En sagolik saga om Stella Polaris, till Åminne af 1809-2009

januari 15, 2009
Rottneros Herrgård

Rottneros Herrgård

Jag har har varit på besök  hos vår Utrikesminister Carl Bildt’s blogg Alla Dessa Dagar och läst om inledningen av Märkesåret 1809 som hyllar samarbetet mellan Finland och Sverige.

Jag kan ju inte vara sämre och tar mig friheten  att  som självutnämd Sunne-ambassadör delge Er, mina läsare lite sagolikt informationsbrus om Stella Polaris och den historia jag finner så oerhört intressant.

En del av arkivet till denna stora internationella underrättelse-operation förvarades på Rottneros Herrgård för att sedan ha bränts på Lövsta soptipp sägs det.

Men det finns de som inte är helt övertygade.  Det står mer om det i artikeln och FRA Försvarets Radioanstalt är  även de omnämnda.

Vad hände med arkivmaterialet?

Enligt källorna, bl a Erkki Pale, mikrofilmades allt material från operation Stella Polaris. Pale tillsammans med löjtnant Lauri Pöyhönen ansvarade för arbetet i Stockholm. Pale fick klartecken från svenskar efter att ha etablerat en nära kontakt med försvarsmakten i Stockholm.

Allmänna åklagaren agerade som budbärare mellan Pale och svenskarna och i sinom tid fick Pale nästan obegränsad frihet att röra sig inom de svenska militära institutionerna. I Pales arbetsgrupp ingick kapten Bogojavlenskij, Pertti Hartikainen, A.Korkeakoski, löjtnant Jukka L. Mäkelä, Eero Helkama samt fröken Marjatta Pusa.

Filmerna skickades till Helsingfors för framkallning och sammanlagt blev det över 900 meter. Arbetet tog nästan 6 månader och det företogs mestadels i hotell Astorias källare i Stockholm.

Svenskarna blev rädda av den mängd av människor och material som operationen innehöll och beslutade att förbjuda finsk underrättelseverksamhet från svensk territorium.

Finnarna visste varken in eller ut och till slut bestämde de att sälja signalspaningsmaterialet för att kunna finansiera den framtida verksamheten. Mannerheim själv, som nu var landets president, gav order om att sälja signalspaningsapparaterna.

General Harald Öhquist fick uppdraget och skulle sedermera rapportera till general Rudolf Walden om affärerna. Försvarets ekonomichef Runar Bäckström fick som uppgift att dölja all redovisning. Svenskar ville köpa det finska materialet för en kvarts miljon kronor dåtida pengar.

I förhandlingar på hotell Grand i Stockholm den 14. 11 1944 deltog från Finland Erkki Pale och Hans Olof von Essen och från Sverige Torgil Thorén och Svante Påhlsson, numera värmländsk industriman, som hade bjudits in personligen av Rudolf Walden.

Resultatet blev två dokument, ett officiellt köpeavtal, där svenskar köper det finska signal-spaningsmaterialet, och ett gentlemannaavtal, där svenskar förbinder sig att förvara det finska arkivmaterialet i 50 år och sedan återlämna det. Enligt underrättelsechefen Raimo Heiskanens memoarer undertecknades detta avtal även av greven Carl Bonde.

Enligt vissa uppgifter ville finnarna datera avtalet till juli 1944 så att det skulle se ut som om operationen hade planerats och verkställts innan freden kom.

Svenskar ville inte fiffla med dateringen. Lådorna skulle fraktas till Påhlssons gods Rottneros i Värmland.

Påhlssons dotter Ebba Horn af Åminne har vittnat om hur lådorna förvarades där i åratal bakom lås och bom. Ett mindre antal lådor förvarades även på annat håll på Hörningsholms gods längre söder-ut. (källa Underrättelsehistoria III )

Läs även wikis Operation Stella Polaris.

