Vad är det som inte händer hos Säpo?

maj 16, 2010

"Herr domare, som bevisning lägger jag fram detta utlåtande som styrker att jag är för dum för att ställas till svars." citat Northwiz

”Herr domare, som bevisning lägger jag fram detta utlåtande
som styrker att jag är för dum för att ställas till svars.”
citat Northwiz

Bekymrad är nog bara förnamnet. Efter att jag tagit del av rapports meddelande om att tre av RPS/säk’s  chefer saknar utbildning kunskap och kompetens om hur förunderökningsmaterial ska gallras, blev jag först förvånad som senare övergick i ren ilska.  Det är inte vilka chefer som helst som slarvat. De arbetar på de tre viktigaste funktionerna av RPS/Säk’s (säpo) fem olika verksamhetsfält: kontraspionage, kontraterrorism, författningskydd , säkerhetsskydd och personskydd.

Vi tar det igen. De som underlåtit att gallra arbetar inom kontraspionage, kontraterrorism, författningskydd. Som skäl anges att de inte förstår reglerna?

Vi medborgare ska anta att cheferna inte läst föreskrifter pga av att omställningen inom organisationen varit så omfattande att det inte funnits tid. Det har funnits utbildningar men cheferna har uteblivit. I min enfald trodde jag att det var obligatorisk närvaro när nya viktiga lagar ska ska köras in. Och förklaringen chefsåklagare Per Lind anger är inte kongruent. Även Camilla Lindberg anser att det är för luddigt

Jag tror att man medvetet sparat materialet för en regning dag för att det kanske skulle kunna vara användbart. Juristen skriver Säpo får grönt ljus att bryta mot lagen. Och jag anser att ansvar /skuldfrågan måste utredas även om brott ej kan styrkas enligt chefsåklagare Per Lind. Systemen är inte konstruerade för att förstöra materialet skriver Anna Troberg och hon är inte ensam om att bli oroad. Jag är bestört

Jag oroas djupt av att det verkar finnas en så nonchalant kultur vad det gäller informationshantering inom Säpo och andra instanser som hanterar mycket känslig information – Anna Troberg

Jag får ta del av följande i SÄPO-AM 18665 09 BEBIL 09000cba813944cb.pdf ”Under förundersökningen har det framkommit att anställda på de operativa enheterna saknade eller hade mycket bristfällig utbildning.

‘Vid tillsättning av chefstjänster har den dåvarande verksledningen inte tillsett att dessa personer  hade erforderlig kompetens avseende hemliga tvångsmedel’. När jag läser det här blir jag rent ut sagt förbannad när det handlar om personal som är betrodda och klarat alla säkerhetsprövningar och satta i högsta skyddsklass för att skydda svensk demokrati

3.2.2. SÄPO har haft årliga ”Busterseminarier” där de myndigheter som använder hemliga tvångsmedel har varit inbjudna. På dessa seminarier har frågan om sparat material i Buster diskuterats. Enligt uppgift har anställda från SÄPO inte deltagit i (buster)seminarierna.

Det är inte svårt att låta tankarna fara iväg och grubbla över hur  analysen för den biografiska underättelserapporten på spaningsobjekt och mål ser ut, om det brister så i kompetenshänseende för den yrke och ansvarsområde de är satta att förvalta.  Tydligen klarar de och några att uttolka kodord och annat då de lyssnar och smyger  på spaningsobjekt då de talar om koka té, äta strömming eller skicka cd-skivor. Eller kan vi räkna med att de övertolkat materialet deras handläggare/agenter/filter försett dem med.

Generaldirektör hos säkerhetspolisen Anders Danielsson var tydlig med att de inte sopat något under mattan och ville ha beröm för sin öppenhet och att de anmält. Hade de inte gjort det hade det varit tjänstefel och ytterligare lagbrott så i det fallet vet jag inte om lovorden ska hagla för att någon, några gör sitt arbete. Däremot gissar jag att han vill att de organisatoriska bristerna inom Rps /SÄK ska lyftas fram i offentlighetens ljus.

