Politisk bias, distorsion och andra blindgångare i integritets och säkerhetsteatern

januari 6, 2010

Vi misslyckades i att förbinda punkterna. Vi har misslyckats i vårt underättelsearbete. Så säger president Barack Obama och otaliga är alla bloggare och artiklar som åter ger sig in i integritetsdebatten.

Jag har följt på avstånd och Twittrat om mitt önskemål inför 2010, dvs att de med inflytande ska försöka få hit Bruce Schneier under internetdagarna 2010 eller 2011. Nestorn som som kanske kan få våra politiker att tänka om. En säkerhetsexpert  jag slaviskt följer liksom så många andra som deltar i integritetsfrågorna. Skanning är inte lösningen på problemet

Så här uttrycker han sig i samband med profiling  There are two kinds of profiling. There’s behavioral profiling based on how someone acts, and there’s automatic profiling based on name, nationality, method of ticket purchase, and so on. The first one can be effective, but is very hard to do right. The second one makes us all less safe. The problem with automatic profiling is that it doesn’t work.

Ett annat önskemål inför det nya decenniet är att det inrättas en /ett IT och säkerhetsminister/departetment enligt den modell som Lars Nicander FHS ,CATS föreslog i ett program på kunskapskanalen. Som vanligt när jag ser och hör förnuftiga resonemang kan jag inte förstå hur våra politiker/ politiska rådgivare har tänkt i integritetslagsstiftningen.

I stället har jag de senaste 6 åren som jag öppet  ägnat dessa frågor matats med politisk bias och distortion. Horder av falska argument. Både från FRA-kramare som FRA-motvallare.  Ibland rent löjeväckande bommar i argumentationen. Sett mina integritets och frihetsvänner bli anklagade för att vara troll med foliehatt. Jag har själv farit ut invektiv emellanåt samt frossat i en sorts retorisk objektifiering.

Upplevt och läst om duktiga politiker som blir anklagade för än det ena än det andra. Somliga mobbade och utfrysta i de inre politiska sfärerna. Det har frossats med en bulemisk frenesi från olika lobbyistsfärer att fylla FRA’s cray-datorer med tekniska variabler och annan personlig data. Politiker och säkerhetsspinnare inom den prediktiva-analysbranchen ropar på mer mer mer information till fler fler register ex det orwellska indectprojektet

Det är inte mer samlad information via datamining och prediktiv analys underrättelseskrået behöver. Allt finns att hämta i alla de öppna dolda register som finns. Det handlar om att utnyttja denna redan tillgängliga info mycket mycket smartare. Denna sakfråga (integritetsdebatten) är inte till för att vinna populistiska politiska poäng.

Den senaste händelsen har gett svaret. Oavsett hur mycket info och registersök vi accepterar så står vi lika handfallna när den missade informationen ger upphov till oanade konsekvenser.  Den missade avgörande informationen i detta fall var en pappa som uttrtyckte oro ang sin sons förehavanden. Flaggar big time och blir nonchalerad av det oftast fördomsfulla och ibland högfärdiga underrättelseskrået. Och honungs-fälla det är ngt helt annat 🙂

Ordet tillit /trust transformeras till en oxymoron / självmotsägelse i kampen läs kriget mot terrorism. Tillit blir till bias och distortion. Och det är uppenbart vilka som nu som ska utrustas med dumstrut av foliehattsmodell. Gärna med tillhörande pinoccionäsa. Och transparensen opakare än någonsin. Och när en folkvald säger öppenhet idag riskerar även det att bli en kommunikativ paradox med facit i hand ang integritetsfrågorna.

More screening can actually result in less security by directing security attention and resources (which by definition, are finite) onto people who are not a threat, which in turn moves such attention and resources away from people who are a threat. – Sheldon H. Jacobson is a professor of computer science

Mycket läsvärt rekommenderas

Will Profiling Make a Difference? blog/artikel med namn som

Bruce Schcneier – Säkerhetsexpert myntat begreppet säkerhetsteater
Rafi Sela – Israelisk konsult flygsäkerhet

Salam Al Marayati -Israel-Muslim Public Affair Council
Barbara Oakly- förfatarinna till Evil Genes
Sheldon H jacobson- professor i computor science
Philip Baum Brittisk aviation säkerhetskonsult


Svenskar skeptiska till nakenskanning

Varför gick du inte bara på toa, Umar?

Arg Obama kräver räfst

Bloggar: Kent Persson Opassande och HAX och Peter och sidvind


Medborgare, du kan lita på oss – Stockholmsprogrammet 09

juli 16, 2009

 

Most wanted, citizenprivacy!

Most wanted, citizenprivacy!