På engelska wiki operation Stella Polaris

Gå till Värmlandsgille för att se stamfrändesmonumentet

Uppdaterar med en länk från Luleå Flygflottilj f21:  Snabba insatser redan 1940

Den 14 december 1939 gav Regeringen tillstånd att organisera det frivilliga flygförbandet som verkade i Finland under ledning av majoren Hugo Beckhammar. Sveriges första flygande snabbinsatsförband, F 19, var skapat och stred under divisen Finlands sak är vår

Uppdaterad 09 08 07
Spaningsarkiv öppnade för FRA artikel SVD

KÄNSLIG INFORMATION. År 1944 överförde den finländska radiospaningen sina arkiv till Sverige för att Sovjet unionen inte skulle komma åt materialet. De finländska erfarenheterna kom att vara till stor hjälp för svenska FRA, som upprättades vid denna tid.

Längre ner i artikeln står att läsa

Svenska FRA upprättades 1944 och allt från starten av sin verksamhet hade den svenska signalspaningen alltså tillgång till de finländska arkiven och mycket erfarna dechiffrörer och radiospanare. Redan tidigare hade det visserligen bedrivits viss signalspaning i vårt land, men inte alls så omfattande och avancerad som den som påbörjades när den ganska stora civila organisationen inledde sin verksamhet i slutet av beredskapsåren.

Från början av 50-talet bedrevs avancerad radiospaning framgångsrikt från några av flygvapnets DC-3:or och från fartyg. Det var ett av dessa flygplan som sköts ned av sovjetiskt jaktflyg utanför Gotska Sandön den 13 juni 1952.

Uppdaderad 2009 08 16

Gå till Stella Polaris Hemsida här kan ni se vilka lådor som var på Rottneros klicka

Uppdaterad 2009 08 30

Läs även artikeln i Newsmill skriven av författarinnan och medievetaren Johanna Parikka Altenstedt.
Mycket står att läsa på siten Stella Polaris som jag länkat till tidigare. Boken Operation Stella Polaris kommer att läsas med stor förtjusning.

Jag vill därför också rikta ett personligt och innerligt tack till Johanna och alla övriga inblandade som gör det möjligt att för mig få utforska denna historia ytterligre. I synnerhet mot bakgrund av att ett av mina första arbeten (Sommarjobb) var på Rottneros Herrgård under ett antal somrar.

Operation Stella Polaris är en hemlig men spektakulär underrättelseoperation 1944 vars historiska och politiska värde för Finland och Sverige under efterkrigstiden fortfarande är outforskat. Men framför allt behövs det nya glasögon när man analyserar andra världskriget här i Norden. Det handlar om fler än två sidor. Vi måste våga analysera vår dåtida politik utifrån dåtida förutsättningar och inte bara med facit i handen, säger medievetaren Johanna Parikka Altenstedt som skrivit en bok i ämnet.

Uppdaterad 20100121

Wisemans Wisdoms uppmärksammade även han Operationen. Finns en del bra lästips i kommentarsfältet. Speciellt Johan Westerholms tips om  Oula Silvennoinens avhandling intresserar mig.

Ytterligare infallsvinkel kan vara artikeln Sovjets spionage gav utrymme åt slumpen artikel Svd från 21 nov 2009

Rekommenderad läsning: One Hundred Years of British Intelligence Inside MI5 and MI6

MI5 (responsible for internal security) and MI6 (the foreign secret service) were founded simultaneously in August 1909, partly via the advocacy of Home Secretary Winston Churchill, in the face of perceived threats from German spies and Irish nationalism.

The color of truth is gray” (Andre Gide), because truth is evasive and often hidden from the public by purposeful cover-up.Generations of British spies, as well as their controllers and masters, contributed to the security of their country,

“For decades to come the spy world will continue to be the collective couch where the subconscious of each nation is confessed” – John LeCarré

Stöd våra soldater Bär det gula bandet.

frågat om tillstånd att publicera symbol här


PENTAGON BOYS FRÅN E-RING VAKNA NU ANG GAZA

december 29, 2008
Foto av Utställning i Stallet Mårbacka 14 juni 2008

Foto av Utställning i Stallet Mårbacka 14 juni 2008

Jag kommer inte att försöka mig på några äventyrliga analyser i en sådan komplex politiskt känslig fråga.