Det kan även ha att göra med att vissa integritetskränkande lagar framtvingats för snabbt utan konsekvensanalys. Och gå ut och kritisera politikerna för att inte fått tillräckligt med resurser kan han kanske inte göra. För politikerna som har polisverksamhet på sitt bord har nästan enbart fokuserat på den organiserade brottsligheten och barnporr. Vi vet att det fördelats mycket fiskala resureser till FRA och poliser i yttre tjänst som gör att såpa-säpo nu känner sig lite förfördelade. Något som låter sig anas i  uttalande som görs från säk. emellanåt.  Men fungerar inte rutiner och handhavande kanske de inte heller ska få signalspana fritt.

Generaldirektören kan heller inte gå ut och öppet kritisera tidigare ledningsbrister och knepig organisationskultur som han fått ärva.  Jag håller med Annika Beijbom att vi måste eftersträva mer transparens och god governanceEmma Opassande tar upp medborgare du kan lita  på oss argumenten. Och vi blir blåsta i vanlig ordning.

Hade det här  hänt i en vanlig företagsorganisation hade dessa chefer fått gå direkt. Läser man inte policyföreskrifter på chefsnivå och de lagar som gäller för verksamheten har man inget där att göra. Man får dessutom avsked för mindre i det vanliga arbetslivet.

Jag hoppas någon med makt och inflytande kan stava och uttolka vad begreppet ‘a c c o u n t a b i l i t y’ står för. Jag är så infernaliskt  trött på NIH not invented here syndromet och slingerbultstendenser så fort polisverksamhet säkerhetstjänst  ertappas med fingrarna i kakburken.

Accountability står även för att inse sin delaktighet dvs att ta på sig skuld för brister och inte förflytta eller gömma ansvarsfrågan vertikalt uppåt eller neråt eller i sidled i en organisation. Så fort det är medvind då är oftast alla glada, förhoppningsvis inkluderade och delaktiga. Men inte då det är omvänt. Då ryggar och darrar de likt rädda harpaltar och lägger sig trycker i ett dike tills det är lugnt och de kan hoppa fram igen.

När ska de lära av gamla misstag. Och vad det innebär för tredje man att förundersökningsmaterial inte blivit gallrat, orkar jag inte gå in på. Jag tror det står klart för var och en som har någolunda sund tankeverksamhet.

Eller så kan vi anföra ”herr domare, som bevisning lägger jag fram detta utlåtande som styrker att jag är för dum för att ställas till svars” citat Northwiz

Lästips Ny Teknik

Säpo ser risker med förlorad terrorinformation

Lästips delvis kopierat från Mikael Nilsson.

Mark kommenterar Josh inkompetensen. HAX tycker att ansvaret måste klättra uppåt, kanske till ministern? Rick vet intevar han ska börja. Drottningsylt tycker det har blivit grått. Emma  skriver om den mänskliga faktorn. Camilla Lindberg skriver oxå


ECT eller hibernalhatt?

mars 15, 2010

uppdaterad 2010 03 16 med ytterligare en länk.

Att elchock Ectbehandlingar ökar är egentligen ingenting att skämta om och det oroar mig attmånga allt oftare väljer läs läkare rekommenderar denna form av behandling.

Jag förstår att det finns de som känner sig hjälpta. Men att behöva läsa i inledningen av SvD’s artikel att patienter informeras dåligt om kända biverkningar borde generera varningslampor även hos allmänheten.

I Socialstyrelsens rapport, som presenteras i veckan, kritiseras vården för att de inte informerar patienter tillräckligt om biverkningar och inte tar hand om dem som får problem efter elchocksbehandling.

Men som sagt psykvården är på väg mot sextiotalets exprimentella ytterkanter.  Och att informationen är bristfällig ang psykofarmaka i övrigt mot olika depressionspreparat måste vi även konstatera. Ett känt faktum är för att orka vara psykiskt sjuk måste man vara otroligt frisk om ni förstår denna oxymoron.

Precis som det anges i artiklarna i så måste patienten föstå vad det är som sker och inte sällan har de inte heller kontaktpersoner som tillvaratar deras intressen. Fråga de som fått hibernal och använt hibernalhatt de vet vad detta handlar om

Jag som oftast är motståndare till ytterligare register pga den personliga integriteten känner faktiskt att i det här fallet är det motiverat. Samt att jag hoppas att  de med psykiska funktionshinder inte blir ett slagträ i valkampanjen 2010.

