NÅGRA NEDSLAG I FRA-LAGS-SÖRJAN

oktober 8, 2008
https://i0.wp.com/www.tindra66.sprayblog.se/upload/avlyssning.jpg
Rättad 2008 10 09

Jag var tvungen att rensa ut lite gamalt snask ur mitt arkiv, så jag har vilat lite från FRA debatten. Självklart har jag följt händelseförloppet på avstånd. Och jag tycker att det är lite penibelt att Sten Tolgfors mfl hellre väljer partipolitik och prestige istället för att se till någon sorts helhet.

Vice statsministerinna Maud Olofsson har ju viktigare saker för sig nu med tanke på ekonomin som är i svaj, än att se till att IT och telekombolag gör investeringar i Sverige.

Varför kunde inte NSA, FBI, Dep of Homeland Security förhindra den ekonomiska kris vi ser. Och det med hjälp av kommunikationsspaning. Ekonomiska fluktationer är ju ett hot som anges som syfte för för lagens förträfflighet.


(globalt hot och riskdiagram)

En annan artikel i SVD anger att vi har terrorister på plats. ”All säkerhetshotande och samhällsfarlig ­invandring till Sverige sker fritt. Med dessa förutsättningar har den säkerhetspolitisk underrättelsetjänsten en svår uppgift. Säpo får inte samarbeta med FRA.

Samordning av militärt och civilt incidentförsvar saknas när det bäst behövs. skriver Tage Lundberg reservofficer, major, tidigare krigsplacerad som chef för underrättelse- och säkerhetsavdelningen i Västra militärområdet, Åkersberga

Men se till och kom sig ut ut och jobba då agent provokateurer ala sigintfältet. På med lurar och rikta lasermikrofonen. Tassa runt och speja lite.  In med humint, sigint och kosint rapporteringen i den svarta kontrollantens bok. Ni har massor att ta itu med. Guldläge!

Påvisa nyttan med lagen. Och spana och övervaka kan väl FRA göra som de gjort i alla tider. Och visst får väl FRA samarbeta med Säpo, om det är så allvarligt som terrorism vi talar om. Vad är det här för desinformationsrunda.

Igår kunde jag läsa i Ny teknik om att utländska investerare avvaktarmed att placera sin servrar tills lagen är klar.

Det gör det. Vi har fortfarande kontakt med bolag som ser Sverige som ett möjligt land att placera serverhallar i men som avvaktar på grund av FRA-lagen, säger Bengt-Åke Ljudén.

Det bolagen är rädda för är att deras kunder ska dra öronen åt sig om det blir så att deras trafik kan komma att avlyssnas av FRA, Försvarets radioanstalt, i underrättelsesyfte.

och jag gillar framför allt sista stycket .

Företagen vill ha svart på vitt vilka regler som gäller och några investeringsbeslut kommer inte att tas förrän FRA-lagen är klubbad, bedömer Bengt-Åke Ljudén.

Det man mest av allt ogillar är osäkerhet konstaterar han (källa ny teknik)

Läs Utländska it-företag avvaktar svensk FRA-lag

Militär och civil samordning saknas Svenska dagbladet

Annonser

VAR FINNS TOLGFORS OCH REINFELDT’S CIVILKURAGE I FRA DEBATTEN

juli 25, 2008

Alltså. Regeringen och Civilkurage samt förslaget om dess lagstiftning. Jo det är bra men då ska våra politiska ledare gå i spetsen och vara pedagogiska förebilder i stort som smått. De ska anamma civlkuraget i sitt egna ledarskap. Även om det gäller att gripa inoch förtydliga och riva upp en lag som skrämmer en stor del av svenska folket.

Professionell integritet är inte det samma som att vara tyst eller tro att opinionen har fel. Det ska bli intressant att se Alliansens whitewash i FRA frågan. Och alliansupproret är säkert en del i denna taktik.

Maud Olofsson är besvärad med tunghäfta. Men hon kanske är tagen efter sitt rendevouz med Bilderberggruppen så det är därför hon valt tystnaden. Bara hon inte blir högfärdig efter att ha fått golfa och god mat och och allt prat. Statsministern förblir stum. Sten Tolgfors mumlar likt en gulblå arapapegoja. Och i Försvarsministerns trallala svar är det lätt att höra att han blivit sufflerarad av Ingvar Åkesson eller annan personal inom Sigintfältet.

Det finns heller ingen bra förklaring till varför geraldirektör Ingvar Åkesson ensam behöva ta ansvar för denna politiska debatt. Men det är ju lätt att förstå eftersom alliansen inte vill verka splittrad i sakfrågan.

