FRA-MEDLEYT OCH CIRKELRESONEMANG!

augusti 25, 2008
Redigerad 2008 08 25

FRA medley. Den 16september ska det demonstreras. Folkfest är påbjudet på olika ställen i Stockholm då riksdagen öppnar igen. Otaliga är konsekvensanalyserna så den parlamentariska utredningen som socialdemokraterna vill ha till stånd är i princip färdigställd. Det är bara att fiska ur bloggdammen. FRA hjälper säkert till att vaska fram sina guldkorn, eller inte! ;D

Nu börjar jag personligen sakna en komparativ analys på hur sigintkontrollen ser ut i andra länder. Många av blogginläggen där FRA nu debatteras hamnar i cirkelresonemang och argumenten är och förblir de samma. Svenska medborgare ska inte riskera att oskyldigt hamna i ett massivt datatrålande. Och signalspaning är inte detsamma som kommunikationstrålande/ massfiskande efter olika variabler.. typ, cky cky peacekeeper. (Peacekeeper är en missil) Tricky Dicky smeknamn på Nixon en gång då det begav sig.

FRA kan hjälpa till med brottsbekämpande insatser då de har Rikspolisen, Tullverket samt Säpo som kunder. FUN försvarets underrättelsenämd är vingklippt och kompetensen ej tillräcklig. Ledamöterna är stumma eller har yppandeförbud! Har de kommit fram till något av vikt någon gång?  Och utnyttjar FUN sitt mandat tillfredställande? Har de överhuvudtaget tagit några intiativ till en genomgripande översyn  av verksamheten de är satta att kontrollera.

Partnerskapsavtalet med homeland security har legat och snurrat i mitt medvetande de senaste dagarna och kanske vi måste börja och ställa frågor kring det även då vi samtalar om FRA-lagen. Dokumentet är svårtolkat men det finns en hel del ”partnerskapsprojekt” som jag kan tänka mig har med signalspaning och comintteknik att göra.

Avtalet är nog
ett state of the art agreement som bidragit till att låsa in regeringen i en svår position. För det skulle mycket väl kunna vara så att vi tagit emot en del projektpengar av någon eller några part (er) som agerar som ”voice of their masters” för att parafrasera Bengt Åke Wennbergs uttryck.

Byt namn på brusgruvan när lagen görs om. Radioanstalt vad är det för namn på en brusmyndighet?

Här är härligt luddiga formuleringar för partnerskapsprojektet med U.S Homeland Security att börja borra i för hugade.

Means of Achieving Objectives

The Parties shall seek to achieve the objectives set out in Article 2 (Objective) by means which may include, but are not limited to:

a) facilitating a systematic exchange of technologies, personnel, and information derived fromor applied to similar and complementary operational Research, Development, Testing and Evaluation;

b) collaborating to develop technologies and prototype systems that assist in countering present and anticipated terrorist actions in their respective territories and other homeland threats that satisfy their common strategic interests and requirements;

c) integrating or adapting the homeland security technologies of each Party to save development costs;

d) conducting evaluation and testing of prototype homeland security technologies;

e) developing an approach to identify shared priorities, including areas of research for Cooperative Activity.


Andra bloggar om FRA

Annonser