Är lösningen på kommunikationsproblem nya register?

maj 26, 2010

jahaja

Det här med registerinflationen är synnerligen beklämmande, för så fort något allvarligt inträffar så så heter lösningen på problemet register. Det är ett sterootypt tänkande och någon gång måste våra betrodda eller experter tänka utanför ramarna. Register upplöser sällan dilemmat i sig. Det uppenbarar sig i stället nya risker eftersom databaser läcker. Pul,Personuppgiftslagen är en komplex lag. Jag upplever uttalandena som väldigt kosmetiska.

Register och uppgifter kommer med stor sannolikhet att användas felaktigt det här kan vi läsa i sydsvenskan ang kritiken från Datainspektionen och händelserna på sahlgrenska som sålt uppgifter ur sitt kvalitetsregister

Katarina Erlingson (C) vice ordförande i regionstyrelsen säger  -Vi har uppenbarligen inte haft tillräckligt bra rutiner och det är vi som bär ansvaret för detta, säger hon.

Professor Leif GW Persson är skeptisk till DNA registret och så här står att läsa i Aftonbladet.  Han -menar att svenskarna har för stora förväntningar på vad ett heltäckande DNA-register skulle innebära”

Jag skriver under på det.  Och är det nu så att vi ska utöka andelen register så bör det exempelvis finnas offentliga sådana på exempelvis polismän som blivit varnade p.g. a. felaktiga ingripanden. Kanske måste det införas kontroll och tillsyn via en nordisk databas på väktare som efter några veckors grundutbildning som med vapen som en batong faktiskt är.

Det bör kanke finnas register på alla myndighetspersoner som fått erinringar eller varningar och som kanske inte är lämpliga för sitt yrke. Och eftersom vi vet att handhavandet och gallring i olika register är lite si och så bekymrar det mig att inte den debatten tas.

Återigen är skanderandet efter nya databaser ett trix eller en del i en osund säkerhetsteater.  Det  ska se ut som om de felande visar handlingskraft och att man åtgärdar  brister i det organisatoriska. Självklart så förstår jag dem som är oroliga nu ang den prickade läkaren.

Men där hade de tillsättande kunnat ringa och ta referenser. Så varför gjordes inte det? Vad är vitsen med referenter om ingen kontroll görs? Hur ser kommunikationen ut? Blir den bättre av nya databaser? Bör det inte istället vara så att arbetsorganisationen tränar upp sin kommunikativa förmåga? Är det svårt att ringa telefonsamtal till Norge eller andra länder i Norden?

Visst nu kommer kanske en lagändring  men varför kritiseras inte de som faktiskt inte gjort den granskning och kontroll som ska göras vid tillsättandet av så avancerade arbetsuppgifter som läkaryrket innefattar.  Kanske borde dåliga chefer eller rekryterare omfattas av ett register?

Frågan är hur informationen om läkarens felbehandlingar i Norge helt har missats av hennes svenska arbetsgivare. Är det dessutom rimligt att en läkare som inte ses som tillräckligt kompetent för att operera i Norge får göra det i Sverige?

– Det är en väldigt bra fråga. Det är definitivt inte rimligt att den som inte har rätt kompetens får arbeta fullt ut, säger Per Anders Sunesson.

Jag säger som min twittervän Hepal
Twitter 20100524

Följ mig på twitter

Annonser

Fler register löser inte metodproblemet.

augusti 5, 2009

 

En analytisk tiger i tänk tanken är bättre än sociogramklibb i crays-kakburkar

En analytisk tiger i tänktanken är bättre än myndigheters sociogramklibb i crays-kakburkar

Inte nog med att datafiler kommer på drift  när jag vaknade i morse så kunde jag läsa i DN att  Polisen vill utöka arbetet i olika register precis som Erik Hultin reagerar jag på följande stick. 

Justitiedepartementet arbetar med en ny lag om behandling av personuppgifter i polisens brottsbekämpande verksamhet. Polisen vill bland annat få möjlighet att utöka sina register och vidga samarbetet mellan de olika myndigheterna.

Jag vet inte om jag ska skratta eller gråta. Hur kommer det sig när man inte ens klarar av att ansvara för sekretesslagda datafiler att man fortsätter att vilja få tillstånd ett utökat registersamarbete. För när jag läser följande i Polisens problembild 2011 sekretessprövad version så blir det verkligen pinsamt.