Du kan lita på oss, uppmanades jag uppfodrande  av Beatrice Ask igår dels i svt samt på expressens ledarsida. Nej det tänker jag inte göra eftersom det saknas en tydlig helhetssyn i de senaste lagförslagen som presenterats från EU. Begreppet tillit blir snabbt urholkat precis som ansvar så fort politiker börjar hamra och snickra med dessa i den retoriska redskapsboden.

Att Misstron är hög hos de poliser som ska arbeta gränsöverskridande framgår av ytterligare en Svd-artikel. Jag kan även läsa följande på ledarsidan expressen 09 07 15  Att integriteten garanteras som ett svar på Ledaren Tala med oss. ”Någon dold agenda arbetar vi inte med” eller ”I sitt utkast till Stockholmsprogrammet betonar komissionen vikten av att sätta medborgaren i centrum och lämnar bland annat förslag om stärkt integritet genom bättre skydd för personuppgifter”

Nej Beatrice Ask det kommer inte att bli ett starkare skydd för integriteten. Inte när vi tampas med länder som Storbrittanien, Frankrike, Tyskland och Italien. Dvs det gäller till Ipredmannen dyker upp via brev eller ringer på dörren för en husrannsakan. Och när jag läser följande i SVD från artikeln Poliskrav på bättre samarbete kan jag direkt konstatera att vår  Justitieminister idkat skenmanöver för att mildra men inte lindra oron.Även om det i slutet framgår att Svensk polis inte vill ha utländska kollegor som opererar på svensk mark. Men vad betyder egentligen ”Vi måste få ett högre tempo, att informationsutbyte går snabbt är viktigt” längre ner i artikeln. Och vad betyder ingressen?

Snabbare beslutsvägar och direkt tillgång till andra länders öppna offentliga register, är några förslag som kan förbättra det brottsbekämpande arbetet inom EU, anser poliser och åklagare. I morgon inleds EU-mötet i Stockholm.

Jag påminner om att jag absolut inte har något emot samverkande brottsbekämpning. Det är formuleringar i lagtexterna som jag invänder emot. 

Den svenska FRA-lagen Acta Hadopi 1,2 Ipred samt Telecomdirektivet, alla är de utslag av den gigantiska säkerhetsteater som pågår efter 11 septempber 2001. Det är vi kritiker rörande överens om.  

Igår läste  jag Bruce Schneiers senaste nyhetsbrev och artikeln Imagining Threats följande citat från den artikeln tycker jag är värd många reflektioner. 

First, there’s a control bias. We tend to underestimate risks in situations where we are in control, and overestimate risks in situations when we are not in control. Driving versus flying is a common example. This bias becomes stronger with familiarity, involvement and a desire to experience control, all of which increase with increased risk analysis. So the more risk analysis, the greater the control bias, and the greater the underestimation of risk.

Och det sista ska inte tolkas som att  mer kontroll balanserar underskattandet av risk. Utan det är en uppmaning att utveckla det som kallas riskintelligens inför det som är ett större hot nämligen varadagsrisker ex översvämningar eller småbrottslighet.  Det motiverar framförallt inte de ingrepp i den personliga integriteten som vi blivit matade med under snart 10 år.

Bruce Schneiers menar att det är dags att begränsa den enorma överspändhet m.a.o säkerhetsteater som de flesta europeiska administrationer  frossar i. De tidigare nämnda lagarna/lagförslagen är inte ett utslag för det som kallas Best practice i juridiska sammanhang. Det är  snarare ett utslag en organisatorisk politik enligt gammal scientific-managmentkoncept signerat Frederick Winslow Taylor.  Samt icke att förglömma, det genererar gigantiska kostnader för att sila mygg och svälja kameler.

DN  DN2 DN3 

Andra skriver om stockholmsprogrammet kopierat från Farmor Gun och Jens O. Mark KlambergHAXEKO av datorfilosofi, ochKarl SigfridNätverket Svart Måndag. Hemsida: NSM-Sverige Farmor Gun  Erik Hultin Politikerbloggen Oscar Swartz  RISK FÖR SÄKERHETS-TEATER ÄVEN I SVERIGE.

maj 15, 2008

https://i0.wp.com/www.tindra66.sprayblog.se/upload/%F6vervakning.jpg

Hittade ett litet klipp med Bruce Schneier där han talar om sitt begrepp security theater. Och vi bör komma ihåg att allt säkerhetsprat bygger på starka känslor.  Samt att vi måste vara uppmärksamma på att media har en stor roll i säkerhetsskådespelet beroende på  hur och vad de framställer (Framing) vid sällsynta händelser.

För det ger en illusorisk känsla av att ex. terrorattacker, dataintrång eller att kidnappning av barn är mer återkommande än vad de isjälva verket är. Och vår politiska ledning vill väl inte förknippas med Governance by assymetric fear.