Även om många kritiker likt Birgitta Ohlsson smular sönder argumenten ang FRA och Ingvar Åkesson debattartikel, så ska han ha all heder för att han tar debatten öppet och rakryggat. Det är hans jobb att slåss för sin organisation och personal. Men sakfrågan är politisk och ska tas av politiker.

I en annan artikel i SVD idag skriven säkerhetspolitisk forskare Fredrik Bynander som anser att Sten Tolgfors bör redogöra för hotbilden först så kan vi diskutera FRA lagen sedan.

”Kluvenheten i denna politik skördas alltjämt av dagens politiska eliter som i regeringsställning måste ta ansvar för säkerhetspolitikens förmodade realiteter och i opposition attraheras av de lättköpta poänger som motsatsen erbjuder”

När nu flera av regeringspartierna själva skakas av interna motsättningar i en säkerhetspolitisk fråga, och partirevolt hotar i åtminstone folkpartiet kan man fråga sig om situationen längre är hållbar”

Gör om. Gör rätt och lyssna till opinionen!


MAUD OLOFSSON M.FL DET PRIVATA ÄR INGENTING VI BJUDER PÅ

juli 18, 2008
https://i2.wp.com/www.tindra66.sprayblog.se/upload/Model%20Fra%20a%20la%20France_FRA_Spanaren.jpg
Bilden heter Model Fra a la France Fra Spanaren finns i en foliemodell samt en med koppar och folie. Design Margareth Osju

Vår vice statsministerinna tillika näringsminister Maud (Macahan) Olofsson har antagligen tystas i FRA debatten.

Förhoppningsvis har hon i alla fall vett nog att ta den debattartikeln som behandlar att FRA lagen gör att IT företag flyr Sverige på allvar. Märkligt att hon inte yttrat sig mer . Alliansen och näringsministern bör ha klart för sig att personlig integritet samt urholkningar i vår möjlighet till att få vara privata och även anonyma på webben är ingenting som vi kritiker bjuder på. Inte utan motstånd i alla fall

Och känner man inte skillnad på Mccahan och senator John McCain så är det inte underligt att det liknar vilda western inom centern i FRA debatten. Jag citerar DN

FRA-lagen är dock ett talande exempel på hur svensk särlagstiftning medför direkt negativa effekter på svenskt näringsliv. Reaktionerna har heller inte låtit vänta på sig här hemma i Sverige men också från omvärlden.

Sverige är en mycket framstående Internetnation och ett viktigt transitland för bland annat norsk, finsk och rysk Internettrafik. FRA-lagen har väckt reaktioner från kunder i dessa länder vilket oundvikligen leder till att utländska telekunder väljer bort Sverige och svenska företag för att förmedla deras trafik”

Jag tycker dessa rader säger en hel del om hur kunniga människor inom telecom informationsinhämtning och kommunikationsföretag tänker.

Tacksamt tänker jag citera ytterligare en person jag haft en snackis med i veckan. Han skrev träffsäkert dessa rader i ett svar eftersom jag hade slut på bra argument. Jag instämmer helt och hållet.

”Läs artikel 19 i FN:s förklaring om mänskliga rättigheter:

Var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att utan ingripande hysa åsikter samt söka, ta emot och sprida information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av gränser.”

Det är direkt olämpligt att lagstiftare och rådgivare, journalister ochopinionsbildare, organisationer och enskilda människor, fjärmar sig ifrån eller förmås att avstå från kunskaper om samhällets olika delar på grund av andras subjektiva uppfattningar om vad som är lämpligt att ta del av eller inte. Jag vill gärna förutsätta att våra beslutsfattare och makthavare håller sig välinformerade på objektiv grund genom icke avgränsade källor.

Hade våra lagstiftare följt den ordningen i stället för att bara lita till olika myndigheters analyser om vikten av sin egen verksamhet, hade vi sannolikt aldrig hört talas om någon FRA-lag. Och kan vi förmå lagstiftarna att pilla lite på sig själva samtidigt som de inhämtar kunskap om samhällets samtida pornografiska status, slipper kanske våra barn att bli drabbade av porr- och onaniförbud samt andra politiskt korrekta uppfattningar för samtiden i framtiden”


ANDERS WIK f.d FRA SKINGRAR DIMMORNA ÅT ALLIANSEN

juni 28, 2008
https://i0.wp.com/www.tindra66.sprayblog.se/upload/The%20Swedish%20Spyder.jpg
The Swedish Spyder” skapad av Margareth Osju och används med hennes tillstånd.
Uppdaterad 2008 06 29

Välkommen ut ur dimman Anders Wik. Trevligt att du hittade till tangentbordet till sist. Bättre sent än aldrig. Men jag tycker att det hade varit förnämligt om FRAs snälla och trevliga medarbetare hade hjälpt till att med ett klargöra i ärendet väldigt mycket tidigare. Läste intresserat direktörens genmäle på debatten och jag vet inte om jag blev så mycket klokare.

