Ansvarsundvikande en masse

juni 21, 2010

Mina liljor

Foto tindra66. Födelsedagsblomma

Hur kommer det sig att vi lever i samhällen som hela tiden praktiserar ansvarsundvikande? Jag har precis firat min födelsedag och grubblat över mitt liv. Som en del av er vet så har vägen varit krokig och många misstag har gjorts. Men ingen gång då jag har fallerat har jag försökt skylla på någon annan. Jag har alltid insett att jag haft  ett delansvar i att det blev som det blev.

Skulden och skammen har tidvis varit överväldigande, hade den inte varit det hade jag heller inte insett min del i det som inträffat. Jag hade inte haft någon inre moralisk vägvisare.

På vägen hem från Stockholm så fick jag tag i Ann Heberleins bok ‘Det var inte mitt fel’ och det verkar var ett honnörsord i samtiden. Hur vi medborgare konstant fostras till att ständigt skylla på någon annan. Det genom att de som verkligen borde förstå innebörde i vad ansvar- responsibility innebär och hur man i praktiken utövar det goda ansvaret och agerar som förebilder. Händer det? Oftast är svaret nej. Hon skriver

–Att känna skuld bevisar att man har en moralisk identitet, att man vet vad som är fel och rätt. Klander – liksom beröm – är avgörande i utvecklingen till en ansvarstagande människa

Vi har BP och oljeutsläppet. Vi har olika krissituationer i vårt egna land ex underlåtenheten och viljan att ta tag i tsunamihanteringen. Vi har Estonia.  Nu rasar vägar pga skyfall för att man inte satsat på den civila beredskapen och avsatt pengar för underhåll.  Hela Åre har drabbats av översvämmningar lermassor och massiva vägras E 14 blev avstängt. Jag skrev redan 1 augusti 2009 om att det här kunde hända och citerar mig själv där jag skrivit om FRA-lagen som innovationsprojekt enligt operational intelligenceterminologin?

Det jag saknar mest i genomlysningen från politiker och oss integritetsaktivister är de ekonomiska argumenten och cost-benefitanalys. I synnerhet då räddningstjänster  måste dra ner på sin kommunala servicenivå. Hela sommaren har vi kunnat läsa om vardagsrisker som översvämningar nedblåsta tak, tromber, åska och andra incidenter.

Inte extraordinära händelser men nog så kostsamma samhällsekonomiskt när skadornas omfattning blir kända. Vi kan ännu inte förutsäga de sättningar  och troliga framtida vägras m.m. som sommarens vattenmassor kan föra med sig. Jag vill inte tänka på vad tjälen och nästkommande vårfloder kan tänkas innebära för påfrestningar.

Nu vet vi,vårfloden och ihållande regn i Norrland och Åre orsakar stora skador i år, så det är väl ändå dags att vakna och sluta med ansvarsundvikandet. Inte så att jag menar att vi kan påverka väder och vind. Men vi kan förbereda oss att sådant kan hända likaväl som att alla ekonomiska resurser ska läggas på omotiverad övervakning via kakburkar och klibb 😉

Annonser

DESARMERA DISTORTIONEN!

april 21, 2008

https://i2.wp.com/www.tindra66.sprayblog.se/upload/selma1.jpg
Selma i selmalagerlöfsparken Sunne 2008 04 20

Är det inte dags att desarmera distortionen nu?

Jag är trött på förvanskning den utbredda distortionen. Jag har precis läst om om spinmaskinerna i pentagongruvan.Jag blir matt yr och illamående

Om inte folkvalda, journalister och politiska expertanalytiker och lobbyister arbetar i sanningens tjänst. Vilka är de som kommer att kunna vara goda etiska och moraliska förebilder, Och rapportera uppriktigt om spelet i den politiska manegen.

Återigen så upptäcker jag att media och experter används som maionetter för högre syften som vi vanliga dödliga inte förstår, men anar konsekvenserna av.. Politisk Kasperteater och Narrspel.. usch!

I USA inom olika inriktningar och på andra ställen i världen så diskuterar man sekretessens vara eller icke vara eftersom sekretess liksom makt har har en tendens korrumpera.

Därför så är transparensen/accountabilityn så viktig. Kanske inte då operationer pågår eller andra viktiga politiska aktualiteter som handelsavtal och samarbetsavtal s.k partnership eller jointness.

Vi medborgare har rätt att få veta i efterhand utan att behöva kräva det och att fakta förvanskas. Det som jag nu väljer att beteckna som Desarmering av distortion.

Det handlar om spårbarhet och att vi ska se till att våra folkvalda gör bättre ifrån sig inför framtiden. Vi som väljare kan ska och bör inte endast förlita oss på att experter gör det åt oss.

Vi har ett eget personligt ansvar även mellan mandatperioderna att engagera oss i mån av tid lust och ork och även utanför den politiska topografin/topologin.

Kom i håg det som jag tog upp härom dagen The wisdom of Crowd…

Läs Behind Analysts, the Pentagon’s Hidden Hand New York Times
Hidden behind that appearance of objectivity, though, is a Pentagon information apparatus that has used those analysts in a campaign to generate favorable news coverage of the administration’s wartime performance, an examination by The New York Times has found.
The effort, which began with the buildup to the Iraq war and continues to this day, has sought to exploit ideological and military allegiances, and also a powerful financial dynamic: Most of the analysts have ties to military contractors vested in the very war policies they are asked to assess on air.

https://i0.wp.com/www.tindra66.sprayblog.se/upload/Stylettoshoes.jpg