ERFARENHET NYCKELKOMPONENT I RÅDGIVERI

december 6, 2008
CRYING SOUL

CRYING SOUL

Fick en ny bild av Margareth Osju idag. Den heter Crying Soul. Jag vandrade ut till Washingtonpost för att se om jag kunde veva in en intressant artikel att delge er. 

Under valet var jag så stolt så stolt eftersom jag hade min ena dotter på plats i Washington. Hon uppdaterade mig kontinuerligt om studieresan och äventyret och  berättade att staden och byggnaderna är vackra.

Självklart drar jag en lättnadens suck nu när Mr Barack Obama svärs in i Vita Huset, och han gjorde ett bra val när han valde Mrs Hillary Clinton till utrikesminister.  Nu återstår det att se om det kommer att tas krafttag mot de tvivelaktiga förhörsmetoder som är ett kännetecken för Bush administrationen

Hursomhelst så är det nu intressant vilka som USA’s nye president kommer att välja ytterligare som sina tyngre  rådgivare i säkerhets och underrättelsefrågor  Så här skriver Washingtonpost.

Obama, who announced much of his national security team Monday, has signaled his intention to end controversial policies on detaining and interrogating terrorism suspects.

Yet the nation’s next intelligence leaders will face far more vexing demands. At the top of the list are improving intelligence collection and analysis, and streamlining an unwieldy structure — all without further damaging morale.

Prominent voices in the intelligence community and the Obama camp have argued that a seasoned professional is needed when the country is waging two wars and a campaign against terrorism, and that a newcomer would face an excessively steep learning curve.

An outsider will get eaten alive,” said Amy Zegart, an associate professor at the University of California at Los Angeles and a former security adviser to both the Clinton administration and President Bush‘s 2000 transition team. ”The next CIA director has to walk a fine line between taming the building and transforming it.


ETT BREV FRÅN KOLONIEN FRÅN EN RASEN BLANDRAS

juni 12, 2008


Jag är tvungen att lätta upp stämningen appropå brevhemligheter och FRA lagen /Lex orwell och mjölpåvars agendor..

Men jag tycker inte att de som nu röstar för förslaget skall orera om integritet i varje fall inte personlig. Och inte i folkviljans palats efter att ha trixat med semantiken.

Och 2010 ska de strykas och röstas bort från från sitt mandat. Det är dags att ge andra en chans. Jag tror det finns andra som besitter bättre politik mognad istället för att nära sitt ego! Och som Pär Ström säger, det är vi som äger staten inte tvärtom

För mig är inte  legitimitet i FRA förslaget detsamma som dess legalitet. 

Ni får klura själva hur jag tänker! Jag är ju lite kört i fatta, och foliehatten gör att bruset inte når fram. Jag har bara IQ på 60. Blodsarvet ni vet. Mums för insamlarna av min handel och vandel.

https://i2.wp.com/www.tindra66.sprayblog.se/upload/B_ush_Eavesdropping.gif

https://i2.wp.com/www.tindra66.sprayblog.se/upload/USA_Boop.jpg 

läs gärna AVLYSSNINGSINFLATIONEN FORTSÄTTER US STYLE

*Ras: Rasen blandras. Rasar omkull ibland. Rasande grann i min ungdom. Rasande läsarsiffror på AB och WP blogg.

* Politik: Korskopplad ibland väldigt autonom, men aldrig osund autonom.  Ilsk emellanåt.

* Hälsa: Mentalsjukdom som blosdarv i flera generationer. Rörlig karaktär, inte rörig, rörlig sa jag.

* Skulder: Absolut. Levt livet ju! Blev dyrt. Finns i kontrollantens svarta bok/ böcker/ register.

* Kön: Sist i alla köer.  Får aldrig komma förbi men tålmodig, uthållig och modig. Rask villig och duktig som ett tidigt arbets intyg gör gällande.

*Bakgrundskontroll:  Knepigt förflutet mycket osäker, potentiell fara, risk hot, men ser även möjligheter och nyfiken. God drivkraft.

* Fackligt aktiv: Lärser mycket facklitteratur.  Ingår inte i något fack. Får inte plats i besticklådan eller andra fack. Fackförening nix.  Inga pengar inte råd.

* Sex. Ingår i personnr. Vid stabilt mentalt tillstånd gärna sex om det finns att få tag på. Ingen fixering.