Sista stycket gör mig förbryllad ”Trovärdigheten gentemot kritikerna bör öka när FRA – eller övervakarna – redovisar hur väl ”inrikesspärrarna” fungerat i praktiken. I övrigt måste vi kunna lita på att en statlig myndighet följer lagen.

Och vi måste kunna lita på att de som övervakar gör sitt jobb. Kan vi inte det så spelar det väl ingen roll vilka lagarna är – FRA antas väl ändå bryta mot dem”

På vilket sätt antas kritikernas trovärdighet öka om det visar sig att inrikesspärrarna fungerar. Trovärdigheten gentemot kritikerna borde minska och att förespråkarna till lagen får rätt. Eller var det här en freudiansk felskrivning.

Ingen som är seriös i debatten har motsatt sig signalspaning under strikt reglerade former och det är tydligt att Ander Wik som så många andra förespråkare inte läser argumentationen ordentligt hos de seriösa motståndarna. Härligt att notera att opassande och Svensson m.fl avtäcker och borrar i samarbetsavtalet ang Homeland security och informationsutbytet.   I April 2007 hade jag det uppe första gången som ni kan läsa här under titeln MAJOR ODENBERGS PARTNERSKAP MED USAs HOMELAND SECURITY!

Vad vi motvallare eftersträvar är en ordentlig transparens och genomlysning i efterhand. Det för att hålla ev interna illbattinga på plats. Så att det inte ska kunna bli ändamålsglidningar och att onödiga affärer ska uppstå. Ingar Åkesson skriver på svd Brännpunkt FRA kan inte spana på folket nehej du? Men FRA kan spana och sälja byta information om folk och andra objekt som avger avvikande signaturer eller mönster.

Ja jag är lekman sigint- Ingvar men jag vet i alla fall att små signalpaket tele eller internet går via olika noder inrikes eller utrikes och kodas ibland under en signalkod som heter AAL 0 eller AAL5 , ATM Adaptation Layer.  

Eh det där domstolsliknande organet det låter oroväckande likt något organ som finns på andra sidan Atlanten. En aktör som inte heller har någon reell makt mer än att bevilja tillstånd och det snabbt som attan in the name of homeland security!
 

Att ha jäviga utpekade från Rosenbad det tror jag inte på i varje fall inte då vi sett hur konstitutionsutskottet arbetar. De har förbrukat sin trovärdighet som det ser ut idag.

Under 2010 kommer nog poletten att trilla ner och och dimman skingras vare sig man lystrar till namnet Fredrik Reinfeldt, Sten Tolgfors, Maud Olofsson, Thomas Bodström eller Mona Sahlin.

Det som har hänt den senaste tiden har blivit en katalysator för maktmissbruk egofrossa och nonchalans. Samt för långa tider att kråma sig på glänsarparkett.

Vi som väljare ska vara väldigt oroliga när vi har en Vice statsminister och näringsminister som Maud Olofsson som 2005 yttrade sig så här i en partimotion.

*Det krävs inte mycket fantasi för att förstå att ett register med data om när du har ringt till vem, vilken tidpunkt och uppgifter om varje sida du besöktpå internet skulle vara extremt känsligt ur en integritetssynpunkt. Tjenare! Näringsministen borde lugna IT och ISPer och Telecombolag som är på väg bort från Sverige innan det är för sent!

*(Maud Olofsson partimotion 2005 enligt Expressen ledarsida midsommarafton 2008)

PS. Och så har jag en fråga att fundera på.

Det där effektiva inrikesfiltret är det att jämställa med den FYSISKA personen/personerna FRA-medarbetare eller inhyrd personal från säkerhetsföretag?

Dvs. de som gör okulär besiktning av avlyssnat och uppsnappat data! DS.

