FRA-lagen som innovationsprojekt enligt operational intelligenceterminologin?

augusti 1, 2009
Orion kommer lastad med osäkerhet

Orion kommer lastad med osäkerhet

Vaknade till försvarsminister Sten Tolgfors i morse. Det var ett samtal om vårt samarbete med NATO och om vår närvaro i Afghanistan. Det var ett bra samtal runt bordet och jag förstår att man måste ta på sig olika hattar då man resonerar om dessa frågor.  Ang FRA lagen så kommer debatten åter att blossa upp. Vi kommer säkerligen att få höra att Fra-Lagen är motiverad pga de oroligheter och beskjutningar som de svensk-finska isafstyrkorna varit utatta för. Ytterligare hot är att vänta sades i Rapport 11 Juni. På ytan kan det tyckas vara ett hållbart argument. Men jag värjer mig för att den ”medborgeliga pålitigheten” kommer att bli föremål för ytterligare godtyckligt granskande. Det via privata s.k preferred partners inom säkerhetsindustrin.

Vi har även bevittnat ett s.k scoop om att främande makt försöker rekrytera spioner vid försvarshögskolan. Samt att Must idkat signalskyddspaning mot ett säkerhetsklassat skyddsområde. Must ska idka signalskyddspaning mot sina anställda och skyddsklassade områden.  Jag tycker det som kom fram påvisar slapphet mot avtalad internpolicy och aningslös dumhet mot FM-yrkets säkerhetsklass. Har man fått en sectra telefon eller andra krypterade gadgets, ska de användas. Men jag skriver som Dennis Töllborg skrivit. Osäkerhet är säkerhetsskyddets största fiende, och ang signalskyddsavlyssningen som företogs har jag inget att invända.

Däremot protesterar jag å det skarpaste mot den invanda och trygga ”deniability-kultur” eller ignorans som frodas inom riksdag och regeringsnivån. Det kan  även vara så att våra tjänstemän och politiker gör ett falskt antagande och därför idkar förnekelse av ohejdad vana då de vill sjösätta dessa lagar som i bland strider mot mänskliga rättigheter. I synnerhet inom prestigelagstiftningar, de som ska mildra eller upplösa inre och yttre  hot mot vårt lands nationella intressen.

Någon gång måste den vertikala och horisontella kurragömma-leken ta ett slut.  Det är horribelt och hårresande att den politiska maktens innersta krets väljer att med hjälp av lagstiftning betrakta människor som oanställningsbara eller säkerhetsrisker pga. politisk åskådning tills motsatsen är bevisad. Även polismetodutredningen måste granskas fristående .

Det kan tillochmed vara så att våra utredande politiska tjänstemän och politiker gör ett falskt antagande, och därför idkar förnekelse av ohejdad vana. Beslut tas utan eftertanke gentemot tredje man. Frågar man inte får man inga svar. Men många av oss aktivister har ställt frågor genom vårt medborgarmandat enligt offentlighetsprincipen. Vi kan kalla det för att ”voting citizen needs to know”. Vi kan utläsa mycket av resultaten, det som våra folkvalda undviker att svara på. Och utebliven information är kanske den mest värdefulla informationskällan.

Det jag saknar mest  i genomlysningen från politiker och oss integritetsaktivister är de ekonomiska argumenten och cost-benefitanalys. I synnerhet då räddningstjänster  måste dra ner på sin kommunala servicenivå. Hela sommaren har vi kunnat läsa om vardagsrisker som översvämningar nedblåsta tak, tromber, åska och andra incidenter. Inte extraordinära händelser men nog så kostsamma samhällsekonomiskt när skadornas omfattning blir kända. Vi kan ännu inte förutsäga de sättningar  och troliga framtida vägras m.m. som sommarens vattenmassor kan föra med sig. Jag vill inte tänka på vad tjälen och nästkommande vårfloder kan tänkas innebära för påfrestningar.

Vad kostar egentligen traditionell civil beredskap samhällsekonomiskt jmfrt den kostnaden för den gigantiska datacapacitet och de nya lokaler som det investeras i på olika ställen runt om i Sverige. Vad är kostnaden för att delta i de s.k avancerade partnerskapen. De överstiger säkert de offentligt angivna siffrorna i olika fiscala dokument. Vilka ytterligare påfrestningar mot den personliga integriteten innebär s.k strategiska forskningssamarbeten? Vars främsta mål troligen är att  delta i Total Information Awareness TIA /Global Information Grid GIG fullt ut.

