Nej inte mer signalspaning hellre effektivare.

mars 3, 2010

ohlala det tar aldrig slut. Nu ska möjligheterna till signalspaning hos RPS/Säk utredas igen och vi är tillbaka på ruta 1 dvs propen som den såg ut innan och under 2007.

Att läsa om dessa nya intiativ till utredningar är som att se en nervös hund jaga sin egen svans.

Mark Klamberg och även jag samt Mary Jensen MMK reagerade mot att det är ordförande Runar Viksten i försvarsunderättsnämden som ska göra utredningen om Rps /säk dvs Säpo ska få bedriva signalspaning.

Personligen jag har länge velat ha en mer omfattande cost benefit analys på verksamhet vs effektivitet inom svensk underrättelsetjänst. Jag tycker det blir mer angeläget allt- eftersom vurmen för att utreda sigintverksamheten verkar skena iväg.

Även Mark tar upp det här med investeringar i sin bloggpost och ställer mycket riktigt frågan vad är det för investeringar som krävs?

Det är ett välkänt faktum att vi samarbetar inom det område som kallas intelligence cooperation i allt högre utsträckning dels inom EU, men även mot USA och säkerligen andra länder. Och framtida scenarioplaneringar i utrikespolitiska policybeslut har det med i beräkningen. Även den omfattande hot och riskbedömningen som görs uppe hos regeringskansliet m.fl. Det är det som ytligt kan kallas FRAshoppen även om annat godis ingår i kakburken.

Men det finns ett dilemma som inte så ofta diskuteras i media eller den allmänna debatten i traditionell media eller bland oss bloggare.

Och det är att sådant utökat samarbete i sig kan leda till s.k dolda risker störningar eller hot. De definieras nämligen inte som yttre eller inre säkerhetshot utan mer diffust som autonomy och eller  vulnerability costs.

Men faran lurar där eftersom det normala om man applicerar enkel spelteori är att en individ samarbetar så länge det innebär uppenbara vinster med samverkan. Det som då kallas intelligence or policy gains by cooperation.

Sverige kan som ett led i denna samverkan triggas att överinvestera i utrustning och nya underättelseplattformar eller metodik vi kanske egentligen inte behöver.  Vi behöver inte mer signalspaning  hellre effektivare underrättelseverskamhet.

Viktigt lästips

SIIA Papers No 6 European Intelligence Cooperation:Drivers, Interests and Institutions

Bloggar:
Scaber nestor Mary Jensen Mark Klamberg knuff

Media
Aftonbladet SVD SRFRA-lagen som innovationsprojekt enligt operational intelligenceterminologin?

augusti 1, 2009
Orion kommer lastad med osäkerhet

Orion kommer lastad med osäkerhet

Vaknade till försvarsminister Sten Tolgfors i morse. Det var ett samtal om vårt samarbete med NATO och om vår närvaro i Afghanistan. Det var ett bra samtal runt bordet och jag förstår att man måste ta på sig olika hattar då man resonerar om dessa frågor.  Ang FRA lagen så kommer debatten åter att blossa upp. Vi kommer säkerligen att få höra att Fra-Lagen är motiverad pga de oroligheter och beskjutningar som de svensk-finska isafstyrkorna varit utatta för. Ytterligare hot är att vänta sades i Rapport 11 Juni. På ytan kan det tyckas vara ett hållbart argument. Men jag värjer mig för att den ”medborgeliga pålitigheten” kommer att bli föremål för ytterligare godtyckligt granskande. Det via privata s.k preferred partners inom säkerhetsindustrin.

Vi har även bevittnat ett s.k scoop om att främande makt försöker rekrytera spioner vid försvarshögskolan. Samt att Must idkat signalskyddspaning mot ett säkerhetsklassat skyddsområde. Must ska idka signalskyddspaning mot sina anställda och skyddsklassade områden.  Jag tycker det som kom fram påvisar slapphet mot avtalad internpolicy och aningslös dumhet mot FM-yrkets säkerhetsklass. Har man fått en sectra telefon eller andra krypterade gadgets, ska de användas. Men jag skriver som Dennis Töllborg skrivit. Osäkerhet är säkerhetsskyddets största fiende, och ang signalskyddsavlyssningen som företogs har jag inget att invända.

