HAR DU SKINGRAT DIMMAN NU INGVAR”klartext” ÅKESSON?

juni 29, 2008

Selma Lagerlöf i vinterskrud Januari 2010

Ingvar Åkesson vill även han skingra dimman i sin artikel i svd Brännpunkt FRA kan inte spana på folket. Nej men de kan fiska och masstråla olika typer av data och info och signaturer för att mönstersätta.

Och det vore ärligare om FRAs Generaldirektör kunde erkänna attt FRA vill delta i samarbetet som kallas BRUSA AND UKUSA SECRET AGREEMENTS eller med ett annat ord Echelon. Ingvar Åkesson har varit en av förespråkarna för detta udvidgade samarbete. Om Sverige och signalspanarna i etern nu inte ingår denna halvhemliga ring. Vi samarbetar thats the hard fact eller på svenska klartext sigint-Ingvar!

Jag vidhåller att vi kritiker fortfarande ska utforska våra Norska och Kanadensiska vänner har och har  haft för sig i intel och sigintfältet. Jag uppfattaratt de kommit längre vad gäller transparensen. I april 2007 så tog jag för första gången upp partnerskapsavtalet.

Just det det är ett partnerskapsavtal med U.S Homeland Security ang informationsutbyte. Och glädjande nog har de andra debattörerna upptäckt det nu. Det är där haken ligger och så här skrev jag när jag publicerade det för första gången. Under titeln major Odenbergs partenskap med homeland security på spraybloggen.

Kan det vara därför som det var så bråttom att få igenom FRA signalspaningslagen så att de kan vara en av dessa andra myndigheter som kan ingå i denna samordning eller i samverkan. Sedan kan man ju undra vad annat informationsutbyte egentligen kan innebära. Kanske kommer vi att ha ett plan chartrat av CIA stående på plattan på Bromma nu.

Att det är trevligt med samarbete och utveckling där är nog många överens med mig men partnerskap får mig att haja till lite?

Att personal inte skall hotas är självklart och det tar jag avstånd från. Men alla som kritiserat lagen är knappast lekmän. Och vi avfärdar inte erfaren personal. Det är bara det att  FRA och  sigintpersonalen valde tystnaden för länge. De borde ha framträtt för länge sedan. Utrikesminister Carl Bildt bloggar och tycker FRA borde tas i försvar. Det har jag i alla fall gjort eftersom jag hela tiden hävdat att det handlar om vår underrättesletjänsts professionella yrkesintegritet.

Kunniga jurister menar att lagen i nuvarande skick strider mot EU-konventionen och de mänskliga rättigheterna.  Andra som kan Telecom vet att signalpaketen/protokollen AAL 0-5 ATM via backbone flyter runt till andra länder så det inte går att avgöra om det är inhemsk eller utrikes mål som uppsnappas via den automatiserade inhämtningen.

Samtidigt ska vi hålla i minnet att  det fortfarande är  människor som programerat FRA och Linköpings superdatorer så det finns lite utrymme för att fortfarande vara kritisk mor de olika indikatorerna.

Jag noterar avmätt att Sigints control i alla fall väljer att vara lite självkritisk mellan sin försvarsargumentation. Opassande tror även att misstron till våra politiker beror på att privat kommunikation blivit en handelsvara i Partnerskapet med USA.

Den tyngsta kritiken jag personligen har är mot våra nonchalanta politiker och dess oförmåga att kalla in truppförstärkning i form av Johan Tunberger och andra fd FRA veteraner i tid. För de kanske kunde bena ut hur en konstruktiv lagstiftning skulle kunnat sett ut. Samt att de inte erkänner att de ingenting förstår av lagtexten.

Och hur kommer det sig att FRA personal med Ingvar Åkesson i spetsen inte förrän nu väljer att framträda. De tunga debattörerna mot FRA lagen började för flera år sedan att granska. Även de förkastade lagförslagen. Och att som nu ha en mängd kontrollstationer och överrockar visar med all tydlighet hur dåligt lagförslaget är.  Och som jag skrev på mitt inlägg igår så är jag oerhört nyfiken på de effektiva inrikesfiltren.

Jag tror nämligen Anders Wik åsyftar fysiska personer som gör okulär granskning av uppsnappat och infiskat data

Lästips FRA kan inte spana på folket

Striden om spionlagen
En bra Underrättelseman bör ha humor


FRA UTFRÅGNINGEN GAV INGEN KLARTEXT!

maj 14, 2008
hemligt jättehemligt vill du veta måste du ta ansvar för vetskapen
Uppdaterad 2008 05 15
Jag börjar ifrågasätta om det egentligen är någon skillnad på passiv eller aktiv signalspaning. Jag tror egentligen inte det och gränsen är hårfin kanske det bedrivs aktiva intrång under forskningens täckmantel? Och jag ser att en kommentator som kallar sig screwball hos Pär Ström gjort samma reflektion.

Utfrågningen i tisdags av Ingvar Åkesson generaldirektör vid FRA gav tydligen inte några svar. Och det blev som jag misstänkte ingen klartext. Och att det bor en och annan crawlande spindel eller skalbagge i våra nätverk, det håller jag inte allt för osannolikt.

Jag har skrivit det förut och skriver det igen. Jag anser även att det här handlar om Underättelseskråets egen professionella integritet. Och därför så ska förslagen borras igenom ordentligt. Och genom Anna Troberg (Rosetta Sten) fick jag reda på att folkpartiet tänkt skriva till sin riksdagsgrupp och begära att de stoppar beslutet. Mycket bra och tack för infon Anna.

Att Ingvar Åkesson skulle svara jakande på frågan om FRA bedriver aktiv signalspaning var väl ingen som inbillade sig, hoppas jag. Och att han bestrider med argument som att det skulle vara dataintrång, gör varken till eller från. Då statshackning förekommer. FRA är en av de som fanns på PTS post och telestyrelsen lista för dataintrång. Och att Ingvar Åkesson inte var förtjust i det kunde vi läsa i Computer Sweden för något år sedan. Och vad menas med alternativa formuleringar? Finns det en ovilja till att tala klartext, och i så fall varför?  Pär Ström tar upp det här in sin blogpostning idag och även som en del i senaste i BBB bullentinen

Jag är fortfarande frågande till varför man inte tog upp överenskommelsen om informationsutbyte och koordinering av forskningsprogram med U.S försvarsminister Robert Gates. Vad har överenskommelsen för inflytande för FRAs del.

Vad betyder egentligen en skrivning som ”adapt more flexibly to the dynamic threat environment” och artikel 2 i överenskommelsen.

”The objective of this Agreement is to establish a framework to encourage, develop and facilitate bilateral Cooperative Activity in science and technology that contributes to the homeland security capabilities of´both Parties in:

a) the prevention and detection of, response to, and forensics and attribution applied to, terrorist or other homeland security threats and/or indicators

Här tror jag det finns ett och annat för hugade politiker och journalister att nagelfara. Och jag är inte så säker på att detta avtal inte har påverkan på svenskars integritet. Och som vanligt är det en tolkningsfråga.

Lästips: AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF SWEDEN ON COOPERATION IN SCIENCE AND TECHNOLOGY FOR HOMELAND  SECURITY MATTERS

Sverige har tecknat samarbetsavtal med USA inom säkerhetsområdet

The homeland securitys site

Skarpa analysverktyg avslöjar terrornätverk

FRA vill dela med sig av IT-säkerhet och utlovar kunder full diskretion