INTRYCK, AVTRYCK OCH IMPRESSION MANAGEMENT

januari 2, 2009
Demokratins dräpare FRA-lagen 1 jan  2008

Demokratins dräpare FRA-lagen 1 jan 2008

Det blåser kallt och iskristallerna formateras på träden.  Det nya året är här.  De politiska laggardsen grymtar och vill inte tänka nytt ang fildelning och IPRED. 2009 kommer att bli intressant och det kommer att bjudas motstånd.

Nåväl nu är lagen här,  ordentligt inslagen i en mängd kontrollöverrockar och skenmanövrar.  Aktiviteterna i de sociala mediaerna har gett avtryck och gjort intryck. Marie Abrahamson SVD utsåg Generaldirektör Ingvar Åkesson till en av årets nyheter i morse i panelen i svt.  

Här håller jag med. För det är Generaldirektör Ingvar Åkesson som rakryggat tagit debatten med oss ilskna bloggare och aktivisterDet fast debatten var politisk.  Sådana professionella autonoma aktörer vill jag se mer av 2009. Det om något har varit en frisk fläkt i samtalen om fra lagen i dess nuvarande form. 

Jag har även med stor förtjusning läst Björn Widmans artikel samt kommentarer hos Jens O som fick mig att le. Banne mig tror jag inte att många journalister har hamnat i den förrädiska uppblåsthetsfällan och vill att tänkande människor subtilt ska manipuleras och inte ifrågasätta. Och det, Björn Widman är en kulturell företeelse om något.

– det som med en socialpsykologisk term kallas impression managment. Jag hade uppe det innan som ett litet svammel. Det jag är lite bekymmrad över trots allt, är att vi inom bloggosfären får se upp så vi inte hamnar där själva, med det fokus som opinionsbildare bloggarna fått.  Framgång är en lömsk formel.

Vi spelar roller, och bloggosfären är en av de arenor vi verkar i och på.  I kommentarerna hos Jens O som är den blogg jag hunnit skanna så är det helt klart att Björn W inte förstår att påhoppen kring hans artikel bottnar i de signaler eller det ”give off” han presenterat.

Alltså den känsla han överför implicit med sin text. Och jag är inte så säker att det han uttrycker i sina text är pålitligt.  Jag tycker inte han uppvisar den äkthet och självreflektion som krävs av en journalist av hans kaliber och alltså upplever jag  något  som jag betecknar som fasadarrangemang..

Bloggar om: Kopierat från jens.

, , , , .

Lästips Networking: Laggards and ‘freaks’

Lästips 2 Handbook of communication and social interaction skills


TRAFIKINFORMATION: SYMMETRIBROTT I FRA-LAGEN!!!

december 10, 2008
Trafikinformation till rosenbadarna

Trafikinformation till rosenbadarna

Nu kommer jag med färsk trafikinformation ang FRA lagen. Tydligen hade det varit en hearing fick jag reda på av Jens O.

Och Mark Klamberg ska ha ruskat om Generaldirektör Ingvar Åkesson. Nu tycker jag att denne Generaldirektör verkar vara en bra karl. Och jag tror han välkomnar att det är en seriös debatt.  Jag tycker ni ska läsa Mark Klambergs postning för den är vass.

I dagens Ny teknik skönjer jag alltså ett symmetribrott och det är att nu måste en domstol ge sitt tydliga Ja om FRA ska få metodutveckla. Hoppsann.  Scaber Nestor och otyg var på när detta tickde in vid tretiden idag.

Nu blev jag förvånad eftersom de projekt som det stod om i det 15 sidiga prasslet från Rosenbad angav att så inte skulle ske. Men nu har de alltså insett att forskning och utveckling även kan drabba oskyldiga och inte ont anande medborgare. Men jag tror inte på dem och Från Rosenbad verkar en statssekreterare rädda det som räddas kan. Nämligen att inte tappa ansiktet.

Och vid brusgruvan vid  Lovön har de nog insett att alla inte besitter assymetriskt politiskt intresse. Och har de tur kan de ur bruset sålla bort de eventuellt ruttna äggen ur korgen. Så kan vi blogg-slaskare och särstavnings-freaks ägna oss politiskt roadtalk och politiska trafiktips och trafikinformation i det gigansiska havet av brus och motstånd m.m

Roadtalk kan nämligen sammanfattas genom den här metaforen och den passar på IPRED lagen såväl som på FRA- lagen och det som händer i bloggosfären just nu.

Tack till Bengt Åke Wennberg och Monica Hane och resten av gänget vid samarbetsdynamik. Vad ni ska byta ut vissa ord mot får ni avgöra själva.