Här kan ni läsa en liten historisk tillbakablick på Echelon och UK USA ang SIGINT OCH COMINT

Din trafik avlyssnas även utan FRA lagen

Klargörande ang den utökade övervakningen kanske ger det lite svar på några frågor.. mycket sevärd video 😉


När jag belade Rosenbads-Knatte, Fnatte och Tjatte oralt kompaniförbud i samband med Lejonborgs avgång

mars 13, 2008

Kände att jag var tvungen att repricera ett inlägg jag gjorde på moderbloggen  2007-04-24 12:44, och som Redigerad: 2007-05-02 16:14, Det i samband med Lejonborgs avgång , Titeln var då.  LEJONBORG VÄNSTER HÖGER OM-GIV AKT PÅ MAJOR BJÖRKLUND

Då kom avgången som många folkpartister väntat på. Igår avgick Lars Lejonborg och jag tyckte han gjorde det med flaggan i topp. Men jag kan hålla med om att det kanske var lite försent. Och jag kan tycka att det var en gnutta ofördelaktigt att låta honom vänta så länge på Stockholms besked. Jag tror de visste åt vilket håll vinden blåste så de kunde ha gett honom ett förhandsanvisning. Nu tycker jag att han gjorde det med hedern i behåll och jag ser honom gärna som minister.

Det jag har att säga om spionskandalen har jag delgett min folkpartistiske riksdagsledamot .Och jag ansåg då det hände, att alla har ett delansvar. Så det går inte att peka ut syndabockar. Man får vackert be om ursäkt och läsa vad etikgranskningen gav för utslag. Sedan är det dags att lämna detta och gå vidare.

Nu tycker jag att folkpartiet kan plocka upp Lejonborgs ängslan. Han antydde att han personligen var lite orolig för den massiva övervakningshysterin som är på gång i samhället. Jag lystrade extra noga för jag blev förvånad över att Lars Lejonborg berörde Bodström, Johan Pehrsons storebrorssamhälle.

Och Lejonborg har ju inte protesterat speciellt påträngande tidigare. Övervakning var ju lite av Johan Pehrsons hjärtefråga då han agerade som ordförande i justitieutskottet. Idag vill Folkpartiets gruppledare samt socialutskottets ledamot kräva rättsliga reformer för att mer tvång i öppenvården ska bli möjligt. Nej honom vill jag heller inte ha som ledare!I nyhetsprogrammen i morse gjordes utvärderingar och analyser. Att valet till partiledare nu kommer att stå mellan två kandidater anser jag inte vara så självklart.
Vad har egentligen Major Jan Björklund åstadkommit mer än skolpolitik. Jag har läst hans tal. Och hans CV vittnar endast om att han valde politiken som yrke efter att ha tjänstgjort som officer ett antal år inom försvarsmakten. Min uppfattning om Björklund är att han är van att peka med hela handen och hans ton i sitt tilltal anger att han är rutinerad i att utdela order.
Men är han en ledare som kan förmedla en vision till dem som nu känner att de blivit för toppstyrda av entouraget kring Lejonborg. Dessutom är han en del av denna batongeskort.
Och eftersom majoren kommer från en Command and Control (hierarkiskt styrd) verksamhet, och även skolvärlden är en sådan, så tror jag att det kanske blir lite av en verklighetschock om han kommer till en allt för ostrukturerad miljö.
Fokusgrupper om socialliberala värden och liberal politisk filosofi kanske kan verka pressande för den ordningsamme Majoren och orsaka stresssymptom. Jag hoppas att han inte sover med boken om kriget av Carl von Clausewitz under huvudkudden
Nej, jag vill inte se Björklund som partiledare. Han har säkert de ledaregenskaper som krävs. Och han har förmodligen deltagit avancerade ledarskapsutbildningar typ UGL utveckling grupp ledare, så jag betvivlar inte hans ledarskapsförmåga. Men jag har fått nog av batongliberalismen. Den är för hård och för kall. Inom ledarskapet så talar man nu om det autentiska ledarskapet och jag vet att man är trött på tjat om UGL i olika sammanhang.In med något nytt och frächt som reflekterande arbetssätt, till exempel. Kanske kan man genomföra det i arbetslagen på skolor. Majoren skulle kunna få se mycket goda resultat i målen!

Jag vill se antingen Birgitta Ohlsson eller Cecilia Malmström i den ledande positionen, just för att det behövs en kvinna i den rollen och som balans till männens dominans inom alliansen. Jag tror även att Birgitta eller Cecilia skulle kunna bli en bra kontrast och motspelerskor till Jack-Russel Terriern Maud Olofsson. Och ytterligare en påläst kvinna behövs som motmedel till Mona Sahlin och den kvinnliga trojkan inom socialdemokratin.

