Medborgare, du kan lita på oss – Stockholmsprogrammet 09

juli 16, 2009

 

Most wanted, citizenprivacy!

Most wanted, citizenprivacy!

Du kan lita på oss, uppmanades jag uppfodrande  av Beatrice Ask igår dels i svt samt på expressens ledarsida. Nej det tänker jag inte göra eftersom det saknas en tydlig helhetssyn i de senaste lagförslagen som presenterats från EU. Begreppet tillit blir snabbt urholkat precis som ansvar så fort politiker börjar hamra och snickra med dessa i den retoriska redskapsboden.

Att Misstron är hög hos de poliser som ska arbeta gränsöverskridande framgår av ytterligare en Svd-artikel. Jag kan även läsa följande på ledarsidan expressen 09 07 15  Att integriteten garanteras som ett svar på Ledaren Tala med oss. ”Någon dold agenda arbetar vi inte med” eller ”I sitt utkast till Stockholmsprogrammet betonar komissionen vikten av att sätta medborgaren i centrum och lämnar bland annat förslag om stärkt integritet genom bättre skydd för personuppgifter”

Nej Beatrice Ask det kommer inte att bli ett starkare skydd för integriteten. Inte när vi tampas med länder som Storbrittanien, Frankrike, Tyskland och Italien. Dvs det gäller till Ipredmannen dyker upp via brev eller ringer på dörren för en husrannsakan. Och när jag läser följande i SVD från artikeln Poliskrav på bättre samarbete kan jag direkt konstatera att vår  Justitieminister idkat skenmanöver för att mildra men inte lindra oron.Även om det i slutet framgår att Svensk polis inte vill ha utländska kollegor som opererar på svensk mark. Men vad betyder egentligen ”Vi måste få ett högre tempo, att informationsutbyte går snabbt är viktigt” längre ner i artikeln. Och vad betyder ingressen?

Snabbare beslutsvägar och direkt tillgång till andra länders öppna offentliga register, är några förslag som kan förbättra det brottsbekämpande arbetet inom EU, anser poliser och åklagare. I morgon inleds EU-mötet i Stockholm.

Jag påminner om att jag absolut inte har något emot samverkande brottsbekämpning. Det är formuleringar i lagtexterna som jag invänder emot. 

Den svenska FRA-lagen Acta Hadopi 1,2 Ipred samt Telecomdirektivet, alla är de utslag av den gigantiska säkerhetsteater som pågår efter 11 septempber 2001. Det är vi kritiker rörande överens om.  

Igår läste  jag Bruce Schneiers senaste nyhetsbrev och artikeln Imagining Threats följande citat från den artikeln tycker jag är värd många reflektioner. 

First, there’s a control bias. We tend to underestimate risks in situations where we are in control, and overestimate risks in situations when we are not in control. Driving versus flying is a common example. This bias becomes stronger with familiarity, involvement and a desire to experience control, all of which increase with increased risk analysis. So the more risk analysis, the greater the control bias, and the greater the underestimation of risk.

Och det sista ska inte tolkas som att  mer kontroll balanserar underskattandet av risk. Utan det är en uppmaning att utveckla det som kallas riskintelligens inför det som är ett större hot nämligen varadagsrisker ex översvämningar eller småbrottslighet.  Det motiverar framförallt inte de ingrepp i den personliga integriteten som vi blivit matade med under snart 10 år.

Bruce Schneiers menar att det är dags att begränsa den enorma överspändhet m.a.o säkerhetsteater som de flesta europeiska administrationer  frossar i. De tidigare nämnda lagarna/lagförslagen är inte ett utslag för det som kallas Best practice i juridiska sammanhang. Det är  snarare ett utslag en organisatorisk politik enligt gammal scientific-managmentkoncept signerat Frederick Winslow Taylor.  Samt icke att förglömma, det genererar gigantiska kostnader för att sila mygg och svälja kameler.

DN  DN2 DN3 

Andra skriver om stockholmsprogrammet kopierat från Farmor Gun och Jens O. Mark KlambergHAXEKO av datorfilosofi, ochKarl SigfridNätverket Svart Måndag. Hemsida: NSM-Sverige Farmor Gun  Erik Hultin Politikerbloggen Oscar Swartz  Hur många korn måste en blind höna se? Hadopi 138an m.m

maj 13, 2009
Hur många korn måste den blinda hönan se.

Hur många korn måste den blinda hönan se? Trust" comes from Humans not from Algorithms! Quote Andrew Keen!

Idag tänker jag på talet 138. För nu sitter senaten i Frankrike och röstar igenom Hadopi. Som vanligt tänker jag inte ägna mig åt djuplodande  i mitt resonemang. Vi motståndare till avstägningsdirektivet målar samma tavla fast med olika verbala raster och tonfall.  Stamgästerna här vet hur jag ställer mig till begrepp som tillit, radikal transparens och accountability och auktoritet i bemärkelsen politisk rädsla, osäkerhet samt maktens vana.
 blir vi blåsta på accountabilityn Varje dag  i de politiska sfärerna. Nu senast I samband med 138an- 166an och käbblet ang  ochvem som bidragit eller stjälpt vad inom telecompaketet.  Det råder en höggradig bedömningsbias på alla fronter. Dvs. det blev lekstuga ang om det var ”libertarianerna, höger eller vänster” som bidragit till att förstärka demokratin inom EU.  Samt lite  väl högröstade tongångar från centerhåll. Jag skrev i en kommentar på facebook till förra veckans evenemang att det var samarbetsdynamik i dess bästa form.  Bloggare och aktivister deltog i en form av öppen dialog med de folkvalda och över partigränser.  Jag blir bekymrad då det ska göras partistrategi och eu-valfläsk av varje agerahandling och partiutsaga.
Spelar egentligen ”etiketten” någon roll då vi talar om fundamentala intressen som mänskliga rättigheter och integritet.  ”Trust” comes from humans not from algorithms-citat av Andrew Keen” Titta på honom via googletalk. Han är vass och säger sådant som är viktigt även för oss ”aktivister ”att höra. Bla om att kritiskt granska ”bias” i utsagor även i våra egna ”broadcasts
Andra bloggar hadopi
”The Cult of the Amateur: How Today’s Internet Is Killing Our Culture”

ODLANDET AV MAKTDISTANS MÅSTE TA SLUT.

december 17, 2007
Ho Ho Ho Ho!