Alla integritetskränkande lagar innehåller stora mått av ”machoteknik-tänk”.  Och det är tydligt att de som utformat underlagen inte fått tydlig ledning ur beställarhänseende. Vet de vad operational intelligence innebär vs strategisk intelligence.  Bearbetning och analys är viktigare än mängden insamlade rådata. Vilka är de som analyserar? Är de svenska operatörer eller säljs rådata och bearbetas av ”kunder”?

Alla integritetskränkande lagar måste ses som innovationsobjekt. Och det är lätt att urskilja att den högsta politiska ledningen från höger till vänster har fastnat i innovationsfällan, och inte ägnat tillräckligt med tid till förstudier och utvärdera de olika delprojekten i övervakningens och kontrollverktygens infrastruktur. (ipred  ACTA hadopi 1-2 polismetodutredningen LEK m.m) Lagstiftarna har utformat en låst systemutformning med hög rättsosäkerhet och låg till medel tillförlitlighet ang att kunna hitta de  risker samt hot som lagarna i sig säger sig värna.

Nu befinner vi oss i ett skeende där man fortsätter bearbeta en grundutformning (grundidékoncept) man bestämt sig för. Trots att att andra idéer kan vara mycket bättre lämpade för den personliga integriteten. Det ska väl ändå inte vara så att det är journalister och ledande s.k experter inom samhällsvetenskapen, eller s.k scoop, avlyssningsaffärer som ensamt ska ta ansvar för att ta fram bättre kordinater ang citizen privacy.2.0.

Maktutövande ang statsnytta och rikets säkerhet ska inte ske i hemlighet och genom invand kullerbyttsdiskurs. Klychbingo som endast förstås av en sluten inre krets. Och transparens kommer alltid att vara demokratins ryggrad.

Newsmill Klarspråk om avlyssning och övervakning av Mark Klamberg

DN Åklagarna vänder ryggen åt verkligheten på nätet

Camilla Lindberg bloggar  SÄPO utredningen- förnuft mot känsla!

Mark Klambergs postning  ”Utvärdering av buggning och preventiva tvångsmedel”

Fritänk ger lästips. Bruce Schneier ingår så klart.

Privacy. org

Annonser

TRAFIKANTBRUS OCH ASSISTANS FRÅN TINDRA66

december 23, 2008

RUN ALONG WITH CAPTAIN JACK RIGHT LEFT LEFT RIGHT

Då är det dags för Julhelgen. Många av er stökar runt och stressar.  Jag hade tänkt skriva ngt halvklychigt. Ville tala med er  bellskurvan marknadsdominans, innovatörer, apor och  early adapters samt chasm.

Men jag avstår från det twittret ang sociala media. Det då jag befinner mig i mainstreamdeltat för att röja upp lite.

Jag hoppas jag får se  mer av dessa innovativa missionärer efter julhelgen, det så vi kan ge ”laggardsen” i Rosenbad en riktigt god match i deras drillmanege. Till er alla från mig alla vill jag bara säga ett enda ord TACK¨och glad påsk.
För er spelas Run along ”captain jack”.. left right right left.

DI LÖVER Å LÖVER! EN JULHÄLSNING TILL ROSENBADDARNA

december 18, 2008

 

 

TRAFILEDARINFORMATION FRÅN ROSENBAD

TRAFILEDARINFORMATION FRÅN ROSENBAD

Vi har bevittnat  en diversehandel i  Rosenbadsshoppen i år. Än slank det hit och än slank det dit. ”Di bare löver och löver”

Nedan kan ni se en övervakningsfilm samt bandupptagning från kammaren då det begav sig i sommras .

Ca 7,20 in i klippet är beslutsunderlaget klart efter partipiskor och en och annan korv med bröd!

Varesegoda!  Lyssna ”to the masters voice” med Iron Butterfly  
”in a gadda da vidda” översatt till klartext  IPRED 2 och FRA-Lagen och annat huller om buller.

Riv upp gör om gör rätt! Börja om från början

Andra som bloggar om detta och detta  och den här bloggar oxå.  Och även den här bloggaren bloggar , En annan klottrare

En annan trixig men kunnig knåpare vidgar våra vyer  För att inte tala om en som tänker och yxar horisontellt och vertikalt på samma gång   Här är ytterligare en som kan  script på ett förtjänstfullt sätt

Det här är en hyvens tomte filur det också, måste ha med honom annars blir inte kartläggningen fullständig.  Mr Karsk och stursk skriver oxå och så har vi alla andra.