Det kan bli en aning för stramt med en fjälljägare som statsminister, Major Odenberg som Försvarsminister, Major Björklund som partiledare samt en Fänrik Littorin som arbetsmarknadsminister.

Min favorit är egentligen Birgitta Ohlsson för hon kan vara riktigt vresig och bita ifrån i sakfrågor. Sen är hon enormt duktig på utrikespolitik också.

Knatte Fnatte och Tjatte i politisk-stridsmundering får oralt kompaniförbud några dagar.

Jag vill ha socialliberal substans i partiledaruniformen! Bryt batong-kommandokedjan snarast, folkpartikvinnor.Verkställ! Hoppfullt och socialliberal honnör. West Point Style!
”Lead me, follow me, or get out of my way.”
(General Patton)

NYSTARTS och INSTEGSJOBB INGEN STOR SUCCÈ

januari 18, 2008

Strukturell diskriminering har ni hört talas om det eller?

Strukturell diskriminering har ni hört talas om det eller?

Jojo när fan blir gammal blir han envis. Bosse Bylund var på TV i morse och rätade ut begreppen.

Nystartsjobben för långtidsarbetslösa är ingen dundrande succé. Så nu hoppas jag att jag slipper få höra något mer pompöst orerande i TV soffor från partisekreterare Per Schlingman och Vice statsministern Maud Olofsson samt andra mumlare i talarstolen på blaséholmen. Jag tror minsann ni hamnat i någon sorts *utanförskap*

Att det blivit fler inrapporterade tjänster och att det har skett en fördubbling av dessa är härligt och det har skett under de senaste två åren.Så där kan nog inte ens Alliansen ta åt sig hela äran. Det är nog tant och farbror konjunktur som har ett finger med i spelet.

Instegsjobben för invandrare var heller inte förenat med någon framgång så nu finns det något att bita i. Jag formulerar det lite finkänsligt och påstår att insteg och nystartssatsningen fungerar i halvtaktsfart.

Jag har länge hävdat att det är något fel med organiserandet och ansökningsförfarandet hos presumtiva arbetsgivare. Som det verkar nu så vill de tydligen inte få långtidsarbetslösa att göra en comeback på arbetsmarknaden.

Vad vi behöver nu är tydliga besked och en omfattande strategi från regeringen tillsammans med intressenterna och representanter från arbetsgivarorganisationen. Det behövs skarpa besked och handlingsplaner om hur man tänker angripa denna ovilja till att anställa de nu nyfriska etc.

Alliansen ta itu med den här varianten av diskriminering på arbetsmarknaden på allvar nu. För det är vad det är i ren klartext. En medveten exkludering av långtidsarbetslösa eller långtidssjukskrivna samt nyanlända invandrare.

Dags för Alliansen att markera att denna ovilja att inkludera dessa grupper inte kan accepteras. Alliansen bör nog tänka på att värna de kreativa olikheterna på allvar.. Mångfaldsarbete kallas det!

Innerligt från en fräsande och vresig halvtaktare!

fallskärmshopp från borgen, Vem åker?

Fallskärmshopp från Borgen. Vem åker?


NYA AVDRAG LEDDE INTE TILL NYSTART FÖR PIGOR

oktober 2, 2007

https://i2.wp.com/www.tindra66.sprayblog.se/upload/madamemim_Hus%E5ll.jpg

Maud Olofsson är osedvanligt tyst angående de husållsnära tjänsterna

Att det inte skulle bli något större genomslag för pigavdraget kunde jag konstatera redan då jag skrev om nyborglighetens lilla piga. Då ansåg jag att det på sikt kunde hämma samhället på innovationer.

Nu blev det så att nyskapelseförmågan verkar det inte vara något större fel på.

Och vi har det senaste året uppmärksammat ett nyfriskt och kreativt sätt att försöka lura statskassan på lite pengar. Flyttstädning istället för möbelflytt.

På krogen vet jag att man kunde vara lite vidlyftig och slå in dessert i stället för irish coffe, om den som representerade inte ville att spriten skulle stå synlig på fakturan. Och det här är ju ungefär samma sak. Samt att det är ett lysande exempel på att det inte går att importera förslag hur som helst.

Nu är jag oerhört nyfiken att få veta hur Alliansen med Maud Olofsson och Centern kommer att vaxa upp reglerna och polera sematiken samt nyformulera reglerna för en nystart.

https://i0.wp.com/www.tindra66.sprayblog.se/upload/knatte%20fnatte%20och%20tjatte.jpg