Däremot protesterar jag å det skarpaste mot den invanda och trygga ”deniability-kultur” eller ignorans som frodas inom riksdag och regeringsnivån. Det kan  även vara så att våra tjänstemän och politiker gör ett falskt antagande och därför idkar förnekelse av ohejdad vana då de vill sjösätta dessa lagar som i bland strider mot mänskliga rättigheter. I synnerhet inom prestigelagstiftningar, de som ska mildra eller upplösa inre och yttre  hot mot vårt lands nationella intressen.

Någon gång måste den vertikala och horisontella kurragömma-leken ta ett slut.  Det är horribelt och hårresande att den politiska maktens innersta krets väljer att med hjälp av lagstiftning betrakta människor som oanställningsbara eller säkerhetsrisker pga. politisk åskådning tills motsatsen är bevisad. Även polismetodutredningen måste granskas fristående .

Det kan tillochmed vara så att våra utredande politiska tjänstemän och politiker gör ett falskt antagande, och därför idkar förnekelse av ohejdad vana. Beslut tas utan eftertanke gentemot tredje man. Frågar man inte får man inga svar. Men många av oss aktivister har ställt frågor genom vårt medborgarmandat enligt offentlighetsprincipen. Vi kan kalla det för att ”voting citizen needs to know”. Vi kan utläsa mycket av resultaten, det som våra folkvalda undviker att svara på. Och utebliven information är kanske den mest värdefulla informationskällan.

Det jag saknar mest  i genomlysningen från politiker och oss integritetsaktivister är de ekonomiska argumenten och cost-benefitanalys. I synnerhet då räddningstjänster  måste dra ner på sin kommunala servicenivå. Hela sommaren har vi kunnat läsa om vardagsrisker som översvämningar nedblåsta tak, tromber, åska och andra incidenter. Inte extraordinära händelser men nog så kostsamma samhällsekonomiskt när skadornas omfattning blir kända. Vi kan ännu inte förutsäga de sättningar  och troliga framtida vägras m.m. som sommarens vattenmassor kan föra med sig. Jag vill inte tänka på vad tjälen och nästkommande vårfloder kan tänkas innebära för påfrestningar.

Vad kostar egentligen traditionell civil beredskap samhällsekonomiskt jmfrt den kostnaden för den gigantiska datacapacitet och de nya lokaler som det investeras i på olika ställen runt om i Sverige. Vad är kostnaden för att delta i de s.k avancerade partnerskapen. De överstiger säkert de offentligt angivna siffrorna i olika fiscala dokument. Vilka ytterligare påfrestningar mot den personliga integriteten innebär s.k strategiska forskningssamarbeten? Vars främsta mål troligen är att  delta i Total Information Awareness TIA /Global Information Grid GIG fullt ut.

Alla integritetskränkande lagar innehåller stora mått av ”machoteknik-tänk”.  Och det är tydligt att de som utformat underlagen inte fått tydlig ledning ur beställarhänseende. Vet de vad operational intelligence innebär vs strategisk intelligence.  Bearbetning och analys är viktigare än mängden insamlade rådata. Vilka är de som analyserar? Är de svenska operatörer eller säljs rådata och bearbetas av ”kunder”?

Alla integritetskränkande lagar måste ses som innovationsobjekt. Och det är lätt att urskilja att den högsta politiska ledningen från höger till vänster har fastnat i innovationsfällan, och inte ägnat tillräckligt med tid till förstudier och utvärdera de olika delprojekten i övervakningens och kontrollverktygens infrastruktur. (ipred  ACTA hadopi 1-2 polismetodutredningen LEK m.m) Lagstiftarna har utformat en låst systemutformning med hög rättsosäkerhet och låg till medel tillförlitlighet ang att kunna hitta de  risker samt hot som lagarna i sig säger sig värna.