Rädslans kultur kramar oss ändå med sin knutna järnnäve och vi matas med en del djupa analyser i Palestina Israel frågan.  Andra uttalanden är av distrortionskaraktär och narrspel och rent av det som faller under kategorin  impression managementNu ser jag i DN att Israel är i fullskaligt krig med Hamas

Det gjorde inget om Pentagon-boysen som springer i runt i E-ring med viktiga beslutsunderlag vaknade till och brainstormade samt brusade fram något annat än halvtrista nollsummespelvarianter och annat som liknar fångarnas dilemma.

Dags för tredje vägen och hoppas att den nya administrationen i USA kan tänka i alternativa banor och sluta vara så fixerade vid att spela schack och hoppas på en checkmate..

Jag lyssnade till vår Utrikesminister Carl Bildt i morse och jag tycker att han med sina djupa kunskaper kunde ha varit mycket tydligare ang Sveriges hållning.  Och jag saknar svensk medierapportering ang Mr Tony Blairs förehavanden.

Samt vår Utrikesminister  har ju varit med och haft synpunkter i en peer to peer vända  i denna lilla skrift Building a Succesful Palestinian State som utgavs av RAND org 2005

lästips.Tony Blair: Israel’s options are difficult, but Gaza is not staying still

Water in the Gaza Strip

Call for an immediate cessation of the aggression by the Israeli military forces in Gaza


SERE: EN HORRIBEL STUDIE I TORTYR

oktober 28, 2008
Bilden heter: Skuggan. Sunne Järnvägstn Januari 2010 foto Tindra66 inlagd 20100122
Kände att jag var tvungen att ta en lång paus från FRA-pratet och våra västliga problem en stund. Även om lagen ingår att bekämpa kriget mot terrorism så kan jag inte låta bli och ställa mig frågan vad vi/våra insiktsfulla makthavare håller på med. Och hur kommer denna upptrappning att sluta?

Mina tankar har vandrat fram och tillbaka och de har återkommit till en enda sak. Och det handlar om Tortyr. Om hur till synes normala människor medvetet kränker och utövar ”omild behandling” gentemot andra människor.

På engelska kan det kallas ”Moderate Pressure” som ”någon” har importerat från mossad. Och det finns framstående individer inom vår statsmakt som har anammat dessa till synes oskyldiga begrepp.

Det behöver väl inte tilläggas att jag tycker oerhört illa om den inramningen (framingen) ang. utövandet av fysiskt och psykiskt våld.

Jag har haft uppe Philip Zimbardos fängelseexperiment tidigare och som ett brev på posten visade kunskapskanalen förra veckan delar ur denna film. Professor Philip Zimbardo förklarade själv hur även han blev en del av ett systems destruktiva makt. Ingen går säker och det handlar om negativ påverkan i system eller strukturer.

Jag kommer nu att delge er ett dokument som heter SERE daterat 2002 och det är riktlinjerna för hur fångarna vid Guantanamo skulle behandlas. Jag hittade länken via min favoritsite National Security Archives NSA

Dokumentet är på sex sidor och ger rekommendationer på hur olika kränkande åtgärder ska utföras.

1. Shoulder slap.

2. Stomach slap.

3. Hooding.

4. Stripping. m.m.

Läs mer på siten Torturing Democray
Den här länken innehåller intressanta filmer. Väl bekomme!

Gå till amnesty .se

Bildt: Vi kommer att kritisera Etiopien

Attitudes to torture

Guantanamo interrogation draft picked by Slate.com as ”Hot Document”

Lucifer Effect Philip Zimbardo

KUBARK anno 1963 Även det en liten studie i Intervjuteknik


FRA-SHOPEN ”KÖP BYT OCH SÄLJ” SAMT ANNAT SNASK.

oktober 16, 2008
Vilket perspektiv ska vi ha Fra?

Vilket perspektiv ska vi ha Fra?

Lite stavfelsrättning idkad 2008 10 21

Fick mig till livs signalspaningsdokumentet från R&D ang Signalspaningslagen. Jag läste bra reflektioner hos Hanna Wagenius Och det tack vare Jens O’s blogg. Jag kan inte hjälpa det, men det känns som om våra folkvalda använder oss medborgare som försökskaniner i ett samarbetsexpriment.

Jag reagerar på begrepp som ”grundinventering,” och  ”projekten”

Grundinventeringen innebär kanske, tillgång till rådata via öppna eller slutna källor eller?  En skrivning som lyder ”innebär att alla ”projekt” blir tillståndspliktiga sid 22″.

