FOKUS SÄRKOPPLING!

november 21, 2008

tindra66-pa-selma-spa
Rättad 2009 04 07 Sitter och klurar lite på det här med särkoppling. Särkoppling är ett för mig nytt begrepp som jag smakar på. Det är en bra formulering somKarl Ydén använder den i sin avhandling Kriget och karriärsystemet.  Tyvärr har jag inte läst den ännu men den är beställd.

Jag läste artiklarna i DN som jag tyckte var lysande och jag hoppas att våra försvarspolitiker och vissa inom HKV samt politiska teknokrater och  tog tar till sig av kritiken ang titel och karriärinflationen. Och det är inte bara inom Försvarsmakten det här pågår.

Krig, det är ett starkt ord och det pågår krig inom och utom oss. Vi slåss mot synliga och dolda demoner faror risker och hot dagligen.  Och i dess värsta form så blir det en väpnad konflikt. Människor utövar våld. Vi kan bli utsatta för aggressiva handlingar.  Vi blir skadade . Särkoppling är även den en destruktiv kraft.

kunskapsabonnemanget hittade jag Bengt Åke Wennbergs text där han skriver lite om Karl Ydéns koncept/idé om särkoppling eller ”hyckleri” som det också kan kallas. Hyckleri kan göra människor sjuka eller kanske rent av livsfarliga.  Så det Karl Ydén har skrivit kan säkert appliceras på mycket

Hur reduceras osäkerhet och komplexitet. Öppenhet och samverkan är det ytliga svaret.  Men för mycket öppenhet kan bidra till att öka komplexiteten. Puh.

När det kommer till att svenska soldater engageras för att stödja USA i kriget mot terrorismen – vilket Obama antagligen kommer att begära – är detta något annat. Våldslogiken – det som Karl Ydén kallar konfliktlogiken – grundar sig inte i organisationsanalyser och strategiska bedömningar. Huvudfrågan är om man vill stå som den som medvetet våldfört sig på andra.

Detta är problematiskt i vilken situation detta än inträffar. Huvudfrågan är också hur man hanterar att andra hatar en själv och vill en ont. Att kalla sig fredsmäklare hjälper föga.

När det gäller den administrativa sidan av denna allvarliga sak pekar Karl Ydén på det fenomen som kallas ”särkoppling”. Särkoppling motsvarar det psykologiska fenomenet förnekelse. Särkoppling innebär att olika åtgärder och organisatoriska ingrepp inte syftar till att göra verksamheten mer effektiv eller anpassa sig till omvärlden.

De är snarare försök att ”göra ett gott intryck” utan att behöva göra det som är obehagligt. Detta är således en politisk strategi för att skapa ”gillande” i omvärlden. Den leder enligt Ydén till en ständigt växande klyfta mellan den praktik som medarbetare anser behöver tillämpas i vardagen och den bild som ledningen vill förmedla utåt.  läs hela här.
(Källa Bengt Åke Wennberg kunskapsabonnemanget)

DN Försvaret klarar idag inte att värna Sverige


BLINKANDE STJÄRNOR OCH SAMARBETSDYNAMIK

december 22, 2007

Lövens sjö lägger sig 10 01 03

God fortsättning och jag hoppas ni får ett inspirerande 2008.

Och får ni långtråkigt kan ni alltid besöka Samarbetsdynamiks hemsida Där hittar ni många intressanta rapporter som kanske kan ge upphov till nya inspel och olika varianter på dopp i organiserings och ledningsgrytan.

Och så vill jag delge er en möjlighet att skåda stjärnan i det blå…

En otäck form av tystnad är nog vad CIA håller på med när det gäller smusslandet av videoband och deras förhörsteknik och jag tycker vi har en parallell och det är hanteringen av Tsunamibanden…

9/11 Panel Study Finds That C.I.A. Withheld Tapes och det är väl så att makt och överhet bara vill att det skall vara listiga rävar som vaktar hönshuset, och David Remes försvarsadvokaten i CIA fallet med de bortraderade videobanden sa så här

Plainly, the government wants only foxes guarding the henhouse,” samt the government could not be trusted, based on its trackrecord” så jag avslutar med..

Sanningen är att alla med makt måste granskas. Samt det vore befriande att få höra någon makthavare eller politiker säga tre små ord som jag tycker används alldeles för sällan. Nämligen jag vet inte, eller jag är osäker.

Judge says no immediate ruling on Guantanamo tapes inquiry

9/11 Panel Study Finds That C.I.A. Withheld Tapes

SAMARBETSDYNAMIK


KUNSKAPSABONNEMANGET


Och glöm inte de svarta svanarna , håll utkik efter dem de är sällsynta och vackra.

Americas secret war Ang irakkriget och andra intelligenta underrättelser.. stratfor.com