Trafiken kan därvid ses som ett socialt system som präglas av sin kommunikation. Denna kommunikation kallas inom forskningen för ”road-talk”. Komunikationen sker inte bara verbalt utan genom det samspel som skapas av trafikanterna.

Genom sitt sätt att framföra fordonet kommunicerar man således med andra i trafiken. Därigenom är man med att skapa det trafikmönster som uppstår.

Detta är innebörden i den fjärde nivån i den så kallade GDE-matrisen (GDE = Goals for Driver Education) som ligger till grund för utbildningen inom ramen för den nya kursplan som har fastställts för förarutbildningen i Sverige.

Denna nya kursplan utgår från att alla i princip skall ges möjlighet att deltaga i trafiken och framföra ett fordon utifrån sina förutsättningar och möjligheter. Därför har frågan om ”självvärdering” fått en stor plats i kursplanen.

Det antas att denna förmåga kan utvecklas under körträningen och att den säkras och görs till en vana genom reflekterande samtal med eleven i under själva körningen.

Dagens äääntligen.. De tre underrättelsebenen slås ihop för att jaga illbattingar och annat illvilligt.

Opassande då vad har hon hittat på idag. Jo hon tipsade mig om en julklapp till våra folkvalda. Jodå jag har skickat in bidrag, självklart


ACCOUNTABILITY OCH UNDERÄTTELSETJÄNST

juli 31, 2008


Min personliga uppgivenhet inför politikers nonchalans och sidosteppande tilltar. Jag är förstummad över att vi har har en försvarsminister eller en försvarsspökskrivare som inte vet att en variabel kan bestå av siffror eller ord, utan drar till med något godtyckligt för att det ska se bra ut i text.

Jag dristade mig till att skicka en fråga till Försvarsminister Sten Tolgfors för att att få upplysning om  vad han eller de i regeringskansliet menar med teknisk variabel i sin artikel.

Jag har fortfarande inte fått någon underättelse. Och lär inte få det heller eftersom spörsmålet säkerligen betraktas som dum och trivial. Men jag hoppas ni läsare ursäktar mig i fall det blir fel ibland då jag bara har tvåa i matte.

Ni kan se kopia e-brevet nedan. Lex Orwell i nuvarande skick ger inte möjlighet till accountability. Lagstiftningens syfte ska vara att hjälpa till att reda ut i fall det finns tveksamheter när det inte föreligger uppenbara hot mot den svenska staten. Som FRA lagen ser ut nu så är det mest trams oavsett vad FRA-kramarna på blaséholmen säger.

Värt att hålla i minnet är också att enligt den europeiska definitionen så är det inte alltid så att den organiserade brottsligheten hotar de demokratiska fundamenten i stabila demokratier. Det är mer klädsamt om våra politiker istället  talade om de länder som befinner sig i en övergång från andra statsskick till demokratier och inte drar in Sverige i det där lallandet.

Vi ska heller inte allt för tidigt binda samman terrorism och den organiserade brottsligheten, det är också grov förenkling. Men det är något som görs. Och allt för ofta i försvarstalen för FRA lagen.

Så här beskrivs det i en text som heter Making Intelligence Accountable: Legal Standards and Best Practice for Oversight of Intelligence Agencies den beskriver metodiken bakom lagstiftning för underrättelsetjänst och accoutability

A key aspect of accountability for security and intelligence agencies is that their roleand sphere of operation should be clearly defined. This should be done in legislation

– emphasising that responsibility for delineating the tasks of a security or intelligence agency lies with Parliament and that this role should not be changed without reference to legislators.

In transitional states particularly this may help to provide protection from abuse of the agencies by the government. A legal basis is also necessary because of the exceptional powers with which these agencies are often entrusted.

It is also important that security and intelligence agencies are differentiated from other institutions, such as law enforcement bodies, and the legislative mandate can help to do so.

Failure to make these clear distinctions, however, will lead to blurred lines of accountability and to the risk that the special powers that security and intelligence agencies possess are used in routine situations where there is no pre-eminent threat to the state.

Lästips:Making Intelligence Accountable: Legal Standards and Best Practice

Frågan till Försvarsministern

Tindraannette@gmail.com
till registrator@defence.ministry.se
kopia Tindraannette@gmail.com
datum 2008-jul-29 11:44
ämne Fråga Ang tekniska variabler! (till Sten Tolgfors, svar går till Tindraannette@gmail.com)
skickad av regeringen.se

Från: Tindra-Annette Broström

E-postadress: Tindraannette@gmail.com

Meddelande: Jag har läst din artikel i SVD den som du döpt till FRA spanar inte på enskilda svenskar

I den använder du begreppet teknisk variabel.