Det är därför är det är så oerhört viktigt att kända debattörer och även politiker och övriga säkerhetsintressenter för en öppen diskussion om vad som pågår.  Vårt svenska samhälle riskerar annars att anamma ett koncept som bygger på konstruerad rädsla. Det som på engelska kallas culture of fear.

klicka så kommer ni till klippet:  When something rare happens it’s talked about endlessly. It’s repeated again and again so our brains are fooled in to thinking it’s or common because it’s what psychologists call ”available” — the memories are more available. And one of our mental short cuts is to think of things that are more available as more common,” he said.

Although the media’s treatment of events could be held responsible for this confusion between perception and reality, there is another element at play — language, or rather, its failure to accommodate the difference between the ”feeling” and ”reality” of security.

”In effect we have two very different concepts mapped on the same word. And this  makes a lot of conversations about the feeling and reality of security hard to have because our language fails us,” he said.

Lästips: Governing thorough Crime  How the War on Crime Transformed american democracy and created a culture of fear.


NÄR BLEV SÄKERHET OCH INTEGRITET ETT NOLLSUMMESPEL

februari 7, 2008

https://i0.wp.com/www.tindra66.sprayblog.se/upload/mesh-girl.jpg

Att läsa Bruce Schneier är inspirerande och ger upphov till sköna ahaupplevelser varje gång. Och det vore verkligen befriande om fler lekmän, läs politiska makthavare kunde upptäcka hans pedagogiska sätt att förklara det här med Integritet och Säkerhetstänkande. Privat vs Anonymt. Det är inget nollsummespel som pågår möjligtvis ett minussummespel där personlig integritet får stå tillbaka för kontroll.

Det här är inte enbart en fråga för internetgeeks, Integritetsnerdar eller s.k. fildelningstokar och piratstollar (Janne ”Arn” Guillous uttryck) Det här berör i allra högsta grad den vanliga människan.

De politiker och statsvetare som säger att vi motståndare till Orwellsamhället går till överdrift och målar upp skräckscenarion, eller som tror vi är överspända och inte förstår vårt eget bästa. De människorna bör  ta och tänka efter både en och två gånger. De har inte överblick över den amerikanska helheten. Det som kallas the Gobal Information Grid    Mer om GIG från NSA här  Ett annat nyttoföretag at utforska är SAIC  Science Applications International Corporation. Och jag tycker det är rimligt att fråga sig om Sverige eller företag i Sverige gör affärer dem.

Det pågår saker som våra ”nyttiga idioter” i vår egen politiska bodega inte ens förstår vidden av. Och det är verkligen inte kopplat till någon piratverksamhet. Det handlar inte heller om konflikter angående upphovsmän, upphovsrätt och samt upphovsrättsinnehavare.

Det pågår mycket i den yttre rymden och går bortanför förnuft och sans. IP telefoni Internet m.m. Det är mums för måns. Så här skriver Stratcom appropå manicker i outerspace.

The goal is to create a National Command and Coordination Capability (NCCC) that not only meets national command and control requirements but can become the versatile and stable backbone of a nationally distributed network to meet other homeland security requirements” – 2007 Posture Statement

Jag låter Bruce S artikel tala för sig själv. Längre ner så finner ni ytterligare länkar jag tycker ni som är intresserade av det här ska utforska. Trevlig Läsning

What Our Top Spy Doesn’t Get: Security and Privacy Aren’t Opposites

In a Jan. 21 New Yorker article, Director of National Intelligence Michael McConnell discusses a proposed plan to monitor all — that’s right, all — internet communications for security purposes, an idea so extreme that the word ”Orwellian” feels too mild.

In order for cyberspace to be policed, internet activity will have to be closely monitored. Ed Giorgio, who is working with McConnell on the plan, said that would mean giving the government the authority to examine the content of any e-mail, file transfer or Web search. ”Google has records that could help in a cyber-investigation,” he said. Giorgio warned me, ”We have a saying in this business: ‘Privacy and security are a zero-sum game.

Läs US military puts router in space

Intel to test internet Routing In Space

To Infinity and Beyond: Military to Send Internet to Space

Gå till Wired Cybarmageddon.com

https://i2.wp.com/www.tindra66.sprayblog.se/upload/astrounato.jpg


CONTROL IP ORDER BY PROXY?

december 27, 2007

https://i2.wp.com/www.tindra66.sprayblog.se/upload/avlyssning.jpg
Uppdaterad 2008 01 03
Tack för julklappen Riksdag och departement eller är det en käftsmäll.

Idag presenterades den eminenta idén att det skall bli lättare för myndigheter att få spåra IPnr.

