FRA-LAGSUTKASTET- CONTEMPORARY KINKY BUSINESS

september 26, 2008


Ni måste gå in och kolla på Margareths youtubeklipp med de flesta FRA illustrationer jag använt i bloggen. Mycket nöje. Tack Margareth för den inspiration du gett mig till FRA skrivandet. Ni andra läsare och bloggare ska även ni ha stort tack.

Är det en bra lag vi kommer att få nu med dessa 15 tillägg. Jag vet inte. Men visst är vi väl på rätt väg. Idag har jag mest harvat runt i bloggosfären och försökt känna efter vad jag egentligen tycker om tilläggen. Och jag tror faktiskt att det kommer bli en tuff remissrunda för förslaget som det ser ut nu. Det är effektivitetssänkande och om utkastet egentligen innebär en ny lag så bör den gamla rivas upp och göras om från början.

Är jag nöjd med domstolen. Ja om domaren inte utses av regeringen utan av riksdagen. Även ledamöternas sammansättning är oerhört viktig. Kanske måste det inrättas en helt ny typ av myndighet som tar ett fast grepp över den parlamentariska kontrollen över vår underrättelsetjänst. Jag har varit inne på det tidigare och jag har även ansett att FRA’s civila myndighetsstatus bör plockas bort.

Nu är ju en av punkterna i utkastet att SÄPO ska utredas om sina behov av signalspaning och den underrättelserapportering som FRA bidrar verkligen är nödvändig. Magnus Norell har uppmärksammat problematiken med det här i newsmill

Det är t.o.m. så att en del av förslagen kan göra det svårare att komma till rätta med eventuella terrorbrott (som endast utgör en liten del av vad FRA ska få leta efter ”där ute”). I punkt 6 står att: FRA får endast bedriva signalspaning på beställning av regeringen, regeringskansliet och försvarsmakten.

Det har också framgått att SÄPO inte ska få samma möjlighet som Försvarsmakten. Detta ger upphov till en del problem. Eftersom Försvarsmakten faktiskt inte får spana i Sverige kan man ju undra hur det är tänkt när den myndighet som har det främsta ansvaret för den inre säkerheten, nämligen SÄPO, samtidigt inte får samma möjlighet och tillgång till information som Försvarsmakten. Idag har ju faktiskt SÄPO (och måste naturligtvis ha) den möjligheten”

Jag håller inte med, Säpo och polisen har nu sin Bodströms-lag att bugga avlyssna e kommunikation och trafikdatalagring. Det borde kunna hjälpa dem i deras nätverksanalys och sociogram-kartläggning vad gäller osunt autonomt agerande, sabotage och terrorism och annan illvillig och vådlig aktivitet som betraktas som hot risk eller fara.

Jag tror operatörerna gärna hjälper till med att låta dem koppla upp sig på en lick eller plint i något bergrum någonstans om det skulle bli nödvändigt. Bara de har ett tillstånd som underlag så är det inga problem med den saken.

Det som blir lite skumt om jag förstår det här rätt nu; Är om en domstol ger tillstånd. Och sedan en annan domstol ger avslag vilket gäller då. Det kan nämligen bli så att det spanas på samma objekt av olika aktörer fast de vet inte om det.  Och att det blir samma domstol som ger tillstånden. Här får vi hoppas att det underlättas så att det inte blir riktigt kinky business och revirpinkande. Som det varit tidigare mellan Försvaret och Säpo om vem som ska göra vad.

Oj höll på att glömma att signalspaning by proxy kommer att ske. Så kan ”någon” inte ”överhöra” eller ”medlyssna” eller avsyna sina egna smstrafikstråk datastråk så kan webmaster och dess ”control” beställa en kinkigare spaning på protokollpaketen via sitt nätverk.

Kinkig den där FRA lagen. Djävulen bor i detaljerna så sant så..

Om det är pinsamt för regeringen?  Nej det är ännu mer pinsamt för socialdemokraterna och Thomas Bodström som haft all tid i världen på sig att argumentera.

Annonser

5 DAGAR KVAR. LÄS MAGNUS NORELL I NEWSMILL

september 11, 2008

Rättad. 2008 11 13

Jag har precis läst Magnus Norells artikel i newsmill som heter därför är FRA-lagen ineffektiv. Vad skönt det är med människor som kan säga ifrån på skarpen.

Varför tar inte våra beslutsfattare reson. Och jag undrar hur de konstruktiva samtal som nu pågår artar sig i den slutna kammaren. Jag skulle inte bli förvånad om partipiskor viner för fullt. 

Mitt första inlägg som jag skrev idag behandlade faktiskt de mänskliga rättigheterna och om ansvaret att vara en tongivande röst i världen  

Det är värt att understryka att det är frågan om brott mot vår egen grundlag, europakonventionen om de mänskliga rättigheterna samt FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. De ingrepp som är tillåtna i dessa rättigheter förutsätter antingen brottsmisstanke – vilket naturligtvis kan vara svårt när det gäller underrättelseverksamhet – krigstillstånd eller annat allvarligt yttre hot.

Men inga argument att det skulle råda någon form av ytterligt svår hotbild har presterats av förespråkarna. Detta för oss in på den andra huvudfrågan kring vilken debatten rört sig, nämligen den om hur effektiv denna lag kan anses bli med hänsyn till det förespråkarna säger att den ska göra; skydda mot ”yttre hot”.  Källa Magnus Norell FOI  Newsmill