FRA-LAGEN: YTTERLIGARE MAKTFÖRSKJUTNING?

september 8, 2008
The Swedish spyder

The Swedish spyder

Pågår det en maktförskjutning i liknande den som pågått i USA under senare år. Där har ju presidenten kört över kongressen ett antal gånger. Och läser man vissa skrivningar i FRA lagen så verkar det som om Regeringen själva vill komma undan. De behöver minsann alltså inte söka tillstånd för sina sökbegrepp om jag förstod rätt av FRA forumet.

Anne Ramberg pressade Statssekreteraren inom Försvarsdepartementet på det här. Och jag tycker faktiskt Håkan Jevrell borde ha förtydligat sig mer angående den oerhört viktiga frågan. Men istället var han ovillig att inse problemet med skrivningen.

Det går inte att komma undan motsvarigheten i den amerikanska lagstiftningen, och deras Patriot act. Där akronymen står för Provide Appropriate Tools Requerd to Intercept and Obstruct Terrorism! Fundera lite på formuleringen. För visst är det väl så att om jag som privatperson eller politiker motsätter mig det här då går jag emot mitt lands säkerhetsintressen. Jag kan bli betraktad som illojal. Eller om vi ska hårdra det. Jag sympatiserar med terrorism. Vi motståndare har ju redan fått höra att vi är dissidenter!

Och så har vi det domstolsliknande organet. Samt indikationerna från Moderaternas Per Schlingman att lagen ska kallas en antiterror-lagstiftning. På det sättet så vill alliansens och oppositionens FRA förespråkare sänka tröskeln för de intrång i det privata och den profilering via sociogram som kan komma att ske. Antiterrorargumentet bevisar att nämligen att FRA-lags motståndarna inte ser till landets bästa. Utan istället ger vi uttryck för osunda, ja nästan extremistiska tankar.

Det får mig att misstänka att de från svenskt eller europeiskt politiskt håll verkligen vill införa ett tillvägagångssätt som direkt kopierar den Amerikanska lagstiftningen. Och den svenska FRA-lagen och de tilläggslagarna är direkta duplikat av den amerikanske FISA Foregin Intelligence Survaillence act. De tillägg och ändringar i tilläggslagarna som rör en anpassad försvarsunderrättelsetjänst har nästan exakt samma formuleringar i undantagen som den amerikanska

Det finns en utpräglad ovilja till att få till en enhetlig granskning i lagförslaget. Och hur ska vi tolka att våra folkvalda slår bakut inför tanken. Jag kan inte annat än dra slutsatsen än att det demokratiska underskottet ökar, och att riksdagens mandat kraftigt urholkats. Denna utveckling kan inte Alliansen ensamt beskyllas för. Utan det är även ett långt socialdemokratiskt styre som bidragit till utvecklingen. Som innebär att en maktförskjutning bort från riksdagen skett.  Mer makt har överlämnats till den verkställande makten dvs. regeringen.

Hur är det egentligen ställt med den folkvalda församlingen i riksdagen. Representerar den verkligen valmanskåren i Sverige?

Sedan kan vi ju fundera på det senaste utspelet från Beatrice Ask ang det här med personuppgifter och att de ska skyddas bättre. Finns det inga egna nationella argument kvar för att man som politiker medverkat till att lagstifta söder den personliga integriteten. Ja då är nödlösningen att ta till EU´s rena mjöl i påsen. Det ser bra ut på pappret i alla fall!


FRA-LAGEN: ALLIANSENS BOTTENNAPP

september 3, 2008
https://i0.wp.com/www.tindra66.sprayblog.se/upload/Lex%20orwell%20-Black_white.jpg

Förhandsvarning och möjliggörande till beslutsunderlag inför hot risker och störningar som kan skada eller hota Sveriges inre och yttre säkerhet. Så kan vi kortfattat sammanfatta motivet till den enorma informationsinhämtningen som FRA-lagen möjliggör. En av de största kunderna av sådant underlag är ju UD och regeringskansliet.

