Den förbisedda ändamålsprincipen.

Följde nyheten om de ingripande tunnelbanepoliserna med stort intresse igår morse, läste tweetsen och RT ‘ade i den mån jag själv kunde bidra med ngt. Lodade i den medföljande blogglänken med försiktig skeptisim. Tänkte att det att det kan vara missförstånd eller uppförstorad historia. Men det var ngt i den berättelsen som fick mig att inse att det här är ett övertramp av ingripanderätten, och visitation på allmän plats paragraf 19§ polislagen.

Och vad som glöms bort att nämnas av bloggare och i artiklarna är begreppet ändamålsprincip. Jag uppfattar att det har utövas något som kan kallas arrogant makt/myndighetsutövande. Display of power by arrogance. Men incidenten belyser också ett gott samarbete mellan vanliga människors användning av de sociala medierna i samråd med de traditionella mediekanalerna för transparens och genomlysning och diskussion.

Tydligen inser inte dessa konstaplar att deras uppförande riskerar att ytterligare  urholka kollegors aktiviteter och projekt med att bygga upp tilliten från ungdomar efter senaste tidens händelser. Ex Norra sthlm och på andra ställen i landet ex Rosengård.

Så varför tillämpades inte ändamålsprincipen vid ett ingripande? Den regel som uttrycker följande. Tvång får endast användas för det ändamål för vilket tvångsmedlet beslutats. Får ej användas som indirekt medel t.ex. för att sätta en misstänkt under press.

De civila polismännens agerande står inte proportion till vad Jesper beskrev. Att framtvinga ett raderande av foton på stående fot är overkill. Men visst är det det ett tveksamt fall. Tror inte JO kommer finna ngt anmärkningsvärt men jag reagerar  starkt på är att de ingripande som alibi för att pressa ytterligare beskyller honom för att vara påtänd

Filmar jag som privatperson ev tar foto på allmän plats är jag då en pundare, per se? Jesper Nilsson fråntas också sin mobiltelefon och pengar och poliserna ansätter honom med frågor om han använder narkotika.

Varför anses inte Jesper  eller någon annan för den delen som en individ med civilkurage. Fler än Jesper kunde ha uppfattat situationen likadant och börjat fota eller filma.

De förbipasserande resenärerna kunde ju inte veta att de var poliser det kunde ha varit ‘pundare’ som gav sig på några andra illbattingar som de såg ut i  sina civila kläder. Var finns polisetiken i det här?

Att  anmäla för ofredande och brott mot PUL för att de känner sig bevakade och utsatta som civilpoliser och är oroliga gör det hela ännu märkligare.

De borde inte brytt sig om filmningen och fokuserat  på ingripandet av den eventuelle illbattingen istället. De kunde ha tillkallat förstärkning De

De kunde valt en mer problemlösande strategi i syfte att förhindra konflikt.Civilpoliserna kunde bett Jesper stanna en stund så att de lugnt och sansat förklarat det olämpliga i att Jesper hade foton och att Jespers agerande störde dem i sitt arbete.

En arbetsmetod som med ett annat ord kallas dialogmetoden. Det som då kan uttryckas som display of respect i bemötande-situationen.  De hade då uppfattats som ansvars-patrullerande synliga poliser. Det förhållningssättet hade kunnat rendera i positiva skriverier istället för badwill i rikstäckande media, en massiv twitter och bloggwave. Ett fenomen som ytterligare urholkat förtroende för polisarbete bland ungdomsgenerationen.

Nu brände de sig själva och misslyckades med uppgiften genom att andra resenärer i T-banan kom till platsen och de tvingades att uppvisa sin polislegitimation

Poliserna tvingas ta fram sin legitimation för att resenärerna runt om kring inte skall ingripa. Även mannen i biljettkuren, som jag nyss löst en biljett av, kommer ut och ber poliserna att ”i alla fall ta det lite lugnt, uppger Jesper Nilsson.

Det hedrar Jesper att han höll sig lugn och inte svarade emot. Han väljer att inte motanmäla utan har förståelse för att polisen gjorde sitt arbete.

Jesper Nilsson själv tänker inte upprätta någon polisanmälan. Det känns rätt bra. Jag känner mig inte upprörd eller så, säger han till Nyheter24.

Lästips:sid 21 och framåt Avsnitt kvalitet i polisarbete ‘Individuella variationer i uniformerat polisarbete’ av Stefan Holgersson Johannes Knutsson s

Stefan Holgersson är både polis och forskare. Förutom att arbeta i ingripandeverksamheten tjänstgör han som förhandlare och dialogpolis vid Polismyndigheten i Stockholms län.

