Bäst-Sämst. Länkhora. Nu börjar höstens listmani.

september 28, 2009
kvack kvack...

kvack kvack...

 

Det går snart inte att öppna en tidning utan att jag möts av en lista i någon form. Många älskar listor. Inne vs Ute. 10 i topp 10 bästa 10 sämsta. Veckans bläää veckans braaaaa.  Veckans kvack och näbb efter Anna Anka hysterin m.m.

När jag matas med dessa budskap så händer det något i mig som jag inte riktigt kan ta på. Något triggar mig då jag ser denna vurm för utmärkelser ex bloggprisutdelningar i olika kategorier som utses av de som finns inom den innersta kärnan i medie eller sociala medieetablissemanget. Hela kroppen reagerar det är säkert minnen från grundskolan som gör sig påminda. Dvs. förnedringen av att bli vald näst sist i olika sammanhang.  I morse fick jag även via twitter och Niklas Starow veta att hans förslag om att döpa en kategori till lilla länkhoran hade blivit refuserad. 

Strax efter i Tv4 kunde jag se att representanter från Bokhora.se satt och samtalade om hur viktig en layout på bokomslag är för att attrahera olika kundsegment. Ingen rodnade, även om den ständiga frågan från programledaren alltid är,  hur tänkte ni när ni döpte er site till bokhora. se. 

Här har vi en tydligt ex på när medieetablissemanget hycklar eller särkopplar begrepp. Många förstår värdet av att hyperlänka samt att det genererar intressanta metadiskussioner, om vi som bloggar länkar till artiklar eller varandra. Men det blir meningsskapande  först om vi orkar traggla oss igenom en tät text med ibland ett svårgenomträngt fikonspråk . Samt att vi har någorlunda kunskaper att kommentera detsamma.  

Så på ytan är resonemanget korrekt men vid närmare reflektion så tror jag att vi väljer att  bortse från en viktig faktor då vi länk eller twinglyhorar.  Ibland undrar jag om de som säger sig förstå svärmandet inom crowdsourcing har läst och reflekterat över vissa texter de referar till. Ibland kan vissa resonemang innebära en grav trovärdighetsförlust. Att länkhora eller crowdsourca blir ett viktigt instrument och meningsskapande först då vi hamnar i dialog i ett kommentatorsfält eller att någon kommenterar en bloggpost eller artikel. Vi kan hoppas att någon läser och finner det skrivna intressant i mediebruset.

Vi kan inte alltid urskilja målet eller syftet med ett blogginlägg. Men vi kan ana. Allt som oftast så leder detta till ett slags nonsenstillstånd eller sammanbrott i meningsskapandet istället för det vi eftersträvar dvs. ett gemensamt bloggosfärens ”common sense” eller bloggosfärens sensemaking.

Viktigt är att vi kan urskilja de som filtrerar och strukturerar informationen. Dvs. att med ett kritiskt öga granska listsammanställarna eller de som ligger bakom bloggverktyg som intressant, bloggar.se och dyl. Jag förstår det som att metadiskussionerna endast sker genom centrala auktoritetsnoder för tillfället. Den hierarkiska formen har endast ändrat form till en ett plotter närmast auktoritära påverkanshubbar eller centralfigurerna inom de traditionella medie,/sociala medisfärerna. Men det har inte förändrat processinnehållet ännu. Dvs. åstakommit en förändring till en önskvärt  bottomup  nivå. Även om det görs många försök.

Skulle vi göra ett sociogram över blogginsiders och hyper/metalänkningar skulle detta bli otroligt tydligt. Och ärligt handen på hjärtat hur många av oss bloggare letar och läser och länkar en blogg som ligger längst ner i en av bloggaggregeringsverktygen ex knuff intressant och bloggportalen?

kopierat från Scaber Nestor:  Pinged at Twingly,
Läs även andra bloggares åsikter om , ,

 


När jag byggde om försvarsutbildningen. ”Försvarsminister för en dag”

september 17, 2009

 

Be Queen for a day" installation,av konstnären Marc Broos, Alma Löv museum. Rottneros Park 09 09 13. Rosen ni ser skymta har destination okänd tillsammans med några kottar jag plockade i påsk i vid mitt gamla hem Östanås.

"Be Queen for a day" installation,av konstnären Marc Broos, Alma Löv museum. Rottneros Park 09 09 13. Rosen ni ser skymta har destination okänd tillsammans med några kottar jag plockade i påsk vid mitt gamla hem i Östanås.