Ho Ho Ho Ho!

I jultider är det normalt att man vill göra ett bokslut och det är det jag håller på med

Jag har lagt upp en länk till Transparency International som varje år presenterar Corruption perception index. Där kan den som är intresserad av transparens kika ang mutor, välstånd och maktdistans. [http://www.transparency.org/]

Sedan vill jag faktiskt berömma alla människor som dagligen går till sitt arbete eller ngn annan sysselsättning. De utför det som åläggs dem, ofta väldigt ansvarsfullt och noggrant. Jag vet att det finns så många bra och goda människor där ute som verkligen gör gott och som gör rätt sak

Och om jag får önska något inför framtiden så är det det att vi med gemensamma ansträngningar tar vara på denna dolda tysta kunskap och förvaltar den väl.

Jag rekommenderar den som är intresserad av Maktdistans att utforska boken organisationer och kulturer. Författad av Geert Hofstede och hans son Gert Jan Hofstede

I kapitel 5 så talar de om osäkerhet. De menar att känslan av osäkerhet är något man tillägnar sig och lär sig. De känslor och sättet man hanterar dem tillhör ett samhälles kulturella arv. Så vilket samhälle kommer våra barn i framtiden att förvalta glokalt?

Maktdistanskulturerna i våra svenska organisationer verkar öka. Schenström och svartaffärer i Rosenbad, Danielsson-affären, pamparnas Supande i Motala, Forsmarkshändelserna, är samtliga ett utslag av fenomenet maktdistansiering. Polisers kompakta tystnad då de begår övergrepp och nu senast inkomstgarantin hos våra folkvalda är även det makdistansfenomen.

Nog är det väl så att vi som medborgare kan förnimma en stigande grad av intolerans mot det som är avvikande. Eller att vi känner oss hotade av det som på ytan verkar annorlunda. Och jag kan inte hjälpa tycka att våra maktutförare, oavsett politisk grammatik genom sina utsagor politiskt samt olika former av bias och handlingar visar tecken på att ytterligare vilja distansiera sig.

Implementeringen av hårdre ingrepp i den personliga intigriteten. Politiska förslag som den ökande kontrollen av e post samt och annan elektronisk trafik, samt buggningsförslaget. Och nu senast brottsprovokationsförslaget av Beatrice Ask Samtliga åtgärder är utslag för starka och osunda osäkerhetsundvikanden för ett demokratiskt samhälle

Personligen anser jag inte att det vi upplever är mått på en ökande demokratisering i samhället. Och jag tror inte den bidrar till ökande politisk delaktighet. Vi urholkar snarare demokratin. Även om Sverige fortfarande ligger bra till enligt mätningar. Men kanske skenet bedrar.

Börjar Sverige bli en demokrati som är är på tillbakagång eller i stagnation?

Ja min personliga uppfattning är att jag tror att det är så. Ohälsotalen ökar och framför allt i de grupper som de inte borde öka. Dvs. hos våra yngre medborgare.

Innan jag slutar det här inlägget tänker jag ange några kriterier som Hofstede listar som kännetecken på starkt osäkerhetsundvikande samt samhällen som påvisar hög grad av maktdistans.

* Rättsväsendet behandlar ärendena långsamt
* Statstjänstemän har en examen i juridik.
* Medborgarnas protester bör tryckas ner.
* Medborgarna inkompetenta i förhållande till myndigheter.
* Starka superegon utvecklas
* Vi lever ett stressfullt familjeliv.
* Det som är annorlunda är farligt
* Tid är pengar
* Sämre på att uppfinna bättre på att implementera.
* Högre skattningar på neuroticism på personlighetstest.
(källa:organisationer och kulturer kap 5)

Jag undrar vartåt vi är på väg egentligen, och jag är orolig. Jag vill inte att demokratiutvecklingen går mot mer misstro och kontroll. Att vi skall snoka på varandra via google och facebook.

Vi måste även våga tala om begrepp som plutoktrati och elitokrati och girighet bland våra förtroendemän och betrodda. Och även inom alla nivåer inom vår statsförvaltning och vårt privata näringsliv. Vi måste tala om att det förekommer mutor bestickning och ändamålsglidningar. Vi får inte vara tysta då vi upptäcker oegentligheter mot andra eller oss själva då vi upplever att vi blir trampade på.

Tystnaden, tystnandet, tystandet via strukturella hinder och normeringar är oerhört farliga mekanismer som anger en missriktad lojalitet. Den Strukturella diskrimineringen måste brytas och våga samtalas om. Vi vet alla att den förekommer.

Det vi inte erkänner kan vi heller inte gemensamt förändra och komma tillrätta med. Inför framtiden önskar jag att vi visar varandra mer tilltro och tillit. Och vi måste vara uppmärksamma på de s.k svarta svanarna.

LEARNING TO EXPECT THE UNEXPECTED

 Outside Context Problem

Det finns tekniska, ekonomiska och politiska lösningar på alla problem. Det enda som är i vägen är enfald. Det enda man kan göra mot enfald är att slåss, att kämpa och inte ge upp. Rolf Edbergs Ledord.

The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable