LEX ORWELL OCH MITT BREV TILL ÅSA TORSTENSSON.

juni 11, 2008
http://www.tindra66.sprayblog.se/upload/Tindra66%20outside%20da%20house

———- Forwarded message ———-
From: automatsvar@regeringen.se <automatsvar@regeringen.se>
Date: 2008-jun-11 14:00
Subject: FRA lagen proposition 2006/07:63- Rädslan och Tystnadens spiral (till Åsa Torstensson, svar går till tindraannette@gmail.com)
To: registrator@enterprise.ministry.se
Cc: tindraannette@gmail.com

Från: Tindra-Annette Broström

E-postadress: tindraannette@gmail.com

Många av er i riksdagen har fastnat i Rädslans och Tystnadens spiral, ang. FRA lagen proposition 2006/07:63.

*Rädslan har många ögon och kan se underjordiska ting.Och jag är besviken över att Alliansen och Du Åsa Torstensson avvisar integritetsombudsmannens Pär Ströms argumentation.

Jag känner en stor skepticism till det lagförslag Du som statsråd och andra regering/riksdagskollegor kommer att rösta om den 17 juni. Och det verkar som om ni överskattar tron på den prediktiva analysens förträfflighet. Det att kunna ringa in och fånga terrorister och andra evil-doers. Varje ord, varje text eller meddelande är alltid vidöppet för tolkning.

Kardinal Richelieu uttryckte sig ungefär så här. Ge mig ett papper med sex meningar skrivna av en omvittnat hederlig person och jag skall se till att få honom hängd. De som skall bearbeta och analysera den insamlade informationen kan förledas att tro att det som är synligt eller avlyssnat är oförvanskat data. Och det handlar även om underättelseskråets professionella integritet.

Om Lex Orwell FRA Prop. 2006/07:63 handlar om Demokratins självförsvar och möjlighet att ibland använda odemokratiska metoder för att skydda sig mot yttre och inre hot/fiender. Då ankommer det på er betrodda och våra folkvalda. Ni måste se till att finnas möjlighet till transparens för dem som arbetar inom underrättelseväsendet. De behöver förstärkta verktyg att påtala oegentligheter eller att det skett en ändamålsglidning.

Sekretess får inte vara en anledning till att dölja underättelseväsendets misstag. De ska inte som professionella aktörer riskera att bli bestraffade. Jag talar om möjligheten till accountability, redovisningsansvar.

Det brister betänkligt i den förmågan inom många sfärer inom det offentliga och politiska. Och i synnerhet inom underättelseverksamheten.

FUN Försvarets underättelsenämd är till sin skepnad inte det vässade instrument som då behövs för denna typ av genomskinlighet och kraftigt förbättrade möjligheter till insyn och kontroll. De som skall sovra i bruset kommer möjligen och troligen att hitta det den vill hitta genom övertolkningar av den samlade informationen. Och jag tror den nya lagstiftningen endast ger en illusion av säkerhet.

Sociogramkartläggningen gör att om någon hyser agg till dig och vill misstänkliggöra så kan man ju organisera så att redan kända brottslingar eller misstänkta skickar mail till den de vill kompromettera, och denne person besvarar mail-kontakt i god tro hamnar denne i misstankeregistret. Personen befinner sig då i en sfär som kallas ”guilty by association”.

Jag tror inte att Ni/Du vill gå så långt som att statens kontrollanter ska har rätt att godtyckligt öppna dina brev för att de misstänker att du kanske i framtiden kan komma att begå en brottslig handling. Det blir verklighet 1 januari, 2009 om Riksdagen antar FRA lagen som vi motvallare kallar Lex Orwell

Och att som Statsminister Fredrik Reinfeldt hävdade idag i morgonens partiledardebatt att FRA-lagstiftningen är ett led Svensk Säkerhetspolitik blir en chimär. Det handlar i klartext om den politiska inramningen, som är kriget mot terrorism. Samt om de samarbetsavtal som ingåtts med Department of Defence och andra intressenter då det gäller det nätverksbaserade försvaret via utrikesnämnden och utrikesdepartementet. Och går det verkligen att särskilja det som Ni väljer kalla yttre och inre hot i denna värld av osäkerhet?

Internetbaserad kommunikation samt teletrafik, google-sökningar och chatt går via olika inhemska och utländska noder. Det går alltså inte att avgöra om det är inhemsk trådbunden trafik. Och viss nationell tele/Internetutrustning är placerad utomlands av tekniska skäl.

Jag uppmanar dig därför att rösta nej till Lagförslaget/Proposition 2006/07:63 eller att ni bordlägger frågan ytterligare en tid så att den får beredas vidare.

Och det politiskt korrekta i nutiden är inte alltid det riktiga förhållningssättet i framtiden.

Med Vänlig Hälsning
Tindra-Annette Broström, Sunne Värmland

(*Miguel de Cervantes Don Quijote)


SHERIFFEN FRÅN VARES ULF HENRIKSSON TALADE KLARTEXT!

april 24, 2008

Yxorna är värda allt gott. Yx Yx!

Yxorna värda allt gott. Happy ending 2009 Good beginning 2010
keep on winning the heart and minds of the locals!