EN PRIVAT HISTORIA OM EN KVINNLIG AGENT VID MI6-MADAME HALINA SZYMANSKA

april 21, 2008
https://i0.wp.com/www.tindra66.sprayblog.se/upload/annette%202.jpg

Idag bjuder jag er på en mycket personlig berättelse som kanske förklarar min fascination gällande militaria och underrättelsehistoria. Min lilla story handlar om Madame Halina Szymanska som arbetade för MI6 och hennes dotter Mrs Marysia Malewski samt dotter dotter Anouchka Malewski

Anouchka M.och jag träffades genom min engelska värdfamiljs nära släkting julen 1977. Där hon och Mrs Marysia Malewski var gäster i Kent under en julhelg 1977. Anouchka blev en nära och mycket god vän och guide i swinging London 1977 -1978 och även under min vistelse 1979.

Michael Fabian? (Malewski)
bror till Anouchka är tydligen den som hjälpt en författare Nigel West som är specialiserad på underrättelsehistoria.

Boken som heter, MI6 British Secret Intelligence service Operations 1909-45 förtäljer hela historien om polskan Halina Szymanska. En kvinnlig agent för éngelsmännen under andra världskriget, och hennes affär med en inte allt för obekant herre vid namn Wilhelm Canaris

Måste genast beställa boken av Nigel West och läsa om historien om Halina Szymanska som Anouchka berättade för mig efter att vi blev vänner.

Jag fullkommligt sög i mig denna berättelse och kände en stor beundran för denna fantastiskt modiga kvinna. Jag har burit det här minnet djupt bevarat i min hemliga trädgård i nästan exakt 30 år, och först nu har jag känt mig mogen att berätta.

Så roligt att få se Anouckas namn i Wikipedia, sitter och ler och får tårarna i ögonen av lycka. om ni visste vilka otroligt underbara minnen som väller fram.  Och hur mycket familjen Fabian/Malewski betydde för mig i min vistelse i London.

Anouchka gifte sig sedan med en kille som hette Dale Royston och är nu förmodligen skild. Vi träffades senast 1983 eller 1984 i London. Men jag tror att jag ska försöka leta reda på henne.

All my love to Marysia Anouchka and Michael Malewski /Fabian
FromTindra-Annette Broström Sunne Sweden

https://i2.wp.com/www.tindra66.sprayblog.se/upload/jag17_Onslow%20gdns_Marysia_Malewski.jpg
Bild tagen hemma hos Marysia Malewski
Anouchka Fabian Onslow Gardens SW7 1978

Lästips från Wiki:: Mme Szymanska, as a British agent, met several times with Canaris in Switzerland and Italy

Gå till Nigel Wests hemsida

Läs om Wilhelm Canaris här. mer här och här.

https://i1.wp.com/www.tindra66.sprayblog.se/upload/Stylettoshoes.jpg

 

GLÖM INTE FREDSBASKRARNA-KAMRATHJÄLPEN
PG 444 08 91- 2

De vinner lokal befolkningarnas hjärtan och riskerar sina liv för fred frihet och demokrati runt om i världen.


ALL THE WAY LOVER- MILLIE JACKSON

april 18, 2008

This song is dedicated to Anouchka Fabian / Malewski. Michael Fabian Malewski. And Mrs Marysia Malewski. And of course Mirek Malewski

This song represents my lovely memories from Onslow Gardens South Kensington.  Thats where I heard Millie Jackson for the first time 1978.

Regards from Annette Broström, Sunne Värmland Sweden

Enjoy!

Go to Nigel West Homepage

Read about Halina Szymańska and Wilhelm Canaris MI 6


ATT VARA Eller INTE VARA AUTONOM GENOM TYSTNAD

december 19, 2007
glöm inte vänstekt ägg på bröna och bit ihop och svälj

glöm inte vänstekt ägg på bröna och bit ihop och svälj

Rubriken antyder mitt känsloläge för tillfället. Att ständigt tiga still och hålla tand för tunga. Tassa på tå. Bli en robot. Den reflexmässiga lydnaden och den blinda tilliten.

Eller som opassande skriver ett land där det finns inskrivet i konstitutionen att man har rätt att yttra sig anonymt, finns det trots allt de som via politiska påtryckningar försöker tysta oppositionella röster och kontrollera informationsflödet —(läs gärna kommentarerna på inlägget.)

Jag lodar vidare. Om vi ständigt väljer tystnaden, tystandet, eller tystnandet, hur skall vi kunna bli respekterade för de ställningstaganden vi gjort. Men det är viktigt att få vara anonym eller privat.
Det finns något annat i bruset från brushärskarna som jag upplever som en kommunikativ paradox och det är talet om att vara autonom. Å ena sidan så tycker samhället att det är positivt att vi utvecklar vår autonomi.

I ett annat sammanhang nämligen hot mot vårt lands inre eller yttre säkerhet så använder säkerhetspolisen samma begrepp som en möjlig risk och hot i sitt prat om autonoma grupper i samhället.