Vill Försvarsministern eller någon annan inom regeringskansliet/försvarsdepartementet förklara vad som menas med en teknisk variabel?


INTE NU IGEN STEN TOLGFORS. DEN STAMMANDE FRA-DEBATTEN

juli 28, 2008

 

Har vi fått en stammande debatt ang FRA. Äntligen tog Sten Tolgfors ett avbrott från sin välbehövliga semester. Han bemöter oss kritiker i Svd med samma gamla argument som tidigare.

Varför hjälper inte PR byråer eller ännu heller underrättelseorganet SUND inom regeringskansliet till, så att han och andra FRA kramare följer de argument som finns inom bloggosfären.

Återigen så tycker i alla fall jag att tilltalet i artikeln FRA spanar inte på enskilda svenskar vittnar om att vi kritiker fördummas. Som om vi inte skulle förstå att Sverige behöver en (försvars) underrättelsetjänst som värnar om landets egna intressen.

I artikeln så säger han till och med att det inte kommer att spanas på enskilda. Men det är en sanning med modifikation för i en SOU utredning som jag tror heter Försvarsunderrättelse integritet effektivitet så läste jag nyss att en sökriterierna kan vara namn och kopplad e-postadress.

Och sedan har vi det där med lagringen. Självklart kommer en massa överskottsdata lagras och inte förssvinna och ett av skälen som det hävdas från utredares sida är -att det är för att privatpersoner ska kunna få rättelse, utifall de varit oskyldigt misstänkta. Nu går det ju inte att få reda på det, eftersom FUN inte fungerar som den ska.

Det känns som om det är läge för att upprepa delar av en Bullentin från Pär Ström om det ändå ska stammas lite i Fra debatten.

Det här kommer från Big Brother Bullentin och Per Ström. Hemlig källa med insyn avslöjar FRA:s dimridåer.
 
 
Nedanstående insändare kom in till Integritetsombudsmannen under begäran om största sekretess avseende skribentens identitet. Vederbörande kallar sig ”En initierad källa som arbetat hos en av FRA:s uppdragsgivare”.
 
Varje ord är vägt på guldvåg för att inte avslöja för mycket om skribentens insyn, eftersom detta skulle kunna bidra till att ge ledtrådar om hans/hennes identitet. Det är också mycket initierade synpunkter på den planerade FRA-övervakningen som förs fram. Här kommer insändaren:

Den 12 april  tog jag del av utfrågningen i riksdagen om FRA-förslaget. HG Wessberg och Ingvar Åkesson gav dessvärre bristfällig information och förteg viktiga fakta under hearingen.

1) ”FRA kommer inte att lagra all kommunikation

Detta är en halvsanning, eftersom FRA ges möjlighet att lagra enorma mängder trafikuppgifter: Vem har haft kontakt med vem och när.

Även fru Karlssons utlandskontakter riskerar att lagras. FRA kommer här sannolikt att använda mycket breda sökbegrepp (för sin egen metodutveckling).

Läs i propositionen på s. 71-72 och i FRA:s eget remissvar. Innehållet sparas kanske inte vid denna inhämtning, men kontaktuppgifterna kommer att kunna lagras mycket länge. Lagen medger också att dessa uppgifter får utbytas med andra länder.

Dessutom: Oavsett vad som lagras kommer åtskilliga svenskars meddelanden att genomsökas efter nyckelord. Även lagrådet har tydligt markerat att integritetsintrånget består i att FRA överhuvudtaget ges tillgång till kabelflödet.

3) ”FRA kan inte spana mot enskilda telefon- eller internetabonnemang”

Fel. FRA har redan förklarat att sökbegrepp kan utgöras av t.ex. telefonnummer, IP-nummer eller e-postadresser.

4) ”Underrättelserna får inte användas i den direkta brottsbekämpningen

Fel. Underrättelseinformation används redan idag vid vissa utvisningsärenden. Som Anders Eriksson så riktigt påpekade handlar det ju här om hemlig preventiv avlyssning. FRA samlar information som i sin tur kan ligga till grund för uppdragsgivares åtgärder mot enskilda. Dessa åtgärder kan vara av olika natur. Givetvis lämnar FRA också över uppgifter om enskilda till utländska tjänster.

5) ”Säkerheten för våra soldater utomlands äventyras om propositionen bordläggs”

Mycket tveksamt. Trådinhämtningen kommer att ha högst marginell betydelse för detta. Vi kan ta Afghanistan som exempel. Studera gärna hur kommunikationsnäten ser ut där borta. Det är i hög grad satellitburen trafik som gäller.