Johannes Knutsson är professor i polisforskning vid Politihøgskolen i Oslo, men är även verksam vid Polishögskolan i Solna.

Tvingade Jesper att radera bilderna
Jesper utpressades av civilpoliser

Poliser trakasserade journalist

”Poliser trakasserar debattör”

bloggar Mary jensen MMK Anders Widén scaber nestor Lars Eric

22 Responses to Den förbisedda ändamålsprincipen.

 1. peter skriver:

  ”De kunde ha tillkallat förstärkning ”
  -Skojar du? Som om världen är full av poliser som kan rycka in för minsta småsak. Då kan vi lika gärna ha en polis vid varje spärr för att förhindra plankning.
  ”Jesper Nilsson tog bilder med sin mobilkamera eftersom han, som han säger, tycker att det är konstigt att polisen ska jaga biljettsmitare som åker med en privatägd tunnelbana.”
  -Är det privatägd eller tunnelbana som han reagerar på? Eller att polisen jagar biljettsmitare?

 2. scaber nestor skriver:

  @peter.

  Eller på det faktum att två oidentifierade, illa klädda män trycker upp två ungdomar i 12-14 årsåldern mot en vägg?

  Kolla av de bilderna som är tagna och berätta att ”poliser” är det första som dyker upp i ditt huvud.

 3. @peter tack jag uttryckte mig klumpigt och menar att de kunde valt en mer problemlösande strategi i syfte att förhindra konflikt.

  ex Ett problemlösande agerande kan i sådana fall innebära att poliser t.ex. försöker finna åtgärder mellan parter för att minimera eller helst undvika en fortsatt konflikt.

  (sid 22 Avsnitt kvalitet i polisarbete ‘Individuella variationer i uniformerat polisarbete’ av Stefan Holgersson Johannes Knutsson)

  Samt ja det är märkligt att de jagar biljettsmitare på det viset. Men då kanske det kan vinklas som att i så fall var Jesper där i syfte att kartlägga ngt? Vilket ställer berättelsen i en helt annan dager och styrker polisernas historia. Det att det skulle vara privat kontra allmän plats och att polisen bevakar är intressant om man väljer att göra gällande att det sker en ändamålsglidning från polisers ordinarie sysslor. Men vi vet inte i vilket syfte polisen var där och det bör de svara på istället för att lägga locket på. Det är fail

  @scaber ja ang fokusera på 12-14 åringar helt rätt. Men det är inte försent än eftersom det bör finnas övervakningsfilm på det så man kan fastställa 1.a ingripandet. Jag tror T-bana Hornstull är kameraövervakat.

  Nu finns inget som styrker det mer än Jespers berättelse och notera att jag skriver som de såg ut i sina civila kläder

 4. Logik skriver:

  ”Skojar du? Som om världen är full av poliser som kan rycka in för minsta småsak. Då kan vi lika gärna ha en polis vid varje spärr för att förhindra plankning.”
  Uppenbarligen har ju polisen tid att göra hur mycket dumheter som helst. Men aldrig tid till att korrekt utföra sitt arbete när någon ifrågasätter. Då kan man alltid skylla på personalbrist.
  Det är alltid MER poliser det behövs, aldrig BÄTTRE poliser. Konstigt.

 5. @logik tack för kommentren jag ska förtydliga eftersom du har missförstått och jag kanske var för abstrakt.

  jag har inte någonstans i texten propagerat för fler poliser. Jag har ifrågasatt deras beteende kraftigt och som du ser av kommentaren till @peter skriver jag att jag uttryckt mig klumpigt och dragit strecket där jag skrev förstärkning.

  Det jag beskrivet med ansvarspatrullen är en term som finns inom pågående polisforskning och handlar definitivt inte om att utöka antalet poliser än de som finns även om det ligger förslag från håll att även göra det.

  Det handlar om ett effektivare kvalietsmått på de som finns i fält/produktion.

  I det här fallet har det brustit i bemötandehandlingen och befinner sig en icke godtagbar nivå för att använda polisforskaren Stefan Holgerssons terminologi.

  Den typen av poliser uppträder med starkt inslag av jaktbeteende för att ytterligare citera från texten sid 23- 24

  Denne polis, polis A9 som hade ett års tjänst bakom sig, använde sig i hög grad av makt i sin tjänsteutövning. Det var huvudorsaken till att A placerades i kravnivån ej godtagbar (0).

  Hans problemlösande och problemorienterade förmåga var dessutom obefintlig. Det var snarare så att han skapade problem genom att hans kroppsspråk och verbala uppträdande i många situationer var olämpligt.

  Att detta kanske allt för ofta kombinerades med onödig våldsanvändning gjorde inte saken bättre. Bristande bemötande och behovet av att visa makt hos polis A framkom både vid deltagande observation och i intervjuer.

  Jag skrev att om de ingripande bylingarna använt en annan mer problemlösande strategi dvs kravnivå 2 eller 3 hade de istället uppfattats som ansvarsorienterade patrullerande synliga poliser om så i civil klädsel.

  Dvs att bli bättre som du önskar.

 6. Arrogant myndighetsutövande. Ja, i högsta grad. Exakt vad poliserna gjorde och varför, det lär dröja innan vi vet. Om vi någonsin får veta det.

  Personerna uppträdde som om de var poliser. Trots att de såg ut som de gjorde, och att det verkar vara en mycket uppgift de hade. Ett extraknäck – eller bara att de greps av en oövervinnerlig impuls att utöva makt? Utöva sin polismakt, i ett extraknäck, mycket märkligt.

  Däremot kan vi konstatera att det de sysslade med på intet sätt var ngn kvalificerad syssla! Krävde ingen direkt användning av sig hjärna eller utbildning. Av deras agerande verkade de dessutom sakna båda dessa saker.
  Vilket t ex Hans Lindblad ser som en mycket vanlig åkomma inom svensk polis. Du minns säkert hans artikel om detta, se länk i mitt inlägg igår, fredag.

  Jag vet också att denne hedersman sannerligen inte anser att polisen i Sv idag är bättre än då han skrev detta. Det finns ju hur många exempel som helst på att de inte är effektiva, inte lämpliga, … ja mest ”inte” på alla positiva egenskaper.

  De lyckas ju inte ens lösa brott inom polisen, inom ett litet poliskontor, med begränsat antal misstänkta.

  Och jo, ditt inlägg var mkt bra. Och givetvis bör Jesper ses som en person med mycket gott civilkurage.

  Jag skrev ju ungefär som så att för att beivra brott som poliser begår så kan övervakningskameror behövas! (Trots min i princip negativa inställning till alltför många sådana!) Men att problemet är att polisen själv ju kan se till att graverande band ”kommer bort”.

 7. Hej Lars Erik.

  mycket bra tillägg till min postning och jag skrev tidigt om att man ska vara hård mot de hårda dvs att de polisen behöver ha CCTV i arrestområdet och patrullbil. skrivet 23 okt 2007 i en post som heter borde inte polisen CCTV övervaka sig själva men som du skriver så kan de ju manipulera banden.

  Sedan har jag undrat en tid varför inte Polisen i Sverige filmar sig själva varje gång de gör ett ingripande. Jag tror på sikt att det kunde öka rättsäkerheten, då det ibland begås övergrepp i arrestutrymmen och korridorer dels från ”bus” men även från polisen eller civil arrestpersonal”

  Vissa poliserna är säkert förälskade i makten och möjligheten att kunna tänja på vissa gränser inom polisreglementet. I en annan av postningarna om polisarbete som har titeln är poliser inkompetenta frånen 5 mars 2008

  Det som även är lite förvånande är att inte SVD tar upp vilka det är som är mest otillfredsställda med bemötandet.

  För det skulle jag vilja veta. Och om det gjordes någon kvalitetsmätning vid omhändertagande och jämförelse gentemot buset och brottsoffer.

  Det kan ju faktiskt vara så att det är viktigt att även mäta ifrån deras upplevelser. Som artikeln är utformad nu så framgår det bara vad som polisen i sin arbetssituation upplevde som frustrerande och som handlar om det inomorganisatoriska.

  Sedan skrämmer det mig att många inte förstår sin arbetsuppgift och inte vidareutbildar sig. På många arbetsplatser idag är det så att man som medarbetare har en egen skyldighet för sin utveckling och förkovran. Så jag tycker det verkar underligt att man anger avsaknad av kontinuerlig utbildning som ett skäl.

  Det är vuxna människor det handlar om och då innebär det ju att man självständigt tar ansvar för sin utveckling dels i gällande lagstiftning men även inom andra områden som kan ha med yrket att göra.

  avslutningsvis från postningen inför nolltolerans mot självmord i häkte från 20071212

  Jag skulle kunna tänka mig att ha en kamera i polisbilen också. Så att inget otrevligt händer. Kan taxi ha kameror i bilen med bevekelsegrunden att det ökar säkerheten för chaufför och kund så kan vi väl tänka oss att vi kan anföra samma argument för polisens radiobilar.

  Men det är klart det här kommer att möta motstånd från facket eftersom det förmodligen inkräktar på personalens personliga och professionella yrkesintegritet.