Glad Påsk önskar

en 7-åring

en 7-åring


FILDELNINGSHYSS: STICKY FINGERS OCH LAZY HANDS!

december 4, 2008
IPRED OCH GOMORRA

IPRED OCH GOMORRA

Ja så kom dagen då  ”ungdomsgenerationen” ska jagas. De betraktas nästan som nutidens camorra. Jag har därför den äran att idag introducera den blågula ipred bläckfisken 166/138. Den heter IPRED och GOMORRA. Som vanligt är det Margareth Osju som bidragit med illustrationen. Tack Margareth.
Med rubriken så vill jag lyfta fram att det här är en klibbig lag och att lagstiftaren faktiskt tagit en genväg. Det vill säga ägnat sig åt slafsigt hantverk i samhällsbyggandet och rättsarkitekturen.. Lagen dödar kreativiteten. Det tror jag på fullaste allvar!

Ipred-lagen indikerar snudd på legaliserad utpressning från lagstiftarens sida. Betala annars stämmer vi dig. Låg bevisprövning och bestridande av fakturor! Vilket i sin tur innebär att kronokalle ska veva in ännu fler in i sitt redan gedigna fiskeregister. FRA står alltså idag för Fredrik Reinfeldts Ansvar! Just nu är jag inte stolt över att bära namnet Beatrice.

I framtiden kan jag alltså ana en förhöjd risk för s.k tredskodomar dvs att den anklagade uteblir. Eller så kommer vi att få se en mängd varianter av uppgörelser i godo allt enligt amerikansk modell. Småmålen kommer att öka. Jag citerar bloggaren Jakob Heidbrink som driver bloggen Meddelanden frånn Juridikens maskinrum

Det stora problemet med IPRED-lagen är dess processrättsliga skevhet, det faktum att en person som inte ens ännu är part i en rättegång får tillgång till statens tvångsmakt för att kunna få fram material som eventuellt i framtiden kan göra personen till en part i en rättegång.

Detta strider enligt min mening mot grundläggande processrättsliga principer, och det kan också betvivlas huruvida en sådan extrem åtgärd tillför något värdefullt i kampen mot den illegala nedladdningen. Som flera andra påpekat, är det nämligen absolut inte givet att man via en IP-adress kan få fram namnet på en illegal nedladdare. Att kostnaden för denna procedur dessutom skall stanna på operatörerna (som förstås kommer att övervältra den på kunderna) gör saken ännu mer upprörande” (källa Jakob Heidbrink)

Det är en bakåtsträvande lag. Våra lagstiftare och utredande tjänstemän borde därför försöka tänka sisådär en 50 år framåt när de sjösätter en så stor indicie-fisketrålare.

Som sagt, jag är bekymmrad över att en vanlig skärmdump och en vanlig IP adress ska kunna göra mig till en brottsling. Och jag minns en tid då jag svarade i en operatörs kundtjänsttelefon. En del av ärendena handlade om telefonsamtal som ringts av ”någon annan” än den som stod kopplad till abonnemangsavtalet.

En del samtal var uppkopplade till en ö-grupp vid namn Diego Garcia eller andra ögrupper. Det kunde ibland handla om väldigt stora belopp och kunden hade ingen aning om var ögrupperna eller de främande orterna var belägna. Och som sagt de hade inga bekanta där.

Någon i familjen eller utanför hade alltså ringt s.k vuxennr som var omkopplade till avlägsna ögrupper. Och ibland hände det att modem kopplade ner för att koppla upp sig mot dyra utlandssamtal. Operatörer fick ibland ”göra upp i godo” beroende på vad den handläggande utredaren kom fram till.

Inte alldeles trevliga samtal då det självklart låg i operatörens intresse att få betalt för sin tjänst. Men ibland var kunden faktiskt i god tro. Och så kommer även det att fungera med den nya Ipredlagen. Fast det kanske kommer att innebära att det klibbar annat snusk vid en sådan misstankegrad som det här banar väg för..

Det lades ner många kostsamma operatörstimmar på att gräva och forska i vad som hänt och det  kunde ibland innebära en tragedi på många olika plan.