Kunde inte missa gårdagens halvtid 4an. För jag hoppades på att jag skulle få någon form av förklaring till varför inte regeringen uppfattat att FRA lagen skulle kunna komma att innebära en massiv opinion. Jo då de insåg att de inte varit helt förberedda. Det som blir trist är att det blir lite det var inte vi det var de andra när de får direkta frågor om vem som bär ansvaret till varför inte FRA’s lagförslag bereddes bättre under bordläggningsårat. Expressen skrev FRA=Fredrik Reinfelds Ansvar.

Jag tycker bägge lagen i Rosenbad har delat ansvar för den uppkomna situationen. Och loken i den här debatten har faktiskt varit vanliga ideellt bloggande människor. Det måste alliansen ta sig en funderare över. Ett mantra som ideligen upprepas ofta är att vi står inför komplexa och diffusa nya hot. Då är det väl på tiden att vi gemensamt tänker i alternativa banor om hur vi hanterar dessa störningar. Vi ska akta oss så vi inte fastnar i ett linjärt tänk som anger att dessa nya hot ska bekämpas med den gamla tidens motmedel. Jag dammar nog av min Edvard de Bono och provar både nya hattar och skor.

Lennart Ekdal pressade inte på nämnvärt igår. Han lät dem komma undan billigt ang. informationsfisket och alliansens bottennapp. Jag deltog i en novusundersökning några dagar innan programmet och en av frågorna var hur jag upplevde regeringens hantering i frågan. Jag behöver väl knappast redogöra för mitt svar.

Jan Björklund försökte sig på att berätta att nu har debatten vänt och att kriget i Georgien gör att människor nu förstår vikten av underrättelsetjänst. Jag har starka invändningar mot det argumentet. Ingen av de FRA-lags negativa jag stött på eller bloggare jag läser har överhuvudtaget ifrågasatt underrättelsetjänsters vara eller icke vara.

Tvärtom så uppfattar jag att de flesta av oss är mycket positiva till arbetet och känner stor tillit till vad dessa myndigheter och verksamheter utför. Det är lagen vi inte känner tillit till. Den skyddar inte inför framtida misstag. Och eftersom det talades en del om långsiktighet i den aktuella politik som bedrivs. Då ska denna framsynthet och ansvarsfullhet även gälla lagen om en anpassad försvarsunderrättelseverksamhet. För här har vi kritiker bidragit till konsekvensanalysen.

Vi behöver av olika typer underrättelsetjänster. De är nationens och vår demokratis serviceinrättningar. Men det får inte bli en diversehandel i informationsinhämtning och okontrollerat datafiskande. Jag kan inte acceptera att lagen medger att flera medmänniskor kanske riskerar att hamna i detta nät. Att oskyldiga inte ont anande människor blir kartlagda och oskyldigt misstänkta via en socigramkartläggning. Om jag suttit i riksdagen hade jag aldrig kunnat trycka på ja-knappen.

Har lagstiftarna inte lärt av Leanderaffären IB och Gjejer m.m. ? Det är därför denna debatt behövs. Den är bra och nyttig. Och jag håller med Anne Ramberg, då även jag är övertygad om att den breda debatten är betydelsefull FRA också. De gamla strukturerna inom FRA kanske behöver vädras ut och få in lite nya och inte bara anställa nya analytiker.

I morse skulle jag ha velat vara en fluga på väggen då politiker läste DN artikeln. Kanske våra folkvalda nu förstår allvaret i de brister lagförslaget innebär. Oavsett om det är ett medvetet eller omedvetet missförstånd så skapar misstolkningar alltid osäkerhet det är så uppenbart att ett av våra främsta statsråd inte förstår djupet av kritiken som pågår här bland oss

Pär Ström bloggar idag om Total Information Awareness TIA. Och jag har tidigare skrivit om the global information grid. Det är på ett ungefär samma sak. Early warning eller tidig förhandsinformation vem vill inte få det inför sitt beslutsfattande.