Nu har tjänstemännen vid stadsrådsberedningen alltså ramat in (en frame) ”objekt” till ”projekt” och det antyder att fiskandet/trålandet i trafikstråken sker i större form än vad ”några”  vill medge. Den karamellen ska jag snaska på länge och omsorgsfullt.  Och jag anar att det kan ha något att göra med underättelse och jakt i Jointness och Partnerskap. Det är väl det där avtalet med Deparment of Defence Defense som spökar. Kanhända, måhända!

Hanna reflekterar ang underrättelsedomstolen och ställer den relevanta frågan hur den skulle kunna bli självständig.

[3. Hos Hanna ] ”Specialdomstolen” i fråga kan komma att utgöras av en ny domstol, kallad ”Underrättelsedomstolen”. Hur den ska göras oberoende av regeringen och FRA framgår inte

Det kommer självklart att bero på dess sammansättning. Och en variant skulle kunna vara

1. Tre hovrättsdomare.
2. Två allmänpraktiserande ”jurister” ex professor eller docent för vardagsanknytningens skull. Deras inriktning Teknisk juridik ex från post och telestyrelsen samt folkrättsligt kunnig.
3. En observatör från respektive parti för insynens skull. Transparensen ni vet. Och gärna några som då uttalat kritik mot lagen.

Och vi kommer säkerligen att få höra en del argument -som att nu har FRA ihop med SÄPO och vårt samarbete med ”USA’s irakstyrkor” bidragit till att al-Qaidas ledare no 2 kunde elimineras. Dvs. FRA ihop med sina partners har strålande köp,  byt och sälj dagar.

Jag har skummat artiklarna i SVD och DN samt överhört uttalandet av den öppna ”doldisen” från Säkerhetspolisen, SÄPO.

Det jag inte uppsnappade i den allmänna rapporteringen är om ”förgörandet” av den terrormisstänkte Irakiern genererar en förstärkt hotbild för vår trupp utomlands i regioner som Afghanistan etc. Möjligen, troligtvis är det så.

uppdaterat: 2008 10 21  Enda tidningen som jag kan se just nu som konstaterar att sverige inte har trupp i irak är The Local. Men det finns andra svenskar på plats. Typ, svenska poliser som ska observera de svenskutbildade Irakiska poliser som tränats i jordanien eller att svensk polis kontrollerar trafficing eller människosmuggling från Irak.

Var han så högt uppsatt som det hävdas i underrättelsen behöver jag sannerligen inte ha IQ fiskmås för att förstå så är fallet. Carl Bildt ihop med regeringen kommer därför att kunna hävda  att ”signalspaningslagen” måste denna komma på plats så fort så möjligt och i nuvarande skick. Punkt.

Nej. Jag stöder inte terrorism. Absolutely not! Ifall någon nu tror det. Men jag vill ha fakta och i synnerhet efter Egyptierna, CIA  SÄPO samt deras renditionfadäs.
Vi hörs men jag vet ej när,  Ha det bra!

ATT DUELLERA MED FÖRSONING – IRAK KONFERENSEN!

maj 29, 2008
President Barack Obama awareded Nobel Peace Price 091009
President Barack Obama awarded Nobel Peace Prize 091009 http://nobelprize.org/nobelfoundation/index.html

Bilden  heter Ros i November-Fredsduva och används med tillstånd av fotopoeten Margareth Osju!

 Titeln är en parafrasering från en annan amerikansk utrikesminister nämligen Madame Secretary, Madeleine Albright. I sin memoarbok så har hon döpt kapitel 20 sid 366 till ”Att duellera med diktatorer” . Fredsarbete för mig handlar i mångt och mycket om att duellera med fred och försoning som begrepp.

Jag har försökt att lyssna till rapporteringen från media och jag kan inte hjälpa att jag blir lite frågande, då jag upplever att de fokuserar för mycket på den enorma polisiära säkerheten. Dyrbar sändningstid går till spillo. Det då de kunde ha gjort inslag om de civila organisationer bla. kvinnoorganisationer som inte är inbjudna till konferensen.

