ATT VARA Eller INTE VARA AUTONOM GENOM TYSTNAD

december 19, 2007
glöm inte vänstekt ägg på bröna och bit ihop och svälj

glöm inte vänstekt ägg på bröna och bit ihop och svälj

Rubriken antyder mitt känsloläge för tillfället. Att ständigt tiga still och hålla tand för tunga. Tassa på tå. Bli en robot. Den reflexmässiga lydnaden och den blinda tilliten.

Eller som opassande skriver ett land där det finns inskrivet i konstitutionen att man har rätt att yttra sig anonymt, finns det trots allt de som via politiska påtryckningar försöker tysta oppositionella röster och kontrollera informationsflödet —(läs gärna kommentarerna på inlägget.)

Jag lodar vidare. Om vi ständigt väljer tystnaden, tystandet, eller tystnandet, hur skall vi kunna bli respekterade för de ställningstaganden vi gjort. Men det är viktigt att få vara anonym eller privat.
Det finns något annat i bruset från brushärskarna som jag upplever som en kommunikativ paradox och det är talet om att vara autonom. Å ena sidan så tycker samhället att det är positivt att vi utvecklar vår autonomi.

I ett annat sammanhang nämligen hot mot vårt lands inre eller yttre säkerhet så använder säkerhetspolisen samma begrepp som en möjlig risk och hot i sitt prat om autonoma grupper i samhället.

2008 tror jag att politisk diskurs kommer handla om just autonomi, och robusta strukturer Men kanske vi måste komma överens om vad dessa begrepp ska och kan innebära. Precis som en nobelpristagare angav svårigheterna med att uttyda och tolka ordet rättvisa.

Våra makthavare och förtroendevalda bör komma överens om begreppen Rättvisa och Tilltro samt hållbarhet, hållbart ledarskap och good governance. Och vad det ska innebära för oss medmänniskor och medborgare i framtiden..och Utövar vårt Lands Högsta Ledning ett autentiskt och etiskt Ledarskap

Jag tycker mig redan skönja att begreppet robusthet och autonomi används i alla möjliga och omöjliga sammanhang redan. Bara det inte blir lika uttjatat av våra politiker som begreppet utanförskap blir jag glad och ska vara tyst.

Trots hotbildsrevision eller uppgradering av presumtiva hotbildscenarion. Och analyser utförda av rådgivande organ och tankesmedjoor ger dessa rapporter inte svaren.

De är endast redskap, framtagna i syfte att bringa för-förståelse. Vi som medborgare måste vara ytterst vaksamma på att feltolkningar görs.

Den missade informationen kan komma att leda till ofattbara skeenden och konsekvenser bortom det uppenbara. Det är sedan upp till oss och politiker att i gemensamhet och med samsyn att värdera graden av Hot /möjlighet.

”Imperier har ingen plats för moral-hade de det skulle de inte vara imperier. Utan floskler skulle inte äran vara ära. Den gloria, den glory den gloire som imperierna utsrålar utgår från piskan som viner över mörkpigmenterade ryggar och från brutaliteten och rädslan hos dem som svingar piskan” Rolf Edberg Brev till Columbus

Andra bloggar om anonymitet Tystandet

Förändrad värld kräver ny säkerhet Artikel från FOI

Systemtilltro kräver tid och utbildning där står lite om robusthet, och systemtilltro etc.

Läs om Unknown unknown

Known Unknowns

Dags göra en Nixon

http://www.stratfor.com/

https://i2.wp.com/www.tindra66.sprayblog.se/upload/Betty-whip_f%E4rg..jpg