2008 tror jag att politisk diskurs kommer handla om just autonomi, och robusta strukturer Men kanske vi måste komma överens om vad dessa begrepp ska och kan innebära. Precis som en nobelpristagare angav svårigheterna med att uttyda och tolka ordet rättvisa.

Våra makthavare och förtroendevalda bör komma överens om begreppen Rättvisa och Tilltro samt hållbarhet, hållbart ledarskap och good governance. Och vad det ska innebära för oss medmänniskor och medborgare i framtiden..och Utövar vårt Lands Högsta Ledning ett autentiskt och etiskt Ledarskap

Jag tycker mig redan skönja att begreppet robusthet och autonomi används i alla möjliga och omöjliga sammanhang redan. Bara det inte blir lika uttjatat av våra politiker som begreppet utanförskap blir jag glad och ska vara tyst.

Trots hotbildsrevision eller uppgradering av presumtiva hotbildscenarion. Och analyser utförda av rådgivande organ och tankesmedjoor ger dessa rapporter inte svaren.

De är endast redskap, framtagna i syfte att bringa för-förståelse. Vi som medborgare måste vara ytterst vaksamma på att feltolkningar görs.

Den missade informationen kan komma att leda till ofattbara skeenden och konsekvenser bortom det uppenbara. Det är sedan upp till oss och politiker att i gemensamhet och med samsyn att värdera graden av Hot /möjlighet.

”Imperier har ingen plats för moral-hade de det skulle de inte vara imperier. Utan floskler skulle inte äran vara ära. Den gloria, den glory den gloire som imperierna utsrålar utgår från piskan som viner över mörkpigmenterade ryggar och från brutaliteten och rädslan hos dem som svingar piskan” Rolf Edberg Brev till Columbus

Andra bloggar om anonymitet Tystandet

Förändrad värld kräver ny säkerhet Artikel från FOI

Systemtilltro kräver tid och utbildning där står lite om robusthet, och systemtilltro etc.

Läs om Unknown unknown

Known Unknowns

Dags göra en Nixon

http://www.stratfor.com/

https://i2.wp.com/www.tindra66.sprayblog.se/upload/Betty-whip_f%E4rg..jpg 


ATT HA RYGGRAD KAN INNEBÄRA UPPSÄGNING

september 23, 2007
Omgruppera.

Omgruppera.

 

 

Tänkte ta upp det här med Whistleblowers och vad som händer då man väljer att försöka gräva fram någon sorts sanning..

Att våga stå upp för det som är moraliskt riktigt, att inta en annan moralisk värdegrund än den vedertagna.

Att inte tystna och vara en aktiv åskådare är ofta förenat med någon form hämd eller bestraffning. Ett sorts svartvitt tänkande uppstår, antingen är du med oss eller så är du emot oss.

Man kanske kan likna det med att ett starkt socialt system, organisation grupp eller individ dissocierar, eller idkar bortträngnig I synnerhet om det sociala systemet har rigida försvarsmekanismer.

Dissociation, klyvning, splittring är ett vanligt förekommande begrepp inom traumapsykologi men används även inom socialpsykologi och storgruppsförhållanden.

En whistleblower kan alltså trigga igång processer i en organisations kollektiva minne. Att berätta något som kan innebära en störning av systemet gör att systemet lamslås eller förstummas, eller tystas.

Organisationen slår vakt och individ eller grupppsykologiska försvar inträder för att undvika att det obehagliga. Systemet eller strukturer och processer avskiljer eller avstänger det som upplevs som fara eller hot.

Sam Provance, en amerikansk underrättelseofficer gjorde det som många betraktar som förräderi. Han berättade om missförhållandena i Abu Ghraib. Nu har han har fått hela sin karriär förstörd. Han blev hotad med fängelse och hans fru lämmnade honom. Men Sams professionella integritet, mod består i att det inte handlar om personlig vinning utan man bör alltid försöka försäkra att det inte händer nästkommande.

Och så här sades det i ett tal då han i mottog en utmärkelse för sitt civilkurage, från Sam Adams Associates for Integrity in Intelligence

Sam felt a duty to those suffering abuse and also to his fellow soldiers, trapped and degraded into implementing illegal policies on torture ordered by superior officers. When he went through Army channels to object, he was reduced in rank and branded a “traitor.”Sam Provance stood firm, and tall…and alone, since the Army had successfully intimidated his fellow soldiers into obedient silence. He would not be a bystander—gag order or not…

Läs även den här artikeln:Sam Provance exposed the torture in Abu Ghraib and as thanks had his career ruined, was threatened with prison, has had his wife leave him, and is now barely scraping by. He said Thursday evening that on a personal level his choice to speak out was not worth it. ”But,” he said, ”this is not about me.”