INGVAR ÅKESSON TVINGAS UT FRÅN FRA o FARADAY’s BUR!

maj 12, 2008

https://i0.wp.com/www.tindra66.sprayblog.se/upload/mesh-girl.jpg
Uppdaterad! 2008 06 19
Hoppsan Generaldirektören för FRA Ingvar Åkesson tvingas ut ur FRA’s och faraday’s bur.

Imorgon är Generaldirektören kallad av försvarsutskottet för att svara på ett antal frågor ang vårt svenska Swechelon. De som brukar blogga om detta har givetvis varit i fas med ny tekniks artikel och ventilerat ämnet.

FRA pysslar möjligen med det som kallas aktiv signalspaning. Eller med ett finare ord SIGINT och underkategorin COMINT. Och det har de gjort i alla tider. Men att få någon klartext från SIGINTS Control ang evetuell statshackning är nog att hoppas på för mycket. Samt att jag har tidigare tagit upp problematiken med COMINT och förvanskad eller planterad data av Cyberagenter.

Personligen skulle jag vilja veta mer om kostnaderna för denna massövervakning. Och om pengarna används effektivt. För när det kommer till prat om pengar som investeras i denna form av motmedel mot hot och risker, så är distortionen markant och frekvent.

Men det kan likväl vara så att det är en lönsam affär för den civila myndigheten. I Sverige liksom i många andra länder är dessa kostnader hemliga eller det är svårt att få en överblick.

Att att regeringen eller någon i beslutande kabinettet skulle vara omedvetna om att den s.k aktiva signalspaningen förekommer håller jag för osannolikt. Snarare är det nog så att det inte är satt i skrift. Och då hamnar vi i need to know semantiken.

Samt att vi måste få ett bättre fungerande FUN Fösvarets Underättelsenämd som skall kontrollera att FRA sköter sig.  Ett sätt att lösa det på är att omvärdera eller på ren engelska ”re-think the need to know och analys problematiken”

Och det behövs tillsättas en utpekad kontrollperson eller en grupp av integritetskontrollanter som utövar tillsyn och värnar om vår integritet. Och det under ett mycket mycket tidigt skede i underättelseanalysprocessen. Vi får hoppas att generaldirektör Ingvar Åkesson berättar om det imorgon

Och våra politiker i riksdagen/regeringen kommer heller inte att ge tydliga besked i frågan. Eftersom jag anar att även FRA kan spana på uppdrag av utländska samarbetspartners samt omvänt. Det finns alltså möjlighet för andra samarbetspartners att övervaka på s.k misstänkta inre hot på uppdrag av ”någon” inhemsk kund. Vi kan kalla det signalspaning via proxy. Denne kund skulle möjligen då kunna vara FRA själva som fått uppdraget av någon svensk myndighet.

Den civila myndigheten FRA kan troligen göra beställningsarbeten åt andra utländska myndigheter, militära eller polisiära via s.k jointness och jag har tidigare hävdat att det är där nyckelargumenten kommer att hittas.

Jag vet inte men jag tror det kallas interoperabilitet. En förmåga att samarbeta eller effektivt utbyta tjänster och utnyttja system, bilateralt eller multilateralt. Och utfrågningen känns mest som ett spel för galleriet.

Att missbruka ordet är att visa förakt för människan.
Det underminerar broarna och förgiftar källorna.
Så för det oss bakåt på människoblivandets långa väg.
(Dag Hammarskjöld vägmärken 1954)

 LÄSTIPS Intelligence Spending: Public Disclosure Issues Updated February 15, 2007 Richard A. Best Jr. Specialist in National Defense Foreign Affairs, Defense, and Trade Division

Lästips Två. Rosetta Sten Dvs Anna Trobergs debattartikel SVT Att avlyssna folket ger bara falsk trygghet

Samt Intelligence oversight in norway  en publication från Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces 2003 Allti nydeli o vete va vore naebor har for si.

 

 

 

 

 


SHERIFFEN FRÅN VARES ULF HENRIKSSON TALADE KLARTEXT!

april 24, 2008

Yxorna är värda allt gott. Yx Yx!

Yxorna värda allt gott. Happy ending 2009 Good beginning 2010
keep on winning the heart and minds of the locals!

Uppdaterad 2008 04 25 uppdaterad med ny bild 2009 03 03 uppdaterad med ny bild 091215
Uppdaterad med länk om visbykorvetten 091216

Var uppe med tuppen i vanlig ordning och tittade på inslaget SVT gjorde om hur mycket Försvarsmakten mäktar med i bantning.

Jag tyckte inslaget med Sheriffen från Vares, Överste Ulf Henriksson känd från grannfejden tv3 var mycket tydligt. -det är befriande med någon som talar klartext och är bestämd.

Han lyfte fram en obekväm frågeställning. Varför läggs det aldrig förslag på att HKV Försvarsmaktens Högkvarter reduceras i personalnumerären? Så klart att även vi övriga medborgare är kritiska som SVD mycket riktigt uppmärksammar.

Ulf Henriksson vågade även ställa den mycket relevanta frågan ang. kostnaden för allt det som redan avvecklats. Och som vanligt blir min frågeställning, har vinsten ett pris och vad kostar det? Försvarsmakten har inte råd att tappa ytterligare kompetens. Vem ska sörja för att återupprätta den inhemska försvarsförmågan. Förslaget om att flottiljen i F21 ska läggas ner verkar absurt och det berör ca 600 anställda + andra kringintressenter som är helt beroende av Luleå garnison.

Men planerna utgår väl som vanligt från ett missriktat maktperspektiv. Och det är inte svårt att börja fundera om det handlar om att det är svårt att få de från de sydligare delarna av Sverige att flytta till Norrland

Vi vanliga medborgare måste ställa oss frågor som hur långt innan vi får en förhandsvarning vid ett strategiskt överfall från någon illvillig trätobroder. Det mest sannolika är väl på sin höjd ett par timmar. Men Luleå kanske skall få ett par extra eurofighter och F16 att meka med, och inrymma i de tomma hangarerna. Och vem/vilka skall skydda basen vid Vidsel och uppe i Esrange.

Utbildningstiden för ett tämligen inövat försvar har möjligen en minimitid på 10 månader kanske upp till 5 år. Och historien visar tydligt att länders förmåga att aktivera sina resurser på ett lämpligt sätt i en kris oftast kommer försent. Hur mycket underättelse-information man än tror sig ha?

Den missade informationen kan som bekant ge upphov till oanade konsekvenser. Men eftersom vi ska ha ett omfattande samarbete med Department of Defense kanske vi skall sätta vår tilltro till vår partners förmåga och via jointness sia in i framtiden

Jag föreslog redan i maj 2007 ett nedbantat försvar . Men det var ironi då jag märkte vart vinden blåste. Och kostnaderna för stridsvagn Leopard är enorma så Några avrustnings spinnare kan väl hjälpa till med en utförsäljning Stridsvagn leopard 121 och 122, FMV. Alternativet är att hyra ut dem och inhösta någon krona.

Försvarsminister 1 StenTolgfors och Försvarsminister 2 Anders Borg kan även offerera försäljning eller nedläggning av andra försvarssteknikområden. Mitt förslag igen då, stridsvagn Leopard-systemet.

Beträffande Korvetterna Visby så hyr vi ju ut ett par till amerikanska försvaret, och jag tycker vi kan sälja dem det saknas ju ändå robotsskydd och utan det kan fartygen inte försvara sig.

Jag citerar SVD Visbykorvetterna har svårigheter att försvara sig mot en attack bakifrån. De är chanslösa. Ska de sättas in i strid verkar det inte så kul. I det skick de är nu kommer de dessutom inte heller att kunna användas i internationell verksamhet, säger förre försvarsministern Mikael Odenberg till SvD. En svensk militär expert, som av sekretesskäl inte kan framträda med namn, kallar fartygen ”en sittande fågel, en dödsfälla” utan robotförsvar. –Detta är känsligt. Det finns svagheter i skyddet, säger Stefan Axberg, professor i militärteknik vid Försvarshögskolan.

Försvarsmakten bör behålla Flottiljen vid f21 och Fallskärmsjägarskolan K3 vid Karlsborg. Offerera även ubåtarna vid Kockums för 30 miljarder eller så. Kommer framtidens Försvarsmakt att se ut enligt nedan modell ?

*Analytiker *Spioner/infiltratörer *Kryptologer *Snipers /prickskyttar *Sabotörer *Lingvister *Förhörsledare/ tolkar *S.k. Omrörare med en omfattande träning i informationsoperationer. Även psykologiska operationer kan ingå.

Jag håller med John blund i dagens SVD :

”Jag kan helt enkelt inte förstå varför vi inte kan ha ett nationellt försvar utan endast ska ha någon sorts insatsstyrka som ska användas utomlands. Politikerna anser säkert att de är framsynta och moderna men jag tycker att den nuvarande inriktningen är naiv och oansvarig”, skriver han.

Återkommer. Framåt-Pergite! Men inte med dagens nedbantande försvarsförslag!

Gå Till F 21 – Norrbottens flygflottilj

Andra Bloggar om Försvaret WordPress försvarspolitik Nato
Fakta Om USS liberty från national security agency.. appropå kommentar
läs Försvaret måste bli kvar i Norrland
Är ju givetvis tvungen att uppdatera med artikeln från ny teknik om att Visbykorvetterna nu är klara för leverans. Fast utan robot då förstås. .

Stöd våra soldater Bär det gula bandet.

Stöd våra soldater Bär det gula bandet.