ACCOUNTABILITY OCH UNDERÄTTELSETJÄNST

juli 31, 2008


Min personliga uppgivenhet inför politikers nonchalans och sidosteppande tilltar. Jag är förstummad över att vi har har en försvarsminister eller en försvarsspökskrivare som inte vet att en variabel kan bestå av siffror eller ord, utan drar till med något godtyckligt för att det ska se bra ut i text.

Jag dristade mig till att skicka en fråga till Försvarsminister Sten Tolgfors för att att få upplysning om  vad han eller de i regeringskansliet menar med teknisk variabel i sin artikel.

Jag har fortfarande inte fått någon underättelse. Och lär inte få det heller eftersom spörsmålet säkerligen betraktas som dum och trivial. Men jag hoppas ni läsare ursäktar mig i fall det blir fel ibland då jag bara har tvåa i matte.

Ni kan se kopia e-brevet nedan. Lex Orwell i nuvarande skick ger inte möjlighet till accountability. Lagstiftningens syfte ska vara att hjälpa till att reda ut i fall det finns tveksamheter när det inte föreligger uppenbara hot mot den svenska staten. Som FRA lagen ser ut nu så är det mest trams oavsett vad FRA-kramarna på blaséholmen säger.

Värt att hålla i minnet är också att enligt den europeiska definitionen så är det inte alltid så att den organiserade brottsligheten hotar de demokratiska fundamenten i stabila demokratier. Det är mer klädsamt om våra politiker istället  talade om de länder som befinner sig i en övergång från andra statsskick till demokratier och inte drar in Sverige i det där lallandet.

Vi ska heller inte allt för tidigt binda samman terrorism och den organiserade brottsligheten, det är också grov förenkling. Men det är något som görs. Och allt för ofta i försvarstalen för FRA lagen.

Så här beskrivs det i en text som heter Making Intelligence Accountable: Legal Standards and Best Practice for Oversight of Intelligence Agencies den beskriver metodiken bakom lagstiftning för underrättelsetjänst och accoutability

A key aspect of accountability for security and intelligence agencies is that their roleand sphere of operation should be clearly defined. This should be done in legislation

– emphasising that responsibility for delineating the tasks of a security or intelligence agency lies with Parliament and that this role should not be changed without reference to legislators.

In transitional states particularly this may help to provide protection from abuse of the agencies by the government. A legal basis is also necessary because of the exceptional powers with which these agencies are often entrusted.

It is also important that security and intelligence agencies are differentiated from other institutions, such as law enforcement bodies, and the legislative mandate can help to do so.

Failure to make these clear distinctions, however, will lead to blurred lines of accountability and to the risk that the special powers that security and intelligence agencies possess are used in routine situations where there is no pre-eminent threat to the state.

Lästips:Making Intelligence Accountable: Legal Standards and Best Practice

Frågan till Försvarsministern

Tindraannette@gmail.com
till registrator@defence.ministry.se
kopia Tindraannette@gmail.com
datum 2008-jul-29 11:44
ämne Fråga Ang tekniska variabler! (till Sten Tolgfors, svar går till Tindraannette@gmail.com)
skickad av regeringen.se

Från: Tindra-Annette Broström

E-postadress: Tindraannette@gmail.com

Meddelande: Jag har läst din artikel i SVD den som du döpt till FRA spanar inte på enskilda svenskar

I den använder du begreppet teknisk variabel.

Vill Försvarsministern eller någon annan inom regeringskansliet/försvarsdepartementet förklara vad som menas med en teknisk variabel?


NYA LEX ORWELL -KJESARENS NYA KLÄDER!

juni 19, 2008
Ang uthängningen av personal på politikerbloggen så har FRA har själva medverkat till att namnen kommit ut. Dels genom artiklar på diverse ställen som FOI men oxå på sin hemsida via ett organisatiosschema. Här är org schema. Jag tror snarare det handlar om medial framing.

Jag vidhåller att drevet ska gå mot politiker. Inte personalen. Det blir kontraproduktivt annars. Jag har nämnt det tidigare och dryftar det igen. Det handlar även om underättelsepersonals professionella yrkesintegritet.