Jag anser IPRED-lagen till sin utformning kommer att innebära ännu större belastning hos familjer och samhället om våra lagstiftare inte ser upp med vad det är för medusahövdat odjur de baxat igenom.

Personligen är jag för att polisen ska ges mer resurser för att kunna prioritera det som är bevisat brottsligt. Kanske går det som Mark Klamberg hävdar göra både och och i hans kommentarsfält finns en mängd matnyttig info.

Opassande Idag. Sagt hittils om IPRED lagen

Andra bloggar om: IPRED, fildelning, kultur, upphovsrätt, politik, rättssäkerhet

Opassandes inlägg upphovsrättsintrång lika illa som terrorism i alla fall nar det lagstiftas Och hon blev lika illamående som jag då han han visade sin härskarteknik. Tur att jag inte var överkänslig då. Bjussar därför på en IPREDs pillerkur..

Fildelarlagen är farligare än FRA lagen Regeringens förslag till fildelarlag är ett större hot mot personlig integritet än FRA-lagen, anser flera kritiker.

Uppdaterar  vid 18 20 med jens o inlägg om att det är fult att ljuga.. 
pinnochionäsor växer ut på en efter en banne mig.

IPRED OCH GOMORRA

IPRED OCH GOMORRA

 


LÄXFÖRHÖR OCH VÅRA FOLKVALDA TYSTNAR FY SKÄMS!

oktober 29, 2008
BLÅSFISK A LA FRA OCH KANSKE AMENDMENT 138 & 166

BLÅSFISK A LA FRA OCH KANSKE AMENDMENT 138 & 166

 Bilden är skapad för FRA lagsdebatten av Margareth Osju

Hå hå ja ja . Har traskat runt för att uppdatera mig ang ditt och datt inom min intressesfär FRA tvångsmedel, lite fildelning, upphovsrätt och telekompaketet samt tillläggen 138 och 166. HAX Henrik Alexandersson skriver att det är skarpt läge. Så är det.

Förslaget i EU som är en sinnrik uppfinning av arten ”Homo politicus idiotis” Anna Troberg har ju latin på schemat så jag plockade upp lite kunskap. Känner att jag behöver drillas lite.

Det är en fröjd att läsa de initierade bloggarnas kommentarer och reflektioner. Och det gör det ännu märkligare och obegripligt att förstå varför riksdagsmän och tjänstemän eller de grå eminenserna inte välkomnar den kunskap som dessa män och kvinnor förmedlar.

Men å andra sidan så klarar våra 349 folkvalda inte ens att svara på de enklaste ja eller nej frågor. De har en skyldighet att svara på enkla frågor från sina presumtiva väljare. Och i synnerhet då det gäller frågor som behandlar grundläggande fri och rättigheter. 48  64 st har orkat svara.  Suck.

Jag blir gråtfärdig och jag har faktiskt fällt riktiga tårar, eftersom kunskap och människors vilja till att förmedla och dela med sig av sina erfarenheter är en dyrbar gåva. Opassande skriver skarpt som vanligt. Hennes inlägg är döpt till upphovsrätten ett massförstörelsevapen. Och det är inte ett dugg svårt att dra dessa paralleller då Islands befolkning jämställs med terrorister, och terroristlagstiftning används som alibi för att frysa deras tillgångar.

”Tvångsmedlen ska mjukas upp genom att de kan erbjuda lite kultur framöver, lovar de. Den kulturella upplevelsen vette fanken om den kommer vara särskilt smaklig skriver emma på sin site ”

Nu ska jag bjuda på lite passande ”kultur” och det här är en dokumentär från Rosenbad. Så här kan det bli då man erbjuds för mycket drill och piska, och till dessert en rejäl dos av kotteri.

Många fler har skrivit men hinner inte länka mer just nu.. sorry!

Scaber_Nestor här kan ni kolla på läxan och avgöra själva vilket betyg vi ska ge. Jag ger IG

Jens O är på vad gäller läxan och okunskapen hos våra folvalda

Andra som bloggar skarpt och trovärdigt Oscar S

Mark K:

Karl Sigfrid Jag förtydligar att jag inte räknar in Karl Sigfrid till blåsfiskssläktet. Det finns andra också som kanske klarar sig men jag vet inte ännu.

