Den flytande rädslan sköljer över oss

april 29, 2009

Det känns alltmer meningslöst att skriva då vi översvämmas av olika typer av akustiskt brus  och det som Zygmunt Bauman beskriver i sin bok Flytande rädsla.  Att möta sin och andras rädsla är oerhört skrämmande. Och när det görs så inser man sin egen litenhet.

Jag frågar mig ofta hur många som verkligen och vågar stå ansikte mot ansikte mot fruktan och sina egna demoner.

 Fortsätter med Peter Fox -Haus am See 
Jag ska snart gå förbi några små hus vid sjön – och möta många minnen.

Annonser

ALLIANSEN SÄTTER INTEGRITETEN I PANT!

juni 13, 2008
Bilden heter Lex Orwell och döptes för en liten stund sedan dagen till ära och den symboliserar alltså det svenska orwellsamhället och dess flytande integritet, flytande osäkerhet och flytande rädsla. Tisdagen 17 Juni heter nu i min begreppsvärld osäkerhetsdagen.

Media har vaknat. Tack för det. Och det var en fröjd att höra Marie Abrahamsson i morgonsoffan i dag. Och det gläder mig att Journalistklubben har mailat riksdagsledamöter och inom bloggosfären pågår kriget om integriteten. Och som Pär Ström mycket riktigt påpekar i sitt blogginlägg så tror jag att Alliansen om de baxar igenom lagen sätter sista spiken i kistan. De sätter den personliga integriteten i pant.

Jag skäms över att socialdemokratin till en början ville ha förslaget och Thomas ”Flex” Bodström är som bortblåst. Han borde komma med en syrlig kontring nu men han har annat för sig. Just nu så är det viktigare att bistå raklödderterrorister och begära ett skadestånd!

Kristdemokraterna har ju velat lagstifta om civilkurage i samhället. Nå! Hur vore det om det modet /kuraget sträckte sig till Rosenbadspuppan onsdagen 18 juni. Det är dags att betrodda politiker visar politisk mognad och tar sitt ansvar inför väljarna och inte sin partiledning.

Den politiska överheten gör som de vill tills vi säger nej via röstsedeln och röstar bort de som inte förstår vikten av personlig och professionell integritet. 2010 kan bli ett intressant valår om vi som väljare ser till att stryka svikarna.

Jag citerar Thomas Mathiesen silently silenced: Essays on the creation of Acquiescence in Modern society från Zygmunt Baumans bok Flytande rädsla sid 12.

Tystande i tysthet är strukturellt; det är en del av vårt vardagsliv; det är gränslöst och därför inpräglat i oss; det är ljudlöst och går därför obemärkt förbi; och det är dynamiskt i bemärkelsen att det breder ut sig och blir allt mer omfattande i vårt samhälle.

Den strukturella karaktären på tystande ”befriar” Statens representanter från ansvaret för det, dess alldagliga karaktär gör det oundvikligt ur de tystades synvinkel, dess karaktär av gränslöshet gör det särskilt effektivt i relation till individen, dess ljudlösa karaktär gör det lättare att legitimera  dynamiska karaktär förvandlar det till en mekanism för nedtystande som kan bli alltmer pålitlig”

Läs SVD Kampanj mot mejlspaning

Likeheten mellan hökar och pacifister

Förre säpochefen kritiserar förslaget

Riksdagen beslutar om omstridd avlyssningslag

DNs läsare kritiska till förslaget om signalspaning

Filmstund mot FRA


TISDAGEN 17 JUNI OSÄKERHETSDAGEN LEX ORWELL

juni 13, 2008
https://i1.wp.com/www.tindra66.sprayblog.se/upload/%F6vervakning.jpg
Bilden är skapad av Margareth Osju bilden heter Lex Orwell döpt på Räddningsverkets säkerhetsdag 13 juni.  Den symboliserar alltså det svenska Orwellsamhället och dess flytande integritet, flytande osäkerhet och flytande rädsla.

Jag har funderingar på att de som bildillustrerar och är emot FRA lagstiftningen i nuvarande skick helt enkelt lägger ut denna bild och tystnar i debatten denna dag.

För det finns ett talesätt som går ut på om människor tystnar så skriker de.

Opassande och Oscar Swartz och Pär Ström är som vanligt uppdaterade med det senaste och Emma på opassande har bloglänksamlingen.. har inte tid att kopiera in här.

OBS voteringen sker Onsdagen 18 Juni och vore jag i Stockholm så skulle jag visa mitt stöd för dem som säger Nej.

Jag hoppas lyder Emmas uppmaning och går till Riksbron och visar ert stöd!

Läs Oscars S inlägg FRA: Avlyssningen gäller INTE hot.