Uppdaterar midsommardagen och gapskrattar ser stavfelet i kjesaren men å andra sidan får kjesare symbolisera, de som vet det rätta men som gör fel ändå!! 😀

Att ha dyslexsi är dråpligt och tur att jag inte sitter med avtalstexter eller propositionsskrivning i riksdagen för då kunde vad som helst hända. Nåväl hoppas ni har överseende! Gapskrattar 😀

Nu till en trevlig anekdot som stod att läsa i Swedia Networks (nu El/Tel) personaltidning nätbyggaren nr 10 2001, Jag bloggade det här i början av min karriär! Det publicerades på min sprayblog: 2007-02-16 13:41 här och jag anser att inlägget ska repriseras!

God fortsättning!

Jag ger det här till er mot bakgrund av den diskussion om det liggande förslaget ang FRAs ev utökade möjligheter att kontrollera och övervaka elektronisk trafik utomlands, ex. e-post. Jag vill med det här påvisa att tvivel mot nymodigheter alltid förts. Och ibland med viss rätt.

I en redogörelse skrev en ingenjör Norén (stationen vid Grimeton) om de föreställningar som ortsbefolkningen hade vad gällde byggandet av en radiostation år 1921. Bönderna hade i allmänhet en mycket märkvärdig föreställning om den blivande Radiumstationens funktion.

Att svansarna på kreaturen som passerade området efter det stationen kommer i drift skulle ställa sig rätt upp i vädret med ett knastrande ljusknippe utstrålande mot masterna, hade många klart för sig,

Ävenledes troddes allmänt att över masterna skulle ligga ett permanent åskmoln med urladdningar till masterna.

En bonde yttrade en dag till mig sina tvivel

– om det verkligen skulle lyckas framställa så långa gnistor att de räckte till Amerika, så ansåg i alla fall han:

-att även om detta lyckades kunde ju envar stå och läsa efter gnistorna vad som telegraferades varigenom telegramhemligheten vore synnerligt dåligt bevarad!

Verba Volant, Scripta Manent,
Det talade ordet förgår, det skrivna består!

IT-panelen: FRA vill avlyssna dig – så skyddar du din integritet
Web tv: http://pfatjanster.idg.se/info/webbtv/20070216.asp Titta på det här!

Min mormor sa till mig att man skall sopa rent framför sitt eget hus först! Detta appropå rosornas egen kultur att inte våga tala sanning och Thomas Bodström samt nu de som säger sig värna om integritet! Dvs liberalismen

Att missbruka ordet är att visa förakt för människan.
Det underminerar broarna och förgiftar källorna.
Så för det oss bakåt på människoblivandets långa väg.
(Dag Hammarskjöld vägmärken 1954)


DEN NARCISSISTISKA POLITIKER-KULTUREN, LEX ORWELL

juni 18, 2008
FRA LAGSTIFTNING NONSTOP?

FRA LAGSTIFTNING NONSTOP?

Vad var det vi bevittnade igår. För mig var återremissen ett politiskt beslut av första ordningen, och flera ledande inom IT frågor anser att det är ett kosmetiskt skådespel. Opassande var förtvivlad och känner sig lurad och vi är många många fler. Även jag men vi ska inte ge upp. Vi ska vakta väktarna och politikerna och 2010 års val ska det strykas. Ut med de gamla papaegojtuggarna och rosenbads filibustrarna . In med nya friska politiska vindar. Uppdaterar idag med att politikerbloggen informerar att MUF blev utsatta för påtryckningar av SÄPO och sin partiledning.

Han pressade verkligen på för att vi inte skulle demonstrera, säger MUF Linköpings ordförande Anton Holmstedt.
Jag har förståelse för att Annie Johansson och Fedrik Federly gjorde som de gjorde. Och det var berörande att se Fredrik kämpa så tappert. Det räckte inte hela vägen tyvärr. Och många kallar dem svikare. Jag tycker det är att ta i.

De försökte vara sina bästa jag och för att orka med att bli utesluten ur partigemenskapen krävs kanske lite mer livserfarenhet som gör att man kan stå emot mobben och trycket inifrån osund partikultur.