farmor Gun

Läs Privatpolislagen Tvi Tvi Tvi


FRA-SHOPEN ”DEN SOM SPAR HAN HAR”

oktober 14, 2008
FRA-lagen

FRA-lagen

”Den som spar han har”  Phu, nu har datainspektionen tittat över samlandet och lagringen och   anmälningen av lagringen av personuppgifter.
Undrar vad jag ska fakturera? 😛 Jag skrev den 29 augusti ett inlägg att det skulle komma att hävdas att de uppgifter som sparats, lagrades med anledning att det skulle öka spårbarheten. Det så att det skulle kunna gå att få rättelse.  Inlägget heter: FRA-LAGEN FÖRNEKELSE ELLER ANSVAR 
Vi har i dagarna fått kännedom om att det faktiskt skett en ändamålsglidning ang. vad FRA sysslat med. Men utredningen är inte klar och jag kan tänka mig att datainspektionen inte kommer att kunna rikta någon anmärkning ang. FRA försvarets radioanstalt och förfarandet.

Det var råa underrättelser det handlade om. Och mycket av det insamlade kan ju faktiskt härröra från öppna källor. Och ett skäl för att inte avidentifiera det biografiska datat kanske kan förklaras med.

– Att nu har kontrollaktörer möjlighet att kunna undersöka om att kartläggningen som gjordes av FRA på beställning av en annan myndighet, faller inom ramen för FRA’s interna instruktioner. Givetvis då relaterade till det fält som angetts.

Datainspektionen skriver idag

När det gäller den insamling av personuppgifter som FRA utförde under dessa år har Datainspektionen inga anmärkningar enligt den lagstiftning som då gällde

Men datainspektionen anser att reglerna för gallring bör ses över.

Dagens FRA Bild
bild av Margareth Osju får symbolisera hur vi Fra-anhängarna ”crawlar” fram i Signalspaningkloakerna. Och ni får själva avgöra vem ”Råttan” är i detta sammanhang. Samt åt vem och vilka ska det lagras?

Mer chatter : FRA:s rutiner för rensning av personuppgifter bör ses över
FRA sparar för mycket

Mark Klamberg är vaken och har råkoll samt varit i kontakt med datainspektionen

SVD Inspektör: FRA-rutiner bör ses över  Jens O bloggar FRA-lagen Fortsättningen 
Opassande går vidare med läxförhören

Hå hå ja ja , det blåser i träa idag 😀

EN KAVAT OCH STURSK KAMRAT

EN KAVAT OCH STURSK KAMRAT

 


SPOOKS: UPP Å HOPPA DAGS ATT FRA-SHOPPA

oktober 9, 2008
 

https://i2.wp.com/www.tindra66.sprayblog.se/upload/milliondollar%20rat.jpg
FRA-lagens förträfflighet! Det har vi hört mycket om den senaste tiden från FRA förespråkarna.

Jag skrev igår att ett av grunderna för att anta FRA- lagen, var att den kan hjälpa för att förbereda beslutsunderlag. Just i sådan turbulens som vi bevittnar inom den globala ekonomin.

Det verkar förvisso som om våra politiska belsutsfattare glokalt inte var så väl varskodda om marknadskollapsen. Prediktiva analysverktyg och spelteorier till trots.

Enligt ett nytt framtaget mätinstrument som kallas DSM GE så kan några ekonomiska psykiatriker konstatera att den generösa finansiella patienten ”Marknaden” lider av en mycket allvarlig ekonomisk borderline åkomma.

Hoppsan. Blev den stackars globala ”marknaden” alldeles tokig av de högt ställda förväntningarna. Och fick lite prestationsångest. Vi få akta oss så att ”torghandeln” inte kommer att drabbas av den nedbrytande åkomman E-PTSD då.

Inte undra på att självskade beteendet stegras. Klassiskt fenomen hos personlighetsstörda och utbrända. De hemfaller ju gärna åt missbruk i olika former. Om inte signalerna uppmärksammas i tid.

Dags att ringa in de generösa pillertrillarna. Varför inte injicera lite Ensulin? Eller ger några extra E-chocker i kombination med kraftigt stämningshöjande kur?

Spooks! Upp och hoppa! Dags att FRA shoppa!

Toppkvarken

Charmkvarken

Bottenkvarken

”Globalt hot och riskdiagram” Klicka får du se det större.
Nya idéer för mer klirr i kassan. Hå hå ja ja
Någon form av agerabeteende eller inte från de taggade hövdingarna i Rosenpuppan
Fänrik stål säger ”Arbetsförmedlingen rustar för att möta varsel” Å jag får yrsel!