Den förbisedda ändamålsprincipen.

februari 13, 2010

Följde nyheten om de ingripande tunnelbanepoliserna med stort intresse igår morse, läste tweetsen och RT ‘ade i den mån jag själv kunde bidra med ngt. Lodade i den medföljande blogglänken med försiktig skeptisim. Tänkte att det att det kan vara missförstånd eller uppförstorad historia. Men det var ngt i den berättelsen som fick mig att inse att det här är ett övertramp av ingripanderätten, och visitation på allmän plats paragraf 19§ polislagen.

Och vad som glöms bort att nämnas av bloggare och i artiklarna är begreppet ändamålsprincip. Jag uppfattar att det har utövas något som kan kallas arrogant makt/myndighetsutövande. Display of power by arrogance. Men incidenten belyser också ett gott samarbete mellan vanliga människors användning av de sociala medierna i samråd med de traditionella mediekanalerna för transparens och genomlysning och diskussion.

Tydligen inser inte dessa konstaplar att deras uppförande riskerar att ytterligare  urholka kollegors aktiviteter och projekt med att bygga upp tilliten från ungdomar efter senaste tidens händelser. Ex Norra sthlm och på andra ställen i landet ex Rosengård.

Så varför tillämpades inte ändamålsprincipen vid ett ingripande? Den regel som uttrycker följande. Tvång får endast användas för det ändamål för vilket tvångsmedlet beslutats. Får ej användas som indirekt medel t.ex. för att sätta en misstänkt under press.

De civila polismännens agerande står inte proportion till vad Jesper beskrev. Att framtvinga ett raderande av foton på stående fot är overkill. Men visst är det det ett tveksamt fall. Tror inte JO kommer finna ngt anmärkningsvärt men jag reagerar  starkt på är att de ingripande som alibi för att pressa ytterligare beskyller honom för att vara påtänd

Filmar jag som privatperson ev tar foto på allmän plats är jag då en pundare, per se? Jesper Nilsson fråntas också sin mobiltelefon och pengar och poliserna ansätter honom med frågor om han använder narkotika.

Varför anses inte Jesper  eller någon annan för den delen som en individ med civilkurage. Fler än Jesper kunde ha uppfattat situationen likadant och börjat fota eller filma.

De förbipasserande resenärerna kunde ju inte veta att de var poliser det kunde ha varit ‘pundare’ som gav sig på några andra illbattingar som de såg ut i  sina civila kläder. Var finns polisetiken i det här?

Att  anmäla för ofredande och brott mot PUL för att de känner sig bevakade och utsatta som civilpoliser och är oroliga gör det hela ännu märkligare.

De borde inte brytt sig om filmningen och fokuserat  på ingripandet av den eventuelle illbattingen istället. De kunde ha tillkallat förstärkning De

De kunde valt en mer problemlösande strategi i syfte att förhindra konflikt.Civilpoliserna kunde bett Jesper stanna en stund så att de lugnt och sansat förklarat det olämpliga i att Jesper hade foton och att Jespers agerande störde dem i sitt arbete.

En arbetsmetod som med ett annat ord kallas dialogmetoden. Det som då kan uttryckas som display of respect i bemötande-situationen.  De hade då uppfattats som ansvars-patrullerande synliga poliser. Det förhållningssättet hade kunnat rendera i positiva skriverier istället för badwill i rikstäckande media, en massiv twitter och bloggwave. Ett fenomen som ytterligare urholkat förtroende för polisarbete bland ungdomsgenerationen.

Nu brände de sig själva och misslyckades med uppgiften genom att andra resenärer i T-banan kom till platsen och de tvingades att uppvisa sin polislegitimation

Poliserna tvingas ta fram sin legitimation för att resenärerna runt om kring inte skall ingripa. Även mannen i biljettkuren, som jag nyss löst en biljett av, kommer ut och ber poliserna att ”i alla fall ta det lite lugnt, uppger Jesper Nilsson.

Det hedrar Jesper att han höll sig lugn och inte svarade emot. Han väljer att inte motanmäla utan har förståelse för att polisen gjorde sitt arbete.

Jesper Nilsson själv tänker inte upprätta någon polisanmälan. Det känns rätt bra. Jag känner mig inte upprörd eller så, säger han till Nyheter24.

Lästips:sid 21 och framåt Avsnitt kvalitet i polisarbete ‘Individuella variationer i uniformerat polisarbete’ av Stefan Holgersson Johannes Knutsson s

Stefan Holgersson är både polis och forskare. Förutom att arbeta i ingripandeverksamheten tjänstgör han som förhandlare och dialogpolis vid Polismyndigheten i Stockholms län.

Johannes Knutsson är professor i polisforskning vid Politihøgskolen i Oslo, men är även verksam vid Polishögskolan i Solna.

Tvingade Jesper att radera bilderna
Jesper utpressades av civilpoliser

Poliser trakasserade journalist

”Poliser trakasserar debattör”

bloggar Mary jensen MMK Anders Widén scaber nestor Lars Eric


Meyers Briggs Type Inidicator genomförd. Resultat. Jag en INTP

februari 10, 2010

INTP Meyers Briggs Type Indicator®

Eftersom det finns en förkärlek att kartlägga personlighetstyper så har jag genomfört Meyers Briggs Type Indicator® via arbetsförmedlingen och certifierad psykolog, Resultatet blev INTP.

Jag väljer att lägga ut resultatet, då jag värnar det som kallas radikal transparens. Jag ser inget integritetskränkande i det om jag väljer själv. Däremot är det oerhört integritetskränkande att sådana bedömningar ligger och skvalpar i databaser utan att testpersonen har kontroll över materialet. Samt att jag som anställd fd anställd eller kandidat inte vet vad för noteringar som står i exempelvis företags personaldatabaser. Eller hos rekryteringsföretag.

Hur ni sedan väljer att använda denna information tar ni eget ansvar för och jag tror (hoppas) ni agerar som professionella aktörer och att ni förvaltar det förtroende jag ger, väl.

Efter  anställningsintervju sorteras vi bort utefter den information vi då inte känner till. Vi har ingen möjlighet att värja oss. Och PUL ger inte heller utrymme för rättelse. Det är lagligt att föra omdömesanteckningar om personal i den typen av databaser. Dessa uppgifter ligger till grund vid referensamtalet.

Det blir även allt vanligare att privata säkerhetsföretag rekryteringsorganisationer gör s.k personkontroller som proxys till olika underrättelseorgan. Här har vi en gråson som måste och ska utforskas.

Att sådan dold personkontroll utförs by proxy möjliggör att den kontrollerade utestängs från alla kommunikations och underättelseregler som dunkelt lagstadgats i FRA-lagen och sekretesslagstiftning – säkerhetsskyddslag 1996:627. Med eller utan undantag från rättsordningsprinciper! Läskigt är bara förnamnet.

Detta trots att majoriteten av utlysta tjänster inte innefattar skyddsklass/säkerhetsklass. Fenomenet är ett symptom på skicklig (o)säkerhetsmarknadsföring samt de intgritetskränkande-lagarna Ett utslag av missbrukad makt under paraplyet ordning och reda-syntax. En ”image” alliansen nu initierat som valslogan.

Ska det vara ordning och reda behöver detta möjliggöra ansvarsutkrävande personal-rekryteringsaccountability mot dold åldersdiskriminering m.m

Vad vi nu serverats är porös kladdkaka och hängränna bland stuprören samt neo- sektion särskild inhämtning.

We can only see a short distance ahead, but we can see plenty there that needs to be done- Alan Turing

Wikis definition av INTP

Karriärguiden