Jag förstår inte riktigt syftet och hypen kring polisen och när den övriga säkerhetshelheten förbereder sin insats. Det finns betydligt viktigare saker att trycka på och som gjordes i morse och sent igår. Nämligen de civila organisationer som inte är inbjudna att delta, samt vad ett omfattande utrikespolitiskt försoningsarbete bör utgå i från.

Så här tolkar Förenta staternas förra utrikesminister utrikespolitikens roll. ”Syftet med utrikespolitik är att påverka andra nationers politik och handlingar på ett sätt som tjänar ens egna intressen och värderingar. De medel som står till buds omfattar allt från vänliga ord till kryssningsmissiler att kombinera dem på lämpligt sätt och med tillräckligt tålamod är diplomatins konst”

Det är ord som jag tycker är väl värda att begrunda nu dessa dagar då Condoleezza Rice tillsammans med FN: s Generalsekreterare Ban Ki-Moon besöker oss.

Jag hörde en analys på en Tv-kanal att sista steget nu i Irak processen är diplomati.

Och för ca ett år sedan tog jag upp just att det kunde vara så eftersom jag besökte en Tankesmedjan Third Way som lade ut just den riktningen.

I juli förra året så publicerade jag något som liknade den analysen under ett inlägg som heter tredje vägen i kampen mot terrorism och där skrev jag följande.

Bland annat så önskar de att USA’s nästa president och administration börjar förhandla även med de regimer som har principer och policys de säger sig förakta

We must use negotiations—even with regimes whose principles and policies we rightly detest—to advance our national interest and to increase thelegitimacy of steps we may be compelled to if diplomacy fails. (källa sid 14 _Security_First) De anser även att om vi kanske inte kan påskynda demokratiseringstakten i odemokratiska länder genom propaganda så är dialog och diplomati en bättre väg att gå. Kärnverksamheten blir istället diplomati!

Läs rapporten och bedöm själva och jag tror att vi börjat skymta några av strategierna i horizonten. Kanske deltar Sverige i tyst samförstånd men personligen hoppas jag att vi har någon representant med ryggrad ex. Utrikesminister Carl Bildt och Statsminister Fredrik Reinfeldt som bestämt håller med om att det är framåtriktad klartext som gäller även för USA och dess eventuella brott mot folkrätten. Men även att det nu är förhandling förhandling förhandling som är på agendan.

Trots det är jag stolt över att Sverige och att Ban Ki Moon ville att ”Dear old Stockholm” skulle få stå som värd för denna viktiga Irak konferens och landets väg mot återuppbyggnad demokratisering och försoning!

Condoleezza Rice tackade Sverige

Toppmötet Inlett

A Third Way Report by William Galston and Elaine Kamarck
With Sharon Burke May 2007 SECURITY FIRST A Strategy for Defending America


TREDJE VÄGEN I KAMPEN MOT TERRORISM..


Dear old Stockholm en jazzigare och kanske barskare variant av ack Värmland du sköna 😉


CARL BILDT och PALESTINA Samt RAND.org

juni 27, 2007

http://www.tindra66.sprayblog.se/upload/Me%20in%20da%20shop

Hej Jag fortsätter att kolla vad Carl Bildt har för sig inom RAND org.

I mitt forskande hittade den här skriften som han lämnat synpunkter på. Den heter Building a Successful Palestinian State

Han har i alla fall kommenterat det här forskningsarbetet  om en ny Palestinsk stat som gjordes 2005.

Studien har tillkommit dels genom privat donation från ett par som heter David and Carol Richards samt ytterligare avgifter från andra forskningsstudier som RAND.org gör åt viktiga kunder!

Så här inleds undersökningen och det är väl bara att gratulera Carl Bildt för hans insiktsfullhet i palestinafrågan. För er som orkar, läs den studien för den är intressant på många olika sätt.

Many people both within and outside RAND contributed to this book.

The author are deeply indebted to the numerous Palestinian and Israeli experts who graciously donated their time and expertise to provide source material for this analysis. We are equally indebted to Laurie Brand, Bruce Hoffman, Lawrence Freeman, Itamar Rabinovich, Yezid Sayigh, David Aaron, and Carl Bildt, who carefully reviewed several drafts of this entire study. Their thoughtful comments and in-depth knowledge of the Middle East helped us analyze and refine the policy implications of our research När jag läser i studien så åtrkommer en sak och det är vikten av good governance (politisk ledning styrning) och på sidan 74 kan man läsa följande:

Good governance requires that those who make and implement policies be competent in their duties and transparent in their actions.

