FRA UTFRÅGNINGEN GAV INGEN KLARTEXT!

maj 14, 2008
hemligt jättehemligt vill du veta måste du ta ansvar för vetskapen
Uppdaterad 2008 05 15
Jag börjar ifrågasätta om det egentligen är någon skillnad på passiv eller aktiv signalspaning. Jag tror egentligen inte det och gränsen är hårfin kanske det bedrivs aktiva intrång under forskningens täckmantel? Och jag ser att en kommentator som kallar sig screwball hos Pär Ström gjort samma reflektion.

Utfrågningen i tisdags av Ingvar Åkesson generaldirektör vid FRA gav tydligen inte några svar. Och det blev som jag misstänkte ingen klartext. Och att det bor en och annan crawlande spindel eller skalbagge i våra nätverk, det håller jag inte allt för osannolikt.

Jag har skrivit det förut och skriver det igen. Jag anser även att det här handlar om Underättelseskråets egen professionella integritet. Och därför så ska förslagen borras igenom ordentligt. Och genom Anna Troberg (Rosetta Sten) fick jag reda på att folkpartiet tänkt skriva till sin riksdagsgrupp och begära att de stoppar beslutet. Mycket bra och tack för infon Anna.

Att Ingvar Åkesson skulle svara jakande på frågan om FRA bedriver aktiv signalspaning var väl ingen som inbillade sig, hoppas jag. Och att han bestrider med argument som att det skulle vara dataintrång, gör varken till eller från. Då statshackning förekommer. FRA är en av de som fanns på PTS post och telestyrelsen lista för dataintrång. Och att Ingvar Åkesson inte var förtjust i det kunde vi läsa i Computer Sweden för något år sedan. Och vad menas med alternativa formuleringar? Finns det en ovilja till att tala klartext, och i så fall varför?  Pär Ström tar upp det här in sin blogpostning idag och även som en del i senaste i BBB bullentinen

Jag är fortfarande frågande till varför man inte tog upp överenskommelsen om informationsutbyte och koordinering av forskningsprogram med U.S försvarsminister Robert Gates. Vad har överenskommelsen för inflytande för FRAs del.

Vad betyder egentligen en skrivning som ”adapt more flexibly to the dynamic threat environment” och artikel 2 i överenskommelsen.

”The objective of this Agreement is to establish a framework to encourage, develop and facilitate bilateral Cooperative Activity in science and technology that contributes to the homeland security capabilities of´both Parties in:

a) the prevention and detection of, response to, and forensics and attribution applied to, terrorist or other homeland security threats and/or indicators

Här tror jag det finns ett och annat för hugade politiker och journalister att nagelfara. Och jag är inte så säker på att detta avtal inte har påverkan på svenskars integritet. Och som vanligt är det en tolkningsfråga.

Lästips: AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF SWEDEN ON COOPERATION IN SCIENCE AND TECHNOLOGY FOR HOMELAND  SECURITY MATTERS

Sverige har tecknat samarbetsavtal med USA inom säkerhetsområdet

The homeland securitys site

Skarpa analysverktyg avslöjar terrornätverk

FRA vill dela med sig av IT-säkerhet och utlovar kunder full diskretion


INGVAR ÅKESSON TVINGAS UT FRÅN FRA o FARADAY’s BUR!

maj 12, 2008

https://i0.wp.com/www.tindra66.sprayblog.se/upload/mesh-girl.jpg
Uppdaterad! 2008 06 19
Hoppsan Generaldirektören för FRA Ingvar Åkesson tvingas ut ur FRA’s och faraday’s bur.

Imorgon är Generaldirektören kallad av försvarsutskottet för att svara på ett antal frågor ang vårt svenska Swechelon. De som brukar blogga om detta har givetvis varit i fas med ny tekniks artikel och ventilerat ämnet.

FRA pysslar möjligen med det som kallas aktiv signalspaning. Eller med ett finare ord SIGINT och underkategorin COMINT. Och det har de gjort i alla tider. Men att få någon klartext från SIGINTS Control ang evetuell statshackning är nog att hoppas på för mycket. Samt att jag har tidigare tagit upp problematiken med COMINT och förvanskad eller planterad data av Cyberagenter.

Personligen skulle jag vilja veta mer om kostnaderna för denna massövervakning. Och om pengarna används effektivt. För när det kommer till prat om pengar som investeras i denna form av motmedel mot hot och risker, så är distortionen markant och frekvent.

Men det kan likväl vara så att det är en lönsam affär för den civila myndigheten. I Sverige liksom i många andra länder är dessa kostnader hemliga eller det är svårt att få en överblick.

Att att regeringen eller någon i beslutande kabinettet skulle vara omedvetna om att den s.k aktiva signalspaningen förekommer håller jag för osannolikt. Snarare är det nog så att det inte är satt i skrift. Och då hamnar vi i need to know semantiken.

Samt att vi måste få ett bättre fungerande FUN Fösvarets Underättelsenämd som skall kontrollera att FRA sköter sig.  Ett sätt att lösa det på är att omvärdera eller på ren engelska ”re-think the need to know och analys problematiken”

Och det behövs tillsättas en utpekad kontrollperson eller en grupp av integritetskontrollanter som utövar tillsyn och värnar om vår integritet. Och det under ett mycket mycket tidigt skede i underättelseanalysprocessen. Vi får hoppas att generaldirektör Ingvar Åkesson berättar om det imorgon

Och våra politiker i riksdagen/regeringen kommer heller inte att ge tydliga besked i frågan. Eftersom jag anar att även FRA kan spana på uppdrag av utländska samarbetspartners samt omvänt. Det finns alltså möjlighet för andra samarbetspartners att övervaka på s.k misstänkta inre hot på uppdrag av ”någon” inhemsk kund. Vi kan kalla det signalspaning via proxy. Denne kund skulle möjligen då kunna vara FRA själva som fått uppdraget av någon svensk myndighet.

Den civila myndigheten FRA kan troligen göra beställningsarbeten åt andra utländska myndigheter, militära eller polisiära via s.k jointness och jag har tidigare hävdat att det är där nyckelargumenten kommer att hittas.

Jag vet inte men jag tror det kallas interoperabilitet. En förmåga att samarbeta eller effektivt utbyta tjänster och utnyttja system, bilateralt eller multilateralt. Och utfrågningen känns mest som ett spel för galleriet.

Att missbruka ordet är att visa förakt för människan.
Det underminerar broarna och förgiftar källorna.
Så för det oss bakåt på människoblivandets långa väg.
(Dag Hammarskjöld vägmärken 1954)

 LÄSTIPS Intelligence Spending: Public Disclosure Issues Updated February 15, 2007 Richard A. Best Jr. Specialist in National Defense Foreign Affairs, Defense, and Trade Division

Lästips Två. Rosetta Sten Dvs Anna Trobergs debattartikel SVT Att avlyssna folket ger bara falsk trygghet

Samt Intelligence oversight in norway  en publication från Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces 2003 Allti nydeli o vete va vore naebor har for si.