Uppdaterad 2008 04 25 uppdaterad med ny bild 2009 03 03 uppdaterad med ny bild 091215
Uppdaterad med länk om visbykorvetten 091216

Var uppe med tuppen i vanlig ordning och tittade på inslaget SVT gjorde om hur mycket Försvarsmakten mäktar med i bantning.

Jag tyckte inslaget med Sheriffen från Vares, Överste Ulf Henriksson känd från grannfejden tv3 var mycket tydligt. -det är befriande med någon som talar klartext och är bestämd.

Han lyfte fram en obekväm frågeställning. Varför läggs det aldrig förslag på att HKV Försvarsmaktens Högkvarter reduceras i personalnumerären? Så klart att även vi övriga medborgare är kritiska som SVD mycket riktigt uppmärksammar.

Ulf Henriksson vågade även ställa den mycket relevanta frågan ang. kostnaden för allt det som redan avvecklats. Och som vanligt blir min frågeställning, har vinsten ett pris och vad kostar det? Försvarsmakten har inte råd att tappa ytterligare kompetens. Vem ska sörja för att återupprätta den inhemska försvarsförmågan. Förslaget om att flottiljen i F21 ska läggas ner verkar absurt och det berör ca 600 anställda + andra kringintressenter som är helt beroende av Luleå garnison.

Men planerna utgår väl som vanligt från ett missriktat maktperspektiv. Och det är inte svårt att börja fundera om det handlar om att det är svårt att få de från de sydligare delarna av Sverige att flytta till Norrland

Vi vanliga medborgare måste ställa oss frågor som hur långt innan vi får en förhandsvarning vid ett strategiskt överfall från någon illvillig trätobroder. Det mest sannolika är väl på sin höjd ett par timmar. Men Luleå kanske skall få ett par extra eurofighter och F16 att meka med, och inrymma i de tomma hangarerna. Och vem/vilka skall skydda basen vid Vidsel och uppe i Esrange.

Utbildningstiden för ett tämligen inövat försvar har möjligen en minimitid på 10 månader kanske upp till 5 år. Och historien visar tydligt att länders förmåga att aktivera sina resurser på ett lämpligt sätt i en kris oftast kommer försent. Hur mycket underättelse-information man än tror sig ha?

Den missade informationen kan som bekant ge upphov till oanade konsekvenser. Men eftersom vi ska ha ett omfattande samarbete med Department of Defense kanske vi skall sätta vår tilltro till vår partners förmåga och via jointness sia in i framtiden

Jag föreslog redan i maj 2007 ett nedbantat försvar . Men det var ironi då jag märkte vart vinden blåste. Och kostnaderna för stridsvagn Leopard är enorma så Några avrustnings spinnare kan väl hjälpa till med en utförsäljning Stridsvagn leopard 121 och 122, FMV. Alternativet är att hyra ut dem och inhösta någon krona.

Försvarsminister 1 StenTolgfors och Försvarsminister 2 Anders Borg kan även offerera försäljning eller nedläggning av andra försvarssteknikområden. Mitt förslag igen då, stridsvagn Leopard-systemet.

Beträffande Korvetterna Visby så hyr vi ju ut ett par till amerikanska försvaret, och jag tycker vi kan sälja dem det saknas ju ändå robotsskydd och utan det kan fartygen inte försvara sig.

Jag citerar SVD Visbykorvetterna har svårigheter att försvara sig mot en attack bakifrån. De är chanslösa. Ska de sättas in i strid verkar det inte så kul. I det skick de är nu kommer de dessutom inte heller att kunna användas i internationell verksamhet, säger förre försvarsministern Mikael Odenberg till SvD. En svensk militär expert, som av sekretesskäl inte kan framträda med namn, kallar fartygen ”en sittande fågel, en dödsfälla” utan robotförsvar. –Detta är känsligt. Det finns svagheter i skyddet, säger Stefan Axberg, professor i militärteknik vid Försvarshögskolan.

Försvarsmakten bör behålla Flottiljen vid f21 och Fallskärmsjägarskolan K3 vid Karlsborg. Offerera även ubåtarna vid Kockums för 30 miljarder eller så. Kommer framtidens Försvarsmakt att se ut enligt nedan modell ?

*Analytiker *Spioner/infiltratörer *Kryptologer *Snipers /prickskyttar *Sabotörer *Lingvister *Förhörsledare/ tolkar *S.k. Omrörare med en omfattande träning i informationsoperationer. Även psykologiska operationer kan ingå.

Jag håller med John blund i dagens SVD :

”Jag kan helt enkelt inte förstå varför vi inte kan ha ett nationellt försvar utan endast ska ha någon sorts insatsstyrka som ska användas utomlands. Politikerna anser säkert att de är framsynta och moderna men jag tycker att den nuvarande inriktningen är naiv och oansvarig”, skriver han.

Återkommer. Framåt-Pergite! Men inte med dagens nedbantande försvarsförslag!

Gå Till F 21 – Norrbottens flygflottilj

Andra Bloggar om Försvaret WordPress försvarspolitik Nato
Fakta Om USS liberty från national security agency.. appropå kommentar
läs Försvaret måste bli kvar i Norrland
Är ju givetvis tvungen att uppdatera med artikeln från ny teknik om att Visbykorvetterna nu är klara för leverans. Fast utan robot då förstås. .

Stöd våra soldater Bär det gula bandet.

Stöd våra soldater Bär det gula bandet.