Det kanske vore något för Carl Bildt att ta fasta på då han värnar om öppenheten och vikten av dialog.

Jag vill inte bevittna ett ytterligare KU förhör som mest påminner om ett narrspel!

Tindra-Annette


CARL BILDT DEMENTERAR GASPRAT MEN INTE BILDERBERGSAMKVÄM

juni 4, 2007

Då har Bilderbergkonferensen gått av stapeln och Utrikesminister Carl Bildt har en liten blänkare på sin blogg alla dessa dagar där han upplever att rapporteringen från DN är lätt konspiratorisk.

Man kan tycka vad man vill om Bilderberg, men trots det tycker jag det är rakkryggat av Carl Bildt att åtminstone nämna att han varit på mat och prat i Istanbul.

Måhända jag tycker att DN kunde varit mer kritiska över Bilderbegforumets syfte, och om det är förenligt med den öppenhet vi i det politiska Sverige eftersträvar.

Men varför upplever han att det är konspiratoriskt av DN att tolka det som att han varit och talat om Gas. På dagordningen som vi vanliga inte får ta del av så spekulerades det om att man talade om energifrågor och i det begreppet torde väl då gas möjligen ingå.

Läs trolig agenda här samt trolig deltagarlista jag publicerade det här för någon vecka sedan på min andra blogg.

Kanske är det så att Bilderberggruppen sätter dagordningen för G8 mötet som snart går av stapeln.

Och jag tycker Bilderberg gruppens agenda verkar vara ett utkast till vad som skall avhandlas på den sammankomsten. Jag frågar mig dock vilka implicita överenskommelser som gjordes under bilderberggruppen.

Vad ett öppet fora diskuterar kanske är något helt annat än vad ett ett slutet fora avtalar.

Ytterligare en deltagarlista till bilderberg gruppen här..samt ett sammandrag här av Daniel Estulin

Bilderberg 2007 conclusions
Thanks to our inside sources at the conference, we have compiled what we believe to be an accurate and a credible model of Bilderberger 2007 conclusions. We are working against the clock to bring this information into the open. Our Robert Zoellick report from Friday has now been confirmed by the Financial Times when this well respected periodical announced on the front page of June 2, 2007 edition that “Robert Zoellick is the World Bank’s new chief.”

We, of course, already knew that. The issues we are working on deal with European Bilderbergers anger at Bush´s shift on climate issue, the upcoming G8 meeting in Heiligendamm, Germany where Merkel and her European Bilderberg allies will position themselves as true leaders of the environment.

European Bilderbergers were fairly unhappy that a pre-G8 Bilderberg could not resolve and reconcile contradictory views on the issue.

As one German attendee stated, “This requires feats of diplomatic acrobatics, something unfortunately greatly lacking in the current U.S. administration.”

Another issue of great concern to both American and European Bilderbergers is Russia’s current muscle flexing on the energy issue. The TNK-BP license is just one of the many signs causing anger amongst the globalist elite.

After years of economic stagnation, said one American Bilderberger, “Russia is acting against unipolarity’s accommodating ideologies and politics, against its recently resurgent manifestations and machinations, and against the instruments of its perpetuation, such as the North Atlantic Treaty Organization (NATO).”

Bilderberg 2007 served as a consensus building to decide on a common policy and strategy to deal with Russia’s resurgence.

Another subject under discussion dealt with Afghanistan. It was commonly agreed by the attendees that the US-led NATO alliance and mission is in a state of quagmire and “that the situation is getting worse.” Bilderbergers will be urging NATO and the US to decide on their real mission goals – economic development or the hunt for al-Qaeda and the Taliban.

Finally, get ready for a new phrase in the lexicon of realpolitik shortly to have its coming-out party – “sustainable consumption,” to define a more humane approach to global warming.

OBS jag värderar inte innehållet i det här det får ni göra.

Innerligt
Tindra-Annette