Personligen anser jag att det är de inomorganisatoriska strukturerna/kulturerna som är de största förrädarna mot integriteten eftersom de olika politiska ledningarna missförstått sin maktutövningsroll och därigenom så utför de en sorts neurotisk politik.

Och det verkar ha blivit ett mode, ja nästan en besatthet i att kunna handskas med kriser på ett flärdfullt sätt. Chefen-partiledaren ska visa sin beslutsamhet och handlingskraft. Ledaren eller organisationen ska ingripa, och morskt och sturskt föra in de små vilsna fåren i fållan.

Jag anser att det hade varit mer av ett autentiskt ledarskap att våga tappa ansiktet. Att Alliansen erkände, vi har inte berett ärendet tillräckligt utan tar till oss av kritiken. Vi lyssnar till opinionen i stället för att känna oss provocerade att snabbutreda! Låt oss bereda en vända till allt för att våra väljare samt en del inom oppositionen ska bli nöjda.

Det faringssätt/praxis vi nu som väljare blivit utsatta för har en osund narcisisstisk prägel, och ger makten/överheten ett ökat spelutrymme. Det kan i värsta fall hämma en en folklig demokratiutveckling, kanske. Men det finns anledning att känna stolthet. Framför allt över ungdomspartierna, Me We generationen som beslutsamt gick över partigränserna och enades. Heja!

Vad gäller den anpassade lagen om övervakning lagen Lex orwell så är jag helt enig med Pär Ström som idag inte skräder orden. Och en folkrättsexpert har nu tagit klivet in i debatten.

Han heter Per Broström och arbetar på Försvarshögskolan. I aftonbladet dömer han ut det nya lagförslaget och så här säger han:

”Men Per Broström, folkrättsjurist på Försvarshögskolan, ger inte mycket för regeringens eftergifter. Rättssäkerheten och skyddet för den personliga integriteten är svag även i det nya förslaget, menar han.

– Jag kan inte låta bli att skratta när jag hör det här. Det finns flera exempel i Sverige där vi haft insynsråd, kontrollorgan och annat, men väldigt få exempel på att det varit verkningsfullt.

Han menar att lagen strider mot Europakonventionen.
– Jag ser fram mot den första prövningen av det här i Europadomstolen.

Gå till Pär S och läs det senaste: Sminkad” FRA-lag är sminkat monster – stoppa nya versionen!

Lästips: Governing After Crisis
The Politics of Investigation, Accountability and Learning

Folkrättscentrum

Läs Ny teknik: Försvarets radioanstalt planerar att växa till ett super-FRA. Myndigheten vill modernisera spionlokalerna på Lovön de närmaste åren för 175 miljoner kronor, och planerar för upp till 900 anställda. Det framgår av budgetunderlaget för åren 2009-2011.

Avlyssningen miljonsmäll för kunderna

V KU anmäler Regeringen

Det kommer att ske med raketfart

Kopierat från emma!

Henrik Sjöholm, Jonas Morian, Birger Schlaug, Svensson, Erik Laakso, WitchBitch, Anna Troberg, Basic Personligt, Anders Mildner, Pär Ström, Isobels text och verkstad, The Pale Green Woman, Caught in the act, JMB, blogge bloggelito, Rick Falkvinge, projO, Henrik Alexandersson, Drottningsylt, Klokbok, Christian Engström, Janne Pettersson, andra sidan, Magnus Andersson, Shoot me while I’m happy, Steve Lando, Nikke Lindqvist, Tommy K Johansson, Gardebring, Alter Ego, Drottningsylt, Piece of the Mind, Satmaran, Free the Mind, Attila, Christian Valtersson, Pasteys Plats, och många många fler.

 

Andra bloggar om: , , , , , ,

Trackback.