  Vi kan ta en parallell. Numer så har polisens fordon GPS sändare. Vissa konstaplar tyckte kanske inte det var så festligt att dessa manicker installerades. Vilket då innebär att arbetsgivaren RPS kan kontrollera att patrullering verkligen sker. Förr kunde det nämligen förhålla sig så att de ”utmattade” konstaplarna parkerade fordonet och tog sig en liten powernap på en timme eller två. Om de eller denne sov i radiobilen alltså.

  1. Inför kamera och ljudövervakning i korridorer till arresten och häktet så att Häktespersonalen verkligen utför den okulära besiktning som skall göras regelbundet och vid de tidsangivelser som reglementet stadgar.

  2. Larmknappen inne i arresten bör vara kopplad till en dator så det går att kontrollera loggfilerna, när och om den intagne tryckt på larmknappen och om häktes eller arrest personal besvarat larmet och vad som sägs då knappen är intryckt.

  3. Inför kamera och ljudövervakning i Polisens radiobilar.

 8. Kennet F skriver:

  inte många som har skrivit inlägg i Peters blogg berör och det är heller inte klarlagt vad polisens uppgift var den aktuella dagen.
  Var de utkommenderade av chefen för polisens ungdomsenheten/roteln för att övervaka ordningen på stationen eller var deras uppdrag att spana på ev.knarklangare. Hursomhelst, stationsbefälet på Södermalm säger sig inte känna igen dessa herrar. SL säger att biljettkontroller sköts av andra och inte av civilklädda poliser!
  Helt klart är dock att de var där och om de inte var där i ”tjänsten” så kan det tänkas att dessa poliser när de är lediga jobbar extra åt SL för att klämma åt fuskåkare.
  Det har framkommit att poliserna inte visade upp sina polislegitimationer som annars är brukligt. Det vill säga man presenterar sig och säger att man är från polisen samtidigt som man visar upp sin bricka.
  Detta skall ske med automatik och inget som man skall behöva fråga om.
  Händelsen medför givetvis att medborgarnas förtroende för polisen minskar och det tjänar vare sig polisen eller allmänheten på. Det är också vanligt att civilpoliser drar på sig allmänhetens intresse och undran bl.a genom deras agerande men också för deras klädsel men också att stirra på ett ingripande kan medföra att en obehaglig situation uppstår för den som ev. är vittne till en händelse.
  Detta har jag själv fått erfara och det var en riktigt ruggig och otäck historia i sig. Det känns naturligt att känna obehag och rädsla inför sådana här händelser i anledning av att nästa gång så kanske det är mig de misstänker för något.
  Det är också viktigt att de poliser som arbetar med andra uppgifter utanför sitt eget yrke och under ledig tid också meddelar sin arbetsledning om detta. Vissa arbetsgivare förbjuder allt annat arbete andra beviljar sådant om det inte sker i konkurens med det jobbet man har. Det är givetvis så och sett mot bakgrund av vad som hänt så är det viktigt att händelsen utreds och så länge den pågår så bör nog chefen för de poliser som deltog i händelsen få andra arbetsuppgifter.

 9. Tack Kennet för förtydligandet. finns inte mycket att tillägga där.
  Nu har ju befälet yttrat sig och de finns tydligen i en city-ungdomsgrupp vilket gör det hela oerhört bekymmersamt.

  Jag är oerhört glad över att du tar upp bisysslaaspekten enligt lagen om offentlig anställning LOA för det kan tänkas att poliser knäcker extra inom diverse områden där de inte ska vara. Det borde media granska i relation till olika händelser. Jag vet att i Osmo Vallo-fallet så arbetade poliserna extra som taxichaffisar. Vilket medför att arbetar man så mycket kan det brista i omdömet pga att man inte är utvilad och inte kan läsa av situationen korrekt.

