PÅHITT SANNING ELLER DIKT OCH KVINNLIG SOLIDARITET!

december 19, 2008
Laag med Hjärta

Laag med Hjärta

uppdaterad 2010122 med ny video.

-följer den infekterade debatten ang Lisa Marklund och hennes ev över och underdrifter i boken Gömda/Asyl .

Tror jag att Liza marklund ljuger.

Nej. Jag har inget bra svar mer än jag vet inte. Kanske hon har slirat på sanningen. Och hon har säkert gjort sitt bästa utifrån vad hon förstod då. Hon kan ha blivit förd bakom ljuset själv också.

Men hon borde stöttat en annan framgångsrik kvinna i hennes egen bransch. Och Monica Antonsson har säker hon också gjort sitt bästa utifrån vad hon förstår.

Chefredaktör på Aftonbladet Jan Helin anger några argument varför de väljer att publicera några artiklar

Hur mycket i en roman är sant? Det är en klassisk fråga. ”Gömda” är marknadsförd som en sann historia. Och även om Liza Marklund aldrig påstått att varje detalj är autentisk så har de flesta läsare säkert utgått ifrån att ”Gömda” är helt sann. Det gör Monica Antonssons motbild relevant

Jag tycker det finns ytterligare en aspekt i sammanhanget, och ni som följt mig vet vart jag vill komma. Och det är det här med personnamn och personnamnsintrång.  Och varför är det ok att piratkapa personnamn och annat som är utpekande för en hel familj och komma undan med det?

Lisa Marklund ”Det finns en särskild plats i helvetet för kvinnor som inte hjälper varandra så står det skrivet

Jag har även hört repliken i en politisk thriller som gick på TV.  Jag förstår den bakomliggande tanken.  Men kära publicister vem ska hjälpa vem?

De som sitter i deckarakademier och filurar fram en spännande thriller. Eller ska vi  som kvinnor räcka ut en hand till andra  kvinnor som drabbats  av misshandel. Ska vi agera mänskligt  om de får reda på att det känns olustigt för en oinsatt figurant som av en händelse upptäcker att hon/han deltar någon sorts gestaltning. Usch! Det  oavsett om fru fortuna haft ett finger med i spelet eller ej.

Att människor är kreativa i sitt formspråk resp författarskap är inget att oja sig över tänker en del.

Men  s.k etikregler och även namnlagen borde ses över. Det är min bestämda uppfattning och jag hoppas att inte sista ordet är sagt. Känner mig som en riktig dumbella

Is it a crime med Sade för mina älskade trolldockor. Från live aid galan 1985

andra bloggar om Lisa Marklund Resumé sydsvenskan mer här och här i cosmo

Översyn av namnlagen  20101 20

infogat i blogpost 20100122

Egenartade efternamn

PRV och Skatteverket har påtalat att skyddet för egenartade efternamn bör ses över. Enligt PRV finns det att i samband med denna översyn jämföra med efternamnsskyddet i varumärkesrätten, bl.a. för att åstadkomma en gemensam terminologi.

Även institutet för språk och folkminnen har framhållit att begreppet egenartat efternamn bör utredas, bl.a. för att klargöra var gränsen mellan sådana efternamn och övriga efternamn går.

Kommittén ska mot denna bakgrund se över skyddet för egenartade efternamn och ta ställning till behovet av ändringar i regleringen.

När det gäller PRV:s önskemål om en gemensam terminologi i varumärkesrätten och namnrätten, bör det nämnas att det för närvarande pågår ett arbete i Justitiedepartementet att ta fram en ny varumärkeslag.

En strävan i detta arbete har varit att använda sig av samma terminologi som i namnlagen.


Annonser

YTTERLIGARE ETT HÄKTES-SJÄLVMORD!

juni 1, 2008

I want my RFIDtag lallalalal

Uppdaterad 2008 06 04
Vaknar och undrar vad det är för självmordsepedemi som pågår i våra häkte/ och arrestlokaler. Ytterligare en intagen har begått självmord på ett häkte. En man som satt häktad för narkotikabrott i Kalmar hängde sig i 3 juni.   Det nedan skrev jag i söndagskväll
Återigen ska jag behöva bli bedrövad. Läste i Aftonbladet att ytterligare självmord skett i svenskt häkte. Denna gång i Kronobergs häktet natten till fredag. Jag har inget att tillägga till mina tidigare kommentarer ang ansvarsfördelningen och mitt förslag angående nolltolerans för självmord i häkten

Det är säkerligen så att besparingskraven inom kriminalvården är en bidragande orsak till att det här eskalerar. Men det är hög tid att också sätta strålkastarljuset på de fördomar som florerar bland en del av dem som arbetar med de intagna. Bra är nu att de kriminalvårdsanställda ska få utbildning i problematiken med självmordsnära människor.

I *aftonbladet och andra artiklar kan vi läsa att Seko kommer med en analys som anger att underbemanningen kanske förklarar de självmord vi nu på senare tid fått bevittna.

Det är en del av sanningen helt klart. Men journalistiken tappar i trovärdighet är då jag noterar en avvikelse i aftonbladets artikel. Jag har ju följt denna problematik noggrant.

Skribenten missade det dödsfall som skedde i Karlstad-häktet förra månaden. Hittills i år har alltså 4 st häktade dött i vår svenska kriminalvård. Österåker Mariestad Karlstad och Kronoberg är de drabbade anstalterna, samt en i arresten i Sollentuna. Och nu Lägger jag till Kalmar.

*finner inte artikeln på webben men finns i pappers tidningen sid 27 i söndagsupplagan.

lästips expressen: Självmord på kronobergshäktet

Självmord på Kronobergshäktet

Tragedin i Karlstadshäktet
Visa ansvarsetik Lars Nylén

FEAR IS HERE! U.S CUSTOMS KOPIERAR HÅRDISKEN?

maj 8, 2008

Paranoikerpåvarna vid U.S homeland security kan om dom vill, kopiera din hårddisk.

Det om det finns skälig misstanke.  Det finns inte så mycket att tilllägga till Aftonbladets artikel.  Och det är dags att skaffa sig ett krypteringsprogram.  Var är alla nyttiga idioter?  Tystnaden är talande.

Ho Ho Thomas Rymmaren Bodström varför är du så tyst? Håller du på och skriver en uppföljare.  Kanske får den titeln. Min egen white wash! Det var Jag som tvättade Vita Husets byk!

Bäst att sätta på sig foliehatten med dubbla lager koppar .

Se upp. Ett färskt domstolsbelut ger den amerikanska tullen rätt att utan skälig misstanke inte bara söka igenom, utan även kopiera innehållet på dina prylar.

Microsoft hjälper till

Nu har dock den amerikanska säkerhetsivern nått nya höjder. En amerikansk domstol fastslog den 21 april att den data eller de bilder som du har lagrat på hårddisken eller på minneskortet är att likställa med ditt bagage. Därför kan det också genomsökas

 


DOKUMENTPEDAGOGIKEN HOS FÖRSVARET?

januari 4, 2008
https://i2.wp.com/www.tindra66.sprayblog.se/upload/annette%202.jpg
Oj oj Aftonbladet blir hackat och någon har lämnat ett USBminne på ett bibliotek innehållande fullt med försvarshemligheter.  Hundratals sidor om kriget i Afghanistan – de flesta av dem av allt att döma från det svenska försvaret skriver tidningen.

Upphittaren hade givetvis kontaktat Aftonbladet som slår upp nyheten och granskar först materialet för att sedan lämna det till MUST, militära underrättelsetjänsten. Där tystnar jag och blir reflekterande.  

Aftonbladets eget lilla hack är det tyst om. Trots att det är minst lika allvarligt. Det är heller inte bra ur trovärdighetssynpunkt. Och det kan bli lite svårt att förklara varför en så stor och repekterad tidning har ett vidöppet system med tillgång till källor m.m som är så lättåtkomligt för illbattingar.
 

Givetvis så blir jag fundersam angående USB hanteringen,
USB innehavaren borde ha insett att det förfarandet var direkt olämpligt även lite vårdslöst som sydsvenskan skriver. Givetvis måste användaren ha fått information om att den som får ta del av hemligt material skall uppfylla följande kriterier.

1. Bedöms pålitlig från säkerhetsskyddssynpunkt/och sekretesslagstiftning för FM
2. Har tillräckliga kunskaper om säkerhetsskydd/ sekretesslag

3. Behöver uppgiften för sitt arbete i den verksamhet där hemlig uppgift förekommer.

Hemligt material ska inte lämna byggnaden överhuvudtaget utan endast finnas på separat dator eller i papperskopia med läs och sänd förteckning. Man får heller inte samtala om dessa hemligheter

Hoppas bruskillarna på Must inte fått hicka och att skadan endast gett ringa men. Vi ser allvarligt på den här typen av slarv säger Bengt Sandström, överste på den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must), i en kommentar.

Brushärskarna och SÄPO kommer nog att mickra hårddisken, förlåt destruera ordenligt!

Aderton Rapp utdelas av Pattmajan2 för slarvig dokumentpedagogik och otillbörig hantering av minnesstickor

(Pattmajan2 är så klart att betrakta som obetrodd och ansedd som opålitlig, Men likväl fullt hanterbar av god hanterare och mycket stor vän av ordning. :D)

Hemliga dokument fanns på bibliotek

Försvarsmakten ser mycket allvarligt på det inträffade SR  radiointervju

 

https://i1.wp.com/www.tindra66.sprayblog.se/upload/Betty-whip_f%E4rg..jpg