Det väljarsegmentet har blivit svikna allt för ofta. De om några är offer för det som ofta omnämns som inlåsningsmekanismer i andra politiska sammanhang.  I synnerhet då välmenande politiker säger sig vilja bryta utanförskapet för de utsatta grupperna som sällan har ngn röst.

Gör skillnad och släpp fram dem med den autentiska rösten som har erfarenhet av problematiken när viktiga beslut ska fattas.

Lästips media
Svd Drabbades av minnesluckor

Livslusten hålls uppe av elchocker


Nej inte mer signalspaning hellre effektivare.

mars 3, 2010

ohlala det tar aldrig slut. Nu ska möjligheterna till signalspaning hos RPS/Säk utredas igen och vi är tillbaka på ruta 1 dvs propen som den såg ut innan och under 2007.

Att läsa om dessa nya intiativ till utredningar är som att se en nervös hund jaga sin egen svans.

Mark Klamberg och även jag samt Mary Jensen MMK reagerade mot att det är ordförande Runar Viksten i försvarsunderättsnämden som ska göra utredningen om Rps /säk dvs Säpo ska få bedriva signalspaning.

Personligen jag har länge velat ha en mer omfattande cost benefit analys på verksamhet vs effektivitet inom svensk underrättelsetjänst. Jag tycker det blir mer angeläget allt- eftersom vurmen för att utreda sigintverksamheten verkar skena iväg.

Även Mark tar upp det här med investeringar i sin bloggpost och ställer mycket riktigt frågan vad är det för investeringar som krävs?

Det är ett välkänt faktum att vi samarbetar inom det område som kallas intelligence cooperation i allt högre utsträckning dels inom EU, men även mot USA och säkerligen andra länder. Och framtida scenarioplaneringar i utrikespolitiska policybeslut har det med i beräkningen. Även den omfattande hot och riskbedömningen som görs uppe hos regeringskansliet m.fl. Det är det som ytligt kan kallas FRAshoppen även om annat godis ingår i kakburken.

Men det finns ett dilemma som inte så ofta diskuteras i media eller den allmänna debatten i traditionell media eller bland oss bloggare.

Och det är att sådant utökat samarbete i sig kan leda till s.k dolda risker störningar eller hot. De definieras nämligen inte som yttre eller inre säkerhetshot utan mer diffust som autonomy och eller  vulnerability costs.

Men faran lurar där eftersom det normala om man applicerar enkel spelteori är att en individ samarbetar så länge det innebär uppenbara vinster med samverkan. Det som då kallas intelligence or policy gains by cooperation.

Sverige kan som ett led i denna samverkan triggas att överinvestera i utrustning och nya underättelseplattformar eller metodik vi kanske egentligen inte behöver.  Vi behöver inte mer signalspaning  hellre effektivare underrättelseverskamhet.

Viktigt lästips

SIIA Papers No 6 European Intelligence Cooperation:Drivers, Interests and Institutions

Bloggar:
Scaber nestor Mary Jensen Mark Klamberg knuff

Media
Aftonbladet SVD SRDen förbisedda ändamålsprincipen.

februari 13, 2010

Följde nyheten om de ingripande tunnelbanepoliserna med stort intresse igår morse, läste tweetsen och RT ‘ade i den mån jag själv kunde bidra med ngt. Lodade i den medföljande blogglänken med försiktig skeptisim. Tänkte att det att det kan vara missförstånd eller uppförstorad historia. Men det var ngt i den berättelsen som fick mig att inse att det här är ett övertramp av ingripanderätten, och visitation på allmän plats paragraf 19§ polislagen.

Och vad som glöms bort att nämnas av bloggare och i artiklarna är begreppet ändamålsprincip. Jag uppfattar att det har utövas något som kan kallas arrogant makt/myndighetsutövande. Display of power by arrogance. Men incidenten belyser också ett gott samarbete mellan vanliga människors användning av de sociala medierna i samråd med de traditionella mediekanalerna för transparens och genomlysning och diskussion.

Tydligen inser inte dessa konstaplar att deras uppförande riskerar att ytterligare  urholka kollegors aktiviteter och projekt med att bygga upp tilliten från ungdomar efter senaste tidens händelser. Ex Norra sthlm och på andra ställen i landet ex Rosengård.

