”EN” GÖR SÅ GÖTT ”EN” KAN. OCH VI GÖR DET PÅ VÅRT SÄTT!

september 18, 2008

My Way med  Frank Sinatra

Jag har surfat runt idag för att se reaktionerna och efterkommentarerna från demonstrationerna. Många andas självkritik och en viss besvikelse. Jag tycker inte det ska ses utifrån de parametrarna. Huvudsaken är ju att ”en gör så gött en kan” som vi säger på värmländska. Lägg särskilt märke till att det är ”en” istället för ”man” i meningen ”man gör så gott man kan” Och vi kanske måste lämna debattstadiet och försöka anpassa våra argument så att vi främjar till dialog. Debatt och diskussion splittrar och slår ifrån som, jag upplever det

Ordet ”man” innebär som jag tolkar det, att vi frånsäger oss vårt eget ansvar. Därmed bidrar vi själva till vår egen förnekelse. Vi får svårare att inse att vi själva är delaktiga i att det gick mindre bra. Det är en variant av det som jag kallar frame och re-framing.  Vi börjar så.

Jag har försökt att ta upp vad det handlar om. Att ta ex begreppen ”misslyckad” och jämför med ”mindre lyckad”. Misslyckad anger ett totalt nederlag. Men säger vi mindre lyckat så har vi möjlighet att urskilja, utvärdera vad som var mindre bra i vårt egna/gemensamma handlande/agerande.

Vi har att göra med gaffeltungade ledamöter i Riksdag och Regering. Och den som inte törs darra är mycket rädd. Kom ihåg det. Förnekelsen i FRA debatten från våra folkvalda kan mycket väl vara ett utslag av att det faktum att en människa som är mycket osäker känner en impuls att maskera denna otrygghet/osäkerhet med att ge sken av att presentera en säker och övertygad fasad. En yttre maskering av hur ohotad och avslappnad personen eller en organisation som ex Alliansen är i en mycket provocerande situation.

Det finns människor som har behov av att visa upp en statsmannamässigt yttre.  Vi måste då samtidigt bära i minnet att denna ”typ” av politiker har kanske ett större sociobehov. Dvs. att medlemmarna inom gruppen ska följa regler och procedurer. Det eftersom det reducerar statsmannens flytande osäkerheter eller rädslor.

Det är även kännetecknande för en starkt konservativ kultur. Vad vi upplever inom alliansen om vi gräver lite bakom deras mask av harmoniskt sceneri och sin idyllisering av den enade fronten, så ska vi snart upptäcka att det finns stora inslag kvar av starka konservativa strömningar inom de nya moderaterna. Fredrik Reinfeldt och Sten Tolgfors med fleras envishet och ovilja handlar kanske mycket om att moderaternas organisation har en konserverande identitet.

Grundtillståndet hos en sådan institution/människa är fruktan. Medan mod/civilkurage att säga ifrån kännetecknar en liberal människa grupp/organisation . För en liberal är även lärande och växande ett starkt behov medan motsvarande hos en konservativ är trygghet.

Det kanske är mot den dekoren vi ska se våra politikers försök till rationalisering att möta vår komplexa och osäkra värld. Deras icke-agerande som pedagogiska ledare kanske är deras utväg för att mildra *omedveten dvs maskerad ångest och rädsla att bli genomskådade .

*tror egentligen inte på begreppet omedveten ångest. har reviderat den teoriansatsen på egen hand 🙂  091229

./.

Kopierat från farmor Gun Tack för det: Andra som bloggar om demonstrationen är Mark Klamberg, Opassande, Jens O, Magnus Andersson, Lakes Lakonismer, ChristerMagister, Enligt min humla, Projekt på riktigt, Anna Troberg, scaber_nestor, Christian Engström, Erik Laakso I På Uppstuds och många många fler. Avslutar med ett besök hos Gubben vid Rämen med senaste nytt från kansli-daschet.

God publicitet i bl a AB, Expressen, Göteborgs-Posten, SVT Rapport och Kulturnyheterna samt Hela Gotland, där Conny börjat på en tråd för diskussion om FRA. Sanna Rayman SvD skriver insiktsfullt under rubriken ”Den som har rätt har det största tålamodet”. Instämmer tillfullo. Politikerbloggen tog fasta på det tydliga beskedet från de sex riksdagskvinnorna i Folkpartiet, som nu bestämt sig – riv upp, gör om, gör rätt!

Annonser