 


SILENTIUM! ATT STÅ ANSIKTE MOT ANSIKTE MED OSÄKERHET-LEX ORWELL

juni 17, 2008

ATT HANTERA UTSAGOR OCH NÅD? SILENTIUM

ATT HANTERA UTSAGOR OCH NÅD? SILENTIUM

Lex Orwell
Uppdaterar nu 18.00 med att Magnus Norell FOI  gett sig in  debatten och även han anser att masstrålandet är utsiktslöst.  
Nu har i alla fall Karl Sigfrid (moderat) sagt Nej . Härligt med en som besitter politiskt civilkurage. Opassande säger modigt och jag håller med . Medan Statsministern till varje pris ska ha igenom lagen. Varför? Har vi väntat så här länge kan vi vänta ett år till.

Facing Uncertainty! Idag står vi ansikte mot ansikte mot osäkerheten. Partipiskor viner och munnar beläggs med munkavle, silentium!

Finns inte så mycket att säga och tyvärr kan jag inte följa riksdagsdebatten. Men jag tittade som vanligt på SVT i morse Nyheterna på 4an och SVT igår kväll.

Advokatsamfundets Anne Ramberg var mycket tydlig och ville se en sanningskommission samt ett förstärkt FUN, försvarsunderättelsenämd. Pär Ström var tydlig som vanligt och i en scopmätningen beställd av DNV den nya välfärden säger svenska folket nej. Läs mer i hans blogginlägg.

Ni vet att jag håller med, eftersom jag skrivit tidigare att det även gäller underättelsepersonals rätt till redogöraransvar/redovisningsmöjlighet/accountability utan att bli betraktade som förrädare och bli bestraffade.

Och utfrågningen med SIGINTS Control, Ingvar Åkesson gav ju ingen klartext som bekant. Han verkade inte nämvärt bekymrad då han pressades på statshackningen och att trafikdata lagrats kanske så länge som 10 år heller. Nej tror jag det när det gjorts i osäkerheten och otrygghetens namn. Eller var det för säkerhets skull!

Och i FRA-databasen TITAN finns nog ett och annat mumsigt för de hugade att ta till om de vill misstänkliggöra någon. För den är inte gallrad och bruset inte sovrat!

Glöm inte att Swechelon kan beställa medlyssning eller överhörning från de andra partners som ingår i The Global information Grid/ Echelon. Men det osar inte av OSINT eller transparens i sverige och det handlar förstås om den Civila myndighetens överlevnad!

Följ Opassandes Liveblogg

Stoppa FRA lagen Nu!

Sveriges Radio Partierna samlar sig för FRA debatt SR

FRA spionerar redan olagligt

Pär Ströms blogginlägg SKOP-mätning: Folket säger nej till FRA-lagen

 

Lästips”

 

Kopierat från emma!

Henrik Sjöholm, Jonas Morian, Birger Schlaug, Svensson, Erik Laakso, WitchBitch, Anna Troberg, Basic Personligt, Anders Mildner, Pär Ström, Isobels text och verkstad, The Pale Green Woman, Caught in the act, JMB, blogge bloggelito, Rick Falkvinge, projO, Henrik Alexandersson, Drottningsylt, Klokbok, Christian Engström, Janne Pettersson, andra sidan, Magnus Andersson, Shoot me while I’m happy, Steve Lando, Nikke Lindqvist, Tommy K Johansson, Gardebring, Alter Ego, Drottningsylt, Piece of the Mind, Satmaran, Free the Mind, Attila, Christian Valtersson, Pasteys Plats, och många många fler.

 

Andra bloggar om: , , , , , ,


GÖKTRALLARE Å INTEGRITETSHAVERISTER I ROSENBADSPUPPAN-LEX ORWELL

juni 16, 2008

0000001 hes det är Susie-Rakel vad kan jag hjälpa till med

0000001 hej det är Susie-Rakel vad kan jag hjälpa till med?

Göktrallen från Rosenbadspuppan når oanade höjder. Vad är det som är så bra med denna lagstiftning och vad är det för säkerhetshelhet våra politiker sett och fattat men som de inte delger oss väljare?

Tongivande remissinstanser säger nej tack. Bloggvärlden är i upprorsstämning. Meddelar och källskyddet är i fara. Jag skrev det förut och skriver det igen.

Integritetshaveristerna i Rosenbad ska strykas från röstsedeln 2010. In med nytt friskt politiskt blod. Det är uppenbart att de blivit förblindade men jag vet inte av vad. De öpolitiska nyttiga idioterna håller på att i stället skapa ett integritetshaveri och vi som kämpar emot har gjort myteri mot de politiska enväldeskuskarna.

När jag startade denna blogg var det för att jag för ett par år sedan läst Pär Ströms bok Övervakad. Han hade satt mina tankar på pränt och jag låg en hel natt och sträckläste boken. när jag hade läst klart fanns bara ett ord att förmedla till författaren nämligen ett av de vackraste jag vet efter Demokrati och Integritet. Ordet är trovärdighet. Tron på integriteten och värdig sitt mandat, Pär blev en betrodd en utvald. Vår integritetsombudsman.

Mitt egna uppvaknande skedde i juni i Stockholm 1999 då jag hade fått ett uppdrag som kundtjänstmedarbetare hos en svensk telefonoperatör.

Jag förstod genast att infon jag hade tillgång var skrämmande och i händerna på fel människor så kunde den skada eller förgöra en person, företag eller organisation Jag började gräva.

Talade med risk-managment på företaget och med mina kollegor. Jag var orolig, osäker och rädd för att jag skulle göra fel eller säga fel sak till fel person då jag svarade på frågor. För integriteten och personuppgifter var något som skulle värnas till varje pris.

Jag fick till och med en erinran dvs. en varning från min arbetsgivare som jag gjorde uppdraget för. Jag ansåg att de hade behandlat personuppgifter felaktigt enligt PUL för ett annat uppdrag och tog kontakt med datainspektionen. För teleoperatören hade lärt mig hur sådant ska hanteras!

Jag tror att det även var det som gjorde att jag sedan fick foten men även andra personliga orsaker bidrog. Som vanligt skjuter man budbäraren. Men det var det värt kan jag säga. Och sanna ord är inte vackra!

Jag höll på att tjata sönder min bästa vän ang. den alltmer okontrollerade kartläggningen av människor. Satt långt in på nätterna ja dygnet runt och surfade på internet och försökte läsa och lära mig mer om telefoni och internet samt övervakning och kontroll. Visste att jag var tvungen att bryta igenom min största skräck. Nämligen skrivfobin.

Det gick! Så tack ni som har läst mig troget, stått ut med stavfelen och ibland kanske tokiga meningsuppbyggnader. Och på onsdag kommer jag att klä mig i vitt och gå genom Sunne enligt uppmaningen från Emma på opassande m.fl. De kommer att bära vitt i Stockholm och på läktaren vid Rosenbad för att visa sitt stöd och vi hoppas hoppas på att Lex Orwell inte går igenom.

Det för att hedra er Alla som har deltagit i debatten och hjälpt mig att förstå mer

Ett stort tack till Pär Ström. Du öppnade upp en ny värld för mig. Din bok har hedersplatsen i mitt hem! Och tacksamhet till Er andra för ert engagemang och inspiration underbart att läsa och att se!

Evita won Dufwa/tindra66-Tindra-Annette Broström Sunne

Gå till Pär S och opassande de har länkar till alla bloggar och till tidningsartiklar.

Lästips Exoressen FRA-lagen hindrar fria forskningen

Stoppa FRA LAGEN

Antiliberalerna

Kopierat från Emma opassande:

Det senaste dygnet: Peter J Olsson, Nihao Kenny, Blogge Bloggelito, Snowflakes in the Rain, Anders Mildner, Isobels text och verkstad, Piratjanne, Henrik Sjöholm, Folkpartiet i Nacka, Mina Moderata Karameller, Ur Hjärtat, ProjO, Onsdag, Drottningsylt, Janne Pettersson, WitchBitch, Rick Falkvinge, JörgenL, Enligt Min Humla, Osynliga bloggen, Mothugg, bloggen Bent, Anna Troberg, Henrik Alexandersson, Lakes Lakonismer, Sagor från livbåten, Tvivlar’s, Join Simon, Svensson, Enligt Min Humla, Basic Personligt, Kurvigheter, Ur Hjärtat, Alter Ego, El Rubio talar, Badlands Hyena, Kryptoblogg, En bokmal anfaller, samt många fler.

Andra bloggar om: , , , , , , ,