Så varför tillämpades inte ändamålsprincipen vid ett ingripande? Den regel som uttrycker följande. Tvång får endast användas för det ändamål för vilket tvångsmedlet beslutats. Får ej användas som indirekt medel t.ex. för att sätta en misstänkt under press.

De civila polismännens agerande står inte proportion till vad Jesper beskrev. Att framtvinga ett raderande av foton på stående fot är overkill. Men visst är det det ett tveksamt fall. Tror inte JO kommer finna ngt anmärkningsvärt men jag reagerar  starkt på är att de ingripande som alibi för att pressa ytterligare beskyller honom för att vara påtänd

Filmar jag som privatperson ev tar foto på allmän plats är jag då en pundare, per se? Jesper Nilsson fråntas också sin mobiltelefon och pengar och poliserna ansätter honom med frågor om han använder narkotika.

Varför anses inte Jesper  eller någon annan för den delen som en individ med civilkurage. Fler än Jesper kunde ha uppfattat situationen likadant och börjat fota eller filma.

De förbipasserande resenärerna kunde ju inte veta att de var poliser det kunde ha varit ‘pundare’ som gav sig på några andra illbattingar som de såg ut i  sina civila kläder. Var finns polisetiken i det här?

Att  anmäla för ofredande och brott mot PUL för att de känner sig bevakade och utsatta som civilpoliser och är oroliga gör det hela ännu märkligare.

De borde inte brytt sig om filmningen och fokuserat  på ingripandet av den eventuelle illbattingen istället. De kunde ha tillkallat förstärkning De

De kunde valt en mer problemlösande strategi i syfte att förhindra konflikt.Civilpoliserna kunde bett Jesper stanna en stund så att de lugnt och sansat förklarat det olämpliga i att Jesper hade foton och att Jespers agerande störde dem i sitt arbete.

En arbetsmetod som med ett annat ord kallas dialogmetoden. Det som då kan uttryckas som display of respect i bemötande-situationen.  De hade då uppfattats som ansvars-patrullerande synliga poliser. Det förhållningssättet hade kunnat rendera i positiva skriverier istället för badwill i rikstäckande media, en massiv twitter och bloggwave. Ett fenomen som ytterligare urholkat förtroende för polisarbete bland ungdomsgenerationen.

Nu brände de sig själva och misslyckades med uppgiften genom att andra resenärer i T-banan kom till platsen och de tvingades att uppvisa sin polislegitimation

Poliserna tvingas ta fram sin legitimation för att resenärerna runt om kring inte skall ingripa. Även mannen i biljettkuren, som jag nyss löst en biljett av, kommer ut och ber poliserna att ”i alla fall ta det lite lugnt, uppger Jesper Nilsson.

Det hedrar Jesper att han höll sig lugn och inte svarade emot. Han väljer att inte motanmäla utan har förståelse för att polisen gjorde sitt arbete.

Jesper Nilsson själv tänker inte upprätta någon polisanmälan. Det känns rätt bra. Jag känner mig inte upprörd eller så, säger han till Nyheter24.

Lästips:sid 21 och framåt Avsnitt kvalitet i polisarbete ‘Individuella variationer i uniformerat polisarbete’ av Stefan Holgersson Johannes Knutsson s

Stefan Holgersson är både polis och forskare. Förutom att arbeta i ingripandeverksamheten tjänstgör han som förhandlare och dialogpolis vid Polismyndigheten i Stockholms län.

Johannes Knutsson är professor i polisforskning vid Politihøgskolen i Oslo, men är även verksam vid Polishögskolan i Solna.

Tvingade Jesper att radera bilderna
Jesper utpressades av civilpoliser

Poliser trakasserade journalist

”Poliser trakasserar debattör”

bloggar Mary jensen MMK Anders Widén scaber nestor Lars Eric


Politisk bias, distorsion och andra blindgångare i integritets och säkerhetsteatern

januari 6, 2010

Vi misslyckades i att förbinda punkterna. Vi har misslyckats i vårt underättelsearbete. Så säger president Barack Obama och otaliga är alla bloggare och artiklar som åter ger sig in i integritetsdebatten.

