FRA-lagen som innovationsprojekt enligt operational intelligenceterminologin?

Orion kommer lastad med osäkerhet

Orion kommer lastad med osäkerhet

Vaknade till försvarsminister Sten Tolgfors i morse. Det var ett samtal om vårt samarbete med NATO och om vår närvaro i Afghanistan. Det var ett bra samtal runt bordet och jag förstår att man måste ta på sig olika hattar då man resonerar om dessa frågor.  Ang FRA lagen så kommer debatten åter att blossa upp. Vi kommer säkerligen att få höra att Fra-Lagen är motiverad pga de oroligheter och beskjutningar som de svensk-finska isafstyrkorna varit utatta för. Ytterligare hot är att vänta sades i Rapport 11 Juni. På ytan kan det tyckas vara ett hållbart argument. Men jag värjer mig för att den ”medborgeliga pålitigheten” kommer att bli föremål för ytterligare godtyckligt granskande. Det via privata s.k preferred partners inom säkerhetsindustrin.

Vi har även bevittnat ett s.k scoop om att främande makt försöker rekrytera spioner vid försvarshögskolan. Samt att Must idkat signalskyddspaning mot ett säkerhetsklassat skyddsområde. Must ska idka signalskyddspaning mot sina anställda och skyddsklassade områden.  Jag tycker det som kom fram påvisar slapphet mot avtalad internpolicy och aningslös dumhet mot FM-yrkets säkerhetsklass. Har man fått en sectra telefon eller andra krypterade gadgets, ska de användas. Men jag skriver som Dennis Töllborg skrivit. Osäkerhet är säkerhetsskyddets största fiende, och ang signalskyddsavlyssningen som företogs har jag inget att invända.

Däremot protesterar jag å det skarpaste mot den invanda och trygga ”deniability-kultur” eller ignorans som frodas inom riksdag och regeringsnivån. Det kan  även vara så att våra tjänstemän och politiker gör ett falskt antagande och därför idkar förnekelse av ohejdad vana då de vill sjösätta dessa lagar som i bland strider mot mänskliga rättigheter. I synnerhet inom prestigelagstiftningar, de som ska mildra eller upplösa inre och yttre  hot mot vårt lands nationella intressen.

Någon gång måste den vertikala och horisontella kurragömma-leken ta ett slut.  Det är horribelt och hårresande att den politiska maktens innersta krets väljer att med hjälp av lagstiftning betrakta människor som oanställningsbara eller säkerhetsrisker pga. politisk åskådning tills motsatsen är bevisad. Även polismetodutredningen måste granskas fristående .

Det kan tillochmed vara så att våra utredande politiska tjänstemän och politiker gör ett falskt antagande, och därför idkar förnekelse av ohejdad vana. Beslut tas utan eftertanke gentemot tredje man. Frågar man inte får man inga svar. Men många av oss aktivister har ställt frågor genom vårt medborgarmandat enligt offentlighetsprincipen. Vi kan kalla det för att ”voting citizen needs to know”. Vi kan utläsa mycket av resultaten, det som våra folkvalda undviker att svara på. Och utebliven information är kanske den mest värdefulla informationskällan.

Det jag saknar mest  i genomlysningen från politiker och oss integritetsaktivister är de ekonomiska argumenten och cost-benefitanalys. I synnerhet då räddningstjänster  måste dra ner på sin kommunala servicenivå. Hela sommaren har vi kunnat läsa om vardagsrisker som översvämningar nedblåsta tak, tromber, åska och andra incidenter. Inte extraordinära händelser men nog så kostsamma samhällsekonomiskt när skadornas omfattning blir kända. Vi kan ännu inte förutsäga de sättningar  och troliga framtida vägras m.m. som sommarens vattenmassor kan föra med sig. Jag vill inte tänka på vad tjälen och nästkommande vårfloder kan tänkas innebära för påfrestningar.

Vad kostar egentligen traditionell civil beredskap samhällsekonomiskt jmfrt den kostnaden för den gigantiska datacapacitet och de nya lokaler som det investeras i på olika ställen runt om i Sverige. Vad är kostnaden för att delta i de s.k avancerade partnerskapen. De överstiger säkert de offentligt angivna siffrorna i olika fiscala dokument. Vilka ytterligare påfrestningar mot den personliga integriteten innebär s.k strategiska forskningssamarbeten? Vars främsta mål troligen är att  delta i Total Information Awareness TIA /Global Information Grid GIG fullt ut.

Alla integritetskränkande lagar innehåller stora mått av ”machoteknik-tänk”.  Och det är tydligt att de som utformat underlagen inte fått tydlig ledning ur beställarhänseende. Vet de vad operational intelligence innebär vs strategisk intelligence.  Bearbetning och analys är viktigare än mängden insamlade rådata. Vilka är de som analyserar? Är de svenska operatörer eller säljs rådata och bearbetas av ”kunder”?

Alla integritetskränkande lagar måste ses som innovationsobjekt. Och det är lätt att urskilja att den högsta politiska ledningen från höger till vänster har fastnat i innovationsfällan, och inte ägnat tillräckligt med tid till förstudier och utvärdera de olika delprojekten i övervakningens och kontrollverktygens infrastruktur. (ipred  ACTA hadopi 1-2 polismetodutredningen LEK m.m) Lagstiftarna har utformat en låst systemutformning med hög rättsosäkerhet och låg till medel tillförlitlighet ang att kunna hitta de  risker samt hot som lagarna i sig säger sig värna.

Nu befinner vi oss i ett skeende där man fortsätter bearbeta en grundutformning (grundidékoncept) man bestämt sig för. Trots att att andra idéer kan vara mycket bättre lämpade för den personliga integriteten. Det ska väl ändå inte vara så att det är journalister och ledande s.k experter inom samhällsvetenskapen, eller s.k scoop, avlyssningsaffärer som ensamt ska ta ansvar för att ta fram bättre kordinater ang citizen privacy.2.0.

Maktutövande ang statsnytta och rikets säkerhet ska inte ske i hemlighet och genom invand kullerbyttsdiskurs. Klychbingo som endast förstås av en sluten inre krets. Och transparens kommer alltid att vara demokratins ryggrad.

Newsmill Klarspråk om avlyssning och övervakning av Mark Klamberg

DN Åklagarna vänder ryggen åt verkligheten på nätet

Camilla Lindberg bloggar  SÄPO utredningen- förnuft mot känsla!

Mark Klambergs postning  ”Utvärdering av buggning och preventiva tvångsmedel”

Fritänk ger lästips. Bruce Schneier ingår så klart.

Privacy. org

Annonser

One Response to FRA-lagen som innovationsprojekt enligt operational intelligenceterminologin?

  1. […] redan 1 augusti 2009 om att det här kunde hända och citerar mig själv där jag skrivit om FRA-lagen som innovationsprojekt enligt operational intelligenceterminologin? Det jag saknar mest i genomlysningen från politiker och oss integritetsaktivister är de […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: