Vad innebär begreppet motprestation Erik Ullenhag?

maj 26, 2010

Läser och blir konfunderad på begreppet motprestation i samband med att få ut sitt socialbidrag. Arbete är arbete och det får inte gå slentrian i att man hela tiden gör den som uppbär socialbidrag som problemägare.  Jag ser nämligen begreppet ‘motprestation som en sorts sponsring till näringslivet eller till kommunala och statliga förvaltningar.

Eller så är det ett utslag för nyspråk för att det ska arbetas gratis. En farlig utveckling eftersom SCB och TCO igår meddelade  att andelen betalt övertidsutag ökat med motsvarande 74000 heltidsjobb eller tre miljoner arbetstimmar per vecka. På TV sades det att detta på sikt riskerar att vi får fler som blir utbrända.

Inte heller är det så om man ‘motpresterar’ i form av oavlönad praktik så har praktikanten tillgång olika former av försäkringar. Så det måste ses över bättre. Praktik eller arbetsprövning i 6 månader är redan möjlig via AF och då får man utfyllnad via socialförvaltningen om man inte kommer upp till norm.  Att man däremot skulle kunna få tjäna 1500 kr ovanpå bidraget är däremot konstruktivt och det tycker jag är bra.

Det är även  så att de som får ta de av socialförsäkringar i denna form ska stå till arbetsmarknadens förfogande. Ofta så arbetar man i triad med Försäkringskassa och Arbetsförmedling så att yttra sig så som Erik Ullenhag gör andas fördomsfullhet.  – Socialbidraget eller försörjningsstödet var aldrig tänkt för arbetsföra personer. Eller följande.  -Det är inte rimligt, anser han att invandrare och ungdomar tillåts passiviseras och fastna i bidragsberoende.

Att använda begreppet passiv ihop med bidragsberoende är en sorts alliansmantra, och blir cyniskt för det överenstämmer inte med verkligheten. Det ställs krav på dem som uppbär socialbidrag. Med påståendet  underkänner Erik Ullenhag handläggarna på två olika myndigheter och  anser dem lata.  För det är vad som sägs implicit.

Jag tror Fp skulle må bra av att se över sin politiska ‘framing’ för att inte tappa ytterligare väljare. Vad som behöver förstärkas ytterligare ihop med AF FK och socialen är hur omstartsprogrammen för strategiska livsbeslut ser ut när det kommer till klienters validering av sin situation.

Det görs ofta i tre steg och handlar om självkännedom, omvärldsinsikt och målbildsfokusering. Det är det arbetet som behöver förstärkas och som jag har förstått det, intentionerna med coachningen. En reflektionsprocess som inte bör vara längre än tre månader om den görs rätt.

Annonser

UNDERÄTTELSETJÄNST SKA VARA EN NATIONS ÖGON OCH ÖRON

juli 21, 2008

uppdaterad med citat från oscar swartz 2008 07 22
Fra A la mask. Marhgareth Osju så här skriver margareth om sin nya bild illustration.

Fra a la mask är en speciell beställning. Den är universell, vilket innebär att både manliga och kvinnliga politiker kan bära hatten utan minsta problem. Passar slingrande och fega politiker och även trotjänare inom FRA som hand i handsken. En mask att agna och lura fula fiskar med. Likt ett blankt torskdrag till att veva in bitska gammelgäddor eller aborrar som lurar i vassen.

Förebilden till denna hattkollektion är foliehattsförespråkare inom Svensk Politik och FRA Försvarets radioanstalt självt

Ni vet, ett, foliehattproffs som ansåg att vi FRA lags kritiker har behov att bära foliehattar. En slingrande typ . Vem urförebilden är? Jo självaste Anders Wik som uttalde sig i Idg i början av 2007

Så här yttrade sig Anders Wik i computer sweden då.

Ändå fortsätter alla foliehattar att tänka på oss som inhemska brottsutredare, inte som signalspanare med internationell inriktning. Om lagförslaget går igenom gör vi bara vad våra uppdragsgivare ber oss om efter godkännande i kontrollorganet. Något annat får vi inte syssla med. Om ingen ber oss om någonting så gör vi ingenting, säger han!!!!!

Är det därför de anställt så många analytiker ? Och isåfall så är väl även de från SÄPO som anser att lagen överskrider mandatet foliehattar. Jag befodrar några ur kollektionen snart för deras personals integritets skull.

Samt att då är det inte heller ekonomiskt lönsamt. för så stark är inte hotbilden mot svenska mål inne i vårt land och vad gäller det militära benet så samarbetar vi ganska bra med våra parter ute i mission. De bästa argumenten finns just nu hos Oscar Swartz där han smular sönder Ingvar åkessons debattartikel i svd jag citerar:

Teknisk signalspaning är alltså INTE avlyssnande efter innehåll i kabel utan en verksamhet som går ut på att i luften kartlägga radar- coh radiosignaler och upprätta register över dem så att man av signalens karaktär kan avgöra exempelvis från vilken flygplanstyp den kommer. Detta är en viktig militär verksamhet och den torde utföras ute över Östersjön samt i utlandet. FRA kanske borde stängas och militären få en avdelning för teknisk signalspaning i stället”

Och i en kommentar hittade jag följande: ”I Kabul finns en NIC (National Intelligence Cell) som stödjer både Isaf (där svenska personalen ingår) i stort och den svenska insatsen med underrättelser. På Isafs högkvarter tjänstgör även några svenskar i olika stabsbefattningar”

Kan ingen berätta detta för Åkesson och Tomhylsan?