 

Alma Löv museum

Från: registrator@primeminister.ministry.se

Till: tindra-annette
Rubrik: Ang. Förslag till ny värnpliktsutbildning. (till Fredrik Reinfeldt, svar går till tindra-annette@ SB2007/4045
Datum: Wed, 30 May 2007 18:57:18

Hej Tindra-Anette!

Tack för ditt e-brev. Statsminister Fredrik Reinfeldt har bett mig svara dig.

Jag får på statsministerns vägnar tacka för dina idéer och synpunkter gällande en ny värnpliktsutbildning, som vi har tagit del av. Det är av stor vikt för statsministern att få ta del av människors synpunkter och idéer gällande politik och samhälle.

Tack för att du tog dig tid att skriva.

Med vänlig hälsning,

Joanna Ljunggren
Brevenheten
Statsrådsberedningen

e-post@regeringen.se
2007-05-25 16:20 Sänd svar till tindra-annette@

Till: registrator@primeminister.ministry.se Kopia: tindra-annette

Ärende: Förslag till ny värnpliktsutbildning. (till Fredrik Reinfeldt, svar går till tindra-annette @) SB2007/4045

Från: Tindra Annette Broström

Meddelande: Tindra-Annette Broström
Brårudsvägen 37 B
686 33 Sunne
+46 730 389899

Att: Statsminister Fredrik Reinfeldt samt övriga medarbetare vid statsrådsberedningen

Det verkar som dagens begränsade värnpliktstillförsel kan kanske inte sörja för de åtagande som Sverige i framtiden förväntas ha vid internationella insatser exempelvis Nordic Battle Group

Försvarsdepartementet och Försvarsminister Mikael Odenberg ger intryck av att vilja börja skissa på ett nytt organiserande och ledande av det svenska framtida försvaret. Och i detta scenario kan då komma att ingå nya utbildningsprinciper.

Riktningen till den nya svenska försvarsutbildningen kommer självklart att gå via en kvinnlig försvarsskyldighet. Det ansåg i alla fall överstelöjtnant Göran Pettersson vid perspektiv- planeringssektionen i en artikel publicerad på FOIs hemsida. Jag bedömer även att Försvarsminister Mikael Odenberg kunde förväntas dryfta frågan ur ett annat perspektiv.

Om jag tänker fritt, så kan jag i framtiden se att staten inrättar en treårig gymnasie-utbildning med riksintag. Det bör vara ett program som är utformat så att det omfattar svenskt framtida försvar, internationell insats, sårbarhet och beredskapskunskap. Inom den avsedda undervisningen kan man föreslå försvarsteknisk, en språklig inriktning, eller sjukvård. Samt ytterligare ämnen inom de fält som det svenska försvaret har behov av att bemanna upp.

De som tar studenten i denna anpassade utbildningsform kan därefter direkt erbjudas möjlig anställning för olika EU eller FN insatser. I några fall går vissa studenter vidare till högre studier vid FHS, Försvarshögskolan eller civila universitet. Ersättning till de studerande skall självklart vara studiebidrag för att eftersträva minimal samhällsomkostnad under utbildningsperioden.

Värnplikten har för många blivit att vara en ekonomisk fråga. Unga värnpliktsmän eller kvinnor kanske inte vill avstå några månaders lön upp till en årslön. Det är ju också allmänt omtalat att staten inte avlönar eller försäkrar bra. I synnerhet inte de som idag åker ut på utlandstjänstgöring.

Systemet i sig kan även bidra till att höja både den svenska försvarsmaktens status ytterligare, både inom och utom landet. Välkommet vore alltså staten visade mer uppskattning för de män och kvinnor som redan i dag är goda ambassadörer och vinner andra lokalbefolkningars hjärtan i olika oroshärdar runt om i världen.

Men det handlar även om att försvaret måste nå ut i det civila samhället och väcka intresset för sårbarhets och beredskapsfrågor. Där tror jag personligen att en sådan utbildningsform kanske kunde skapa ett hållbart engagemang, samt att man uppnår både frivillighet och en större andel kvinnor till en rimlig utgift.

Under gymnasietiden hinner man även gallra bort de studenter som inte uppfyller kraven för internationella uppdrag på ett helt annat sätt än med dagens värnpliktssystem. Och med en treårig utbildningsmetod så hinner soldateleven mogna in i rollen. De som fullföljt utbildningen men som inte antas till NGB Nordic Battle Group kan istället fortsätta bedriva studier civilt.

Mvh

Tindra-Annette Broström.

Folke Bernadotte. In memoriam 17/9-1948
Israel’s forgotten hero: The assassination of Count Bernadotte – and the death of peace

läs gärna om Bi drottningen och di gröna drönarna,

.Stöd våra soldater Bär det gula bandet.