Nu befinner vi oss i ett skeende där man fortsätter bearbeta en grundutformning (grundidékoncept) man bestämt sig för. Trots att att andra idéer kan vara mycket bättre lämpade för den personliga integriteten. Det ska väl ändå inte vara så att det är journalister och ledande s.k experter inom samhällsvetenskapen, eller s.k scoop, avlyssningsaffärer som ensamt ska ta ansvar för att ta fram bättre kordinater ang citizen privacy.2.0.

Maktutövande ang statsnytta och rikets säkerhet ska inte ske i hemlighet och genom invand kullerbyttsdiskurs. Klychbingo som endast förstås av en sluten inre krets. Och transparens kommer alltid att vara demokratins ryggrad.

Newsmill Klarspråk om avlyssning och övervakning av Mark Klamberg

DN Åklagarna vänder ryggen åt verkligheten på nätet

Camilla Lindberg bloggar  SÄPO utredningen- förnuft mot känsla!

Mark Klambergs postning  ”Utvärdering av buggning och preventiva tvångsmedel”

Fritänk ger lästips. Bruce Schneier ingår så klart.

Privacy. org


TRAFIKANTBRUS OCH ASSISTANS FRÅN TINDRA66

december 23, 2008

RUN ALONG WITH CAPTAIN JACK RIGHT LEFT LEFT RIGHT

Då är det dags för Julhelgen. Många av er stökar runt och stressar.  Jag hade tänkt skriva ngt halvklychigt. Ville tala med er  bellskurvan marknadsdominans, innovatörer, apor och  early adapters samt chasm.

Men jag avstår från det twittret ang sociala media. Det då jag befinner mig i mainstreamdeltat för att röja upp lite.

Jag hoppas jag får se  mer av dessa innovativa missionärer efter julhelgen, det så vi kan ge ”laggardsen” i Rosenbad en riktigt god match i deras drillmanege. Till er alla från mig alla vill jag bara säga ett enda ord TACK¨och glad påsk.
För er spelas Run along ”captain jack”.. left right right left.

DI LÖVER Å LÖVER! EN JULHÄLSNING TILL ROSENBADDARNA

december 18, 2008

 

 

TRAFILEDARINFORMATION FRÅN ROSENBAD

TRAFILEDARINFORMATION FRÅN ROSENBAD

Vi har bevittnat  en diversehandel i  Rosenbadsshoppen i år. Än slank det hit och än slank det dit. ”Di bare löver och löver”

Nedan kan ni se en övervakningsfilm samt bandupptagning från kammaren då det begav sig i sommras .

Ca 7,20 in i klippet är beslutsunderlaget klart efter partipiskor och en och annan korv med bröd!

Varesegoda!  Lyssna ”to the masters voice” med Iron Butterfly  
”in a gadda da vidda” översatt till klartext  IPRED 2 och FRA-Lagen och annat huller om buller.

Riv upp gör om gör rätt! Börja om från början

Andra som bloggar om detta och detta  och den här bloggar oxå.  Och även den här bloggaren bloggar , En annan klottrare

En annan trixig men kunnig knåpare vidgar våra vyer  För att inte tala om en som tänker och yxar horisontellt och vertikalt på samma gång   Här är ytterligare en som kan  script på ett förtjänstfullt sätt

Det här är en hyvens tomte filur det också, måste ha med honom annars blir inte kartläggningen fullständig.  Mr Karsk och stursk skriver oxå och så har vi alla andra.

Glad Påsk önskar

en 7-åring

en 7-åring


TRAFIKINFORMATION: SYMMETRIBROTT I FRA-LAGEN!!!

december 10, 2008
Trafikinformation till rosenbadarna

Trafikinformation till rosenbadarna

Nu kommer jag med färsk trafikinformation ang FRA lagen. Tydligen hade det varit en hearing fick jag reda på av Jens O.

Och Mark Klamberg ska ha ruskat om Generaldirektör Ingvar Åkesson. Nu tycker jag att denne Generaldirektör verkar vara en bra karl. Och jag tror han välkomnar att det är en seriös debatt.  Jag tycker ni ska läsa Mark Klambergs postning för den är vass.

I dagens Ny teknik skönjer jag alltså ett symmetribrott och det är att nu måste en domstol ge sitt tydliga Ja om FRA ska få metodutveckla. Hoppsann.  Scaber Nestor och otyg var på när detta tickde in vid tretiden idag.

Nu blev jag förvånad eftersom de projekt som det stod om i det 15 sidiga prasslet från Rosenbad angav att så inte skulle ske. Men nu har de alltså insett att forskning och utveckling även kan drabba oskyldiga och inte ont anande medborgare. Men jag tror inte på dem och Från Rosenbad verkar en statssekreterare rädda det som räddas kan. Nämligen att inte tappa ansiktet.

Och vid brusgruvan vid  Lovön har de nog insett att alla inte besitter assymetriskt politiskt intresse. Och har de tur kan de ur bruset sålla bort de eventuellt ruttna äggen ur korgen. Så kan vi blogg-slaskare och särstavnings-freaks ägna oss politiskt roadtalk och politiska trafiktips och trafikinformation i det gigansiska havet av brus och motstånd m.m

Roadtalk kan nämligen sammanfattas genom den här metaforen och den passar på IPRED lagen såväl som på FRA- lagen och det som händer i bloggosfären just nu.

Tack till Bengt Åke Wennberg och Monica Hane och resten av gänget vid samarbetsdynamik. Vad ni ska byta ut vissa ord mot får ni avgöra själva.

Trafiken kan därvid ses som ett socialt system som präglas av sin kommunikation. Denna kommunikation kallas inom forskningen för ”road-talk”. Komunikationen sker inte bara verbalt utan genom det samspel som skapas av trafikanterna.

Genom sitt sätt att framföra fordonet kommunicerar man således med andra i trafiken. Därigenom är man med att skapa det trafikmönster som uppstår.

Detta är innebörden i den fjärde nivån i den så kallade GDE-matrisen (GDE = Goals for Driver Education) som ligger till grund för utbildningen inom ramen för den nya kursplan som har fastställts för förarutbildningen i Sverige.

Denna nya kursplan utgår från att alla i princip skall ges möjlighet att deltaga i trafiken och framföra ett fordon utifrån sina förutsättningar och möjligheter. Därför har frågan om ”självvärdering” fått en stor plats i kursplanen.

Det antas att denna förmåga kan utvecklas under körträningen och att den säkras och görs till en vana genom reflekterande samtal med eleven i under själva körningen.

Dagens äääntligen.. De tre underrättelsebenen slås ihop för att jaga illbattingar och annat illvilligt.

Opassande då vad har hon hittat på idag. Jo hon tipsade mig om en julklapp till våra folkvalda. Jodå jag har skickat in bidrag, självklart


LÄXFÖRHÖR OCH VÅRA FOLKVALDA TYSTNAR FY SKÄMS!

oktober 29, 2008
BLÅSFISK A LA FRA OCH KANSKE AMENDMENT 138 & 166

BLÅSFISK A LA FRA OCH KANSKE AMENDMENT 138 & 166

 Bilden är skapad för FRA lagsdebatten av Margareth Osju

Hå hå ja ja . Har traskat runt för att uppdatera mig ang ditt och datt inom min intressesfär FRA tvångsmedel, lite fildelning, upphovsrätt och telekompaketet samt tillläggen 138 och 166. HAX Henrik Alexandersson skriver att det är skarpt läge. Så är det.

Förslaget i EU som är en sinnrik uppfinning av arten ”Homo politicus idiotis” Anna Troberg har ju latin på schemat så jag plockade upp lite kunskap. Känner att jag behöver drillas lite.

Det är en fröjd att läsa de initierade bloggarnas kommentarer och reflektioner. Och det gör det ännu märkligare och obegripligt att förstå varför riksdagsmän och tjänstemän eller de grå eminenserna inte välkomnar den kunskap som dessa män och kvinnor förmedlar.