Dessutom betonar Anders Wik att FRA inte har något eget syfte med att lyssna” Tjenare!

Underrättelsetjänst ska endast vara en nations ögon och öron. Det ska inte upphöjas till dess själ och hjärta. Däremot ska personlig integritet vara det, och integritet som begrepp beslutsfattandets livsnerv.

Visst är det bra att Folkpartiet går ut och kampanjar för att riva upp lagen men de kunde ha röstat nej medan tid fanns och den enda hjälten i det här är fortfarande Camilla Lindberg som rakryggat tryckte på nej knappen.

Nåväl jag stödjer i alla fall intiativet från folkpartiets Birgitta Ohlssons m.fl taktik och utspel nu. Även om jag i blev riktigt riktigt vresig då hon och de andra inte vågade stå för sin sak i juni. Men hon ångrar sin feghet. och eftersom jag tycker det en styrka att våga erkänna sin dumhet så får det passera.

Bara det inte handlar om proaktivt personligt röstfiske med allt för blanka drag.

Lästips Förre Säpochefen kritiserar förslaget


Ångrar sin nedlagda FRA-röst

Större ambassad bättre än signalspaning

Läs oscar swartz hela postning

Andra bloggar om ingvar åkessons artikel


HYCKLANDE OCH SNYLTANDE-INKOMSTGARANTIN HOS FOLKVALDA

december 14, 2007
Skärpning ang inkomstgarantin annars får ni åka med te blåkulla

Skärpning ang inkomstgarantin annars får ni åka med te blåkulla

Nu behövs det en skärpning från oss medborgare. Tittade på Insider igår ang. Politikers inkomstgaranti. 15 år kan dom få denna förmån.Ska vi gå med på det här.?

Nu får det baske mig vara nog. Jag tror mig ana att våra politiker har utvecklat en elitokrati eller är det en plutokrati! Och sociologen Adrienne Sörbom har konstaterat via sin forskning” att människor inte känner att de genom de traditionella politiska rörelserna ges möjlighet att påverka och förändra samhället. Hennes intervjuer visar å andra sidan att det politiska intresset är stort.

Jag har länge ansett att mandatperioden skall begränsas till två eller högst tre. Sedan skall de bara ha en förmån som räcker 1 år max 2 år. De regler de instiftar skall givetvis även gälla dem själva. Vilka är motiven till att riksdagspolitiker ska ha dessa förmåner så lång tid efter avslutat förtroendeuppdrag?

Om skälen är att ingen vill ta politiska förtroendeuppdrag så måste politikers arbete gå ut på att det skall vara roligt med politik inte att bli riksdagspolitiker för att det går ut feta bidrag eller arvoden..

Att stekarna i folkviljans palats skall uppbära rimligt arvode då orerar på VIP-hyllan det kan jag gå med på. Men inte att de smörjer sitt redan stinna krås i upp till 15 år på hårt arbetande människors bekostnad. Det är rent ut sagt för djävligt.

Uttalandena igår på insider andades människoförakt. Och det råder ingen tvekan om att det är ett utslag av en narcissistisk självbild som våra politiker förmedlar.

Inför en svensk motsvarighet till CREW omedelbart och vi vanliga tycker jag skall skriva till våra riksdagspolitiker och tycka till ang. deras uppdrag och inkomstgarantin och hyckleriet.

Det här är totalt oförsvarbart och stinker av självgodhet och självupptagenhet, och det mest slående var att det var socialdemokrater som utnyttjade förmånen mest. Det är dags att börja återinföra demokrati istället för elit och plutokrati!

Centerpartiet. Maud Olofsson undervisar som en bäver i husållsnära tjänster. Även teknik hur mjölkning av statskassan går till. Andreas Carlgren motiverar andra i ämnet hållbar glömska

Moderaterna ska givetvis i nystartsanda aktivt vara arbetssökande från dag 1. Om de behöver Coachas finns Husmark Persson där och hejar på samt Sven Otto Littorin erbjuder unika betygsdokument för att höja kompetensnivån snabbt för sina instegsinsatser gällande hyckleriets konstart.

Socialdemokraterna erbjuds hjälp via Anonyma Bidragsberoende. Mantrat lyder. Mona och LO erbjud mig sinnesro inför det vi inte vill förändra.

Folkpartiet ska veta Hut. De får betyget underkänt i både ordning och uppförande och etik. I organiserande ledande lärande likaså.

Vänsterpartiet och miljöpartiet går samman och bildar grönsakspartiet. De ska kravmärkas hela bunten. Inte kramas.

Kristdemokraterna ber fader vår och hoppas moder Svea och dess medborgarbarn inte upptäcker deras synder.

Andra Bloggar om politikers inkomstgaranti.

läs: Den Individualistiska solidariteteten och jag var närvarande vid seminariet som var oerhört intressant och stimulerande. 

 Läs även konsten att odla maktdistans.