För att effektivt kunna bekämpa den organiserade brottsligheten är det viktigt att Poli- senkommer åt nyckelpersonerna i den kriminella verksamheten. Ett verktyg för att underlätta detta är listor över vilka personer det finns ett särskilt behov av att punkt-markera. Det finns dock en risk att arbets metoden bidrar till ett ökat kändisskap för de kriminella och ”att vara listad” kan ses som statushöjande inom den kriminella världen.

Det pratas om tillit myndigheter och medborgare emellan.  Vi medborgare ska lita på våra politiker att de alltid har rätt. Det börjar bli en aning farsartat med denna krampaktiga fastlåsning vid  tilltron att fler register kommer att ge bättre koll på proffsbuset. Chefen för länskriminalen ville inte yttra sig i TV4 i morse. Tror jag det då hon har arbetat på Säpo tidigare. Polisen är ju den myndighet som ska ansvara för den systemhotande brottsligheten och illbattingar genom casus belli organized crime.  En skarp operativ samverkan myndigheter emellan.  Jag skrev om det redan i november 2007 och avslutade

Sedan så frågar jag mig blygt, om polisen klarar av att använda sina lagstadgade verktyg. Trots avlyssning verkar det som de i en del fall inte riktigt förstår hur de skall hantera materialet. Vissa busar går fria trots bra spaningsmaterial men att det klantas till i rätten.  Eller att man försöker döma för ett brott som någon annan redan blivit dömd för via samma avlyssningsmaterial.

Nu kan jag lägga till att man inte håller reda på datafiler /minnesstickor eller att samarbetspartners (kom ihåg polisen har inte gjort fel?) kopierar över en datafil till en dator som blir stulen. Än värre kan vara att filen låg på ett mailkonto typ gmail/hotmail som lätt som en plätt kan kapas om illvilligheten är ute efter dig. 

Snart skickar Rikspolisstyrelsen fram Sveriges enda? länspolismästare Carin Götblad. Hon ska få berätta om hur väl projekten Nova, Laura samt Nickel fallit ut, och att att värdetransportrånen minskat. och glöm inte att man förhindrade ett rån alldeles nyligen.

Läs detta lilla stycke som är taget från mål och riktlinjer den systemhotande brottsligheten Västra Götaland 2009

Dessutom reflekterar människor inte i samma utsträckning över sina handlingar på internet. Den polisära närvaron och synligheten på internet behöver därför öka. Metoder för underrättelse-, spanings- och utredningsarbete på internet behöver utvecklas och systematiseras. 

Det förefaller som om polisen själv behöver stämma till eftertanke innan de börjar gräva i databaser. Samt att polisen ihop med populistiska politiker kanske bör fokusera och genomföra samt utvärdera nedan citerade intentioner. Sen kan vi med tillitsfulla medborgare/ väljares hjälp börja bygga upp regionala underättelsecentra RUC och det nationella underättelsecentret NUC.

Verksamhetsplanen utgör grunden i polismyndighetens planering av verksamheten. Polisens underrättelse-modell (PUM) med operativa ledningsgrupper på olika nivåer och VPOP-systemet är verktyg för förfinad ledning och styrning av den verksamhet som är beslutad i verksamhetsplanen d.v.s. VPOP bidrar till att säker- ställa att statsmaktens intentioner får genomslag i bedriven verksamhet. Därutöver bidrar VPOP till ett mer strukturerat och kvalitetssäkrat planlagt arbete med möjlighet att identifiera goda och verkningsfulla arbetsmetoder. 


Personer i ledande funktioner ska vara medvetna om deras kommunikations-ansvar och om kommunikationens betydelse i ledarskapet. Det är betydelsefullt att såväl intern som extern kommunikation är planerad och kvalitetssäkrad. 

 

Kopierat från Erik Hultin Andra intressanta bloggar om: ,

 

Mary skriver polisens hemliga listor på marknaden 

 

Kulturbloggen.

 

Polisens problembild 2011 sekretessprövad version


Rikskrim årsredovisning 2007


Rikskrim årsredovisning 2008

 

Polisen Projekt Alcatraz förlängs

Polisens Budgetunderlag 2007 2009

Betänkandet Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpning

The Organized Criminal Activity Becomes Transnational