Men förstår inte politikerna att de riktigt stora fiskarna kommer inte att använda sig av öppna IPnr, det går nämligen att dölja dessa eller så kapar man någon annan dators eller bekantings IPnr.. eller så gör man som förbannade vuxna hackare gjorde häromnatten ett dataintrång.  Allvarligt intrång hos Aftonbladet – lösenordsuppgifter spreds på nätet

Nu skruvar politikerna åt tumskruvarna ytterligare ett snäpp och hotar med ytterligare integritetsinskränkningar och vi befinner oss i ytterkanterna av en Polis och kontrollstat.

Vi är många som blir konfunderade och vilka bötesbrott är det som de vill ha möjlighet att beivra med denna typ av kartläggning. Och begreppet skäligen misstänkt lutar åt ett minorityreport tänkande, fast det är klart det ligger helt i linje med det en machiavellisk demokratis främsta attribut nämligen kontroll och övervakning

Opassande skriver Hur bär man sig åt i praktiken, för att ringa in misstänkta, då ingen misstänkt finns? Meningen indikerar att inga regler ska finnas alls.

Nåväl deflesta argumenten har redan andra insatta bloggare tagit upp angående förslaget och jag tycker de är väl värda att läsa. Och när jag nu rannsakare mitt kritiska tänkande så väljer jag att ställa 5 frågor som jag lärt mig via Bruce Schneier.

1. Vilka eller vems tillgångar/ägodelar försöker detta förslag att skydda.

2. Vilka är riskerna/hoten mot dessa tillgångar/ ägodelar

3. Hur väl skyddar detta förslag dessa tillgångar/ägodelar.

4. Vilka andra risker är förenade med förslaget

5. Vad är det vi får ge upp för en lösning som den nu föreslagna.

Jag tror att om ni läser bloggarna som länkar till varandra och de som finns på DNs sida så kommer ni att få svaren på frågorna.Nu är det är dags för politikerna att mumla ur tomteskägget. För det här var verkligen ingen julmumma.

Gammelmedia går knappt att läsa längre då de sällan ger sig ut i den kritiska granskningen och tar våra makthavare på pulsen och frågar dem varför alla dessa verktyg skall iscensättas.


Läs så ljuger regeringen om hemliga dokument Metro

Polisen ska få lättare att spåra all datortrafik

Läs även opassandes senaste inlägg Det rättslösa samhället — sett genom bloggosfärens ögon

Aftonbladets forum där det pågår en diskussion.

Andra bloggar intressant om integritet

https://i0.wp.com/www.tindra66.sprayblog.se/upload/Svarta%E4nkan.jpg 


ÄR GUDRUN ANTEMAR OCKSÅ EN INTEGRITETSHAVERIST?

november 7, 2007

Boop bo bedooo Whitfield Diffie boob be de do..

Boop bo bedooo Whitfield Diffie boob be de do..

Uppdaterad 2007 11 09.
En ny integritetshaverist Gudrun Antemar har gjort sig synlig. Och eftersom vi är på frammarch mot Orwellsamhället så är det väl helt i sin ordning att jag något osäkert inleder med nyspråk.   Och även om hon gjorde ett gott intryck på Oscar Swartz så verkar det som om förslaget fått hård kritik av datainspektinens dataråd Hans-Olof Lindblom. Läs DN alla svenskars information lagras

Tyvärr verkar det som om Sverige lagförslag kommer att gå längre än vad EU föreskriver rapporterar IDG och Christian EngströmPiratpartiet menar att det bryter mot europakonvetionen.

Våra politiskt folkvalda samt vissa inom media och olika maktcentra dristar sig ju ibland till att vilja framställa oss som är emot Bodströmssamhället som udda och otrevliga figurer. Och det är väl bara att tacka Thomas Bodström.

Som om vi också skulle vara ett hot mot demokratin eller renodlade rättshaverister. Det är lika korkat som att tala om absolut säkerhet. Då tycker jag att det är legitimt att på Orwellskt nyspråk kalla dem integritetshaverister

Jag har svårt att förstå hur våra folkvalda kan uppfatta att de nya tvångsmedelslagarna skall bli ekonomiskt lönsamma, men även bärkraftiga mot illvillighet genom att sovra i det gigantiska databruset.

Ytterligare en oanständighet att notera så tror jag det kommer införas något som skulle kunna betecknas som olovligt informationsutbyte.

Mums fillibabba. Mycket brus blir det.

Läs
Telefonsamtal ska

sparas i ett år

säpo vill skärpa spionlag

Out of the Ordinary Finding Hidden Threats by Analyzing Unusual Behavior

Besök Bruce Schneier och läs om boken Beyond Fear
Thinking Sensibly about Security in an Uncertain World

Why Data Mining Won’t Stop Terror

Läs Per Ströms Senaste Nyhetsbrev här

Svenska superdatorer klara för drift

Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpning

OscarSwartz nya postning

Idg: Trafikdata kan lämnas utan domstolsprövning

Andra bloggar om Bodströmssamhället

Frendo