Men å andra sidan så klarar våra 349 folkvalda inte ens att svara på de enklaste ja eller nej frågor. De har en skyldighet att svara på enkla frågor från sina presumtiva väljare. Och i synnerhet då det gäller frågor som behandlar grundläggande fri och rättigheter. 48  64 st har orkat svara.  Suck.

Jag blir gråtfärdig och jag har faktiskt fällt riktiga tårar, eftersom kunskap och människors vilja till att förmedla och dela med sig av sina erfarenheter är en dyrbar gåva. Opassande skriver skarpt som vanligt. Hennes inlägg är döpt till upphovsrätten ett massförstörelsevapen. Och det är inte ett dugg svårt att dra dessa paralleller då Islands befolkning jämställs med terrorister, och terroristlagstiftning används som alibi för att frysa deras tillgångar.

”Tvångsmedlen ska mjukas upp genom att de kan erbjuda lite kultur framöver, lovar de. Den kulturella upplevelsen vette fanken om den kommer vara särskilt smaklig skriver emma på sin site ”

Nu ska jag bjuda på lite passande ”kultur” och det här är en dokumentär från Rosenbad. Så här kan det bli då man erbjuds för mycket drill och piska, och till dessert en rejäl dos av kotteri.

Många fler har skrivit men hinner inte länka mer just nu.. sorry!

Scaber_Nestor här kan ni kolla på läxan och avgöra själva vilket betyg vi ska ge. Jag ger IG

Jens O är på vad gäller läxan och okunskapen hos våra folvalda

Andra som bloggar skarpt och trovärdigt Oscar S

Mark K:

Karl Sigfrid Jag förtydligar att jag inte räknar in Karl Sigfrid till blåsfiskssläktet. Det finns andra också som kanske klarar sig men jag vet inte ännu.

farmor Gun

Läs Privatpolislagen Tvi Tvi Tvi


SPOOKS: UPP Å HOPPA DAGS ATT FRA-SHOPPA

oktober 9, 2008
 

https://i2.wp.com/www.tindra66.sprayblog.se/upload/milliondollar%20rat.jpg
FRA-lagens förträfflighet! Det har vi hört mycket om den senaste tiden från FRA förespråkarna.

Jag skrev igår att ett av grunderna för att anta FRA- lagen, var att den kan hjälpa för att förbereda beslutsunderlag. Just i sådan turbulens som vi bevittnar inom den globala ekonomin.

Det verkar förvisso som om våra politiska belsutsfattare glokalt inte var så väl varskodda om marknadskollapsen. Prediktiva analysverktyg och spelteorier till trots.

Enligt ett nytt framtaget mätinstrument som kallas DSM GE så kan några ekonomiska psykiatriker konstatera att den generösa finansiella patienten ”Marknaden” lider av en mycket allvarlig ekonomisk borderline åkomma.

Hoppsan. Blev den stackars globala ”marknaden” alldeles tokig av de högt ställda förväntningarna. Och fick lite prestationsångest. Vi få akta oss så att ”torghandeln” inte kommer att drabbas av den nedbrytande åkomman E-PTSD då.

Inte undra på att självskade beteendet stegras. Klassiskt fenomen hos personlighetsstörda och utbrända. De hemfaller ju gärna åt missbruk i olika former. Om inte signalerna uppmärksammas i tid.

Dags att ringa in de generösa pillertrillarna. Varför inte injicera lite Ensulin? Eller ger några extra E-chocker i kombination med kraftigt stämningshöjande kur?

Spooks! Upp och hoppa! Dags att FRA shoppa!

Toppkvarken

Charmkvarken

Bottenkvarken

”Globalt hot och riskdiagram” Klicka får du se det större.
Nya idéer för mer klirr i kassan. Hå hå ja ja
Någon form av agerabeteende eller inte från de taggade hövdingarna i Rosenpuppan
Fänrik stål säger ”Arbetsförmedlingen rustar för att möta varsel” Å jag får yrsel!