägnat tillräckligt med tid till förstudier och utvärdera de olika delprojekten i övervakningens och kontrollverktygens infrastruktur. (ipred  ACTA hadopi 1-2 polismetodutredningen LEK m.m) Lagstiftarna har utformat en låst systemutformning med hög rättsosäkerhet och låg till medel tillförlitlighet ang att kunna hitta de  risker samt hot som lagarna i sig säger sig värna.

Nu befinner vi oss i ett skeende där man fortsätter bearbeta en grundutformning (grundidékoncept) man bestämt sig för. Trots att att andra idéer kan vara mycket bättre lämpade för den personliga integriteten. Det ska väl ändå inte vara så att det är journalister och ledande s.k experter inom samhällsvetenskapen, eller s.k scoop, avlyssningsaffärer som ensamt ska ta ansvar för att ta fram bättre kordinater ang citizen privacy.2.0.

Maktutövande ang statsnytta och rikets säkerhet ska inte ske i hemlighet och genom invand kullerbyttsdiskurs. Klychbingo som endast förstås av en sluten inre krets. Och transparens kommer alltid att vara demokratins ryggrad.

Newsmill Klarspråk om avlyssning och övervakning av Mark Klamberg

DN Åklagarna vänder ryggen åt verkligheten på nätet

Camilla Lindberg bloggar  SÄPO utredningen- förnuft mot känsla!

Mark Klambergs postning  ”Utvärdering av buggning och preventiva tvångsmedel”

Fritänk ger lästips. Bruce Schneier ingår så klart.

Privacy. org