Men i detta begrepp eller ”frame” så måste vi medborgare vara vaksamma. Det är ganska fula fiskemetoder som döljer sig i en till synes ganska oskyldig och värnande intention. Det nya lagförslaget påminner mig om då jag arbetade med Telecom och som coordinator i en support. Då fanns det möjlighet till att beställa en workaround under tiden man åtgärdade felet. Det så att inte driften blev lidande.

Centerns förslag innebär för många workarounds kring buggar och loopholes för att jag skulle vilja använda denna plattform eller programvara i nuvarande skick.

Läs om Projekt Genoa II och ARDA

Läs FRA-lagen medför massiv kartläggning av oskyldiga”

Integritet underrättelsetjänst sociogram brevhemlighet signalspaning rent mjöl i påsen  FRA FRA2


ANNE RAMBERGS LYSANDE INSPEL I FRA-DEBATTEN

juli 3, 2008
https://i1.wp.com/www.tindra66.sprayblog.se/upload/brightcolofswe2.jpg
Solen skiner och det 22 grader i Sunne. TV’n brusade igång tidigt och 0715 var det dags. Höjdpunkten för veckan. Anne Ramberg advokatssamfundets Generalsekreterare, en tung opinionsbildare satt i soffan. Nu blev det åka av. Anne Ramberg tycker inte om arroganta politiker och även hon reflekterade över vår högsta politiska lednings tystnad och avsaknad av argument.

Igår beskrev jag den här typen av tystnad när argumenten tryter som en narcissistisk kulturyttring. Anne Ramberg beskrev det som arrogans. Oavsett vilka ord eller sociologisk statsvetenskaplig teori vi nu sätter på fenomenet så är det illa nog att nonchalera 6.6 miljoner mail. Och förslaget om att tillsätta en sanningskommision är lysande. Och nästa steg är att vi får ett mål i en EU domstol. Bo Holmström TV4 yttrade något om att ignorerar Rosenbad denna viljeyttring så kommer det bli ett avgrundsvrål. Det tror jag med.

Det andra förslaget som togs upp är en författningsdomstol och även det stöder jag till fullo. Samt att jag skulle vilja gå så långt att vi inför ministerstyre konstitutionellt. Det eftersom KU Konstitutionsutskottet inte blivit det organ som kan utkräva accountability och våra statsråd påvisar inte god ansvarsetik i de flesta fallen som kommer upp,  utan vi medporgare tvingas lyssna på bortförklaringar och skenmanövrar, och ibland rent fjäsk.

Nu har Sveriges folkvalda nämligen chansen att visa hur integritet ska integreras i grundlag och i övriga lagar och kanske blir vi ett föregångsland. Tänk vilka möjligheter som öppnar sig.

Som ni kanske minns hade jag tankar som liknar det nu Anne Ramberg föreslagit i mitt brev till statsrådet Åsa Torstensson 11 juni innan omröstningen av FRA lagen och då uttryckte jag mig så här.

”Ni måste se till att finnas möjlighet till transparens för dem som arbetar inom underrättelseväsendet. De behöver förstärkta verktyg att påtala oegentligheter eller att det skett en ändamålsglidning.

Sekretess får inte vara en anledning till att dölja underättelseväsendets misstag. De ska inte som professionella aktörer riskera att bli bestraffade. Jag talar om möjligheten till accountability, redovisningsansvar”

Politiker inom Alliansen och några statsråd borde hugga på möjligheten att vinna många stilpoäng för den bästa kritiken är förmågan till självkritik. Kanske det skulle kunna kallas för att vara moderat ödmjuk.