 10. Xwan Networks
  http://www.xwan.com.br
  comercial@xwan.com.br
  Tel:11-2671-1921

  Cabeamento estruturado, informática, telecomunicação, cftv, sistemas de segurança, infraestrutura, cabeamento
  óptico, fibra óptica, instalação de câmeras, manutenção de computador, configuração de
  rede wi-fi, sem fio, instalação, manutenção, configuração, montagem de data center, configuração de software, configuração de hardware, instalação de software,
  instalação de hardware, instalação de roteador, lançamento de cabeamento, infraestrutura seca, instalação de canaletas,
  projetos dados e voz, projetos telecomunicação, projetos cabeamento estruturado, projetos sistema de segurança,
  sistema de vigilância, redes cabeada, cabeamento par trançado, cabeamento utp, smtp, instalação patch panel, instalação roteador sem, fio,
  wi fi, manutenção de câmeras, cat5, cat6, cat7, cat5e, cat6a, dio,
  certificação, certificação de cabeamento, certificação de rede, circuito
  fechado, reorganização de cabeamento, manutenção, instalação de equipamentos em geral,
  Backup de arquivos, Anti-virus, Upgrade de hardware e software, Contrato de
  manutenção, Suporte técnico especializado, redes sem fio, Wi-fi, Bloqueio e liberação de acessos, Executamos serviços de telefonia fixa,
  Instalação de DG, Voice Panel, Backbone para rede interna e externa,
  Blocos bargoa, Instalação, configuração de Pabx,
  Tarifador de chamadas, Manobra de lp de dados e link, reorganização de cabeamento, lançamento de cabeamento,
  Manutenção preventiva, correntiva, Instalação infraestrutura
  seca, eletrocalhas, aparentes e sobre forros,
  canaletas, aparentes e sobre forros, Instalação, eletrodutos,
  aparentes e sobre forros, Lançamento de espinhas, aparentes
  e sobre forross, Identificação e mapeamento; Envelopamento de cabeamento; Infraestrutura para ilhas; Aberturas
  de vala;Embutidos, subterrâneos; Infraestrutura para pisos elevados; Interligação backbone, rack setoriais, backbone, dio, fusão fibra óptica, fusão
  fibra, rj 45, rj 11, rack de rede, rack para rede, formatação
  de equipamentos, DVR, Otdr, cabos indoor, cabos outdoor, contrato manutenção informática, projetos informática, projetos t.i, voip, cabeamento par trançado, par trançado, cabeamento metálico, contratos de manutenções,
  bloqueio internet, bloqueios de site, restrições de acesso, instalação wi
  fi, instalação sem fio, configurações de roteador sem fio,
  informática em geral, telecomunicação em geral, cabeamento de rede,
  cabeamento para redes, Manutenção de computadores,
  manutenção de notebook, instalação de redes sem fio, wi fi, upgrade software, upgrade hardware, rede cabeada, rede estruturada,
  rede sem fio, rede wi-fi, instalação de sistema, instalação
  de software, formatação, contratato de manutenção, fibra óptica, fusão de fibra, certificação de cabeamento,
  reparo de computadores, montagem de dio, lançamento
  de cabeamento, cabos metalicos, cabos par trançado, patch panel, voice panel, cat5, cat6, cat7, rj45, rj11, pabx, central telefônica, bloco
  bargoa, manutenção correntiva, manutenção preventiva,

 11. Venda Grátis skriver:

  Den förbisedda ändamålsprincipen. | OSÄKERHET OCH TYSTNANDET Anuncie e Venda Rápido no Maior Site de Classificados Grátis do Brasil. Anúncios Totalmente Gratuitos Indexados pelo Google! Acesse http://www.anunciosbr.com.br Anuncie, Divulgue, Compartilhe!
  Venda Grátis http://www.anunciosbr.com.br/

 12. seo store panel skriver:

  I wanted to visit and let you know how considerably I liked discovering your
  site today. I would consider it a good honor to do things
  at my place of work and be able to operate on the tips contributed on your website and also engage
  in visitors’ responses like this. Should a position involving guest publisher become offered at your end, i highly recommend you let me know.

 13. Eben Pagan skriver:

  Electronic mail Marketing – e-mail and eCommerce?

 14. I know this web site gives quality based posts and extra information, is there any other web site which presents these kinds of
  information in quality?

 15. youngVilma skriver:

  I see you don’t monetize your site, but you can earn extra bucks every day.
  It is very easy even for noobs, if you are interested simply search in gooogle: pandatsor’s tools

 16. forex forum skriver:

  Very good post. I certainly appreciate this website. Keep writing!

 17. license practice skriver:

  valuable Study

  Den förbisedda ändamålsprincipen. | OSÄKERHET OCH TYSTNANDET

 18. Reviews, skriver:

  When someone writes an piece of writing he/she keeps the thought of a user in his/her brain that how a user can know it.
  Thus that’s why this piece of writing is great. Thanks!

 19. more info skriver:

  It’s really a cool and useful piece of information. I’m glad that you just shared this useful information with
  us. Please stay us up to date like this. Thanks for
  sharing.

 20. www.facebook.com skriver:

  So here I’m inside Partnership To Success.

 21. moda skriver:

  Its not my first time to go to see this website, i am visiting this website dailly
  and take good data from here every day.

 22. Nice post. I was checking constantly this blog and I’m impressed!
  Very helpful information specifically the remaining part 🙂 I maintain such info much.
  I was seeking this certain information for a very long time.

  Thank you and best of luck.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: