Är lösningen på kommunikationsproblem nya register?

maj 26, 2010

jahaja

Det här med registerinflationen är synnerligen beklämmande, för så fort något allvarligt inträffar så så heter lösningen på problemet register. Det är ett sterootypt tänkande och någon gång måste våra betrodda eller experter tänka utanför ramarna. Register upplöser sällan dilemmat i sig. Det uppenbarar sig i stället nya risker eftersom databaser läcker. Pul,Personuppgiftslagen är en komplex lag. Jag upplever uttalandena som väldigt kosmetiska.

Register och uppgifter kommer med stor sannolikhet att användas felaktigt det här kan vi läsa i sydsvenskan ang kritiken från Datainspektionen och händelserna på sahlgrenska som sålt uppgifter ur sitt kvalitetsregister

Katarina Erlingson (C) vice ordförande i regionstyrelsen säger  -Vi har uppenbarligen inte haft tillräckligt bra rutiner och det är vi som bär ansvaret för detta, säger hon.

Professor Leif GW Persson är skeptisk till DNA registret och så här står att läsa i Aftonbladet.  Han -menar att svenskarna har för stora förväntningar på vad ett heltäckande DNA-register skulle innebära”

Jag skriver under på det.  Och är det nu så att vi ska utöka andelen register så bör det exempelvis finnas offentliga sådana på exempelvis polismän som blivit varnade p.g. a. felaktiga ingripanden. Kanske måste det införas kontroll och tillsyn via en nordisk databas på väktare som efter några veckors grundutbildning som med vapen som en batong faktiskt är.

Det bör kanke finnas register på alla myndighetspersoner som fått erinringar eller varningar och som kanske inte är lämpliga för sitt yrke. Och eftersom vi vet att handhavandet och gallring i olika register är lite si och så bekymrar det mig att inte den debatten tas.

Återigen är skanderandet efter nya databaser ett trix eller en del i en osund säkerhetsteater.  Det  ska se ut som om de felande visar handlingskraft och att man åtgärdar  brister i det organisatoriska. Självklart så förstår jag dem som är oroliga nu ang den prickade läkaren.

Men där hade de tillsättande kunnat ringa och ta referenser. Så varför gjordes inte det? Vad är vitsen med referenter om ingen kontroll görs? Hur ser kommunikationen ut? Blir den bättre av nya databaser? Bör det inte istället vara så att arbetsorganisationen tränar upp sin kommunikativa förmåga? Är det svårt att ringa telefonsamtal till Norge eller andra länder i Norden?

Visst nu kommer kanske en lagändring  men varför kritiseras inte de som faktiskt inte gjort den granskning och kontroll som ska göras vid tillsättandet av så avancerade arbetsuppgifter som läkaryrket innefattar.  Kanske borde dåliga chefer eller rekryterare omfattas av ett register?

Frågan är hur informationen om läkarens felbehandlingar i Norge helt har missats av hennes svenska arbetsgivare. Är det dessutom rimligt att en läkare som inte ses som tillräckligt kompetent för att operera i Norge får göra det i Sverige?

– Det är en väldigt bra fråga. Det är definitivt inte rimligt att den som inte har rätt kompetens får arbeta fullt ut, säger Per Anders Sunesson.

Jag säger som min twittervän Hepal
Twitter 20100524

Följ mig på twitter

Annonser

INTRYCK, AVTRYCK OCH IMPRESSION MANAGEMENT

januari 2, 2009
Demokratins dräpare FRA-lagen 1 jan  2008

Demokratins dräpare FRA-lagen 1 jan 2008

Det blåser kallt och iskristallerna formateras på träden.  Det nya året är här.  De politiska laggardsen grymtar och vill inte tänka nytt ang fildelning och IPRED. 2009 kommer att bli intressant och det kommer att bjudas motstånd.

Nåväl nu är lagen här,  ordentligt inslagen i en mängd kontrollöverrockar och skenmanövrar.  Aktiviteterna i de sociala mediaerna har gett avtryck och gjort intryck. Marie Abrahamson SVD utsåg Generaldirektör Ingvar Åkesson till en av årets nyheter i morse i panelen i svt.  

Här håller jag med. För det är Generaldirektör Ingvar Åkesson som rakryggat tagit debatten med oss ilskna bloggare och aktivisterDet fast debatten var politisk.  Sådana professionella autonoma aktörer vill jag se mer av 2009. Det om något har varit en frisk fläkt i samtalen om fra lagen i dess nuvarande form. 

Jag har även med stor förtjusning läst Björn Widmans artikel samt kommentarer hos Jens O som fick mig att le. Banne mig tror jag inte att många journalister har hamnat i den förrädiska uppblåsthetsfällan och vill att tänkande människor subtilt ska manipuleras och inte ifrågasätta. Och det, Björn Widman är en kulturell företeelse om något.

– det som med en socialpsykologisk term kallas impression managment. Jag hade uppe det innan som ett litet svammel. Det jag är lite bekymmrad över trots allt, är att vi inom bloggosfären får se upp så vi inte hamnar där själva, med det fokus som opinionsbildare bloggarna fått.  Framgång är en lömsk formel.

Vi spelar roller, och bloggosfären är en av de arenor vi verkar i och på.  I kommentarerna hos Jens O som är den blogg jag hunnit skanna så är det helt klart att Björn W inte förstår att påhoppen kring hans artikel bottnar i de signaler eller det ”give off” han presenterat.

Alltså den känsla han överför implicit med sin text. Och jag är inte så säker att det han uttrycker i sina text är pålitligt.  Jag tycker inte han uppvisar den äkthet och självreflektion som krävs av en journalist av hans kaliber och alltså upplever jag  något  som jag betecknar som fasadarrangemang..

Bloggar om: Kopierat från jens.

, , , , .

Lästips Networking: Laggards and ‘freaks’

Lästips 2 Handbook of communication and social interaction skills


FRA-LAGEN: KORT TAKTISK INFORMATION OM EV. MOTMEDEL.

september 2, 2008
https://i0.wp.com/www.tindra66.sprayblog.se/upload/B_ush_Eavesdropping.gif
Hinner inte skriva så mycket just nu utan vill bara i korthet informera er om en länk jag hittat som skulle kunna hjälpa till med en digital integritet.

Läs om SV eTRAF som är ett verktyg för logiskt signalspaningsskydd!

Jag tycker idén verkar vara jätteintressant. Det här måste jag lära mig mer om .

SIPT Technologies har initierat SVeTRAF för att göra en avgränsning av sådan trafik möjlig genom att ID-märka kommunikation mellan verifierade användare som svensk utan att användarnas identiteter behöver röjas i FRA:s spaningsnät.

Användarna legitimeras, trafiken autenticeras, verifieras och kan identifieras av FRA som bara behöver känna till att SE-flaggad kommunikation sker med svensk trafikbehörighet eller befogenhet utan att någon koppling görs till fysisk person”


UTANFÖRSKAP ÄR ETT FOLKHÄLSOPROBLEM

juni 4, 2007

Hej

Jag hoppas ni haft en fantastisk helg.. härligt med solen som skiner på oss.

Men jag antar att det finns somliga av oss som inte kan njuta i lika hög grad. Och det är alla dem som klichemässigt ingår i det mantra som de folkvalda väljer att kalla utanförskap. Som ni vet så får man ett oehört stort antal träffar då man googlar ordet. Och ni vet oxå att jag är djävligt trött på hur våra folkvalda ouppmärksamt använder begreppet.

Det som media tillsammans med politiker kallar Utanförskap är även ett allvarligt folhälsoproblem och kan inte endast kommas åt med att man sätter press på den arbetssökanden. Och jag finner det anmärkningsvärt att ingen mer än jag reagerar på den negativa människosyn som man vidmakthåller med användandet av uttrycket.

Jag vet inte om det är  våra mediaspindoktors exempelvis herr Paul Ronge och andra mediacoacher som annamat ordet och integrerat det i ALLA våra folkvaldas vokuabulär.

Och eftersom människan är ett flockdjur så om en känd person använder uttrycket så följer andra efter. Det är nu dags att han och dessa andra PR coacher avprogrammerar alla de folkvalda som gått i i någon mediaträning.

Tycker inte ni att det är anmärkningsvärt att denna diskriminering av människor får fortgå trots de lagar som finns. Ta Diskrimineringslagen arbetsmiljölagen. Har de som lever längst ut från arbetsmarknaden god arbetsmiljö då de skall söka arbete, då de ibland får träffa inkompetenta handläggare som är i total avsaknad av empati och för-förståelse om de marginaliserade gruppernas livsvillkor. Och det här gäller socialtjänsten arbetsförmedlingen och försäkringskassan. Det är de som är de övriga problemägarna som jag åsyftar då jag skrivit om det här.

Jag påminner er om det igen då..och i synnerhet de socialistiska folkvaldas mediacoach Paul Ronge men även alliansen bör hitta ett annat uttryck.

Fancy Dancing är ett begrepp jag lånat från boxningen dvs man skuggboxas för att ge åskådarna upplevelsen att man boxas men det är egentligen ren estetik. Motståndarna dansar runt i ringen men de slåss inte í egentlig mening. Fuzzy logics, i bemärkelsen ”luddig logik” är lånat från matematiken och sånggruppen Dizzy tunes får symbolisera den diskurs som pågår i samhället och bland våra folkvalda. Dvs. med vilka songlines de väljer att övertyga mig som medborgare.

Utanförskap är ett sådant Fuzzy logicskoncept. Utanförskapet i min värld relaterar till ensamhet, övergivenhet och jag upplever inte att de som befinner sig i något av våra socialförsäkrings system är i utanförskap tvärtom. Det är en stor grupp människor som ingår i en annan del av vårt samhällssystem men de är fortfarande enheter av en sammanhängande helhet.

Hemlösa kan sägas vara en grupp som är i utanförskap om de inte emmottar pension socialbidrag eller arbetslöshetsunderstöd. Men de är också delar i en sammanhängande helhet.

OutLaws, laglösa inom den organiserade brottsligheten kan sägas stå utanför samhällets struktur eller konstruktion men även den konstellationen eller grupperingen av individer är en delar i en sammanhängande helhet…

Socialförsäkringsbidragstagare står utanför arbetsmarknaden men är fortfarande en del i en sammanhängande helhet.

Innerligt Tindra-Annette


UTVECKLANDE LEDARSKAP ÄR ATT FÖRHÅLLA SIG SOM EN NYFIKEN RESENÄR « Osäkerheten och Tystnandet

juni 1, 2007

tindra66
”Det förgångna kan observeras framtiden bara skapas”
(Källa: Rolf Edberg Vilopunkter)

Det är med dessa tänkvärda ord från Värmlands numer avlidne men otroligt uppskattade landshövding jag inleder denna text. Dessa ords implicita budskap fördunklas av en återkommande oroande känsla i magen då jag som betraktare tvingas ta del av den offentliga debatten. Och jag upplever ideligen att vi som lokala och globala medborgare istället ständigt blir påminda om vår inkompetens.

Jag tvekar inte att använda begrepp som stelbenthet, revirtänkande om mina politiskt folkvalda.

Kanske de till och med besitter bristande reflektionsförmåga över de negativa konsekvenser de politiska förändringsförslagen istället medverkar till. Många förslag uppvisar även påfallande brister i helhetssyn. Enligt min personliga uppfattning har dessa aktörer och utförare även fixerat sig vid den vertikala ledarskapsmodellen. Den bygger på överställda och underställda. Trots att de nya ledarskapsteorierna bekräftar att gott ledarskap och gott förändringsarbete även måste utgå från den horisontella axeln.

Regleringsbrev och policy dokument fungerar som ”tankepoliser” och man skapar inom organisationer något som jag väljer att benämna som ”idémimning”.

1997 konstaterade dåvarande Justitieminister Laila Freivalds att polisen behöver utbildning i Kommunikation och gränsöverskridande. Jag tycker även att övriga offentliga organ borde utbildas i denna förmåga.

Hur förs det offentliga samtalet idag?

När jag ser mina folkvalda yttra sig i etermedier, talar de inte till mig som väljare och i egenskap som medborgare. Jag upplever ofta en att man fördummar medborgare även experter. Man kan ofta se det i offentliga personers kroppsspråk. Eller så kan man tydligt se deras medieträning,. Man kan likna det vid att de sjunger sina sånger. Önskvärt vore istället att de stannade upp oftare, och reflekterade över sin samtalsätt. Kan jag som svensk medborgare dra den slutsatsen att det politiska och det övriga offentliga ledarskapet fungerar väl och att dess aktörer utövar det goda ledarskapet?

Mitt svar är nej det tycker jag verkligen inte.

Inom organisationsutveckling samtalas idag om begrepp som Utvecklande ledarskap, UL. Det goda och utvecklande ledarskapets utgörs av uppriktig lyhördhet, eftertänksamhet samt ödmjukhet. Istället erbjuds jag som medarbetare, aktör eller medborgare på en machiavelligröt av misstro och kontroll. Rigida strukturer och processer vilka agerar som inbyggda tankepoliser.

Regler och policydokument borde i stället vara konstruerade så att det görs omöjligt för medborgare och medarbetare att inte söka till gränsöverskridande samverkanslösningar horisontellt och vertikalt.

Om jag vore ledare skulle mitt fortsatta ledarskapsarbete präglas av nyfikenhet.

Mitt arbete skulle manifesteras av den starkaste drivkraften som finns, nämligen engagemanget att försöka få tillstånd ett Utvecklande Ledarskap UL och empowerment (bemyndigande). Detta kan enklare åstadkommas genom att bygga upp tillit och förtroende för att mina medaktörer faktiskt utför det som åläggs dem.

Som en God ledare skulle jag välja att införliva erfarenheter från dem som kanske befinner sig i längst bort från toppen eller den innersta cirkeln av idékonstruktionen som vi benämner makt. Därför att dessa aktörer förfogar över ovärderligt kunnande, som måste tas tillvara.Vad vi ser på estraden är tyvärr ett kosmetiskt skådespel av en förändring av *första ordningen*

Min uppriktiga önskan är att Sveriges medborgare och företags medarbetare måste visas större respekt. Om det nu är så att politiker och andra aktörer verkligen är intresserade av *förändringar av andra ordningen, samt politiska lösningar av andra ordningen*

Tyvärr fixerar sig många konsulter och utredare vid amerikanska ledarskaps och managementmodeller. Och min uppfattning är att just detta agerande leder till ett spel liknande fångarnas dilemma. Denna fixering tror jag orsakar negativ systemångest, olust, frustration, och ilska hos medarbetare och medborgare och övriga aktörer.

Jag undrar stillsamt när någon skall plocka bort det ruttna ägget ur korgen. Snart väljer jag att resignera och kommer att gå innan sista akten är slut.

Idag avslutar jag med Dag Hammarskjöld

Den avgörande frågan är vilket mått av värdighet vi är villiga att tillmäta människan

Må gott! Jag kommer att återkomma vad gäller Ledarskap var så säker.

Tindra-Annette Broström