A single voice, its echo meets two slumbering voices. Three strong voices cries loudly, and awakes other sleeping tones of voices. Cooperating human whispers, will eventually become a roar”
(text margareth osju,  översättning tindra66)

https://i1.wp.com/www.tindra66.sprayblog.se/upload/roda-rosor.jpg


Dags för en sanningskommission om FRA

Sekretess snart ren illusion Anne Ramberg SVD brännpunkt

Den Nya välfärden-Anne Ramberg Intervju Podcast

Thomas Bodströms chatt i expressen.


SILENTIUM! ATT STÅ ANSIKTE MOT ANSIKTE MED OSÄKERHET-LEX ORWELL

juni 17, 2008

ATT HANTERA UTSAGOR OCH NÅD? SILENTIUM

ATT HANTERA UTSAGOR OCH NÅD? SILENTIUM

Lex Orwell
Uppdaterar nu 18.00 med att Magnus Norell FOI  gett sig in  debatten och även han anser att masstrålandet är utsiktslöst.  
Nu har i alla fall Karl Sigfrid (moderat) sagt Nej . Härligt med en som besitter politiskt civilkurage. Opassande säger modigt och jag håller med . Medan Statsministern till varje pris ska ha igenom lagen. Varför? Har vi väntat så här länge kan vi vänta ett år till.

Facing Uncertainty! Idag står vi ansikte mot ansikte mot osäkerheten. Partipiskor viner och munnar beläggs med munkavle, silentium!

Finns inte så mycket att säga och tyvärr kan jag inte följa riksdagsdebatten. Men jag tittade som vanligt på SVT i morse Nyheterna på 4an och SVT igår kväll.

Advokatsamfundets Anne Ramberg var mycket tydlig och ville se en sanningskommission samt ett förstärkt FUN, försvarsunderättelsenämd. Pär Ström var tydlig som vanligt och i en scopmätningen beställd av DNV den nya välfärden säger svenska folket nej. Läs mer i hans blogginlägg.

Ni vet att jag håller med, eftersom jag skrivit tidigare att det även gäller underättelsepersonals rätt till redogöraransvar/redovisningsmöjlighet/accountability utan att bli betraktade som förrädare och bli bestraffade.

Och utfrågningen med SIGINTS Control, Ingvar Åkesson gav ju ingen klartext som bekant. Han verkade inte nämvärt bekymrad då han pressades på statshackningen och att trafikdata lagrats kanske så länge som 10 år heller. Nej tror jag det när det gjorts i osäkerheten och otrygghetens namn. Eller var det för säkerhets skull!

Och i FRA-databasen TITAN finns nog ett och annat mumsigt för de hugade att ta till om de vill misstänkliggöra någon. För den är inte gallrad och bruset inte sovrat!

Glöm inte att Swechelon kan beställa medlyssning eller överhörning från de andra partners som ingår i The Global information Grid/ Echelon. Men det osar inte av OSINT eller transparens i sverige och det handlar förstås om den Civila myndighetens överlevnad!

Följ Opassandes Liveblogg

Stoppa FRA lagen Nu!

Sveriges Radio Partierna samlar sig för FRA debatt SR

FRA spionerar redan olagligt

Pär Ströms blogginlägg SKOP-mätning: Folket säger nej till FRA-lagen

 

Lästips”

 

Kopierat från emma!

Henrik Sjöholm, Jonas Morian, Birger Schlaug, Svensson, Erik Laakso, WitchBitch, Anna Troberg, Basic Personligt, Anders Mildner, Pär Ström, Isobels text och verkstad, The Pale Green Woman, Caught in the act, JMB, blogge bloggelito, Rick Falkvinge, projO, Henrik Alexandersson, Drottningsylt, Klokbok, Christian Engström, Janne Pettersson, andra sidan, Magnus Andersson, Shoot me while I’m happy, Steve Lando, Nikke Lindqvist, Tommy K Johansson, Gardebring, Alter Ego, Drottningsylt, Piece of the Mind, Satmaran, Free the Mind, Attila, Christian Valtersson, Pasteys Plats, och många många fler.

 

Andra bloggar om: , , , , , ,