Jag har följt på avstånd och Twittrat om mitt önskemål inför 2010, dvs att de med inflytande ska försöka få hit Bruce Schneier under internetdagarna 2010 eller 2011. Nestorn som som kanske kan få våra politiker att tänka om. En säkerhetsexpert  jag slaviskt följer liksom så många andra som deltar i integritetsfrågorna. Skanning är inte lösningen på problemet

Så här uttrycker han sig i samband med profiling  There are two kinds of profiling. There’s behavioral profiling based on how someone acts, and there’s automatic profiling based on name, nationality, method of ticket purchase, and so on. The first one can be effective, but is very hard to do right. The second one makes us all less safe. The problem with automatic profiling is that it doesn’t work.

Ett annat önskemål inför det nya decenniet är att det inrättas en /ett IT och säkerhetsminister/departetment enligt den modell som Lars Nicander FHS ,CATS föreslog i ett program på kunskapskanalen. Som vanligt när jag ser och hör förnuftiga resonemang kan jag inte förstå hur våra politiker/ politiska rådgivare har tänkt i integritetslagsstiftningen.

I stället har jag de senaste 6 åren som jag öppet  ägnat dessa frågor matats med politisk bias och distortion. Horder av falska argument. Både från FRA-kramare som FRA-motvallare.  Ibland rent löjeväckande bommar i argumentationen. Sett mina integritets och frihetsvänner bli anklagade för att vara troll med foliehatt. Jag har själv farit ut invektiv emellanåt samt frossat i en sorts retorisk objektifiering.

Upplevt och läst om duktiga politiker som blir anklagade för än det ena än det andra. Somliga mobbade och utfrysta i de inre politiska sfärerna. Det har frossats med en bulemisk frenesi från olika lobbyistsfärer att fylla FRA’s cray-datorer med tekniska variabler och annan personlig data. Politiker och säkerhetsspinnare inom den prediktiva-analysbranchen ropar på mer mer mer information till fler fler register ex det orwellska indectprojektet

Det är inte mer samlad information via datamining och prediktiv analys underrättelseskrået behöver. Allt finns att hämta i alla de öppna dolda register som finns. Det handlar om att utnyttja denna redan tillgängliga info mycket mycket smartare. Denna sakfråga (integritetsdebatten) är inte till för att vinna populistiska politiska poäng.

Den senaste händelsen har gett svaret. Oavsett hur mycket info och registersök vi accepterar så står vi lika handfallna när den missade informationen ger upphov till oanade konsekvenser.  Den missade avgörande informationen i detta fall var en pappa som uttrtyckte oro ang sin sons förehavanden. Flaggar big time och blir nonchalerad av det oftast fördomsfulla och ibland högfärdiga underrättelseskrået. Och honungs-fälla det är ngt helt annat 🙂

Ordet tillit /trust transformeras till en oxymoron / självmotsägelse i kampen läs kriget mot terrorism. Tillit blir till bias och distortion. Och det är uppenbart vilka som nu som ska utrustas med dumstrut av foliehattsmodell. Gärna med tillhörande pinoccionäsa. Och transparensen opakare än någonsin. Och när en folkvald säger öppenhet idag riskerar även det att bli en kommunikativ paradox med facit i hand ang integritetsfrågorna.

More screening can actually result in less security by directing security attention and resources (which by definition, are finite) onto people who are not a threat, which in turn moves such attention and resources away from people who are a threat. – Sheldon H. Jacobson is a professor of computer science

Mycket läsvärt rekommenderas

Will Profiling Make a Difference? blog/artikel med namn som

Bruce Schcneier – Säkerhetsexpert myntat begreppet säkerhetsteater
Rafi Sela – Israelisk konsult flygsäkerhet

Salam Al Marayati -Israel-Muslim Public Affair Council
Barbara Oakly- förfatarinna till Evil Genes
Sheldon H jacobson- professor i computor science
Philip Baum Brittisk aviation säkerhetskonsult


Svenskar skeptiska till nakenskanning

Varför gick du inte bara på toa, Umar?

Arg Obama kräver räfst

Bloggar: Kent Persson Opassande och HAX och Peter och sidvind