Den kommer man troligen åt från Sverige. Dessutom: Det bästa skyddet får man i regel genom eterspaning på plats. Det är mycket vanligt att det är just luftburen trafik som dominerar i krisområden. Ett mervärde av kabelspaningen kan förstås inte helt uteslutas, men svensk trupps säkerhet står inte och faller med kabelaccessen, som HG Wessberg hävdade. Detta vet naturligtvis FRA.

6) ”Försvarsunderrättelseverksamhet syftar inte till att kartlägga enskilda”.

Fel. Här räcker det kanske med att citera integritetsskyddskommittén. Man konstaterar nämligen att verksamheten ”berör enskilda i stor omfattning”. Lagen medger också spaning mot enskild om det föreligger synnerliga skäl. Anne Rambergs, Thomas Bodströms och Anders Erikssons inlägg var också mycket klargörande på den här punkten. Förhoppningsvis har vi nu hört detta felaktiga påstående för sista gången.

7) ”Inrikestrafik kommer inte att inhämtas, eftersom inga positiva sökbegrepp kommer att ge träff i detta flöde”

Fel. Självklart kommer även positiva sökbegrepp ibland ge träff i inrikestrafik. Filtrering med nyckelord kommer aldrig att ha perfekt träffsäkerhet. Detta framgår också på s. 102 i propositionen. De uppenbara problem som FRA har med träffsäkerheten idag kommer dessutom att öka, eftersom materialmängderna mångdubblas med kabelaccessen. /..

– Utred FRA:s verksamhet under de senaste 10 åren från integritetssynpunkt. Om FRA ske ges utvidgat mandat, måste vi vara säkra på att vi kan lita på myndigheten.

– Skapa särregler för användning av sökbegrepp som är hänförliga till enskilda som uppehåller sig i Sverige. Ett direkt förbud bör övervägas.

– Förbjud FRA att lagra trafikuppgifter som inte är kopplade till redan godkända spaningsobjekt.

– Detaljreglera FRA:s samarbete med andra länder.

– Invänta Integritetsskyddskommitténs slutbetänkande.

En initierad källa som arbetat hos en av FRA:s uppdragsgivare

(Källa Pär Ström Big Brother Bullentin)


VAR FINNS TOLGFORS OCH REINFELDT’S CIVILKURAGE I FRA DEBATTEN

juli 25, 2008

Alltså. Regeringen och Civilkurage samt förslaget om dess lagstiftning. Jo det är bra men då ska våra politiska ledare gå i spetsen och vara pedagogiska förebilder i stort som smått. De ska anamma civlkuraget i sitt egna ledarskap. Även om det gäller att gripa inoch förtydliga och riva upp en lag som skrämmer en stor del av svenska folket.

Professionell integritet är inte det samma som att vara tyst eller tro att opinionen har fel. Det ska bli intressant att se Alliansens whitewash i FRA frågan. Och alliansupproret är säkert en del i denna taktik.

Maud Olofsson är besvärad med tunghäfta. Men hon kanske är tagen efter sitt rendevouz med Bilderberggruppen så det är därför hon valt tystnaden. Bara hon inte blir högfärdig efter att ha fått golfa och god mat och och allt prat. Statsministern förblir stum. Sten Tolgfors mumlar likt en gulblå arapapegoja. Och i Försvarsministerns trallala svar är det lätt att höra att han blivit sufflerarad av Ingvar Åkesson eller annan personal inom Sigintfältet.

Det finns heller ingen bra förklaring till varför geraldirektör Ingvar Åkesson ensam behöva ta ansvar för denna politiska debatt. Men det är ju lätt att förstå eftersom alliansen inte vill verka splittrad i sakfrågan.

Även om många kritiker likt Birgitta Ohlsson smular sönder argumenten ang FRA och Ingvar Åkesson debattartikel, så ska han ha all heder för att han tar debatten öppet och rakryggat. Det är hans jobb att slåss för sin organisation och personal. Men sakfrågan är politisk och ska tas av politiker.

I en annan artikel i SVD idag skriven säkerhetspolitisk forskare Fredrik Bynander som anser att Sten Tolgfors bör redogöra för hotbilden först så kan vi diskutera FRA lagen sedan.

”Kluvenheten i denna politik skördas alltjämt av dagens politiska eliter som i regeringsställning måste ta ansvar för säkerhetspolitikens förmodade realiteter och i opposition attraheras av de lättköpta poänger som motsatsen erbjuder”

När nu flera av regeringspartierna själva skakas av interna motsättningar i en säkerhetspolitisk fråga, och partirevolt hotar i åtminstone folkpartiet kan man fråga sig om situationen längre är hållbar”

Gör om. Gör rätt och lyssna till opinionen!